TH | EN
TH | EN
หน้าแรก The Movement Photo Story บ้านปู เน็กซ์ ชวนชาว GenNEXT โชว์ไอเดียสร้าง “พลังงานฉลาด” ขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้

บ้านปู เน็กซ์ ชวนชาว GenNEXT โชว์ไอเดียสร้าง “พลังงานฉลาด” ขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จับมือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ MAT จัดโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 31 ภายใต้โจทย์ “Smart e-TukTuk ขับเคลื่อนอนาคตด้วยคน GenNEXT” สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ พร้อมอัปสกิลสู่การเป็นนักการตลาดและผู้ประกอบการในโลกธุรกิจยุคใหม่ พร้อมนำแนวคิดต่อยอดพัฒนาโซลูชันพลังงานฉลาดใหม่ ๆ ที่สร้าง New S-curve ให้ธุรกิจ สนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้คนในสังคม

กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “บ้านปู เน็กซ์ นำกลยุทธ์ Greener & Smarter นำเสนอโซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน (Smart Energy Solutions for Sustainability) พร้อมสนับสนุนธุรกิจ และสังคมให้เป็น Net-Zero สานต่อแนวคิดของบ้านปูที่ต้องการส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์ตรง เกิดเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา และเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์พลังงานสะอาดวิถีใหม่

บ้านปู เน็กซ์ จึงร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart e-TukTuk) พร้อมแพลตฟอร์มให้บริการมาเป็นโจทย์ท้าทายความสามารถน้อง ๆ เพราะปัจจุบันดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เราจึงนำมาผสานกับรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นรถที่สื่อถึงความเป็นไทย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการเดินทางตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ที่ Mass Transit เข้าไม่ถึงและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งการโดยสาร-ขนส่งภายในองค์กรและให้บริการสาธารณะ (Microtransit) ถือเป็นโซลูชันพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับการเดินทางและขนส่งให้สมาร์ทและกรีนยิ่งขึ้น พร้อมสร้างคุณค่ารอบด้านให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น มอบความสะดวกทั้งการเดินทางและการควบคุมระบบ ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ตอบไลฟ์สไตล์การเดินทางของคนยุคใหม่ รวมถึงสนับสนุนการใช้ EV และสมาร์ทโมบิลิตี้ (Smart Mobility) ในประเทศไทย

การประกวดครั้งนี้ เปิดกว้างให้เยาวชนได้ฝึกแนวคิดการทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset) เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา (Pain Point) และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า ออกแบบโซลูชันและแพลตฟอร์มการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร โดยผสานจุดเด่นด้าน ‘Smart Hardware’ หรือการออกแบบตัวรถ และด้าน Software ‘Smart Application’ ที่ใช้งานง่าย สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เกิดเป็น New S-curve Productที่โดดเด่นและแตกต่าง (Uniqueness)สร้างโอกาสทางการแข่งขันในธุรกิจ รวมถึงการวางกลยุทธ์และแผนการตลาด การจัดทำงบประมาณ รายได้และการคืนทุนที่สามารถให้บริการได้จริงในตลาด โดยผลงานทีมชนะเลิศจะถูกนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาบริการระบบสัญจรทางเลือกแบบครบวงจร หรือ Mobility As a Service (MaaS) ของบ้านปู เน็กซ์ในอนาคตด้วย”

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เราต้องการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน และฝึกฝนการทำงานเป็นทีมก่อนที่จะก้าวสู่สนามการทำงานจริง สำหรับโจทย์เรื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาดถือเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าการประกวดที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเทรนด์ Net-Zero กำลังเข้ามามีบทบาท และอยู่ในความสนใจของทุกคน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืนตามหลัก ESG และ SD ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ

โดยปีนี้มีน้อง ๆ สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 1,800 คน จาก 64 สถาบันทั่วประเทศ และในวันชี้แจงโจทย์ น้องๆ ให้การตอบรับสนใจข้อมูลธุรกิจนี้เป็นอย่างดี และมองว่าโจทย์ปีนี้แปลกใหม่ ท้าทาย และเชื่อว่าจะช่วยอัปสกิลพวกเขาไปอีกขั้น สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนยุคนี้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกและผู้คนให้ดีขึ้น สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้าย จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 7 ทีม และประกาศผล พร้อมมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” เปิดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ชู “วัน แบงค็อก” โครงการต้นแบบสีเขียวระดับโลก

พาทัวร์ 7 โซนสำคัญ ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การ์ทเนอร์เผย ผู้นำธุรกิจ 87% เตรียมเพิ่มการลงทุนด้านความยั่งยืนในอีก 2 ปีข้างหน้า

การ์ทเนอร์ อิงค์ เผยผลสำรวจล่าสุด พบว่า 87% ของผู้นำธุรกิจเตรียมเพิ่มการลงทุนด้านความยั่งยืนในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยระบุว่าลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่กดดันให้องค์กรต้องลงทุนหรือดำเนินการด้านความยั่งยืน

บีโอไอเปิด 9 มาตรการใหม่ ขับเคลื่อนลงทุนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ ควบคู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 3 มกราคม 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี

“จำรัส สว่างสมุทร” ผู้อำนวยการใหญ่ส.อ.ท. ชี้เป้าภาคอุตสาหกรรม “เตรียมพร้อมสู่ความยั่งยืน”

การสร้างความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม (Sustainability) ไม่ใช่เรื่องที่จะทำตามลำพัง ต้องได้รับแรงสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรทั้งหลาย หนึ่งในกำลังที่เข้าหนุนช่วยย่อมต้องเอ่ยนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

33 รีมิตแตนซ์ เปิดตัว SMART SWIFT บริการโอนเงินข้ามประเทศ รองรับการงานใช้งาน 60 ประเทศทั่วโลก

บริษัท 33 รีมิตแตนซ์ เปิดบริการโอนเงินข้ามประเทศ ด้วยแพลตฟอร์ม “สมาร์ทสวิฟท์” (SMARTSWIFT) ช่วยลดความยุ่งยากในการรับ-ส่งเงิน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น