TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight ปฐมบทใบอนุญาตดาวเทียมไทย สิ้นยุคดาวเทียมชื่อ “ไทยคม”

ปฐมบทใบอนุญาตดาวเทียมไทย สิ้นยุคดาวเทียมชื่อ “ไทยคม”

พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยกับ The Story Thailand ถึงการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบใบอนุญาตของธุรกิจดาวเทียม เนื่องจากสัญญาสัมปทานครั้งแรก ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับบริษัท ชินแซทเทิลไลท์ จำกัด ที่เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 อายุสัมปทาน 30 ปี กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 กันยายน 2564

จากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 มาตรา 60 ระบุไว้ว่า รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น กสทช. มีหน้าที่บริหารจัดสรร สิทธิวงโคจรดาวเทียม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน กิจการดาวเทียมสื่อสาร จาก “สัญญาสัมปทาน” มาเป็น​”ใบอนุญาต”

“เดิมที่สัมปทานทำระหว่างเอกชนและกระทรวงคมนาคม ก่อนเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงไอซีที และกระทรวงดีอีเอสในปัจจุบัน ดังนั้น สิทธิดาวเทียมเป็นสินทรัพย์ของกระทรวงดีอีเอส ส่วนสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และคลื่นความถี่ กสทช. เป็นคนดูแล

ดาวเทียมดวงแรก เกิดจากสัญญาสัมปทาน 10 กันยายน พ.ศ. 2534 ระยะเวลาสัมปทาน จำนวน 30 ปี สิ้นสุด ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เกิดการเปลี่ยนผ่าน กสทช.เอาสิทธิวงโคจรดาวเทียมมาออกประกาศเสนอแนวทางการคัดเลือก กับผู้ที่สนใจใบอนุญาต ซึ่งกฎหมายเรื่องกิจการดาวเทียม ไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้การประมูล (Auction) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น อาจจะใช้วิธีการคัดเลือก (Beauty Contest) หรือวิธีอื่นใดก็ได้

ในช่วงนี้ กสทช. ได้มีการเตียมการ ในการจัดทำแผน 3 แผน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

  • แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
  • หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมประเทศไทย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ

ก่อนหน้านี้ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม หรือที่เรียกว่า เอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Network Filing) ของประเทศไทยทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU: International Telecommunication Union) มีวงโคจร 7 Slot 14 ไฟล์ลิ่ง เอามาจัดชุดเป็น 4 ชุด เพื่อทำการประมูลหรือคัดสรร เปิดให้บริษัทที่สนใจมาประกอบกิจการดาวเทียมให้บริษัทรายเก่าและใหม่เบื้องต้นจัดแบ่งเป็น 4 ชุด (หรือ 4 Package) ดังนี้

  • ชุดที่ 1 ประกอบด้วย วงโคจร 50.5E (ข่ายงาน C1 และ N1) และ วงโคจร 51E (ข่ายงาน 51) 
  • ชุดที่ 2 ประกอบด้วย วงโคจร 78.5E (ข่ายงาน A2B และ LSX2R) 
  • ชุดที่ 3 ประกอบด้วย วงโคจร 119.5E (ข่ายงาน IP1, P3 และ LSX3R) และ วงโคจร 120E (ข่ายงาน G2K และ 120E)
  • ชุดที่ 4 ประกอบด้วย วงโคจร 126E (ข่ายงาน 126E) และ วงโคจร 142E (ข่ายงาน G3K และ N5)

ดาวเทียมไทยคม 4 อายุสัมปทานจะหมดลงในปี 2564 แต่อายุดาวเทียมทางวิศวกรรมจะหมดลงในปี 2566 ดังนั้น แม้จะหมดอายุสัมปทานแล้วแต่ตัวดาวเทียมยังคงใช้ได้อีก 2 ปี ในขณะที่ดาวเทียมไทยคม 5 อายุสัมปทานจะ หมดปลายปีนี้ แต่ตัวดาวเทียมเสียก่อนหมดอายุสัมปทาน ในการประมูลครั้งนี้ เราจะประมูลดาวเทียมดวงที่อายุสัมปทานหมดลง คือ ดาวเทียมไทยคม 5 ส่วนดาวเทียมไทยคม 4 วงโคจร 119.5 องศา จะเอาออกมาประมูลล่วงหน้า เนื่องจากต้องมีการสร้างดาวเทียมซึ่งต้องใช้เวลา แต่จะใช้ใบอนุญาตได้หลังปี 2566”

นอกจากนั้น ยังมีการคุยกันในหลักการระหว่าง กสทช.และกระทรวงดีอีเอส ว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ หากกระทรวงฯ มอบสิทธิดาวเทียมให้ใครใช้งานก็ตาม กสทช.ก็จะให้สิทธิการใช้วงโคจรหน่วยงานนั้น จนสิ้นสุดอายุทางด้านวิศวกรรม

“ส่วนการประมูลดาวเทียมนั้น ถ้าเป็นไปได้จะเปิดประมูลภายในปี 2563 ซึ่งกิจการดาวเทียมถือเป็นการให้บริการสื่อสารชนิดหนึ่งเช่นกัน ดังนั้น โดยพื้นฐานต้องเป็นไปตามกฎหมายของไทย เพื่อความมั่นคง คือ บริษัทต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% บริษัทไทย 51% ต่อให้ในข้อกำหนดหลักเกณฑ์การประมูลจะระบุว่า บริษัทที่เข้าประมูลต้องมีความพร้อม ด้านเงินลงทุนและอื่น ๆ รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานกิจการดาวเทียมด้วย ซึ่งบริษัทคนไทยนอกเหนือจาก “ไทยคม” อาจจะไม่มีบริษัทที่มีปราบการณ์ แต่ไม่ถือเป็นการกีดกัน เนื่องจาก กสทช. จะมีการอนุญาตบริษัทในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการค้าร่วม (Consortium) ได้”

สัญญาสัมปทานดาวเทียม “ไทยคม”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Lastest News

“เสียวหมี่” แซง “แอปเปิ้ล” ขึ้นอันดับ 3 ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก

เสียวหมี่ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 3 ในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก หลังสามบริษัทวิจัยตลาด Canalys, Counterpoint และ IDC เผยผลสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนไตรมาส 3 ปี 2020

8 ข้อควรรู้เกี่ยวกับทวิตเตอร์เทรนด์

ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก

หัวใจสำคัญ 3 ประการ สร้างไมโครดาต้าเซ็นเตอร์

ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การแข่งขันสู่การปฏิรูปดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป มีหลายบริษัทนำเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 มาช่วยเพิ่มคุณภาพและผลิตผล

ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19

ทีม Next Billion Users ของ Google เผยผลการศึกษาในหัวข้อ “New Internet Users in a COVID-19 World” (ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19) ซึ่งระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User)

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว XPS รุ่นใหม่ ยกเครื่องดีไซน์เจาะกลุ่มครีเอเตอร์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย เปิดตัวแล็ปท็อป XPS 13 XPS 15 และ XPS 17 ใหม่ล่าสุด โดยเดลล์ ได้รีเฟรช XPS 13 และ XPS 13 2-in-1 ด้วย 11th Gen Intel Core

เอ็นไอเอ ปั้นสตาร์ตอัพสาย MARTech รับดีมานด์ธุรกิจบันทิงโต 5 แสนล้าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) จัดกิจกรรมเสวนา “NIA academy มีคลาส”

AIS Serenade Club เปิด Flagship ใหม่สาขา Central World

เปิดตัว AIS Serenade Club Flagship Store สาขา Central World ที่สุดของงานบริการเหนือระดับเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5G จัดเต็มแก็ดเจ็ตล้ำ ยกระดับการใช้ชีวิตดิจิทัลพร้อมความบันเทิงแบบครบครัน ตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน และเผยโฉม Max Serenade Ambassador หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ พนักงานใหม่ของเซเรเนดคลับที่จะร่วมส่งมอบบริการและสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เทรนด์เรียนออนไลน์โตไม่หยุดยุคโควิด-19

หลายธุรกิจคงไม่ปฏิเสธว่า หนึ่งในความท้าทายของการดำเนินธุรกิจท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สตาร์บัคส์ เปิดฟีเจอร์ ซื้อเครื่องดื่มและขนมผ่านแอปฯ ไม่ต้องรอคิว

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดตัว Mobile Order & Pay ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารจากร้านสตาร์บัคส์บนแอปพลิเคชัน Starbucks® Thailand

น่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

MUST READ

ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19

ทีม Next Billion Users ของ Google เผยผลการศึกษาในหัวข้อ “New Internet Users in a COVID-19 World” (ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19) ซึ่งระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User)

หัวใจสำคัญ 3 ประการ สร้างไมโครดาต้าเซ็นเตอร์

ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การแข่งขันสู่การปฏิรูปดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป มีหลายบริษัทนำเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 มาช่วยเพิ่มคุณภาพและผลิตผล

เอ็นไอเอ ปั้นสตาร์ตอัพสาย MARTech รับดีมานด์ธุรกิจบันทิงโต 5 แสนล้าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) จัดกิจกรรมเสวนา “NIA academy มีคลาส”

อีสปอร์ต เติบโตสูงทั่วโลก ดันลีกอาชีพ สร้างงาน-รายได้ใหม่ให้คนไทย

อุตสาหกรรมอีสปอร์ตเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงทั่วโลก ซึ่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้

เทรนด์เรียนออนไลน์โตไม่หยุดยุคโควิด-19

หลายธุรกิจคงไม่ปฏิเสธว่า หนึ่งในความท้าทายของการดำเนินธุรกิจท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น