TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ดีป้า ชี้ท่องเที่ยวไทยเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาดยกระดับสู่ท่องเที่ยว 4.0 ใน 5 ปี

ดีป้า ชี้ท่องเที่ยวไทยเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาดยกระดับสู่ท่องเที่ยว 4.0 ใน 5 ปี

ดีป้า เผยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคการท่องเที่ยวไทยอยู่ในระดับท่องเที่ยว 2.0 ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวของประเทศสู่ท่องเที่ยว 4.0 ภายในระยะเวลา 5 ปี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีแรกโดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยผลสำรวจดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลการสำรวจ Digital Density Index Series ที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมไปแล้วก่อนหน้านี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับ 2.0 ซึ่งสูงกว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ที่มีอัตราการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับ 1.0 – 2.0 เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันกับตลาดโลกด้วยการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประกอบกับความต้องการที่จะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา

“แม้ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศอย่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับเศรษฐกิจ 1.0 – 2.0 แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งส่งสัญญาณบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจ 4.0 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ผลสำรวจชี้ให้เห็นช่องว่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นตลาดให้ผู้ประกอบการดิจิทัลสามารถขยายธุรกิจ โดยภาครัฐเตรียมการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินลงทุนและภาษี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค 4.0 และสามารถปรับตัว พร้อมรับมือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน กษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการท่องเที่ยวว่า ระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในระดับท่องเที่ยว 2.0 ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวก การวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับการวางแผนธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารจัดการธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ การจัดการบัญชี การจัดการคลังสินค้า และการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรรหาทรัพยากรบุคคล ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และการจัดการระบบบัญชีเงินเดือน

กษมา กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ รวมถึงแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจึงได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์ว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่การท่องเที่ยว และอาจยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศสู่การท่องเที่ยว 4.0 ในระยะเวลา 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างยังชี้ให้เห็นว่า ปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจ ประกอบกับการขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล การขาดแคลนพนักงาน/แรงงานที่มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล และการขาดเงินลงทุนในการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวไม่พร้อมที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็ก ธุรกิจในครอบครัว และธุรกิจการท่องเที่ยวบางประเภทยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการบางกิจการ อาทิ สปา เห็นว่า ตลาดมีการแข่งขันต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยังสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับพื้นฐานเพื่อดำเนินธุรกิจได้

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

BINANCE ร่วมกับ หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย ร่างกรอบกฎหมาย พร้อมวางรากฐานคริปโทฯ-DEFI

FACEBOOK ชี้ เทรนด์ส่งข้อความธุรกิจ ยังคงได้รับความนิยมในไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

ดีลอยท์ วิเคราะห์ผลกระทบของเมตาเวิร์สต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2578

ดีลอยท์ เผยผลวิเคราะห์ล่าสุด เกี่ยวกับการประมาณการผลกระทบของเมตาเวิร์ส (Metaverse) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ทั่วเอเชียไว้ที่ 0.8 ถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

เมื่อยุคของ Web 3.0 มาถึง โลกเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คุณคิด

นานกว่า 3 ทศวรรษที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก โดยสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นมากมายอย่างที่ไม่อาจคาดคิดมาก่อน กระทั่งทุกวันนี้เรายังคงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่เร็วและแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค web 3.0

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

WorkVenture เผยผลโหวต “50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่ อยากทำงานด้วยมากที่สุด” ในปี 2556

WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำในการสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทย เผยผลสำรวจบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุดในปี 2023

ออราเคิล เปิด 6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคไอทีเต็มรูปแบบ

กระแสการใช้คลาวด์ที่แพร่หลาย ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วในวันนี้ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ ทุกองค์กรต่างตระหนักแล้วว่าไม่มีผู้ให้บริการคลาวด์ “สำเร็จรูป” รายใดที่จะสามารถทำงานได้ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น