TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business เปิดแผนขับเคลื่อน Metaverse กับ "ดร.นที เทพโภชน์" นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย

เปิดแผนขับเคลื่อน Metaverse กับ “ดร.นที เทพโภชน์” นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย

การมาของเมตาเวิร์ส สร้างให้เกิดเศรษฐกิจและธุรกิจใหม่ที่ต้องการการเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเมตาเวิร์ส จึงเกิดการรวมตัวของธุรกิจแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบนิเวศ ตั้งเป็นสมาคมเมตาเวิร์สไทย ซึ่งได้ทำการเปิดตัวสมาคมเมตาเวิร์สไทยเป็นครั้งแรกในงาน Thailand Metaverse Expo 2022 วันที่ 19 สิงหาคม 2022

อุตสาหกรรมเมตาเวิร์สและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาสาเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการไทย สร้างมาตราฐานเทคโนโลยีเดียวกันและเชื่อมโยงเมตาเวิร์สในระดับโลก นำทีมโดย ดร. นที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทย ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับ The Story Thailand ถึงพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้

แผนยุทธศาสตร์ของสมาคมใน ปี 2022- 2025 คืออะไร

จุดเริ่มต้นของสมาคมเมตาเวิร์สไทย เริ่มก่อตั้งจริง ๆ จดทะเบียนเมื่อเดือนกรกฎาคม และเปิดตัวเดือนสิงหาคมในงาน Thailand Metaverse Expo 2022 ซึ่งสมาชิกส่วนมากเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Metaverse และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Software Developer  Hardware intergration/IOT  อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล อุตสาหกรรมการทำดิจิทัลคอนเทนต์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำกราฟิกดีไซน์ การทำแอนิเมชัน การทำเรื่องของเสียง รวมถึง infrastructure และ AI

ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นในการก่อตั้งสมาคม เป็นช่วงที่เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกและประชาสัมพันธ์ว่า “มีสมาคมนี้เกิดขึ้นมา มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่สนใจและเป็นนักพัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรม Metaverse เกิดขึ้น” เปิดรับสมัครสมาชิก ทั้งสามัญและวิสามัญ สมาชิกสามัญ คือ สมาชิกที่เป็นประเภทบริษัทหรือบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Metaverseหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และถ้าเป็นสมาชิกวิสามัญ ก็จะเป็นลักษณะของบุคคลหรือบริษัทคนที่สนใจหรืออยากจะใช้ Metaverse เป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจหรือธุรกรรมของตัวเอง ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อร่วมกันก่อตั้งสมาคม 

ยุทธศาสตร์ของเราในระยะ 2-3 ปีนี้ ระยะสั้นคือ หนึ่ง ก่อตั้งสมาคม สอง คือ การเผยแพร่ความรู้ และเรื่อง Metaverse และการทำ Standardize ของ Metaverse คงไม่ได้ลงไปถึงว่าเป็นกฏเกณฑ์ในการทำ แต่จริง ๆ แล้วเป็นเหมือนว่าลักษณะวิธีการแนวทางทำงานร่วมกันของผู้สร้างผู้ประกอบการและผู้ใช้งาน อาจร่วมไปถึงหน่วยงานกำกับดูและสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการทำให้แต่ละ Verse สามารถเชื่อมต่อกันได้ ซึ่้งทางด้านเทคนิคสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องมีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง Verse  ลักษณะคล้าย ๆ ว่าเหมือนเรากำลังจะสร้าง Self-Regulate มีการมาทำงานร่วมกัน Verse ที่ดีควรจะเป็นอย่างไร Verse ที่เป็นประโยชน์ควรจะเป็นอย่างไร สร้างมาตรฐานในการดูแลผู้ประกอบการด้วยกันและดูแลในส่วนของ User ผู้ใช้งานด้วย  อย่างที่เราทราบกันว่า Metaverse เป็นเรื่องที่ยังใหม่ ฉะนั้นการทำงานร่วมกันหลาย ๆ หน่วยงาน จะเป็นเรื่องที่ดีและทำให้เราได้มุมมองที่หลากหลายมาช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ปัจจุบันมีทั้งมุมที่ดีและไม่ดี ในส่วนของ Metaverse มุมที่ดี คือ ช่วยในการส่งเสริมธุรกิจ ธุรกรรมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ ส่วนมุมที่ไม่ดีก็ได้แก่การนำ Metaverse ไปชี้นำทางด้านการลงทุน เราพยายามจะเผยแพร่ความรู้ หรือสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ลงทุนรู้ว่าจริง ๆ แล้ว Metaverse คืออะไร มันใช้ประโยชน์อะไร อย่างไรได้บ้าง 

ยกตัวอย่างเช่น เราพยายามจะบอกให้ผู้ใช้งานทั่วไป หรือคนที่สนใจ Metaverse รู้ว่าจริง ๆ แล้ว Metaverse ไม่ได้มีแค่เรื่องการขาย Land จริง ๆ มันไม่ใช่แค่การซื้อที่ดินใน Metaverse และ เก็งกำไรกัน หรือแค่รอให้ราคาที่ดินมันขึ้น เราอยากจะให้มอง Metaverse ในมุมมองอื่นด้วย เช่น ทำไมเราต้องไปซื้อที่ดินบน Metaverse ซื้อแล้วได้อะไร ต้องเรียนรู้ว่า ที่ดินบน Metaverse จริง ๆ แล้ว คุณค่ามันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ที่ดิน ที่ดินบน Metaverse มันก็อาจจะเหมือนเพจ Facebook ที่ใครทำก็ได้ ใครเปิดก็ได้ แต่คุณค่าของมันจริง ๆ ส่วนหนึ่ง มันคือ คอนเทนต์ที่จะเอาลงมาใน Metaverse เนื้อหามันคืออะไร ประโยชน์ของคอนเทนต์ต่าง ๆ ตรงนั้นคืออะไร 

เราไม่ได้บอกว่าการขาย Land เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ว่าก่อนที่เราจะลงทุนไปซื้อ Land หรือว่าไปลงทุนใน Metaverse ด้วยการซื้อ Land เราต้องดูว่า ซื้อไปทำอะไร มันจะเกิดประโยชน์อะไร ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นเหมือนประเด็นที่มีข่าวว่าซื้อแล้วราคา Land ร่วงลงมา เพราะว่าซื้อตาม ๆ จน demand มันสูง ราคาเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ พอถึงเวลา Land นั้น Metaverse นั้น ไม่ได้มี utility อะไร Metaverse นั้น ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจพอ  ก็ไม่มี user เข้าไป ราคาที่ดินก็ร่วงลงมา จริง ๆ ผมว่ามันคล้ายกับที่ดินจริงว่า ถ้าที่ดิน ซื้อแล้วราคามันจะสูงขึ้น เพราะมีข่าวว่าจะมีโครงการนู้นนี้นั้นอะไรเกิดขึ้น ราคาที่ดินรอบ ๆ ก็จะสูงขึ้น แต่ปรากฏว่ามันไม่มีโครงการจริง ๆ หรือโครงการที่เกิดขึ้นไม่ได้น่าสนใจอย่างที่คาดการณ์ เอาไว้ ก็จะกลายเป็นว่า ราคาที่ดิน จะมีโอกาสจะร่วงลงมาได้ 

แต่ใน Metaverse ผม อยากจะย้ำว่า มันจะยิ่งกว่าที่ดินจริง เพราะที่ดินจริงมันมีจำนวนจำกัดจริง ๆ แต่ที่ดินบน Metaverse มันไม่มีจำนวนจำกัดเลย มันสร้างใหญ่แค่ไหนก็ได้ สร้างมาเท่าไรก็ได้ มันไม่สามารถเทียบได้กับที่ดินจริง ๆ เลยในแง่ของจำนวน เลยอยากให้คนที่สนใจมาศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะ ๆ ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จริง ๆ ทางสมาคมต้องบอกว่าอันนี้ คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เราที่เราวางเอาไว้ เป็นยุทธศาสตร์หลักในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เรื่อง เกี่ยวกับ Metaverse ให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ที่จะนำ Metaverse ไปประยุกต์ใช้

มีแผนการขับเคลื่อนตัวอุตสาหกรรมธุรกิจอย่างไร

แผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม คือ ขับเคลื่อนด้วยการ Synergy กันของสมาชิกในสมาคม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ เป็นคนทำงานในอุสาหกรรม Metaverse และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อยู่แล้ว มีองค์ความรู้ที่จะมา Synergy กัน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ต้องช่วยกันเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน จะทำให้ Learning Curve มันเร็วขึ้น เรามองว่าสมาชิกในสมาคมรวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในด้วย เรามีการทำงานกันระหว่างองค์กรอาจจะเป็นหน่วยงานเอกชน เราทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และปัจจุบันนี้มีสถาบันการศึกษา 2 แห่ง มาอยู่ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ของทางสมาคม มีทางมหาวิทยาลัยรังสิตและเทคโนโลยีราชมงคล มีอาจารย์หลายท่านเข้ามาช่วยกันสร้างองค์ความรู้ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน 

เราร่วมกันสร้างความรู้ก่อน ร่วมกันสร้างความรู้แล้ว ต่อไปคือเรื่องของฐานทางธุรกิจที่แต่ละคนจะมีเครือข่ายและมีตลาด แต่ละคนมีกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายต่างคนต่างถนัดแต่ละเรื่อง เราสามารถแพ็กกันไปคุยกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ การเดินเข้าไปเป็นกลุ่ม เป็นสมาคม เราเชื่อว่าแข็งแรงกว่าการที่เดินไปคนเดียวแน่นอน เรามีแผนจะไปโร้ดโชว์ต่างประเทศ เริ่มต้นที่จีน เพราะจีนมีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูง เรามองทั้งตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ เพราะอุตสาหกรรมดิจิทัลไม่มีเรื่องของพรมแดน ไม่มีข้อจำกัดในการหาลูกค้า ลูกค้าเราคือคนทั้งโลก

ภารกิจเร่งด่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Metaverse ในประเทศไทยในปีนี้คืออะไร

พันธกิจเร่งด่วน คือ การรวบรวมสมาชิก และ การสร้างมาตรฐานร่วมกัน และเราอยากจะมีการประกาศเรื่องมาตรฐานของ Metaverse อย่างน้อยให้รู้ว่า Metaverse มีประโยชน์อย่างไร นิยาม Metaverse กว้างมาก แล้ว Metaverse ในมุมมองของแต่ละอุตสาหกรรมอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะมองว่า Metaverse กับ Cryptocurrency และ Blockchain หรือ Digital Asset เป็นเรื่องราวที่คล้าย ๆ กัน แต่จริง ๆ แล้ว ต้องบอกว่า Metaverse  มีเรื่องราวที่มากกว่าเรื่องของ Blockchain อีกค่อนข้างมาก มีองค์ประกอบเรื่องอื่น ๆ ด้วยเช่น เรื่องอีคอมเมิร์ซก็มาอยู่ใน Metaverse ได้ เรื่องทางการแพทย์ Tele-medicine เรื่องของงาน Real Estate  สามารถจะใช้ Metaverse เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ 

เพราะฉะนั้น พันธกิจของเราเร่งด่วนเลยจริง ๆ คือ การสร้างมาตรฐานร่วมกันในระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง และระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา เพื่อประกาศออกไปให้ผู้คนที่สนใจเห็นว่า Metaverse คืออะไร ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง อันนี้คือภารกิจเร่งด่วนในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจ

ภูมิทัศน์ของระบบนิเวศของ Metaverse ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

Metaverse Landscape ในเมืองไทย ผมมองว่าตอนนี้อยู่ในจุดเริ่มต้น โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ของผู้ประกอบการ ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นโอกาสยังมีอยู่อีกมาก  แต่ถ้าพูดถึงว่าในมุมของผู้พัฒนา  Metaverse ผมว่าอยู่ในระยะที่มีความพร้อม มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับระดับโลกได้อย่างดี เพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลในเมืองไทย เรามี กลุ่ม Digital Startup โดยเฉพาะทางด้าน Digital Asset, Blockchain และ Metaverse จำนวนมาก Landscape ด้าน Builder และ  Developer  ผมมองว่าเราอยู่ในระยะที่พร้อมที่จะแข่งขันแล้ว แต่การแข่งขันถ้าไปคนเดียว โลกมันกว้าง การเดินไปพร้อม ๆ กัน ผมว่ามันแข็งแรงกว่า ทางสมาคมฯ มองว่ามันแข็งแรงกว่า เลยมองว่างั้นเรามารวมตัวกันเป็นทีมแล้วไปด้วยกัน 

แต่ถ้าพูดถึง Landscape ของทางด้านผู้ประกอบการที่เริ่มเข้ามาสนใจ ตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น เรียกว่ามีเป็นลักษณะของ Enterprise ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต่าง ๆ ที่มาสนใจ ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะมาก และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวงการค้าปลีก วงการแพทย์ วงการก่อสร้าง ร่วมไปถึงวงการบันเทิง  หลาย ๆ โครงการเริ่มหันมามองว่า Metaverse เอามาส่งเสริมธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ตรงไหนอย่างไรได้บ้าง ถ้าเป็นลักษณะของผู้ประกอบการผมคิดว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ว่าจะนำเอา Metaverse มาใช้กันหน่วยงานของตนเองอย่างไร 

ระบบนิเวศของ Metaverse ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ระบบนิเวศของ Metaverse กว้างมาก เบื้องต้นที่เราเห็นภาพกันบ่อยๆจะมีเรื่องของลักษณะของโลกเสมือน คือ Virtual Reality และ Augmented Reality (VR/AR) เป็นส่วนหนึ่งของ Metaverse เรียกว่าเป็นหนึ่งใน interface ที่ผู้ใช้จะเข้าถึง Metaverse ได้ หรือจะเป็นจอ display แล้วมี Avatar เดินในโลกเสมือน เหมือนเราเล่นเกมก็เป็นเป็นหนึ่งรูปแบบ interface ของ Metaverse อีกส่วนหนึ่ง ผมมองว่าเป็นเรื่องของ Software และ Content คือ ผู้ประกอบการที่จะเข้าไปนำเสนอ Content ต่าง ๆ บน Metaverse นี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการการค้าอีคอมเมิร์ซ อสังหาริมทรัพย์ หรือการแพทย์ ก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศ และที่ขาดไม่ได้เลย คือ โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ เช่น Blockchain และ Digital Asset ที่จะทำหน้าที่เป็น จุดเชื่อมต่อ Asset ต่าง ๆ ร่วมกันระหว่าง Verse ดังนั้น ระบบนิเวศของ Metaverse เบื้องต้น ประกอบด้วย 4 ส่วน Hardware Software Content และตัว Infrastructure

อยากให้ช่วยวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรม Metaverse ไทย

จุดแข็ง ของอุตสาหกรรม Metaverse ไทย ผมมองว่า คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการ ความพร้อมของ ฺBuilder ความพร้อมของฝั่ง Supply เรามีบริษัทหรือผู้ประกอบการที่พร้อมในการสร้าง Metaverse หรือคอย supply ให้ผู้ประกอบการ ฝั่ง supply มีความพร้อมและค่อนข้างแข็งแรงมาก อันนี้ก็คือเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญจริง ๆ คือการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างฝั่ง Supply เองและผู้ประกอบการที่จะเอามาใช้ แม้กระทั่ง user รวมไปถึง regulator ด้วย ต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน เพราะมันเป็นพื้นที่ใหม่ เป็น space ใหม่จริง ๆ เป็นคลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่ อีกจุดแข็งหนึงที่เห็นได้ชัดคือความพร้อมของผู้ใช้งานในประเทศไทยอยากที่เราทราบกันประเทศมีผู้ใช้งาน internet และ Social network มากระดับต้นๆของโลก ทำเชื่อได้ว่าถ้าเราสามารถสือสารออกไปว่า Metaverse คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรจะทำให้ผู้ใช้งานหันมาสนใจและเปิดใจรับการมาของ Metaverse ได้อย่างไม่ยากนัก

ส่วนตัวผมยังไม่ค่อยเห็นจุดอ่อนมากนัก ภาครัฐก็สนับสนุนเรื่อง Metaverse มากเลย จุดอ่อนจริง ๆ แล้วอาจจะเป็นที่ผ่านมา ในมุมของผู้พัฒนา เราเหมือนกับต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างสือสารต่างคนต่างพัฒนา เรื่องของ Metaverse ในมุมมองที่ตัวเองสนใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างหรือผู้ประกอบการ ต่างคนต่างสร้าง verse สร้างขึ้นเยอะแยะมาก กลับกัน ถ้ามารวมกันให้มันกลายเป็นจุดแข็ง เช่น แต่ละ verse สามารถอยู่ในมาตรฐานเดียวกันได้ สามารถเชื่อมต่อกันได้ทำงานร่วมกันได้ กลายเป็น community อาจจะไม่จำเป็นต้องมารวมเป็น Verse เดียวกัน เพียงแต่มีการเชื่อมต่อกันได้ไหม ซึ่งในทางเทคนิคเราเห็นว่ามันสามารถเชื่อมต่อกันได้ เพียงแค่มาสร้างมาตรฐานร่วมกัน  

โอกาสของอุตสาหกรรม Metaverse คืออะไร

ถ้าพูดโอกาสในแง่ของทาง Builder ผมมองว่ามีโอกาสมาก ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ Digital Asset เบื้องต้นโอกาสจะเป็น ของ Coder ของ Programmer  คนที่รู้เรื่อง Blockchain โอกาสการจะเยอะ แต่พอเป็นเรื่องของ  Metaverse โอกาสมันกว้างขึ้น มันจะมีผู้พัฒนาในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมกันได้เยอะ คือ Coder/Programmer เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ยังมีคนที่เขียนภาพกราฟิกเข้ามาด้วย 3D Designer มีเรื่องของ content อื่น มีเรื่องของเสียงด้วย มีเรื่องของดนตรีประกอบต่าง ๆ อุตสาหกรรมจะเริ่มกว้างขึ้น รวมถึงเรื่องของอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไปประยุกต์ใช้เรื่องการแพทย์ เรื่อง e-commerce เอาไปประยุกต์ใช้เรื่องของงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ แม้กระทั่งจำลองการก่อสร้าง เช่น เราอยากได้ขายงานคอนโดมิเนียมก่อน ก็ทำเป็นโลก Metaverse เลย แล้วก็เข้าไปดูอาคาร ดูบ้าน ดูการตกแต่งภายใน แล้วก็มีการ communicate กัน คุยกันได้ ปิดการขายได้ หรือแม้กระทั่งมีระบบ payment ในนั้นได้เลย ในมุมของผู้พัฒนา Metaverse งานการพัฒนา จึงค่อนข้างเปิดกว้างและหลากหลาย ในส่วนของผู้ประกอบการ ก็เครื่องมือใหม่ที่มีความหลากหลายในเรื่องของการสื่อสารและการนำเสนอ คือถ้าผู้ประกอบการใช้ Marketplace ในรูปแบบ ของการแสดงผลทางหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพย์มือถือ ลูกค้าก็ดูหน้าจอ ไถขึ้นลง แต่พอมี Metaverse ลูกค้าได้เข้ามามีประสบการณ์เกี่ยวกับ Content ที่นำเสนอ ถ้าใส่ VR เห็น 360 องศา กิจกรรมอื่น ๆ เราสามารถที่จะนำเสนอได้มากขึ้น การนำเสนอสินค้าและบริการจะมีรูปแบบที่ที่หลากหลายขึ้น ลูกค้าจะเห็นมุมมองของสินค้าได้เยอะขึ้น จะมีประสบการณ์ร่วมกับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการเยอะขึ้น นี่ดป็นแค่หนึ่งโอกาสของผู้ประกอบการในการนำ Metaverse เข้ามาใช้กับองค์กรของตัวเอง

ภัยคุกคามหรือมีข้อที่ต้องควรระวังคืออะไร

ข้อควรระวัง เป็นหนึ่งในพันธกิจของสมาคมเมตาเวิร์สไทย คือ เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ อะไรใหม่ ๆ ใครรู้ก่อนก็จะได้เปรียบ ใครรู้ทีหลังก็อาจจะเสียเปรียบ ทุกอุตสาหกรรมก็มีทั้งคนดี และมีทั้งมิจฉาชีพ วงการ Metaverse เช่นเดียวกัน คือจะเป็นคนที่จะมาหาประโยชน์จากความไม่รู้ของคนที่เข้ามา เรามองว่า เราจะปิด threat ตรงนี้ได้อย่างไร จึงรวมตัวกันเป็นสมาคมฯ แล้วการแบ่งปันความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้

Metaverse จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรบ้าง

เบื้องอาจต้องมองว่า Metaverse เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง คล้ายกับเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือว่า เพจ Facebook ที่แต่ก่อนตอนเราใช้แรก ๆ ก็ยังไม่รู้จักนะว่าเขาจะมาใช้ในเชิงธุรกิจอย่างไรได้บ้าง แต่ตอนนี้เราใช้เว็บไซต์ในลักษณะของ E-commerce ค้าขาย ใช้ Facebook ในการไลฟ์ขายของแล้ว Metaverse ก็น่าจะเช่นเดียวกัน ให้มองว่า Metaverse เริ่มต้นจากมีเรื่องของตัว Multi-visualize การมอง มันมองได้หลากหลายขึ้น มุมมองในการเห็น content มีมุมมองที่แปลกใหม่ เชื่อว่าในมุมมองต่าง ๆ จะเปิดประสบการณ์ของ user ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่หลากหลายขึ้น มากกว่าการดูแค่หน้าจอ สามารถเห็น 360 องศา  สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ได้ และ เทคโนโลยีเบื้องหลังอีกมากมายอย่างเช่น Hardware ที่จะมา ทำ Interactoin กับ user ในรูปแบบอื่นๆที่นอกจากแค่การมอง   และ Blockchain infrastructure ที่จะมาเชื่อมต่อข้อมูลและ Digital Asset  เชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรฐกิจต่างๆได้อีกมาก

ยกตัวอย่างเช่นอย่างช่วงนี้ เราค่อนข้างคุ้นชินกับการทำอะไรก็ต้องมีเรื่องของ From Home มี Work From Home ต่อไปอาจจะมี Travel From Home ก็ได้ Concert From Home ก็ได้ แต่ว่าการดูในหน้าจอ เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามีส่วนร่วม แต่ถ้าเกิดว่ากลับกันถ้ามีคอนเสิร์ตบน Metaverse ใส่แว่น VR แล้วเหมือนเราเข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตนั้น ทั้งที่เราอยู่ที่บ้าน มันก็จะมีประสบการณ์ที่มันหลากหลายขึ้น Shopping from home ในรูปแบบของ Digital twin หรือ ตัวอย่างเรื่องการประชุมสัมมนา เดี๋ยวนี้เราคุ้นชินกับการประชุมออนไลน์ไปแล้ว การประชุมด้วย Online Application ต่างๆ แต่ว่า การประชุมออนไลน์แบบปัจจุบัน อาจให้ฟิลลิ่งได้ไม่เหมือนประชุมจริง Metaverse อาจจะมาตอบโจทย์ คือ ใส่แว่น VR แล้วเข้าไปประชุม เห็นเพื่อนนั่งอยู่ในโต๊ะประชุม ผู้เข้าร่วมนั่งอยู่ในห้องประชุมเหมือนกันการประชุมเป็นจริง ๆ เลย มองเห็นเป็น 3 มิติ ขึ้นไปพรีเซนต์ที่หน้าจอได้เหมือนกับเราอยู่ในห้องประชุมจริง ๆ  อันนี้ก็เป็นมุมนึงของของการประยุกต์ใช้ Metaverse ในส่วนของ AR/VR

ในสมาคมเมตาเวิร์สไทย เราเคยรวบรวมข้อมูลการเอาไว้นะครับ ว่า ณ ปัจจุบันนี้ขนาดของอุตสาหกรรมในเมืองไทยจนถึงสิ้นปี เราเชื่อว่า ขนาดของอุตสาหกรรม Metaverse และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และภายในอีก 4 ปีข้างหน้า น่าจะอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน เหรียญสหรัฐ ที่เราคาดการณ์กันเอาไว้

บทสัมภาษณ์อื่น ๆ

จาก “หัวใจคนบ้านปู” สมฤดี ชัยมงคล สู่การขับเคลื่อน องค์กรดิจิทัลด้านพลังงาน ที่ยั่งยืน

‘เอสทีที จีดีซี ประเทศไทย’ รุกบริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกล

เปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ด้วย แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ ฟองดูว์”

คิม – กวิน นิทัศนจารุกุล ฝันสร้าง สังคมสุขภาพดี ด้วยบริการ ร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

ดีป้า-ไอเอ็มซี คาด อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและบิ๊กดาต้า ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เติบโตสุดช่วง 3 ปีจากนี้

ดีป้า ร่วมกับ สถาบันไอเอ็มซี เผยผลสำรวจข้อมูลสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล ประจำปี 2564

หลักทรัพย์บัวหลวง นำกลุ่มพนักงานทำกิจกรรม สนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มพนักงานและครอบครัวทำกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว พร้อมเยี่ยมชมแปลงบัวกว่า 500 สายพันธุ์ และร่วมกันปลูกบัวหลวง

Thrive Venture Builder บริษัทสร้างสตาร์ตอัพเพื่อสังคม

Thrive Venture Builder ธุรกิจ Venture Builder เพื่อสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแนวคิดว่า ธุรกิจสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ฟังเหล่าพลเมืองนักอ่าน… หนังสือเล่มไหนจุดประกายความเป็นนักสร้าง

มหกรรมหนังสือระดับชาติ กำลังจะกลับมาแล้ว คราวนี้เดินทางกลับบ้านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “BOOKTOPIA : มหานครนักอ่าน เพราะการอ่านคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเมือง”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น