TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business แอ๊บบอต ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ผ่านเภสัชกร ร้านขายยาทั่วประเทศไทย

แอ๊บบอต ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ผ่านเภสัชกร ร้านขายยาทั่วประเทศไทย

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Nutrition Expert Corner” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านโภชนาการของเภสัชกรชุมชนกว่า 300 คนจากร้านขายยา 170 แห่งทั่วประเทศ

ตั้งเป้าส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาใช้บริการร้านขายยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์ความรู้ 4 ด้านจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การดูแลโภชนาการผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคไต โดยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่สนใจความรู้เรื่องโภชนาการเข้ารับคำแนะนำจากเภสัชกรใกล้บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายแพทย์ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ Medical Director แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของบริษัท แอ๊บบอตฯ กล่าวว่า โภชนาการที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต บริษัท แอ๊บบอตฯ ในฐานะผู้นำด้านโภชนศาสตร์ การสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนบำบัดจึงร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทยดำเนินการส่งมอบความรู้ให้กับเภสัชกรทั่วประเทศโดยโครงการนี้จะช่วยเน้นย้ำถึงบทบาทของเภสัชกรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันแนวทางการดูแลโภชนาการของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“เราเชื่อมั่นว่าการดูแลโภชนาการที่สมดุลจะช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่บริษัท แอ๊บบอตฯ มุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพของคนทุกช่วงวัย”

บริษัท แอ๊บบอตฯ ได้นำเอาหลักการวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนทางการแพทย์ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ เอนชัวร์ อาหารสูตรครบถ้วน ที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ, กลูเซอนา อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน,โปรชัวร์ อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาน้ำหนักตัวลดลง และเนปโปร อาหารสูตรสำหรับผู้ป่วยล้างไตที่ควบคุมปริมาณเกลือแร่และ​ของเหลว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ การมีภาวะโภชนาการที่สมดุลมีส่วนช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการครั้งนี้ มุ่งเสริมความรู้ให้แก่เภสัชกรผ่านองค์ความรู้ 4 ด้านจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการโดยเฉพาะจากสถาบันการแพทย์ชั้นนำ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้ 

1. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
2. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
4. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไต

“นอกจากนี้ผลการสำรวจ ยังพบว่าเภสัชกรอยู่ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของผู้คนเพราะมีความน่าเชื่อถือและสามารถให้คำแนะนำทางการแแพทย์ได้อย่างถูกต้อง การจัดโครงการ Nutrition Expert – ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในครั้งนี้จึงมีความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลโภชนาการและการรับประทานอาหารเพื่อยกระดับสุขภาพของผู้คนทั้งกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ดียิ่งขึ้น โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับคำแนะนำเรื่องโภชนาการได้ที่เคาน์เตอร์ Nutrition Expert ที่ร้านขายยาใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

ธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา นายกสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของร้านขายยา ซึ่งถือเป็นทางเลือกแรกของผู้ป่วยที่จะขอคำปรึกษาจากเภสัชกร ด้วยความร่วมมือกับแอ๊บบอตภายใต้ โครงการ Nutrition Expert – ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ มุ่งมั่นที่จะยกระดับทักษะองค์ความรู้ของเภสัชกรเพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยควบคู่ไปกับการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการและโรคเรื้อรัง ตามปณิธานของสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย และความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันมาตรฐานความเป็นเลิศของเภสัชกรและการบริการของร้านขายยาให้ดียิ่งขึ้น

ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ศิลปินชื่อดังตัวแทนคนรักสุขภาพ กล่าวว่า การมีสุขภาพดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่การมีร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

“สำหรับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของผมเริ่มต้นที่การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หมั่นหาเวลาออกกำลังกายทุกวันและที่สำคัญคือต้องคิดบวกอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ โดยไม่ต้องรอให้อายุเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอย่างเภสัชกรใกล้บ้านยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันอีกด้วย โครงการ Nutrition Expert – ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนและเภสัชกรในชุมชน รวมถึงช่วยยกระดับสุขภาพของคนไทยอีกด้วย”

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

มาสเตอร์การ์ด เปิดช่องทางให้ฟินเทครุ่นใหม่เกิดและเติบโตได้จริง

มาสเตอร์การ์ดเพิ่มขีดความสามารถของแพลทฟอร์ม Mastercard Developers ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มที่ช่วยฟินเทครายใหม่ ๆ ให้ทำไอเดียของตนเองให้เป็นธุรกิจได้จริงและเติบโต

โมเดอร์น่า ประกาศกลยุทธ์รับมือกับไวรัส SARS-CoV2 สายพันธุ์โอไมครอน

ในขณะนี้บริษัทโมเดอร์น่ากำลังดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าทั้งสามสูตร

YouTrip ปิดดีลซีรีส์เอ 30 ล้านเหรียญ พร้อมโตก้าวกระโดด

YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบ Series A มูลค่าเงินลงทุนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

กสทช. จับมือหัวเว่ย ร่วมพัฒนา Giga Thailand เร่งผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายไฟเบอร์

มารู้จัก “เทคโนโลยียืนยันตัวตนเปิดบัญชีหุ้น” สุดฮิต

"ธุรกิจการเงินและการลงทุน" กำลังเข้าสู่ยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้ผู้ใช้บริการอย่างมั่นใจ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น