TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ปัญหาการพัฒนา "บุคลากรด้านไอที" จากอดีตจนปัจจุบัน

ปัญหาการพัฒนา “บุคลากรด้านไอที” จากอดีตจนปัจจุบัน

ผมเรียนจบปริญญาเอกแลัวกลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในต้นปี พ.ศ. 2538 ช่วงนั้น ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับการใช้คอมพิวเตอร์มาระยะหนึ่งแล้ว และมีสถาบันการสอนคอมพิวเตอร์ที่เป็นหลักสูตรสั้น ๆ อยู่มากมาย ซึ่งผู้เรียนจำนวนหนึ่งมีความสนใจที่จะมาเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องตันอย่างการใช้ Windows, Word Processor หรือ Spreadsheet

-เมื่อเข้าสู่การเล่น “เว็บเบราว์เซอร์” ในปี 2537
-การเล่นอินเทอร์เน็ตในยุคแรก ปี 2534-2535

นอกจากนี้ เริ่มจะมีหลักสูตรการเรียนปริญญาตรีที่เป็นการสอนการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานมากขึ้น ซึ่งเรียกว่า หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปวส. หรือปวช. โดยมีเป้าหมายที่แตกต่างจากการสอนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สอนการพัฒนาโปรแกรม และทฤษฎีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หลักสูตรด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ในเวลานั้นได้รับความสนใจจากผู้เรียนจำนวนมาก เพราะคอมพิวเตอร์กำลังเป็นที่น่าสนใจและมีความต้องการบุคลากรเข้ามาทำงาน

ในช่วงปี 2538 เริ่มมีการวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ผู้คนเริ่มสนใจจะใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และผู้ที่มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมากเพราะยังเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเรา สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงแห่กันเปิดหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตออกมาที่สามารถเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านธุรกิจหรือที่เรียกว่า Superuser ออกมา

เนื่องด้วยความต้องการของตลาดมีมาก และสาขาคอมพิวเตอร์กำลังเป็นที่นิยมของคนเรียน ทำให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ พัฒนาหลักสูตรรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกมามากมาย แต่เนื่องจากพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งต้องการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ดี แต่บางครั้งผู้เรียนอาจไม่ถนัดวิชาเหล่านี้ หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์หลาย ๆ หลักสูตรเลยลดวิชาเหล่านี้ออกไป เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าเรียนสามารถจบการศึกษาได้ในเวลาที่กำหนด

ในยุคแรก ๆ บัณฑิตที่จบมาตามหลักสูตรเหล่านี้ยังเป็นที่ต้องการเพราะคนจำนวนมากยังไม่ถนัดกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากนัก แต่พอการใช้คอมพิวเตอร์มีความแพร่หลายมากขึ้นและคนทำงานที่มีความเชียวชาญสาขาอื่น เช่น บัญชี การเงิน การตลาด สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ความต้องการ Superuser ด้านคอมพิวเตอร์เลยมีน้อยลง แต่มีความต้องการนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือนักไอทีที่แท้จริงมากขึ้น เราก็กลับพบว่าหลักสูตรที่พยายามสร้างบัณฑิตด้านไอทีออกมาเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถพัฒนาคนที่สามารถเขียนโปรแกรมได้โดยจริง เพราะขาดวิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็น

เรื่องนี้ทำให้ผมเทียบกับตัวเองว่าสมัยผมเรียนมีคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่เพียงแค่ 8 สถาบันรวมบัณฑิตทางด้านทั้งหมดไม่เกิน 2 พันคน ผมเองจบมาก็ไม่ได้มีความพร้อมหรือมีทักษะตรงกับที่อุตสาหกรรมต้องการทันที จบไปก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม

และถ้าพูดถึงทางด้านคอมพิวเตอร์ผมก็เรียนมาแค่วิชาเดียว คือ การเขียนโปรแกรมภาษา Fortran IV แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรคือวิขาคณิตศาสตร์ ที่เรียนมา 8-9 วิชา และก็ผมถูกสอนให้เรียนรู้เพิ่มเติมครับ คือ Learn to Learn ก็ไม่ต้องแปลกใจครับ แม้ผมจะเรียน Programming มาตัวเดียว แต่เพราะพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีทำให้ผมสามารถเขียนโปรแกรมภาษาใหม่ เรียนรู้วิชาตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ดี

วิชาหนึ่งที่ผมสอนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เป็นประจำ ก็คือ วิชา Basic Programming ที่เราเปลี่ยนภาษามาสอนตลอดจาก Fortran เป็น Pascal เป็น C เป็น C++ เป็น Java แต่ไม่ว่าจะสอนภาษาอะไรก็ตาม พอตัดเกรดนักศึกษาที่ไรก็ตกเป็นจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นนักศึกษาเราเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น ๆ ใกล้เคียงกัน จัดอยู่ในกลุ่มค่อนข้างเก่ง

แต่เมื่อตอนหลัง ๆ พอเราเริ่มมีการรับนักศึกษามากเข้า สถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่ง ที่มีคะแนนสูงกว่าเพิ่มจำนวนรับนักศึกษา จำนวนนักศึกษาวิศวฯ ที่ตกวิชา Basic Programming ก็เพิ่มขึ้นตาม บางครั้งเกือบ 50% บางทีเราก็ต้องชี้แจงให้ฟังว่า ทีมที่สอนไม่ได้โหด ข้อสอบก็เหมือนเดิมเผลอ ๆ ง่ายกว่าสมัยก่อนด้วยซ้ำไป

แต่เรารับนักศึกษามาเยอะไปและนักศึกษาอ่อนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรม ดังนั้น ไม่แปลกใจข้อสอบที่ออกให้หาค่าเฉลี่ยหรือผลรวมข้อมูลบางอย่างนักศึกษาจะทำไม่ได้ ก็เพราะนักศึกษาไม่เข้าใจเรื่อง ตรรกศาสตร์ อนุกรม ดีพอ แล้วจะเขียนโปรแกรมได้อย่างไร

ยิ่งเมือเห็นคะแนนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยที่ตกยกชั้น ก็ยิ่งไม่แปลกใจหรอกครับว่า ทำไมเด็กเราถึงมาเป็น Programmer ไม่ได้ ก็คณิตศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาโปรแกรม แต่ทางแก้ของเรากลับเป็นว่า นักศึกษาเรียนไม่ไหวก็ลดวิชาทางคณิตศาสตร์ไป จัดหลักสูตรให้ง่ายขึ้นเอาคนนอกวงการศึกษาที่ไม่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์มาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์ อ้างว่าต้องการให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้ง ๆ ที่หลักสูตรพื้นฐานเป็นเรื่องจำเป็น เราไม่สามารถที่จะสอนเพียงเพื่อให้รู้อะไรเพียงผิวเผิน หรือฝึกทำตาม Tool บางอย่างได้ พอเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เราจะพบว่าคนเหล่านั้นก็จะทำงานไม่ได้เพราะขาดพื้นฐานการเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ดีพอ

อีกประเด็นที่สำคัญ คือ ปัจจุบันอุดมศึกษามีตัวชี้วัดที่จำนวน ตอนหลังเราตั้งเกณฑ์มาว่าสถาบันการศึกษาจะต้องไม่ตกออกเยอะ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้ามา ดังนั้น อาจารย์ยิ่งไม่กล้าที่จะทำให้นักศึกษาสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นจำนวนมาก ๆ เพราะกลัวจะตกคะแนนตัวชี้วัด ซึ่งต่างกับสมัยก่อนที่หลาย ๆ วิชามีนักศึกษาตกเกือบยกชั้นทั้ง ๆ ที่คุณภาพนักศึกษาเก่งกว่าปัจจุบัน

ดังนั้น เมื่อสาขาไอทีได้รับความสนใจมากขึ้น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็เปิดหลักสูตรทางด้านไอทีและเพิ่มจำนวนรับ มีทั้งสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกม แอนนิเมชั่น สารพัดชื่อที่คิดมาได้ แต่พอมาดูเนื้อหาและผู้สอนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีคุณภาพดีพอที่จะเปิดไหม

ตอนหน้าจะมาเล่าต่อว่าแล้ววิกฤตินี้เราควรจะแก้ยังไงในเมื่อวันนี้ประเทศต้องการบุคลากรทางด้านนี้มากขึ้น

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-เดลล์ ส่ง Latitude Chromebook Enterprise ใหม่ ตอบรับกระแสการทำงานได้ทุกที่
-โครงการ “SHE” ศาสตร์ใหม่แห่งการจัดสรีระเพียง 10 นาที สร้างรายได้สู่กลุ่มเปราะบาง
-เผย 4 เทรนด์ กระตุ้นตลาด Wellness ไทย พบ 6 ปัญหาสุขภาพฮิตคนไทย
-Save The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เปิดแผนธุรกิจ อาร์เอส กรุ๊ป จัดทัพธุรกิจใหม่ พร้อม Spin-Off มุ่ง IPO มุ่งเป้า Market Cap แสนล้านใน 3 ปี

ปี 2023 RS ก้าวสู่ปีที่ 41 ตั้งเป้าสร้าง Market Cap ให้ได้ 100,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ การยกระดับชีวิต หรือ Life Enriching จัดทัพธุรกิจใหม่ ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ตั้งเป้าขยายเพื่อเติบโต พร้อม Spin-Off เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เปิดวิสัยทัศน์ ยูไอเอช 2023 รับวิถี Hybrid Work ปักธงผู้นำ “Managed Services” ครบวงจร

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เปิดวิสัยทัศน์ ปี 2023 เป้าหมายเป็นนำ การให้บริการ Managed Services แบบครบวงจร

กรุงศรี มุ่งสู่อาเซียน เน้นความยั่งยืน ต่อยอด นวัตกรรม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ประกาศแผนธุรกิจประจำปี 2566 เน้นให้ความสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ทั้งในองค์กรตลอดจนพันธมิตรและลูกค้า

ดีอีเอส ปั้นสมาร์ทซิตี้ 30 เมือง ดึงนักลงทุนปักหมุดไทยกว่า 6หมื่นล้านบาท

ดีอีเอส เร่งปั้น 30 หัวเมืองหลัก สู่สมาร์ทซิตี้ สร้างโอกาสลงทุนกว่า 60,000 ล้านบาท โดยเริ่มต้นนำร่องปี 2566 ปักหมุดพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชูหัวหินสู่สมาร์ทซิตี้ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. เพื่อยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

NIA เร่งดันไทยสู่ประเทศนวัตกรรม ดึงต่างชาติลงทุนธุรกิจสตาร์ตอัพไทย ตั้งเป้า 5 ปี เกิดการลงทุนกว่าพันล้านเหรียญ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เร่งเป้าหมายดันไทยสู่ 30 อันดับแรกชาตินวัตกรรมชั้นนำของโลก พร้อมปลุกกระแสการลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพ

รายการสำหรับเด็กและครอบครัวบน Netflix ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

Netflix ฉลองเดือนแห่งความรักและมิตรภาพอันสวยงาม เติมเต็มความอบอุ่นและเสียงหัวเราะให้หัวใจพองโต ด้วยภาพยนตร์ซีรีส์ และรายการสำหรับทุกคนในครอบครัว

สามย่านมิตรทาวน์ ร่วมมือเขตปทุมวัน ผุดโครงการ “ฮัลโหล หาบเร่” สนับสนุนพื้นที่ขายของหาบเร่แผงลอย ฟรี!

สามย่านมิตรทาวน์ สานต่อโครงการช่วยเหลือมิตรอย่างต่อเนื่อง ผุดโครงการ “HELLO HAB-RE (ฮัลโหล หาบเร่)” เปิดพื้นที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าฯ ช่วยเหลือหาบเร่แผงลอย

‘ชอปปิงออนไลน์’ เกาหลีใต้ ปี 2022 สูงเป็นประวัติการณ์

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าการชอปปิงออนไลน์ของเกาหลีใต้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 เนื่องจากความต้องการบริการด้านการเดินทางและสันทนาการที่แข็งแกร่ง

จับเข่าคุยกับ ChatGPT แล้วคุณจะรักเขามากกว่าที่คิด

ChatGPT เวอร์ชันล่าสุดจาก OpenAI ทันทีที่เปิดตัวมีผู้สมัครใช้งานพุ่งทะลุ 1 ล้านคนภายใน 5 วัน อะไรที่ทำให้ผู้คนให้ความสนใจกับ AI ตัวนี้มากเป็นพิเศษ ร่วมหาคำตอบด้วยกันจากบทสนทนาที่เกิดจากการพูดคุยกับ ChatGPT ในเรื่องที่คุณอยากรู้

บลูบิค ผนึก BE8 รุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมจับตลาด Net Zero

บลูบิค ผนึกกำลัง เบริล 8 พลัส รุกตลาดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ลุยจับตลาด Net Zero ทั้งในและต่างประเทศ ชี้มีแนวโน้มเติบโตสูง เป็นเมกะเทรนด์โลก

MUST READ

NT เปิดระบบ NSW เชื่อมข้อมูลภาครัฐ-ธุรกิจ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิดให้บริการระบบ National Single Window รองรับการเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้า ส่งออกครบวงจร

เนคเทค สวทช. ผนึกพันธมิตร ชู “KidBright” เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาของประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน จัดงานวันรวมพลคน KidBright (KidBright Developer Conference 2023 : KDC23) ครั้งที่ 4

แพทย์จุฬาฯ ผนึก ทรู ดิจิทัล ใช้เทคโนโลยี AR ช่วยสร้างภาพจำลอง ฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พัฒนาโซลูชัน Augmented Reality Hololens for CPR พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลอง ฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน

ออราเคิล เปิด 6 คำทำนายธุรกิจคลาวด์เมื่อโลกก้าวสู่ยุคไอทีเต็มรูปแบบ

กระแสการใช้คลาวด์ที่แพร่หลาย ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วในวันนี้ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือ ทุกองค์กรต่างตระหนักแล้วว่าไม่มีผู้ให้บริการคลาวด์ “สำเร็จรูป” รายใดที่จะสามารถทำงานได้ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น