TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessดีป้า ชี้ท่องเที่ยวไทยเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาดยกระดับสู่ท่องเที่ยว 4.0 ใน 5 ปี

ดีป้า ชี้ท่องเที่ยวไทยเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาดยกระดับสู่ท่องเที่ยว 4.0 ใน 5 ปี

ดีป้า เผยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคการท่องเที่ยวไทยอยู่ในระดับท่องเที่ยว 2.0 ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะเร่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวของประเทศสู่ท่องเที่ยว 4.0 ภายในระยะเวลา 5 ปี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีแรกโดยความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยผลสำรวจดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลการสำรวจ Digital Density Index Series ที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมไปแล้วก่อนหน้านี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับ 2.0 ซึ่งสูงกว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ที่มีอัตราการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับ 1.0 – 2.0 เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและรูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันกับตลาดโลกด้วยการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประกอบกับความต้องการที่จะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา

“แม้ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศอย่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับเศรษฐกิจ 1.0 – 2.0 แต่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งส่งสัญญาณบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจ 4.0 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ผลสำรวจชี้ให้เห็นช่องว่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นตลาดให้ผู้ประกอบการดิจิทัลสามารถขยายธุรกิจ โดยภาครัฐเตรียมการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินลงทุนและภาษี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค 4.0 และสามารถปรับตัว พร้อมรับมือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน กษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการท่องเที่ยวว่า ระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในระดับท่องเที่ยว 2.0 ในทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวก การวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับการวางแผนธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารจัดการธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ การจัดการบัญชี การจัดการคลังสินค้า และการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรรหาทรัพยากรบุคคล ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และการจัดการระบบบัญชีเงินเดือน

กษมา กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ รวมถึงแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจึงได้รับความสนใจ และมีการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์ว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่การท่องเที่ยว และอาจยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศสู่การท่องเที่ยว 4.0 ในระยะเวลา 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างยังชี้ให้เห็นว่า ปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจ ประกอบกับการขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล การขาดแคลนพนักงาน/แรงงานที่มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล และการขาดเงินลงทุนในการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวไม่พร้อมที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็ก ธุรกิจในครอบครัว และธุรกิจการท่องเที่ยวบางประเภทยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการบางกิจการ อาทิ สปา เห็นว่า ตลาดมีการแข่งขันต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยังสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับพื้นฐานเพื่อดำเนินธุรกิจได้

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

BINANCE ร่วมกับ หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย ร่างกรอบกฎหมาย พร้อมวางรากฐานคริปโทฯ-DEFI

FACEBOOK ชี้ เทรนด์ส่งข้อความธุรกิจ ยังคงได้รับความนิยมในไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ