TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyยิบอินซอย เผยทิศทางธุรกิจปี 67 ชู 5 โซลูชัน ขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ-เอกชน

ยิบอินซอย เผยทิศทางธุรกิจปี 67 ชู 5 โซลูชัน ขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ-เอกชน

ยิบอินซอย เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2567สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการ ส่งมอบความสำเร็จทางธุรกิจให้กับพันธมิตรอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  เจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจการเงินและการธนาคาร  พลังงงาน ค้าปลีก โทรคมนาคม และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 

มรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย เผยถึงภาพรวมของบริษัทฯ ว่า “เกือบ 100 ปีที่กลุ่มธุรกิจของยิบอินซอยเติบโต ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ด้วยการพันธมิตรทางการค้าที่ดีเสมอมา ปัจจุบันเรามีบริษัทในเครือฯ กว่า 9 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 1,900 คนและ มีศูนย์บริการกว่า 32 แห่งทั่วประเทศไทยและในเขตประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีธุรกิจในกลุ่มยิบอินซอยครอบคลุมถึงด้าน IT Digital Solutions, High Technology, Trading & Manufacturing, Insurance Broker และจะมีธุรกิจด้าน Clean Energy & Smart Agri-Tech Solutions และ Nano Bio Technology ต่อไปในอนาคต”

“ยิบอินซอยมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลของประเทศ และผลักดันโครงการที่มุ่งเน้นการปฏิรูปทางดิจิทัลและการปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยหลากหลายโครงการ เห็นได้จากประวัติธุรกิจและบันทึกความสำเร็จในกลุ่มธุรกิจด้านการธนาคาร พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก โทรคมนาคม และในหน่วยงานราชการที่หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ เน้นส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จของลูกค้า และดำเนินธุรกิจธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้อง”

“ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโครงการ GFMIS THAI ถือเป็น Thailand Country Agenda Project โครงการระดับชาติที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นโครงการโดดเด่นที่ยิบอินซอยมีโอกาสร่วมพัฒนาจนเป็นผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ เรายังเชี่ยวชาญในโซลูชันการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างเด่นชัด จนได้สร้างนวัตกรรมภายในกลุ่มบริษัทของเราเอง ยิบอินซอยเชื่อมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม  การทำงานอย่างมีจริยธรรม และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ขณะนี้เรามุ่งมั่นเดินตามทิศทางและค่านิยมขององค์กร พร้อมมุ่งหน้าในการเป็นผู้ร่วมสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเด่นชัดในศตวรรษที่ 2 ของยิบอินซอยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

สุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวเพิ่มว่า “สำหรับวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ยิบอินซอยมีนโยบายในการทำงานแบบ Growth mindset หรือกรอบความคิดแบบยืดหยุ่น เราเติบโตและพัฒนาศักยภาพของเราให้เท่าทันกระแสของการเปลี่ยนแปลง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบความสำเร็จที่สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าแก่พันธมิตรทางการค้า โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ก้าวล้ำในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่พร้อมตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้รอบด้านของทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาครัฐ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจการเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม พลังงาน, สุขภาพ (Healthcare) และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการคัดสรรเทคโนโลยีจากพันธมิตรชั้นนำระดับโลกต่าง ๆ อาทิ HPE,  AWS, Google, NetApp, Trend Micro เป็นต้น ให้กับลูกค้า โดยมีโซลูชันและผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  1. Cloud and Infrastructure Modernization ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งในส่วนของ Cloud และOn-Premises เป็นเส้นเลือดสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงให้ทุกเทคโนโลยีสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคง เพื่อให้แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจ และการบริการด้านดิจิทัล ที่สำคัญของธุรกิจนั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดติดขัด และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุด
  2. Cyber Security ภัยคุกคามไซเบอร์ถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในทุกวันนี้ ทั้งด้วยความสำคัญของระบบไอทีที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและมูลค่าของข้อมูลในการดำเนินธุรกิจที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การโจมตีเกิดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ และมีปริมาณของภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อีกทั้งข้อกฎหมายและข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกบังคับใช้มากขึ้น ทั้งหมดนี้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ธุรกิจองค์กรต้องเร่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
  3. Digital Business Solutions การทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ในกลุ่มภาคธุรกิจองค์กรนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงดำเนินต่อไปตราบเท่าที่โลกของเรายังมีนวัตกรรม ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีด้านเอไอที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานจริงได้ในหลายกรณี ก็ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ให้กับภาคธุรกิจองค์กร
  4. Data & Analytic Solutions ข้อมูลได้กลายเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทุกแห่งไปแล้ว ดังนั้นการสร้างการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจจึงไม่ได้อาศัยเพียงแค่การบริหารหรือการดำเนินงานที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้ธุรกิจก้าวสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มตัว และเปิดรับต่อการนำเอไอซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาลในการพัฒนาและการทำงานในอนาคต
  5. Financial & Banking Services ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจทางด้านการเงินและการธนาคาร ขยายการเข้าถึงบริการอย่างไร้รอยต่อ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อการเติบโตของธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2567 ปีแห่ง AI

สำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีไอทีในปี 2567 ยิบอินซอยมองว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีแห่งปี โดยเฉพาะ Generative AI ขณะเดียวกันการอิมพลิเมนต์เทคโนโลยีก็ต้องกระทำอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่องค์กรต้องมองให้ไกลกว่าการมีแค่ระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber Security) แต่ต้องไปให้ถึง Cyber Resilience หรือ ความสามารถในการเตรียมตัวและตอบสนองภัยคุกคาม ตลอดจนการกู้คืนระบบให้กลับมาเป็นปกติ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะต้องไปต่อได้ในทุกสถานการณ์ 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 ปีถัดไปของ KBTG: Human-first x AI-first Transformation กับยุทธศาสตร์ 3+1 ของธนาคารกสิกรไทย

LHFG โชว์กำไรปี 2566 เติบโต 32.8% เร่งขยายพอร์ตสินเชื่อ SME และลูกค้ารายย่อย

เอปสัน มั่นใจรักษาการเติบโต 8% ปีนี้ ปรับตัวเร็ว มีนวัตกรรม ช่องทางจำหน่าย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ