TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Interview 2 ทศวรรษ ดิทโต้ (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “ข้อมูล” กับ New S-Curve ในน่านน้ำใหม่

2 ทศวรรษ ดิทโต้ (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “ข้อมูล” กับ New S-Curve ในน่านน้ำใหม่

ดิจิทัล ดิสรัปชัน นำมาซึ่งวิกฤติ โอกาส และความท้าทาย สำหรับทุกธุรกิจ รวมถึง “ดิทโต้ (ประเทศไทย)” องค์กรอายุ 20 ปีที่เกิดก่อนยุคดิจิทัล และอยู่ในธุรกิจที่คลื่นดิสรัปรุนแรง แต่จังหวะและวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กร ทำให้แทนที่ดิทโต้จะถูกดิสรัป กลับกลายเป็นการขี่คลื่นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโตต่อในอนาคตได้อย่างลงตัว

จากก้าวที่นับหนึ่งบนเส้นทางธุรกิจที่แตกต่างของ ฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ส่งให้ดิทโต้ผงาดสู่ผู้นำด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร ได้เท่าทันยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลยุคของ “ข้อมูล” และ​ “ความปลอดภัย” คือ หัวใจของธุรกิจ

ดิทโต้เกิดขึ้นจากการมองหาโอกาสธุรกิจใหม่ที่จะเป็น New S-Curve ของครอบครัวที่ประกอบธุรกิจขายเคมีเกษตรที่บ้านบึง พบรูปแบบธุรกิจการนำเข้าเครื่องถ่ายเอกสารจากต่างประเทศมาให้หน่วยงานราชการเช่าใช้งานแทนการซื้อ นับเป็นจุดเริ่มต้นของ “ดิทโต้” เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา 

ดิทโต้เติบโตตามพัฒนาของตลาดและสินค้าที่ทำ บริษัทสามารถเข้าไปปักธงและให้บริการจนเป็นผู้นำในตลาดการให้บริการเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารในหน่วยงานราชการ จนสามารถกลายเป็นพันธมิตรเบอร์ต้น ๆ ของหลายแบรนด์เครื่องถ่ายเอกสาร ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของเครื่องถ่ายเอกสารเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล และพฤติกรรมผู้ใช้งานปรับเข้าสู่การลดใช้กระดาษ ทำให้ดิทโต้เองก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจล้อตามการเปลี่ยนไปของอุตสาหกรรม 

เมื่อการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) ยอดการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารมีแต่ทรงกับลดลงแบรนด์เครื่องถ่ายเอกสารเริ่มล้มหายตายจาก ราคาที่เริ่มแข่งขันไม่ได้ ดิทโต้มองหา New S-Curve ใหม่ทันที จังหวะนั้นเป็นช่วงเดียวกับการเกิด mobile banking ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กร เห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องดิสรัป ตัวเองก่อนที่จะถูกคนอื่นดิสรัป  

เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนธุรกิจหลักจากการให้เช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารสู่น่านน้ำใหม่ คือ ธุรกิจโซลูชันการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล (Document & Data Management Solutions) แบบครบวงจร

“ถือเป็นไฟลท์บังคับให้เกิดการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของดิทโต้แบบแรง ๆ ไม่ต่างจากการ disrupt ธุรกิจของตัวเอง เพื่อความอยู่รอดด้วย S-Curve ตัวใหม่สู่ ธุรกิจด้านโซลูชันด้านการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล (Document & Data Management Solutions) แบบครบวงจร”

ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการข้อมูลที่ดีตั้งแต่ต้นทางทั้งการจัดเก็บและนำไปใช้ บริการย้ายข้อมูล (Data Transfer) ไปยังตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ และดูแลความต่อเนื่องการใช้งานระบบข้อมูล (Ongoing) ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับข้อมูลดิจิทัล ณ ปัจจุบัน และ การจัดการกับข้อมูลอนาล็อกย้อนหลัง (Backlog) เพื่อนำขึ้นสู่การใช้งานข้อมูลแบบไฮบริดทั้งระบบเกิดประสิทธิภาพ และสามารถลดกระบวนการการทำงานขององค์กรให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัว ทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

ขณะที่งานบริการเครื่องถ่ายเอกสารเดิมมีการพัฒนาทักษะบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถไปรองรับธุรกิจใหม่ในเรื่อง ระบบไดร์ฟ์ทรู (Drive-Thru) และระบบจัดการงานขายหน้าร้าน (POS)

ดิทโต้ได้ขยายศักยภาพของตัวเองจากการเป็นผู้ให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารมาสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูล จากความต้องการของลูกค้าคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เลือกใช้บริการดิทโต้ให้นำเอกสาร 300 ล้านกว่าแผ่นเข้าสู่ระบบดิจิทัล  

ภาระงานที่ได้รับทำให้ดิทโต้ได้ขยายขีดความสามารถของทีมงาน สู่การพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบเพื่อควบคุมการใช้ข้อมูล ตั้งแต่ความถูกต้องในการนำข้อมูลขึ้นสู่ระบบ (Data-Entry) ไปจนถึงปริมาณการเข้า-ออกของข้อมูลที่นำไปใช้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 

จากความเชี่ยวชาญที่ได้มา ทำให้ดิทโต้ สามารถต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการจัดการข้อมูลเพิ่มเติม และได้ขยายฐานลูกค้าสู้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการย้ายข้อมูลจำนวนมากจากการเข้าสู่ระบบดิจิทัล อาทิ ปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และโรงพยาบาลหลายแห่ง 

ยิ่งได้ทำงานให้ลูกค้ามากขึ้น ยิ่งบ่มเพาะความเชี่ยวชาญของดิทโต้ในการทำ data transformation มากขึ้น จากฐานลูกค้าเอกชน ดิทโต้นำบริการใหม่วกกลับมาให้บริการฐานลูกค้าภาครัฐซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่

บริการที่ท้าทายและเป็นที่ภูมิใจคือ อาทิ หอสมุดแห่งชาติกับโครงการนำหนังสือที่อายุกว่า 50-60 ปีและใบลานเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อการสืบค้นแทนการนำต้นฉบับออกมาจากห้องสมุด โครงการแปลงข้อมูลสัญญาหลังโฉนดของกรมที่ดินทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ปะมาณ 45 ล้านแปลง เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายและโอนที่ดินผ่านระบบดิจิทัลในทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยสามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดได้ ดิทโต้รับจัดสรรโฉนดราว 6-7 ล้านแปลงมาดำเนินการแปลงข้อมูลสัญญาหลังโฉนด และเสร็จสิ้นไปแล้ว 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา เพชรบุรี และสิงห์บุรี 

“องค์กรบริหารส่วนจังหวัดและตำบล ซึ่งมีแนวทางเรื่องการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์จากการส่งจดหมายเวียนมาเป็นดิจิทัล เราก็เข้าไปนำเสนอเรื่องโซลูชันระบบจัดเก็บข้อมูลกลางให้”  

Data Visualisation

จากความเชี่ยวชาญเรื่องการบริการจัดการ“ข้อมูล” ทำให้ดิทโต้สามารถขยายบริการออกสู่ด้านข้างได้ คือ ธุรกิจการให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโลยี (Innovation Engineering) สำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และได้รับงานโครงการปรับปรุงท้องฟ้าจำลองที่เอกมัย เป็นงานที่นำข้อมูลมาแสดงเป็นภาพ “Data Visualization”

ข้อมูลเรื่องท้องฟ้า ดวงดาว กาแลคซีที่ค้นพบใหม่โดยนักดาราศาสตร์ ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ นำมาให้นักพัฒนาและออกแบบโปรแกรมการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นฐานความรู้และแสดงผลภาพในรูปแบบที่สัมผัสได้ จับต้องได้ (Data Visualisation) บนจอที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และรองรับได้มากกว่าการฉายภาพท้องฟ้าและดวงดาว

“ใช้เทคโนโลยีเครื่องฉายดาวที่มีความละเอียดของการฉายภาพ Full Dome เทียบเท่า 4K เป็นระบบที่ฉายภาพแล้วเสมือนนั่งยานอวกาศขึ้นไปบนท้องฟ้าจริง ๆ”

ดิทโต้ ขยายจากท้องฟ้าจำลองที่เอกมัย สู่ท้องฟ้าจำลองที่พิษณุโลก รวมถึงพิพิธภัณฑ์เพื่อการค้นคว้าในศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และพิพิธภัณพ์ทางทะเล เป็นต้น 

3 ธุรกิจเสาหลักของดิทโต้

ฐกร กล่าวา กระแสการเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูล ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านธุรกิจแบบแรง ๆ และส่งผลให้ดิทโต้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสามธุรกิจหลัก คือ

ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการระบบริหารจัดการเอกสารและข้ออมูลแบบครบวงจร (Data & Document Management) รวมถึงบริการพัฒนาซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารและบริการบริหารรบบระบบธุรกิจ (BPO Service) ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำโซลูชันเหมาะสมกับการทำงาน การ พร้อมด้วยบริการแปลงเอกสารเข้าระบบดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครองสัดส่วนรายได้ของบริษัท 40% สัดส่วนลูกค้าภาคเอกชน 50% และราชการ 50%

ธุรกิจด้านการให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโลยี (Innovation Engineering) สัดส่วนรายได้ 30% ลูกค้าคือ หน่วยงานราชการทั้งหมด 100%

ธุรกิจบริการด้านเทคนิค (Technical Service) อาทิ บริการติดตั้งระบบ Drive Thru ระบบบริหารยอดขายหน้าร้าน (POS) ตลอดจนการให้บริการจำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ  สัดส่วนรายได้ 30%  สัดส่วนลูกค้าภาคเอกชน 80% ราชการ 20%

โอกาสและความท้าทาย 

ฐกร เชื่อเสมอว่าในธูรกิจข้อมูลที่ถูกดิสรัปาโดยตลอดมีโอกาสมหาศาล นั่นคือ ตลาดข้อมูลที่ใหญ่มากทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะทุกภาคส่วนต่างรู้ว่าการจัดการข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น โอกาสขนาดใหญ่คือความท้าทาย ว่าจะทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่พร้อมเปลี่ยนกลุ่มนั้น โดยเฉพาะตลาดภาครัฐที่มีทั้งโอกาส เม็ดเงิน และแผนลงทุนไปได้หลายทิศทาง 

“การยึดพื้นที่ได้ก่อนเพื่อสร้างระบบให้เกิดและตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ตรงจุด ต่อเนื่องถึงระบบบริการบำรุงรักษา (M&A ได้) ถือว่าสามารถยืนยาวในการสร้างรายได้และธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” 

ฐกร มองว่า ตลาดที่ใหญ่ในขณะนี้คือภาครัฐ เช่น หน่วยงานศาล ที่มีเอกสารราชการที่ต้องนำเข้าสู่ระบบดิจิทัลทั้งงานเอกสารข้อมูลเก่าที่เกิดขึ้นแล้ว (backlog data) และเอกสารข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน (ongoing data) รวมถึงองค์กรอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจ กรมราชทัณฑ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

“หน่วยงานเหล่านี้ปัจจุบันยังเดินงานส่วนใหญ่ด้วยเอกสารและไม่มีระบบรองรับ ตรงนี้คือโอกาสและความท้าทายถ้าเราทำได้” 

ส่วนการรุกในตลาดภาคเอกชน เน้นการทำประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด และสร้างการรับรู้และกำหนดจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) ให้เห็นถึงสิ่งที่ทำให้ดิทโต้แตกต่างจากคู่แข่ง 

“ความเชี่ยวชาญของเรา คือ การเอาข้อมูลเข้าสู่ดิจิทัล และออกแบบระบบให้เกิดประสิทธิภาพในการนำดึงข้อมูลไปใช้ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด”

ฐกร ย้ำว่า “ประสบการณ์” บวกกับ “การเข้าถึงความต้องการ” ของลูกค้า และการพัฒนา “ระบบจัดการข้อมูลที่ดีตั้งแต่ต้นทาง” เพื่อให้การใช้งานในระบบเกิดประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงาน คือ ความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ 

เพราะธุรกิจของลูกค้าต่างมีข้อมูลต้นทางที่ไม่เหมือนกัน เช่น ข้อมูลต้นทางของธนาคาร คือ เอกสารบัญชี เอกสารสัญญาชำระเงิน L/C จึงมีวิธีการเก็บและการนำไปใช้ที่ต่างกัน เช่น ต้องทำดัชนีเอกสารเท่าไหร่ เก็บเป็นไฟล์ Jpeg หรือ PDF ดังนั้น “หัวใจของระบบข้อมูลจึงไม่ได้อยู่แค่การเก็บ แต่อยู่ที่การเรียกข้อมูลออกมาใช้ได้ถูกต้องตรงโจทย์ด้วย” 

“เราต้องรู้ให้ลึกว่าลูกค้าเดินเอกสารด้วยระบบอย่างไร เข่น ระบบศาลเดินด้วยเลขสำนวนคดี ระบบบัญชีเดินเรื่องใบเสร็จด้วยเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเลขที่ใบสั่งซื้อ เป็น และออกแบบระบบที่จะสนับสนุนและแก้ไขการทำงานของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพ” 

ความพร้อมของดิทโต้ คือ การมีประสบการณ์จากการลงมือทำจริง มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง ผ่านการทดสอบใช้งานและพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด รวมถึงฐานลูกค้าอ้างอิงทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ซึ่งบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ 

ดิทโต้ให้บริการโซลูชันที่ครบทั้งในขั้นตอนของการพัฒนาและติดตั้งระบบ มีทีมบุคลากรที่พร้อมพูดคุยให้คำแนะนำให้กับลูกค้า ทีมเก็บประเมินข้อมูลความต้องการของลูกค้า ทีมวิเคราะห์ทางธุรกิจ และทีมการพัฒนาและให้การสนับสนุนระบบงานที่พร้อมปรับเปลี่ยน (Customize) ซอฟต์แวร์มาตรฐานที่มีอยู่ให้เหมาะกับลักษณะงานและการนำไปใช้ และทีมปฏิบัติงานในการติดตั้งระบบ ย้ายข้อมูล และดูแลต่อเนื่อง 

“ทั้งนี้เพราะ การเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจ หมายถึงเราอาจต้องขยับปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคนและองค์กร (Workflow) ลูกค้าที่เลือกเราก็จะอยู่กันไปยาว ๆ เพราะการเปลี่ยนไประบบใหม่ก็จะยาก  ยกตัวอย่าง เซ็นทรัลซึ่งเราเข้าไปทำให้เป็นลูกค้าที่อยู่กับดิทโต้มาถึง 7 ปี”

“คู่แข่งที่มีโซลูชันครบเหมือนดิทโต้  คิดว่ายังไม่มี ถ้าจะมีชนกันบ้างก็เป็นแค่บางระบบ คู่แข่งจากต่างประเทศก็มีเข้ามาบ้างแต่เราไม่ได้ไปชนกับเขา เพราะพอเวลาทำจริง เขาไม่รู้ว่าคนไทยใช้แบบไหน ความเสียเปรียบอีกอย่างคือเรื่องภาษาไทยในการเข้าใจทั้งตัวข้อมูลต่าง ๆ และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล  รวมถึงไม่ได้มีทีมย้ายข้อมูลเหมือนเรา เพราะการย้ายข้อมูลต้องมีเครื่องมือ เช่น ต้องมีตัวช่วยอ่านข้อความจากเอกสาร PDF ไฟล์ภาพ หรือลายมืออิเล็กทรอนิกส์ (Optical Character Recognition-OCR)  ต้องใช้เทคโนโลยีการจับภาพ เป็นต้น ซึ่งบางรายก็ไม่มีบริการตรงนี้ ส่วนคู่แข่งที่เป็นคนไทย ก็จะเจอในเรื่องของการพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์ แต่ไม่มีครบทั้ง “สร้าง – ย้าย – ดูแลต่อเนื่อง” เหมือนเรา”

บิ๊กดาต้า – ความปลอดภัยไซเบอร์ คือ S-Curve

ธุรกิจที่ดิทโต้ทำอยู่เป็นเหมือนการทำฐานให้แน่นเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล จากข้อมูลเอกสารเป็น paperless ไปเป็นข้อมูลบนดิจิทัล ทำการจัดเรียงข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ซึ่งบิ๊ก ดาต้า คือขาที่จะมาต่อยอดการนำข้อมูลเหล่านี้ขึ้นสู่ไปสู่การวิเคราะห์ (Data Analytic) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงาน หรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และต้องมีเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง 

“เรามองว่า ทั้ง บิ๊ก ดาต้า และ ความปลอดภัยไซเบอร์ คือโอกาสทางธุรกิจทั้งคู่ เพียงแต่ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้าก่อน”

จากบุคลากรที่มีอยู่ประมาณ 300 คน (ไม่รวมการจ้างงานบุคคลภายนอก) บริษัทมีการพัฒนาและยกรดับทักษะของทีมอย่างต่อเนื่อง จนตอนนี้มีทีมพัฒนาระบบและทีมพร้อมปฏิบัติงานด้านไอทีราว 40 คน ทีมช่างบริการกว่า 100 คน แต่ยังคงเดินหน้าต่อในการสร้างทีมโดยเฉพาะที่ต้องการมากคือ Data Architecture และผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูล

ตัวอย่างเช่น ระบบ Cybersecurity Observation Center (Hybrid CSOC) ของธนาคารกรุงไทย ภายใต้งบลงทุน 900 กว่าล้านบาท ที่ดิทโต้ถือสัดส่วนอยู่ 40% โดยทำร่วมกับพาร์ตเนอร์อีก 3 ราย (เอ็มเฟค เอไอที จีเอเบิล) เพื่อดูเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้กับการทำงานทุกระบบของธนาคาร ด้วยการสอดส่องข้อมูลที่ออกจากทุก ๆ จะผ่านระบบหลัก (Core) ทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กระบวนการทำงานของบุคลากร ห้องควบคุมปฏิบัติงาน โดยมีซอต์แวร์ตรวจสอบชื่อว่า สปังค์ (Splunk Infrastructure Monitoring) ดูแลจัดการทั้งข้อมูล อีเมล์ ทุกอุปกรณ์ในระบบให้เห็นทุกทรานแซ็คชันที่มีความผิดปรกติและแจ้งเตือนเจ้าหน้าทีไอทีซึ่งประจำห้องควบคุมตลอด 24 ชม เพื่อให้ทำการสอบประเมินและแก้ไขความผิดปกติเช่น ไฟร์วอลล์คุมไม่อยู่ เราเตอร์ไม่อัปเดต ทั้งสามารถบันทึกการโจมตีกี่ครั้ง ด้วยวิธีการไหน เป็นต้น

เทคโนโลยีสีเขียวอีกหนึ่ง S-Curve 

S-Curve ตัวใหม่ คือ กรีน เทคโนโลยี (Green Technology) หรือ เทคโนโลยีสีเขียว เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ที่โลกกำลังพูดถึงแต่อาจไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนนัก ณ ขณะนี้ แต่ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะชัดขึ้นแน่นอน สำคัญว่าใครจะพร้อมก่อน 

กรีน เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดิทโต้ศึกษาอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Innovation Engineering เนื่องจากเป็นงานฮาร์ดแวร์ที่ต้องอาศัยทีมวิศวกรมาผสมผสานความรู้ด้านซอฟต์แวร์เพื่อเติมเต็มและต่อยอด 

อาทิ เรื่องการคัดแยกขยะบริษัทเคยทำเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์แยกขยะให้กับ อบจ. ที่หนึ่ง ก็มาพัฒนาต่อเรื่องของระบบในการแยกขยะ เพราะขยะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ถ้าองค์กรไหนทำเรื่องคัดแยกขยะจะได้คาร์บอนเครดิตถึง 27 เท่า เรื่องของการจัดการน้ำ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม หรือ กระทั่งการจัดการข้อมูลเพื่อลดการใช้เอกสารก็จะได้คาร์บอนเครดิตที่นำมาเป็นรายได้ให้กับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน 

“เราพยายามมุ่งไปที่กรีน เทคโนโลยี ที่กี่ยวกับกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวพันกับคน เราจะจับที่แนวคิดนี้ว่าธุรกิจที่ทำสุดท้ายต้องเป็นประโยชน์ต่อโลกและสังคมโดยรวม มองให้ให้เห็นโอกาส มาดูกันต่อว่า จะสร้างให้เป็นโมเดลธุรกิจได้อย่างไร โดยใช้ความเชี่ยวขาญที่เรามี ต่อยอดจากสิ่งที่เราเคยทำ ตรงนี้จะทำให้ธุรกิจเรามีความยั่งยืนมากกว่าการทำกำไรอย่างเดียว ซึ่งหากมีผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นอยู่แล้วเราก็อาจจะไปจับมือกับเขา แต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเอง”

ฐกร ทิ้งท้ายอย่างมั่นใจว่า ดิทโต้จะมุ่งมั่นเดินหน้ารักษาเป้าเติบโตทางธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาธุรกิจไอทีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

ทรูมันนี่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ CPF, CPALL และ TRUE ผ่านทรูวอลเล็ท เริ่ม 5 ส.ค. นี้

ทรูมันนี่ ขยายบริการทางการเงินตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

โซนี่ไทย เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” โชว์รูมแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด Gadgets Community

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าขยายตลาดบริเวณโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร ด้วยการเปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” นับเป็นโชว์รูมโซนี่สโตร์สาขาที่ 6 ในประเทศไทย

บ้านปู จับมือม. มหิดล ชวนน้อง ม.ปลาย และ ปวช. เข้าค่าย Power Green ครั้งที่ 17

บ้านปู จับมือม. มหิดล จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก”

MUST READ

KBTG ปักหมุด ปี 68 ขึ้นแท่น องค์กรเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

KBTG เปิดประตูสู่ยุคทองแห่ง Human First, Universe of Technology สร้างสรรค์อนาคตแห่งการเงินเพื่อสร้างประโยชน์และเพิ่มอำนาจให้กับสังคม

ททท. ผนึก Robinhood จัดกิจกรรม ‘Good Deals’ ชวนคนไทยเที่ยวเชียงใหม่ รับส่วนลดจัดเต็ม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood จัดทำกิจกรรม “Good Deals” ผ่าน Robinhood Travel ภายใต้โครงการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว Chiangmai Booster Shot

Investree เตรียมเปิดระดมทุน Serie A เร่งขับเคลื่อนธุรกิจคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม

อินเวสทรีเผย ธุรกิจแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงเติบโตต่อเนื่อง คาด SME ใช้แพลตฟอร์มออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ตามเป้าสิ้นปี 1,000 ล้านบาท พร้อมเปิดระดมทุน Serie A เพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้ากลุ่ม SMEs

ไปรษณีย์ไทยรุกตลาด NFT เปิดจอง “คริปโทแสตมป์” ครั้งแรกในอาเซียน วันนี้ วันแรก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สร้างประวัติศาสตร์ในโลกแห่งการสะสมแสตมป์ เปิดจองแสตมป์ชุด “คริปโทแสตมป์” ผสานความคลาสสิกของดวงแสตมป์ เข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ NFT เป็นครั้งแรกในอาเซียน

หัวเว่ยจัดงาน HUAWEI APAC Smart Office Launch 2022 เปิดตัว แล็ปท็อป-แท็บเล็ต-หูฟังไร้สาย

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จัดงาน HUAWEI APAC Smart Office Launch 2022 เปิดตัวคอนเซ็ปต์ HUAWEI Smart Office อย่างเป็นทางการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น