TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessเทรนด์ธุรกิจปี 2024 'เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชี้ชะตาความสำเร็จ'

เทรนด์ธุรกิจปี 2024 ‘เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชี้ชะตาความสำเร็จ’

เมื่อเส้นทางการลงทุนเปลี่ยน ธุรกิจต่างรุกหนักสู้ศึก ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ เนื่องจาก มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ เช่นการขยายตัวของตลาดโลก การเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ง่ายขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้เทรนด์ปีนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ พร้อมนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการใหม่ ๆ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

การทำธุรกิจในปัจจุบัน คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขประชากรไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านคนเมื่อ 20 ปีก่อน เป็นประมาณ 55 ล้านคนต่อจำนวนประชากร 70 กว่าล้านคนในยุคปัจจุบัน และมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยก็สูงถึงเกือบ 7 แสนล้านบาท “แสดงให้เห็นว่าออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นทางลัดที่ทุกคนต้องเริ่มต้นก่อน จากนั้นค่อยต่อยอดไปยังออฟไลน์”

นักลงทุนต้องเริ่มเข้าสู่การ Digitize องค์กร หรือการมี Real-Time Dashboard ข้อมูลจากปลายนิ้ว ที่ระบบสามารถเชื่อมต่อกันไปได้หมดทำให้ประหยัดเวลา และสามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ ธุรกิจมีให้มีประสิทธิภาพได้แม่นยำมากขึ้น

Pawoot Company & Investment

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (Creden.co) ระบุ “การ Digitize หรือการแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลองค์กร” สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แชตบอท ระบบ CRM แดชบอร์ด เพื่อช่วยในการขาย การตลาด และการบริหาร ส่งผลให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบไปด้วย

  • Tools and Data ในปัจจุบันเครื่องมือและข้อมูล มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แชตบอทระบบ CRM ซอฟต์แวร์บัญชี โซเชียลมีเดีย แม้กระทั่งเครื่องมือในการวิเคราะห์คู่ค้า ไม่ว่าจะเป็น Trello, Wisesight วิเคราะห์ Social Listening, Google Analytics สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้าและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ  
  • Integration and Automation การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่า Integration จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ และการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติหรือ Automation จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงานมากขึ้น

ผู้ประกอบการควรใช้เครื่องมือและข้อมูลให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ควรเริ่มต้นใช้ระบบบัญชีออนไลน์เป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ในอนาคตการทำธุรกิจจะเน้นไปที่การ Integration and Automation ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ESG และ AI เป็นเรื่องน่าจับตามองพิเศษ

แซม ตันสกุล (Krungsri Finnovate) ระบุว่า เทรนด์ ESG และ AI ปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องที่น่าจับตามองพิเศษ

  • ESG..การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน เทรนด์ ESG (Environmental, Social, and Governance) หรือการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน กำลังเป็นกระแสสำคัญในแวดวงธุรกิจทั่วโลก โดยองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มากกว่าเพียงการสร้างผลกำไรเพียงอย่างเดียวESG กำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะมีผลกระทบต่อธุรกิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจส่งออก ซึ่งอาจต้องเสียภาษีคาร์บอน หากปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป ธุรกิจจึงควรเริ่มศึกษาและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีนี้ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์เองเริ่มมีประกาศเตือนบังคับใช้ภาษีคาร์บอนแล้ว”

ตัวอย่างการนำเทรนด์ ESG มาใช้ในธุรกิจ เช่น การใช้พลังงานสะอาด การใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม การสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน การส่งเสริมความเท่าเทียมและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

ดังนั้น เทรนด์ ESG มีความสำคัญมากต่อธุรกิจ เนื่องจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ดึงดูดลูกค้าและคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับประเด็น ESG ส่งผลให้ธุรกิจมีความยั่งยืนในระยะยาว

  • เทรนด์ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์มาแรง จะมีผลกระทบต่อธุรกิจทุกอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ และนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ธุรกิจจึงควรเริ่มศึกษาและเตรียมความพร้อมรับมือกับเทรนด์นี้ โดยอาจเริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น OpenAI Bard ของ Google ซึ่งมีความแม่นยำและใช้งานง่าย

เทรนด์ ESG และเทรนด์ AI เป็นเทรนด์สำคัญที่กำลังมาแรงในแวดวงธุรกิจ โดยองค์กรต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญและนำเทรนด์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ด้านผลกระทบธุรกิจต่างชาติบุกไทย

ประเด็นที่ 1: ผลกระทบของธุรกิจต่างชาติ “ธุรกิจต่างชาติจากจีนบุกเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดส่งสินค้ามาไทยภายใน 5 วัน ทำให้สินค้าจีนเข้ามาในตลาดออนไลน์ไทยเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากงบล่าสุดของ Lazada ในปี 2566 ที่มีรายได้ 21,000 ล้านบาท กำไร 600 กว่าล้านบาท แต่ยังคงขาดทุนสะสมประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดออนไลน์ไทย”  

ประเด็นที่ 2: ผลกระทบธุรกิจต่างชาติในไทย “แน่นอนว่า ธุรกิจต่างชาติจากจีนที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจรีเทลออนไลน์ (Online Retail) ไทย เช่น Lazada และ Shopee เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ธุรกิจต่างชาติยังเข้ามารุกตลาดขนส่งสินค้าด้วย โดย Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) Lazada Express (ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส) และ J&T กลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ในประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งไทย เช่น ไปรษณีย์ไทย ขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน”

ด้านแรงงานไทย

ประเด็นที่ 1: สถานการณ์คนทำงานด้านเทคโนโลยีขาดแคลน สถานการณ์ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ประสบปัญหาในการหาคนทำงานด้านนี้

ประเด็นที่ 2: แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ธุรกิจต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการวัดบุคลิกภาพ เช่น MBTI เพื่อเข้าใจลักษณะนิสัยของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการวัดบุคลิกภาพแล้ว ธุรกิจต่างๆ ยังสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการมองหาบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีจากแหล่งใหม่ ๆ เช่น นักศึกษาจบใหม่ คนที่มีประสบการณ์ทำงานด้านอื่น หรือคนที่สนใจเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเสมอไป เนื่องจากปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแบบ No Code / Low Code ที่สามารถช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้าน coding สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้

อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุน แต่ตัวเลขการลงทุนยังคงอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้เทรนด์ธุรกิจปี 2024 ชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นการลงทุนที่น่าสนใจและมีความสำคัญในอนาคต เนื่องจากมีความต้องการสูงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน

ข้อมูลจากงาน AP Thailand Presents CTC FORECAST 2024 รู้ก่อน เริ่มก่อน เปลี่ยนแปลงก่อน (Session: ENTREPRENEUR FORECAST PART 1)

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เทรนด์ ESG ปี 2024 “ธุรกิจมีความเสี่ยงสูง หากไม่เร่งปรับตัว”

สรุปประเด็นสำคัญ “เมืองไทยจะไปต่ออย่างไร ท่ามกลางวิกฤติ Polycrisis บทเรียนจาก WEF2024

เปิด ‘เซ็นทรัล นครสวรรค์’ 31 ม.ค. นี้ โครงการมิกซ์ยูส ใหญ่สุดในภาคกลางตอนบน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ