TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Interview “โอบอุ้ม-จิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์” นักธุรกิจนวัตกรรม ผู้คิด “อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy” กับเป้าหมาย “ไทยทำ ไทยใช้ เพื่อคนไทย”

“โอบอุ้ม-จิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์” นักธุรกิจนวัตกรรม ผู้คิด “อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy” กับเป้าหมาย “ไทยทำ ไทยใช้ เพื่อคนไทย”

ความน่ากลัวของการระบาดของโควิด ไม่ใช่เพียงอาการป่วยและเสียชีวิต แต่คือการติดเชื้อที่นำมาซึ่งการรักษาและกักตัวในจำนวนหลายวัน ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับปัจเจกและระดับองค์กร จะดีกว่าหรือไม่หากมีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติ ภายใต้มาตรการการรักษาระยะห่าง การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย 

ความคิดนี้ของ โอบอุ้ม-จิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เป็นที่มาของนวัตกรรมอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ที่มีการทดลองใช้งานแล้วที่สำนักงานของ บริษัทการท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) ที่สนามบินสุวรรรณภูมิ 

บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย ก่อนหน้านี้ทำธุรกิจให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้วยวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้จิรัฏฐ์ณิชชา มองหาธุรกิจใหม่ และธุรกิจที่เธอชอบ คือ นวัตกรรม เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy 

โดยส่วนตัวเธอเป็นคนชอบคิดและประดิษฐ์สิ่งของ แม้ไม่ได้เรียนมาตรงสาย แต่ด้วยความหลงไหล และจากประสบการณ์ผู้ติดตามคณะทำงานของรัฐมตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ช่วงหนึ่ง ทำให้เธอได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการทำงานของกลุ่มสตาร์ตอัพ ทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือทำนวัตกรรมอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy 

ร้อยเรียงประสบการณ์ และความชอบนวัตกรรม

นวัตกรรมอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy เกิดจากการร้อยเรียงประสบการณ์การทำงานและความชอบส่วนตัวในเรื่องนวัตกรรมบวกกับโอกาสทางธุรกิจที่เธอมองเห็น เพราะก่อนจะเป็นอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy จิรัฏฐ์ณิชชา ค้นหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมาหลายอย่าง 

เริ่มจากอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ในคนด้วยการฉีดพ่นสเปรย์ แต่ ณ ตอนนั้น (ต้นปี 2563) คิดและลงมือทำแต่ไม่ได้นำมาทำเป็นธุรกิจ เพราะน้ำยาฆ่าเชื้อนั้นยังไม่มีผลรับรอง และตอนนั้นยังอยู่ในหน้าที่คณะทำงานฯ แต่มีการนำไปใช้งานจริงบ้างในบางที่โดยเฉพาะที่วัด และมีการงดใช้ช่วงกลางปี เพราะมีการรณรงค์ไม่ใช้น้ำยาฉีดพ่นร่างกาย

จากนั้นเธอก็คิดและผลิตเครื่องฟอกอากาศ ที่เกิดจากจังหวะ โอกาส และความชอบในนวัตกรรม เธอลงทุนและออกแบบเครื่องฟอกอากาศด้วยรังสี UVC และจ้างผลิตจำนวน 30 เครื่อง จากนั้นนำไปมอบให้คนที่เธอนับถือและถวายวัด 

นวัตกรรมถัดมาคือ ตู้อบฆ่าเชื้อโรคกระเป๋าและรองเท้า เธอคิด ออกแบบ และจ้างผลิตอีกเช่นกัน นำมาใช้ที่บ้านของเธอเอง 

“แม้จะไม่มีผลรับรอง แต่จากการใช้งานปีกว่า ทุกคนในบ้านไม่ป่วย ไม่เป็นแม้แต่หวัด เรามีความมั่นใจว่าเราได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกสิ่งอย่างก่อนนำเข้าบ้าน”

ทั้งสามนวัตกรรมเกิดจากความคิดในการนำนวัตรรมมาสร้างเป็นเครื่องที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด เกิดจากความคิดความต้องการที่อยากจะผลิตนวัตกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด การทำความสะอาดสิ่งของ การฆ่าเชื้อโรค จนตกผลึกเป็นความคิดในการผลิตอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy 

อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy เกิดจากความคิดที่ว่าจิรัฏฐ์ณิชชาอยากจะมีเครื่องฆ่าเชื้อโรคที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคสิ่งของสัมภาระก่อนเข้าสถานที่ใด ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 

เธอคิดอย่างละเอียดว่าหากจะมีเครื่องฆ่าเชื้อโรคบนกระเป๋าและสัมภาระตามสถานที่ต่าง ๆ จะต้องออกแบบให้รังสี UVC สามารถฆ่าเชื้อโรคที่ติดบนกระเป๋าและสิ่งของได้จะต้องหน้าตาเป็นอย่างไร และจะนำไปวางใช้กับเครื่องตรวจกระเป๋าได้อย่างไร โดยที่รังสี UVC ไม่ส่งผลกระทบกับรังสี X-Ray และจะต้องมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคได้ในระยะเวลาสั้น

จากนั้นเธอลงมือออกแบบเครื่องและนำไปปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเกิดความร่วมมือภภายใต้ MoU ระหว่าง เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป และคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงผลิตเครื่องต้นแบบอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ด้วยรังสี UVC ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่ทำอย่างไรที่จะนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยและใช้ประสิทธิภาพรังสี UVC ได้อย่างเต็มที่ในฆ่าเชื้อโรค 

อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านวิศวกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการทดสอบฆ่าเชื้อโรคจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง Smart handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ได้ขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว

“ตอนทดสอบเรากำหนดโจทย์ว่าแสง UVC ที่สามารถฆ่าเชื้อให้ได้ภายใน 10 วินาที  จะต้องใช้ปริมาณรังสี UVC เท่าใด ซึ่งในการทดลองเลือกใช้เชื้อแบคทีเรียที่มีความแข็งแรงกว่าเชื้อไวรัส 200 เท่า (บาซิลลัส อะโทรเฟียส (Bacillus atrophaeus)) ผลการทดลองสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 95% ทำให้อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99% ภายใน 18 วินาที” 

อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ใช้เวลาในการทำวิจัยและพัฒนาเกือบ 1 ปี ใช้เวลามากตอนเขียนแบบแก้แบบ เพราะจิรัฏฐ์ณิชชาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก จุดเด่นของอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy นอกจากนำเทคโนโลยีรังสี UVC มาใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว ก็คือการออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานง่าย สะดวก และตอบโจทย์เรื่องการฆ่าเชื้อ (UX/UI และ function) ที่ “จุดคัดกรอง” ที่จะสามารถ “คัด” และ “กรอง” สิ่งของเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้ 

อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามควบคู่กับความมสามมารถในการฆ่าเชื้อ โดยมีน้ำหนัก 250 กิโลกรัม รองรับน้ำหนักได้ 30 กิโลกรัม 

“อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ออกแบบมาให้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในระบบคลาวด์ สามารถซ่อมแซมตัวเครื่องได้ หากเครื่องมีปัญหาจะส่งข้อมูลกลับมาที่บริษัทให้เข้าไปให้บริการทันที ไฟดับหนึ่งหลอดเราจะรู้ทันทีเข้าไปเปลี่ยนได้ทันที หน่วยงานหรือบริษัทที่นำเครื่องไปติดตั้งจะมีข้อมูลว่าเครื่องที่ติดตั้งนั้นฆ่าเชื้อไปแล้วกี่ชิ้น ส่งข้อมูลเป็นเรียลไทม์ให้หลังบ้าน สามารถนำไปวางแผนการบริหารจัดการได้” 

ปัจจุบันเครื่องฆ่าเชื้อ Smart Handy มีการติดตั้งและใช้งานจริงที่สำนักงานการท่าอากาสยานไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทเตรียมขยายผลสู่การใช้งานที่อาคารผู้โดยสารต่อไปในอนาคต

เป้าหมาย คือ การเพิ่มมาตราการจุดคัดกรอง อยากให้เพิ่มการติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ในทุกจุดที่เป็นจุดชุมชน อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงเรียน และสนามบิน 

สำหรับกำลังการผลิตของบริษัทสามารถปรับเพิ่มได้ถ้าได้รับการสนับสนุน จะทำให้สามารถผลิตและส่งอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ได้รวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ได้รับการติดต่อจากหลายบริษัทในการจ้างผลิตเพื่อนำอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy ไปมอบให้สถานที่ต่าง ๆ อาทิ มีบริษัทให้การสนับสนุนให้ผลิตเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

นอกจากนี้ รูปแบบการรับการสนับสนุนการผลิตแล้ว ทางเอชเค แมเนจเมนท์ เองก็เปิดโอกาสรับการระดมทุนจากนักลงทุนเข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตซึ่งอยู่ในแผนงาน

อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy นวัตกรรมโดยคนไทย เพื่อคนไทย

เป้าหมายสูงสุด คือ อยากให้หน่วยงานต่าง ๆ มองเห็นความสำคัญในการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด และอยากให้สนับสนุนนวัตกรรมของคนไทย ซึ่งอุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy เป็นนวัตกรรมที่วิจัยและพัฒนา ผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อให้คนในสังคมไทยสามารถออกมาใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ได้ และฟื้นคืนเศรษฐกิจของประเทศ 

“อยากจะตะโกนบอกชาวโลกว่า คนไทยก็สามารถคิด พัฒนา ทำ และผลักดันสินค้าของคนไทยให้มีใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักของต่างชาติในเรื่องของการเฝ้าระวัง ป้องกัน นำนวัตกรรมเข้ามาใช้” 

สิ่งนี้เป็นภาพสะท้อนของหลักการในการทำงานของจิรัฏฐ์ณิชชา ที่ทำในสิ่งที่รัก แม้บางครั้งยังจะมองไม่เห็นประโยชน์ในตอนนั้นว่าสิ่งที่ทำได้ประโยชน์จริงหรือไม่ แต่สิ่งที่เธอมุ่งนั้น คือ มาตรฐานคุณภาพชีวิตในการได้รับความปลอดภัยจากโควิด (รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในอนาคต) ในชีวิตประจำวัน 

“บริษัทอุ้มเป็นบริษัทเล็ก ๆ แต่ไม่เคยลดเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนเป็นสื่งหนึ่งที่ทำให้พนักงานเกิดคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของทุกคนคือมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ทุกคนควรได้รับ เพราะหากขาดงานจากการติดโควิด ต้องรักษา หรือแม้แต่กักตัว นั่นหมายถึงการขาดรายได้” 

บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการผลิต ติดตั้ง ตรวจสอบระบบทั้งก่อนติดต้ัง และหลังติดตั้ง ให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง อุโมงค์ฆ่าเชื้อ Smart Handy บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และวางแผนนำสินค้านี้ไปสู่เวทีโลกเพื่อสร้างความภูมิใจให้คนไทย จิรัฏฐ์ณิชชา กล่าวทิ้งท้าย

บทสัมภาษณ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทศวรรษที่ 3 ของครี-ฟูล นำเทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ก้าวใหม่ ‘ดอนเมืองโทลเวย์’ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มุ่งส่งมอบคุณค่า สู่องค์กรเพื่อความยั่งยืน

เปิดเคล็ดลับการทำงานของ “อ้อ-พรทิพย์ กองชุน” ผู้หญิงคุณภาพของวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“วิกฤติอาหาร” หายนะรอบใหม่

ดังที่รู้กันว่าผลจากวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ขาลง ทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การใช้น้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้น

6 ปีกับภารกิจที่ท้าทายของ “ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” บนเส้นทางการบริหาร สวทช. และการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. สำหรับเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 25 ปีของ สวทช. ก่อนที่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล จะก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวทช. สองสมัย (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2559-วันที่ 26 สิงหาคม 2565)

ดีแทค-มูลนิธิชัยพัฒนา-เนคเทค นำ 5G ตอบโจทย์การเพาะ “เห็ดหลินจือ” ในฤดูหนาวสำเร็จ เพิ่มรายได้เกษตรกรในพื้นที่อากาศหนาวเย็น

ดีแทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช. คิดค้นโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะกรณีศึกษาเห็ดหลินจือ นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz พร้อม IoT และ Machine Leaning ตอบโจทย์เพาะเห็ดหลินจือในฤดูหนาวเลขตัวเดียวสำเร็จ

อาดิดาส และ พาร์ลีย์ ชวนร่วมกันอนุรักษ์มหาสมุทร ผ่านแคมเปญ ‘Run for the Oceans’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

อาดิดาส และ พาร์ลีย์ ร่วมเฉลิมฉลองวันมหาสมุทรโลกที่จะมาถึงในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ด้วยการเชิญชวนคอมมูนิตี้ของคนรักการออกกำลังกายทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม Run for the Oceans ปีที่ 5 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2565

“อิมแพ็ค ฟาร์ม” โครงการ CSR ของบางกอกแลนด์ หวังสร้างอิมแพคให้เกษตรกรอินทรีย์ไทย

การทำเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์กานิค (Organic) นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรกรรมที่มีความละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลา ความรู้ และความอดทนของเกษตรกรอย่างมาก แต่การทำการตลาดเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นยากกว่า

MUST READ

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

ยูโอบี เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปีอัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีแผนออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ Basel III เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกำหนดมูลค่าการจองขั้นต่ำ 100,000 บาท

เนคเทค สวทช. จับมือกรมสรรพากรนำ AI ยกระดับการบริการผู้เสียภาษีด้วยดิจิทัล

กรมสรรพากร และ เนคเทค สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

‘โรงเรียนต้นแบบ Coding’ ปั้นครูพันธุ์ใหม่ เสริมทักษะโปรแกรมมิ่งในห้องเรียนจริง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจร เดินหน้าโครงการ Code Their Dreams ชูโปรเจกต์ใหม่ โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้ง สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรภาคการศึกษาของไทย

vivo พร้อมจำหน่าย X80 Series 5G สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด 27 พฤษภาคมนี้ ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

vivo ประกาศเปิดตัว vivo X80 Series 5G สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดจากไลน์อัป X Series ในประเทศไทย ชูจุดขาย เทคโนโลยีเลนส์กล้องระดับโลกที่ร่วมมือกับ ZEISS พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การถ่ายภาพและวิดีโอบนสมาร์ทโฟน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น