TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessAlign Technology เปิดศูนย์ฝึกอบรมทันตกรรมในไทย พร้อมขยายธุรกิจใน SEA

Align Technology เปิดศูนย์ฝึกอบรมทันตกรรมในไทย พร้อมขยายธุรกิจใน SEA

อะไลน์ เทคโนโลยี (Align Technology, Inc.) ผู้ผลิตระบบจัดฟันแบบใส Invisalign และเครื่องสแกนช่องปากดิจิทัล iTero ประกาศเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม Align Training Center กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของ Align ที่กรุงเทพฯ จะเป็นสถานที่สำหรับจัดการฝึกอบรม และการสาธิตกระบวนการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติของทันตแพทย์ โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการผสานโซลูชันและนวัตกรรมของ Align มาใช้ในการรักษาคนไข้ โดยศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในย่านเพลินจิต

-ซีเมนส์ บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์ หนุนทีมแพทย์สู้โควิด-19
-ม.มหิดล รับมอบ HAPYBot หุ่นยนต์อัจฉริยะผู้ช่วยแพทย์ จาก สวทช.

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของ Align Technology ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่ทันตแพทย์ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมการตลาดใหม่ ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในผู้เข้ารับการรักษาทั่วทั้งภูมิภาค

การเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยแห่งใหม่ในไทยครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการให้ความรู้แก่ทันตแพทย์เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Align โดยรวมถึงระบบจัดฟันแบบใส Invisalign ระบบจัดฟันแบบใส Invisalign Go การรักษาแบบ Invisalign First และรีเทนเนอร์ Vivera นอกจากนี้ ทันตแพทย์จะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงของระบบสแกน iTero ทั้งในขั้นตอนของทันตกรรมบูรณะและการจัดฟัน

คุณศศิธร เทียนทอง กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Align Technology กล่าวว่า “การลงทุนเปิดศูนย์ฝึกอบรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Align ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรามีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่ทันตแพทย์ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการรักษาที่เลือกใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign และสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้เข้ารับการรักษาทั่วภูมิภาคนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ Align จะช่วยเสริมความสามารถให้ทันตแพทย์ได้ฝึกความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันสมัยใหม่ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายกับทันตแพทย์ชั้นนำในวงการได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและอำนวยความสะดวกสบายสูงสุด”

Align ยึดมั่นในความสำคัญของการฝึกอบรม และถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แนวทางการจัดฟันของ Align แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ ทันตแพทย์ทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Align จะสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม โปรแกรมการเรียนการสอนทางคลินิก เครื่องมือ และการสาธิตกระบวนการ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและทางเลือกต่างๆ มาใช้ในการรักษาได้จริงผ่านระบบของ Invisalign โดยที่ศูนย์ฝึกอบรมทุกแห่งจะมีห้องบรรยาย ห้องสาธิต และห้องปฏิบัติการ

“ทุกครั้งที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เราจะให้ความรู้เชิงลึกทั้งหมดแก่ทันตแพทย์อย่างรอบด้าน เพื่อให้นำไปใช้ในการรักษาได้ ด้วยเหตุนี้หัตถการของทันตแพทย์จำนวนมากในปัจจุบันจึงได้นำการรักษาด้วยระบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ และใช้อย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นกว่าที่เคย และศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้จะเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ให้แก่ทันตแพทย์ในไทยได้เป็นอย่างดีตลอดหลายปีข้างหน้านี้” คุณศศิธรกล่าว

Align มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคและทุกช่องทาง โดยล่าสุดมีผู้รับการรักษามากถึง 8.6 ล้านคน มีแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมกว่า 182,000 คน และ Align ดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเปิด Invisalign Center ในสิงคโปร์และกรุงเทพฯ เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคในพื้นที่และช่วยแนะนำแพทย์ที่ให้บริการจัดฟันแบบใส Invisalign นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 3,118 ล้านบาท) ในการทำการตลาดกับผู้บริโภคทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้และจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจการรักษากับ Invisalign

นอกจากการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่แล้ว Align ยังเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนแพทย์เพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 โดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Align ได้เร่งพัฒนาเครื่องมือเสมือนจริงเพื่อลดจำนวนการนัดหมายในคลินิกให้น้อยที่สุด และให้บริการรักษาเฉพาะบุคคลที่ตรงตามคำแนะนำของแพทย์และความต้องการของผู้รักษา เพื่อมอบความไว้วางใจ ความปลอดภัย ความสะดวก และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังกล่าว ได้แก่ Invisalign Virtual Appointment, Invisalign Virtual Care และ My Invisalign App ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับการรักษามากยิ่งขึ้น โดยผู้รับการรักษาสามารถติดต่อกับแพทย์จากระยะไกลเพื่อติดตามความคืบหน้า ลดเวลาในการเดินทาง และเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

คุณศศิธร กล่าวเสริมว่า “จากผลกระทบของโควิด-19 ทาง Align ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยเร่งแก้ไขปัญหารอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงให้กับแพทย์และคนไข้ นอกจากการช่วยบริจาคเครื่องมือป้องกันต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อแพทย์และโรงพยาบาลทั่วโลกแล้ว ในประเทศไทยเราได้ทำการบริจาค Face shield ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ในขณะเดียวกันเราได้ยกระดับและให้ความสำคัญแก่การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Invisalign Virtual Appointment, Invisalign Virtual Care และ My Invisalign App ซึ่งความพยายามของเราในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับในเชิงบวกเป็นอย่างมาก มีความสนใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับทันตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น

รวมถึงในกลุ่มแพทย์ที่ยังไม่เคยลองนำโซลูชันมาปรับใช้งานในช่วงก่อนเกิดการระบาด เราเห็นผลตอบรับและกระแสในเชิงบวกต่อการจัดฟันแบบใส Invisalign ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล และระบบสแกนภาพ iTero ซึ่งทันตแพทย์หลายท่านบอกเราเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบ iTero ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานไปแล้ว และเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนทันตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคนี้”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-รื้อขยะใต้พรม “ท่องเที่ยวไทย” โอกาสในวิกฤติ
-The 1 จับมือเทคพาร์ทเนอร์พัฒนาแพลตฟอร์ม ตั้งเป้ารู้จักลูกค้าทุกคน
-เอไอเอส หนุน “อู่ตะเภา” เป็น สนามบิน 5G แห่งแรกในไทย
-VOOVAM แพลตฟอร์ม Virtual Live Streaming ใช้ AR จัดอีเวนต์-สัมมนา

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ