TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyKBTG Vietnam กับบทบาท Tech Hub หนุน KBank ขึ้น Regional Digital Bank ขยายผล K PLUS...

KBTG Vietnam กับบทบาท Tech Hub หนุน KBank ขึ้น Regional Digital Bank ขยายผล K PLUS สู่ Regional Mobile Application

บนชั้น 21 ของตึก Friendship Tower ใจกลางโฮจิมินห์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม คือที่ตั้งของ KBTG Vietnam ฐานทัพด้านเทคโนโลยีของ KBTG แห่งที่ 3 ในภูมิภาคเอเชีย

KBTG Vietnam คือก้าวย่างสำคัญของยุทธศาสตร์การเป็น Regional Tech Company ของ KBTG เพราะ KBTG Vietnam จะรับบทบาทการเป็น Tech Hub ของ KBTG ดูแลภารกิจงานด้าน Tech ของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กับธนาคารกสิกรไทยโดยจะทำงานประสานกับ KBTG  ในไทย และ บริษัท K-Tech ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

KBTG Vietnam เป็น 1 ใน 9 บริษัทภายใต้กลุ่ม KBTG ซี่ง KBTG Vietnam และ K-Tech อยู่ในกลุ่ม IT Delivery Shop ของ KBTG (ในกลุ่มนี้มี KSoft อีกบริษัท) บริษัทในกลุ่มนี้มีหน้าที่หลักการพัฒนาไอทีโปรเจกต์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งมอบโครงการไปแล้ว 150 โครงการ และดูแลแอปพลิเคชันมากกว่า 400 ตัว หนึ่งในนั้นคือ K PLUS แอปพลิเคชันเรือธงของ KBank ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 22 ล้านคน

พันธกิจของ KBank คือ การเป็นธนาคารดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Digital Bank) ที่จะเข้าถึงลูกค้ามากกว่า 200 ล้านคนด้วยบริการธนาคารดิจิทัล โดยมีแอปพลิเคชัน K PLUS เป็นหัวหอกสำคัญ ที่จะเป็นบุกตลาดในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็น Regional Mobile App 

การขยายศักยภาพ K PLUS ให้เป็น super app ทางการเงินในภูมิภาค SEA นี้ ต้องอาศัยกองกำลังด้านเทคโนโลยีของ KBTG ในการสร้าง user experience ให้ K PLUS ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ประเทศ ความสำเร็จเชิงประจักษ์ขั้นต้น คือ การเปิดตัว บริการ K PLUS Vietnam ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีหลักของ K PLUS ที่เป็นแอป mobile banking อันดับหนึ่งของประเทศไทย พัฒนาโดย KBTG มาปรับให้เข้ากับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้และอยู่ภายใต้กฎระเบียบของประเทศเวียดนาม หลังจากเปิดตัวแอป K PLUS Vietnam ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้ว 600,000 คน และตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้งานแตะ 1.3 ล้านคนภายในปี 2566 ก่อนขยับเป็น 8.4 ล้านคนในปี 2027

วรนุช เดชะไกศยะ Executive Chairman, KBTG กล่าวว่า บทบาทของ KBTG ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีระดับภูมิภาค ทั้งมิติของศักยภาพและกำลังคน คือการดูแลด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองพันธกิจการป็นธนาคารดิจิทัลระดับภูมิภาคของ KBank โดยทำงานประสานกันระหว่าง KBTG ที่ไทย K-Tech ที่จีน และ KBTG Vietnam โดยที่ KBTG ที่ไทยจะโฟกัสเทคโนโลยีหลักของ mobile banking และ cyber security ในขณะที่ K-Tech จะโฟกัสเรื่อง Blockchain ส่วน KBTG Vietnam จะโฟกัส K PLUS  Vietnam และ Beyond Banking 

แผนของ KBTG คือใช้ KBTG Vietnam เป็น Tech Hub ของ KBTG ในภูมิภาค เพื่อหนุนเสริมพันธกิจการเป็น  ธนาคารดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Digital Bank) ของ KBank เพราะเวียดนามมีศักยภาพด้านบุคลากรที่เป็นคนหนุ่มสาวและมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีจำนวนมาก หากเทียบกับบุคลากรในประเทศไทยแล้ว ประเทศเวียดนามอุดมสมบูรณ์ไปด้วย Young Talent หรือคนวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปี ที่คาดว่าจะมีมากถึง 71 ล้านคนในปี 2030 ในขณะที่ประเทศไทยจะลดลงเหลือ 45.4 ล้านคนในปีเดียวกัน ในขณะที่เวียดนามมีคนที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มากกว่าไทย จากตัวเลขที่มีล่าสุดปี 2020 ไทยในคนจบด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 19.6 ล้านคน แต่เวียดนามมี 22.6 ล้านคน

การจะเป็น Tech Hub ของ KBTG ในภูมิภาคจำต้องมีจำนวน tech talent ที่มากพอ ปัจจุบัน KBTG Vietnam มีคนอยู่ 100 คน ตามแผนคือจะต้องเพิ่มเป็น 500 คนภายในปี 2025 โดยขยายไปยังเวียดนามตอนเหนือด้วยการเปิดสำนักงานที่กรุงฮานอย ซึ่ง KBTG Vietnam จะเป็นหนึ่งในกำลังหนุนสำคัญร่วมกับ K-Tech ที่จีน ที่จะผลักดันให้ KBTG เป็น Top Tech Company ในภูมิภาค SEA+ China ในขณะเดียวกัน KBTG Vietnam ก็ต้องเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเวียดนามภายในปี 2025 เช่นกัน 

นอกจาก เป้าหมายการเป็น Tech Hub ของ KBTG ในภูมิภาค เพื่อหนุนการเป็นธนาคารดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Digital Bank) ของ KBank แล้ว KBTG Vietnam ยังทำวิจัยและพัฒนาด้าน Deep Tech เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับ ​KBank ในเวียดนามและในภูมิภาค SEA

กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล Group Chairman, KBTG กล่าวว่า KBTG Vietnam จะไม่ใช่แค่ development center แต่จะมีการทำ research development และ education ที่จะทำร่วมกันภาคการศึกษาของประเทศเวียดนาม เรียกได้ว่ายกศักยภาพและสิ่งที่ KBTG ทำที่ประเทศไทย ไปทำแบบเดียวกันที่เวียดนาม ประเทศที่มี Tech Talent จบปีละหลักหมื่นคน 

“ตอนเราประกาศวิสัยทัศน์ว่า KBTG จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค ตอนนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าไกลเกินไป แต่ตอนนี้วิสัยทัศน์กลายมาเป็นเรื่องจริง เรามี K-Tech ที่จีน ที่มีคนเก่งเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชน มี KBTG Vietnam ที่มี multi-skill ทั้งที่โฮจิมินห์และที่ฮานอย” กระทิง กล่าว 

KBTG กำลังทำ AI-Transformation และทำภูมิทัศน์ด้าน AI และจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเสริมศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีของ KBTG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับทีมนักพัฒนาของ KBTG ทั้งที่ไทย เวียดนาม และที่จีน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีขีดความสามารถมากขึ้น (Scale Agile) 

“AI ที่เราเรียกว่า augmented intelligence จะช่วยทำให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีได้มากขึ้นอย่างมหาศาล เราต้องเตรียมขยายศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่อรองรับตลาดที่ใหญ่ขึ้นในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อขยายไปอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากร 240 ล้านคน และเป็นประเทศที่จะมีขนาดเศรษฐกิจเป็น 1 ใน 10 ของโลกในปี 2050” กระทิง กล่าว 

เวียดนาม คือ นัยสำคัญ สำหรับ KBank และ KBTG ทั้งในมิติของการเป็นตลาดของบริการดิจิทัลของ KBank และเป็นแหล่งซัพพลาย Tech Talent ให้กับ KBTG เพราะเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ คุ้นชินกับบริการดิจิทัล เป็นประเทศที่กระโดดข้ามเส้นพัฒนาการด้านเทคโนโลยี อาทิ คนเวียดนามสามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่าน Mobile Application ได้ทันที ทำให้ KBank มองเห็นโอกาสที่จะนำ K PLUS ซึ่งจุดแข็งของ KBank มาขยายตลาดที่ประเทศเวียดนาม ในขณะที่เวียดนามมี Tech Talent จำนวนมาก เหมาะกับการเป็นกองกำลังด้านเทคโนโลยีให้ KBTG ในภูมิภาค SEA 

KBTG Vietnam เริ่มต้นเส้นทางด้วยคน 2 คนคือ ธนุสศักดิ์ ธัญญสิริ Managing Director, KBTG Vietnam และ ภควัฒก์ มณีแจ่มใส Head of IT Strategy & Operations, KBTG Vietnam ที่เป็นตัวแทนของ KBTG เข้ามาเริ่มต้นธุรกิจที่เวียดนาม ภายใต้การทำงานแบบ Squad Team แบบสตาร์ตอัพของ KBTG เมื่อปี 2021 จากนั้น KBTG Vietnam เปิดอย่างเป็นทางการเดือนมิถุนายน 2022  

ปัจจุบันมีพนักงาน 100 คน เป็นคนไทยเพียง 3 คน อีก 97 คนเป็นคนเวียดนาม ทั้งหมดมีความเข้าใจธุรกิจของเวียดนาม และเข้าใจเทคโนโลยี ออฟฟิศตั้งอยู่บนชั้น 21 ของตึก Friendship Tower ตกแต่งธีมเดียวกับ KBTG ที่ไทย โดยมีสัญลักษณ์เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นการแสดงออกของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

บนพื้นที่ 700 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องประชุม ห้องพรีเซนต์งาน ที่เรียกว่า Sandbox จำนวน 4 ห้อง ห้องวิจัย (Labs) 1 ห้อง มี Hot Seats จำนวน 100 ที่นั่ง มี Pitching Area มี Snap Room ที่นี่ทำงานเแบบไฮบริด ทำงานงานแบบเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 2 วัน ทำงานที่บ้านสัปดาห์ละ 3 วัน 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา KBTG Vietnam ได้ขยายออฟฟิศไปที่ฮานอย ปัจจุบันมีพนักงานราว 20 คน และมีแผนเพิ่มจำนวนในเร็ว ๆ นี้ ที่ฮานอยจะเน้นเรื่อง business analysis อย่างไรก็ดี KBTG Vietnam จะรักษาสิ่งที่ KBTG ทำในไทย และต่อยอด สร้างสรรค์ ขยายผลพิ่ม เพื่อดูแล KBank พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของ KBank ในเวียดนามและในภูมิภาค SEA ให้สมกับบทบาท Tech Hub ของ KBTG ในภูมิภาคนี้

วิสัยทัศน์ KBTG “มนุษย์ x AI” โชว์ “คู่คิด by K-GPT” Generative AI ภาษาไทย

KBTG ผนึกพันธมิตรไทยดึง MIT Media Lab โชว์งานวิจัย Moonshot สร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนประเทศไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ