TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup InVent ลงทุนรอบ Series A ใน Conicle สตาร์ตอัพ EdTech สัญชาติไทย

InVent ลงทุนรอบ Series A ใน Conicle สตาร์ตอัพ EdTech สัญชาติไทย

อินเว้นท์ (InVent) โครงการธุรกิจร่วมลงทุนภายใต้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ร่วมกับ Humanica, 500 TukTuks, StormBreaker Venture, และ Stundi ลงทุนใน Conicle บริษัทสตาร์ตอัพด้าน EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันด้านการเรียนรู้สำหรับองค์กร รอบ Series A มูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 90 ล้านบาท) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตทางธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน All-in-One Learning Platform และ HR Transformation Solution ให้กับลูกค้าองค์กร พร้อมขยายตลาดสู่ต่างประเทศ 

ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงาน บริษัทร่วมทุนและพัฒนาธุรกิจและหัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนอินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อินทัชมีเป้าหมายลงทุนในสตาร์ตอัพที่เกี่ยวเนื่องกับ 5G มากขึ้น เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี 5G มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการของกลุ่มอินทัช โดยเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา (EdTech) สุขภาพ (HealthTech) การเงิน (FinTech) และ Emerging Technology ซึ่งการลงทุนใน Conicle เพราะเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตที่สอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนแปลงไป และยังตอบโจทย์แนวคิดของกลุ่มบริษัทที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนด้วยการยกระดับการศึกษาซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การลงทุนใน Conicle ถือเป็นการลงทุนใน EdTech Startup รายแรกของอินเว้นท์ ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ถือเป็น Strategic Investment ที่สำคัญของอินทัช ในฐานะ lead investor

“เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาของประเทศไทยและการพัฒนาบุคลากรที่ขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพสูงขึ้น เปิดโอกาสให้สามารถเพิ่มทั้งทักษะเดิม (upskill) และทักษะใหม่ (reskill) ได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถต่อยอดกับกลุ่มอินทัชในการหาโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการศึกษาด้วย โดยเฉพาะกับเอไอเอสที่ได้สร้างฐานการรับรู้ในตลาดการศึกษามาหลายปีผ่าน AIS Academy ผมมองว่าเรื่องการศึกษาจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้น จากตัวอย่างที่เห็นชัดในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา อีกทั้งแนวโน้มการลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน EdTech ทั่วโลกก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

ในปี 2020 มีเม็ดเงินกว่า 16 พันล้านเหรียญสหรัฐที่สตาร์ตอัพกลุ่มนี้ระดมทุนจาก VC ทั่วโลก ซึ่งก้าวกระโดดกว่า 2 เท่าหากเทียบกับปี 2019 ซึ่งในระยะกลางถึงยาว

ทั้งอินทัชและ Conicle มีแนวคิดทางธุรกิจที่สอดคล้องกัน ที่อยากเห็นประเทศไทยมีแพลตฟอร์มการศึกษาที่จะเสริมให้คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกช่วงอายุ (Lifelong Learning) ซึ่งหมายถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดลูกค้าทั่วไป (Consumer) ซึ่งมีความน่าสนใจและมี pain points ที่ต่างจากกลุ่มลูกค้าองค์กร การเรียนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ที่บริบทของสังคมและองค์ความรู้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ซึ่งเราจะทำงานร่วมกับ Conicle รวมถึงพันธมิตรธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสและลดช่องว่างให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

ตัวช่วยบริหารจัดการการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

แพลตฟอร์มบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management Platform) เป็นเสมือนผู้ช่วยที่รู้ใจของผู้บริหารและ HR ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก “All-in-One Learning Experience” เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจุดเด่นในเรื่องการใช้งานที่ง่ายและตอบโจทย์ครอบคลุม การเรียนรู้ในกระบวนการต่าง ๆ ในรูปแบบ 70.20.10 คือ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และวัดประเมินผลการลงมือทำ ได้ครบจบในที่เดียว 

นอกจากนี้ ได้พัฒนา ConicleX – The Cloud University มหาวิทยาลัยออนไลน์ที่รวบรวมการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเน้นองค์ความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะด้านธุรกิจ ด้านดาต้า ด้านบุคลากร และด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อช่วยในการ Upskill และ Reskill เพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากรได้อย่างดีมากขึ้น ปัจจุบัน Conicle ได้ให้บริการองค์กรชั้นนำกว่า 50 องค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม มีผู้ใช้งานกว่า 1 ล้านราย 

นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO & Co-Founder Conicle กล่าวว่า Conicle โฟกัสเรื่องการสร้างเทคโนโลยีและบริการที่ช่วยพัฒนาคนให้เรียนรู้ง่ายขึ้น ช่วยให้คนเก่งขึ้น ช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือและกระบวนการที่ดีขึ้นในด้านการพัฒนาคน การเรียนรู้จะไม่จบแค่ในระดับมหาวิทยาลัย แต่จะกลายเป็น Lifelong Learning ที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้และทักษะนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในอัตราเร่งที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

Conicle จึงสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยออนไลน์ที่ผู้คนและองค์กรสามารถสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ และด้วยแนวคิดที่มุ่งยกระดับการเรียนรู้ให้เป็นมิติใหม่ ไม่ใช่แค่การเป็น E-Learning หรือ Online Courses เท่านั้น แต่มองการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผสมผสานวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Blended Learning) แล้วจัดสรรให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล (Personalized Learning) และเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและแนวทางหลักของ Conicle 

ด้าน อนพัทย์ วิมลประภาพร CTO & Co-founder ของ Conicle กล่าวเสริมว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การรับฟังและทำความเข้าใจลูกค้าอยู่เสมอ และมี Passion มากกับการสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

“เราเข้าไปดูกระบวนการทำงานของลูกค้า ได้เห็นปัญหา และตีโจทย์ออกมาเป็นโซลูชันที่สามารถช่วยองค์กรและผู้ใช้งานได้จริง ๆ ที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์แล้วว่าเรามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานจริง ๆ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเราเองก็พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน” 

All-in-One HR Platform ตอบโจทย์การใช้งาน HR 

ที่ผ่านมา Conicle มีการพัฒนาเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมี Strategic Partner ที่เป็นทั้งนักลงทุนและเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่สำคัญ คือ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซึ่ง Humanica เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ HR Management และให้บริการ Outsourcing แก่องค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นผู้นำทางด้าน HR Solution ของประเทศ

โดย Humanica และ Conicle ได้จับมือและวางกลยุทธ์ร่วมกันในการเป็น All-in-One HR Platform ที่ตอบโจทย์กระบวนการ HR อย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้บริการลูกค้าองค์กรแบบครบจบที่เดียวได้ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่เป็น Global Player ชั้นนำของโลกได้ 

สุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ฮิวแมนิก้าจำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่าการจับมือกับ Conicle เพื่อรุกแพลตฟอร์ม Learning นับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ โดยฮิวแมนิก้ามีความต้องการที่จะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริง ๆ โดยนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของ Conicle มารวมกับแพลตฟอร์มของฮิวแมนิก้า เพื่อเสริมสร้าง Employee Ecosystem ของเราให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น และตอบโจทย์ในการช่วยให้พนักงานของลูกค้าเราทำงานได้ดียิ่งขึ้น และมีความส่วนตัวที่มีความสุขยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดร่วมกัน คือการสร้าง The Ultimate Work-Life Platform”

อีกหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนที่ได้ให้มุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของตลาด EdTech – กระทิงพูนผล Managing Partner แห่ง 500 TukTuks และผู้ก่อตั้ง StormBreaker Venture เปิดเผยว่า “ทางเรามองว่าตลาดการลงทุนใน “EdTech” เป็นตลาดที่ใหญ่มาก มีมูลค่าการลงทุนทั่วโลก จะเห็นได้จากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมายกระดับศักยภาพของคนในประเทศ เพื่อเป็นตัวเร่ง ผลักดัน เพราะเราเชื่อว่า ในอนาคต 35% ของทักษะแบบเดิมจะใช้ไม่ได้ในการทำงาน อาทิ ถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมไฟแนนซ์ 47% ของทักษะจะใช้ไม่ได้ ส่วนเทคโนโลยีที่จะมีผลในการเรียนการสอนในอนาคต ได้แก่ VR/AR, 3D printing ในการสอนเมกเกอร์, เซ็นเซอร์และเน็ตเวิร์ก และ AI” 

“รวมถึงในอีกไม่เกิน 3-5 ปีข้างหน้า กว่า 47% ของงานจะถูกหุ่นยนต์มาแทนที่ แปลว่างานหายไปครึ่งหนึ่ง ต่อไป AI, โรโบติก จะเป็นฐานของดิจิทัลดิสรัปชั่นเวฟต่อๆ ไป ความไม่เท่าเทียมกันจะยิ่งขยาย แม้กระทั่งความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ยิ่งห่าง ดังนั้น ต้องเร่งรีสกิล เพราะถ้าอีก 3 ปี ไม่มีการพัฒนาตัวเอง อยู่ไม่ได้แน่นอน รวมถึงบุคลากรในประเทศไทยต้องรีสกิลทั้ง 67 ล้านคน ดังนั้น การที่เราร่วมลงทุนกับ Conicle จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้”

นอกจากนี้ ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนอีกรายกับทาง Conicle ในรอบ Sereis A กล่าวเสริมว่า อนาคตของการศึกษาจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกมิติ ซึ่งจะไม่ใช่แค่ในห้องเรียน หรือรูปแบบคอร์สออนไลน์เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งการเรียน แลกเปลี่ยน ลงมือทำ และวัดผล มาร้อยเรียงกันอย่างสอดคล้องเชื่อมโยง โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวนำในการช่วยวิเคราะห์และแนะนำว่าผู้เรียนแต่ละคน ควรจะต้องเรียนอะไร พัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองไปทางไหนซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ได้ผลสูงสุด

“Conicle มีโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และ transform การศึกษาได้ด้วยแนวทางดังกล่าว” 

ดร.ณรงค์พนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากขยายการลงทุนใหม่แล้ว อินทัชยังคำนึงถึงความสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับ InVent Portfolio ใน 3 ด้าน คือ 

  1. Business Development & Strategic Value ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากการ ร่วมมือระหว่างบริษัทในเครืออินทัช และพันธมิตรช่วยให้เข้าถึงตลาดใหม่ ช่องทางการขายใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
  2. Nurturing พัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพด้วยความรู้และผู้เชี่ยวชาญ และช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย การเงิน บัญชี และการบริหารจัดการต่าง ๆ
  3. Knowledge Sharing จัดงานพบปะทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความรู้จากหลากหลายมิติ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา อินทัชลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งหมด 26 ราย มีมูลค่าพอร์ตการลงทุนกว่า 1,300 ล้านบาท เติบโตขึ้น 26% จากปี 2019  

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

‘สุกี้ตี๋น้อย’ กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน เตรียมขยายสาขากว่า 12 ในปี 66

“สุกี้ตี๋น้อย” ร้านสุกี้ที่มาแรง และเติบโตเร็วที่สุดร้านหนึ่ง แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด รายได้ – กำไรยังแข็งแกร่ง ขณะที่ปี 65 คาดยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4,000 ล้านบาท

NT หนุน สตช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน KHUB DEE ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติการขับรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ธนาคารกรุงไทย และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประกาศใช้ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน KHUB DEE

MUST READ

จับเทรนด์ธุรกิจรุ่งปี 2566 โอกาสสำหรับ SME ยุคดิจิทัล

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันมีธุรกิจ SME เกิดใหม่ขึ้นทุก ๆ ปี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ในแต่ละปีมีธุรกิจซึ่งไม่สามารถไปต่อได้จากปีแรกกว่า 50%

กทม. ร่วมมือกับ สวทช. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงฯ

กรุงเทพมหานคร ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสนับสนุน พัฒนารูปแบบ และกลไกการดำเนินงาน การให้บริการของกรุงเทพมหานคร

GWM เผยโฉม ORA Grand Cat ครั้งแรกในไทย พร้อมเปิดตัว ORA Good Cat 500 PRO เฉดสีใหม่ ในงาน Motor Expo 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) จัดทัพยานยนต์พลังงานไฟฟ้าร่วมแสดงในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 (The 39th Thailand International Motor Expo 2022)

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

บีโอไอเปิด 9 มาตรการใหม่ ขับเคลื่อนลงทุนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ ควบคู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 3 มกราคม 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น