TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business TCP จับมือ กสศ. ดูแลสุขภาพ การศึกษาเด็กกลุ่มเปราะบาง จากโควิด-19

TCP จับมือ กสศ. ดูแลสุขภาพ การศึกษาเด็กกลุ่มเปราะบาง จากโควิด-19

กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สนับสนุน “กลไกอาสาสมัครคุณภาพ” เร่งดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวในพื้นที่เปราะบางทั่วกรุงเทพมหานคร และโครงการ “สานฝันการศึกษาเพื่อน้อง” สร้างโอกาสทางการศึกษาไม่ให้เด็กหลุดออกนอกระบบแบบครอบคลุมทุกมิติ

นุชรี อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งดูแลสังคมในภาวะวิกฤติ โดยมีแนวทางตามกรอบการทำงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งมีขอบเขตการทำงานเกี่ยวกับชุมชน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องดูแลพนักงานกว่า 5,000 ชีวิต เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก โดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้ให้ การสนับสนุนโครงการการศึกษาทั้งในและนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบทุนการศึกษา แนะแนวอาชีพบุตรหลานพนักงาน ริเริ่มโครงการด้านการศึกษาร่วมกับภาครัฐ

วิกฤติจากโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ณ ขณะนี้รุนแรงถึงที่สุด และคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คือ เด็กกลุ่มเปราะบาง เรื่องด่วนที่กลุ่มธุรกิจ TCP จะเข้าไปดูแลร่วมกับ กสศ. คือ การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขาปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่พร้อมเรียนรู้ รวมทั้งมีทุนทรัพย์พอที่จะได้เรียนหนังสือต่อโดยไม่ต้องออกจากระบบกลางคัน โดยให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ “กลไกอาสาสมัครคุณภาพ” และโครงการ “ทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง” ที่ดูแลทั้งสุขภาพและทุนทรัพย์ไปพร้อมกัน

วิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบอย่างหนักสู่สังคมทุกภาคส่วน เด็กในชุมชนเปราะบางมีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งจากการเข้าไม่ถึงการรักษาที่มีคุณภาพและปัญหาเศรษฐกิจ จนท้ายที่สุด อาจส่งผลให้การศึกษาต้องหยุดชะงัก

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงสานพลัง กสศ.ช่วยเหลือเด็ก ๆ กลุ่มเป้าหมายระยะเร่งด่วน ผ่านการระดมทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนกลไกอาสาสมัครคุณภาพ ให้แก่อาสา กสศ. จำนวน 100 คน ๆ ละ 400 บาท รวมงบประมาณ 1.2 ล้านบาท และโครงการทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้องมอบโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 400 คน ๆ ละ 10,000บาท รวมเป็นงบประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อสร้างความเสมอภาค รวมถึงดูแลเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกมิติ

ดร. ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันพบเด็กติดเชื้อโควิด-19 รายวันล่าสุดประมาณ 2,900 คน มีจำนวนเด็กติดเชื้อสะสม 107,245 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564) ในจำนวนนี้ คาดว่าราว 70% เป็นกลุ่มยากจนด้อยโอกาส เนื่องจากสมาชิกแต่ละครอบครัวอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัด ความแออัดทำให้การติดเชื้อโรคโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้รับผลกระทบในทุกมิติ ได้แก่ สุขภาพกาย ใจ สังคม และความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา     

กสศ. จึงระดมความร่วมมือเพื่อทำงานเชิงรุกบรรเทาปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ผ่านศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ. เพื่อเสริมการทำงานของหน่วยงานหลักที่ยังเป็นช่องว่าง หรือเป็นอุปสรรคทำให้กลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในภาวะวิกฤติโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเร่งด่วนและสำคัญที่สุด คือ กลไกอาสากสศ. ที่มีภารกิจชัดเจนว่าวิกฤตเกิดขึ้นกับเด็กของเราที่จุดไหน อาสากสศ.จะเข้าไปช่วยในจุดนั้นอย่างรวดเร็วทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง นอกจากนี้ในระยะฟื้นฟูจะมีการติดตาม วางแผนช่วยเหลือเป็นรายคนเพื่อป้องกันหลุดออกจากระบบการศึกษา กสศ.ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นได้จริงแม้ในยามวิกฤติ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เริ่มแล้ว ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ 13 – 21 ส.ค. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เริ่มแล้ว “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ

ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2544 และได้ริเริ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network)

ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน “สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” พลิกโฉมองค์กรสู่ “คนกลาง” อุตสาหกรรมดิจิทัล

ntมีจุดยืนหลัก คือ การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ "เป็นกลาง" ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลแบบครบวงจร

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ยกระดับสินเชื่อรถยนต์มือสองผ่านแอป

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถมือสองชั้นนำ พลิกโฉมการบริการสินเชื่อรถยนต์มือสองออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน OMAKASE CAR AUCTION

คนละครึ่ง-โควิด ดันไทยเข้าสู่ดิจิทัลเร็วและแรง Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับศักยภาพของไทย

Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร โทรคมนาคม สาธารณสุข และบริการสาธารณะ

แรบบิท แคร์ ระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL

แรบบิท แคร์ (Rabbit Care) ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัย และบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital และ VGI PCL เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส เพิ่มโอกาส เสิร์ฟซอฟต์แวร์ ป้อนตลาดทั่วโลก

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส ตลาดที่นำผู้ขายและผู้ซื้อ SaaS มาพบกัน กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อขายซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น จากการที่บริษัท SaaS จะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อระดับองค์กรจำนวนมาก เพิ่มโอกาสการซื้อขายมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก

รำลึกถึง “โขนพระราชทาน” กว่าทศวรรษแห่งการฟื้นศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดิน

12 สิงหาคม ปีนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดให้มีงานนิทรรศการ "โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญนี้

กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เปิดตัว ระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม ที่แรกในอาเซียน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดตัวระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Ratings) ที่แรกในอาเซียน

Bitkub โชว์ความสำเร็จ ‘กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล’ มีผู้ใช้งานทะลุ 1 ล้านราย

Bitkub Chain เผย นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub NEXT) มาแล้วเป็นเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน 1 ล้านรายเป็นที่เรียบร้อย

MUST READ

เปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ด้วย แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ ฟองดูว์”

น้ำไม่ไหล ไฟดับ ขยะล้น ถนนทรุด และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นปัญหาพื้นฐานที่ทุกเมืองต้องเจอ ทำอย่างไรที่เราทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่กว่าเดิม แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ฟองดูว์”

LINE MAN ส่งโปรรับวันแม่ เมื่อสั่งอาหาร – พวงมาลัย 11-14 ส.ค. นี้

LINE MAN และ Wongnai ส่งโปรลดแรง สั่งอาหาร - พวงมาลัย เชื่อมใจลูกสู่แม่ 11-14 ส.ค. 2565 เอาใจทั้งสายกิน สายช้อป ด้วยโปรโมชันสุดคุ้มค่าจากร้านอาหารคาวหวานชั้นนำ และส่วนลดสูงสุด 200 บาท บน LINE MAN MART

วรุณา จับมือ อีซีไรช์ ใช้ Deep Tech ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย

วรุณา (VARUNA) เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไทย ร่วมมือกับอีซีไรช์ (Easy Rice) ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ได้มาตรฐาน

Amity เทคคอมพานีรายแรกของไทย เข้าไปอยู่ในรายการของ AWS Marketplace

เอมิตี้ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำ ประกาศเป็นบริษัทผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระรายแรกของประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AWS Marketplace แคตตาล็อกดิจิทัลที่มีรายการซอฟต์แวร์กว่าพันรายการจาก ISV

AIS ไตรมาส 2 รายได้รวม 45,273 ล้านบาท เดินหน้าลงทุน 30,000 ล้านบาท พัฒนาเครือข่าย 5G

AIS ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ของปี 2565 ทำรายได้รวมอยู่ที่ 45,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% เทียบกับปีก่อน ดันผู้ใช้งาน 5G รวม 3.9 ล้านราย เติบโตกว่า 39%
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น