TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life เปิดผลสำรวจ เป้าหมายชีวิตการทำงาน ของคนทำงานท่ามกลางยุคโควิด

เปิดผลสำรวจ เป้าหมายชีวิตการทำงาน ของคนทำงานท่ามกลางยุคโควิด

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ส่งผลให้โลกการทำงานถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เช่นเดียวกัน อาทิ การทำงานในรูปแบบ Work From Home, การประชุมออนไลน์, การสัมมนาออนไลน์, การเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึง การทำงานผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน

การทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างรวดเร็วในช่วงความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่ผ่านมา ก้าวต่อไปสู่ยุคความปกติถัดไป (Next Normal) หลายคนอาจวางแผนและกำหนดเป้าหมายในชีวิตของการทำงานให้ประสบความสำเร็จไว้แตกต่างกัน ตามเหตุผลของแต่ละบุคคล

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นของคนวัยทำงานและเป้าหมายในอาชีพของตนท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 เชื่อว่าการสำรวจนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรและคนทำงานในการเตรียมพร้อมและรับมือกับความท้าทายในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตและประสบความสำเร็จ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ทำการสำรวจกลุ่มคนทำงาน 1,256 คน ในหัวข้อ “เป้าหมายอาชีพของคนทำงานช่วงโควิด-19” ผลจากการสำรวจ เป้าหมายและลำดับความสำคัญอาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มคนงานที่แตกต่างกัน แต่การตั้งเป้าหมายและการวางแผนเพื่อรับมือกับความท้าทายจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและประสบความสำเร็จสำหรับทุกคน

เป้าหมายในอาชีพที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่ชอบในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อยู่ที่ “การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี” เป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ที่สุดสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมาก คิดเป็น 14.07% เหตุผล ก็คือ การประสบความสำเร็จในโครงการของทีม การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี หมายถึง การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายต่อไปที่ต้องการ คือ “การมีผู้บังคับบัญชาที่ดี” คิดเป็นร้อยละ 13.56 ผู้บังคับบัญชาที่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม มอบหมายงาน สนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ

เป้าหมายต่อไป คือ การได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง ซึ่งคิดเป็น 11.06% เป้าหมายนี้เป็นที่ต้องการโดยเฉพาะสำหรับคนทำงานในช่วงการแพร่ระบาด เนื่องจากช่วยให้พวกเขารับประกันอนาคตของพวกเขา นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า “การได้รับสวัสดิการที่ดี” รวมถึงค่ารักษาพยาบาลและเบี้ยเลี้ยงคิดเป็น 11.03% เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้คนทำงานทุ่มเทในงานต่อไป

“การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี” ซึ่งคิดเป็น 10.85% เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนทำงานคิดว่าจำเป็นต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ตามมาด้วย “การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า” ซึ่งคิดเป็น 10.05% เป้าหมายนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการวางแผนอาชีพ และเป็นรากฐานที่นำไปสู่การเติบโตทางวิชาชีพในอนาคต

เป้าหมายต่อไปคือ “การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม” ซึ่งคิดเป็น 9.55% ตามด้วย “การมีปริมาณงานที่เหมาะสม” คิดเป็น 8.04% “การได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า” คิดเป็น 6.53% และ “การได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร” คิดเป็น 6.03% พนักงานแต่ละคนอาจได้รับมอบหมายงานที่แตกต่างกันและอาจมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และหากพวกเขาทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยปกติแล้ว พวกเขาต้องการให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานรับรู้ เพื่อให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าต่องานและองค์กร ซึ่ง ในทางกลับกันจะกระตุ้นให้พวกเขาทำงานได้เต็มที่มากขึ้น

จากผลสำรวจข้างต้นสรุปได้ว่า 10 อันดับเป้าหมายอาชีพที่คนวัยทำงานต้องการมีสัดส่วนไม่ต่างกันมาก เนื่องจากแต่ละเป้าหมายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนของการระบาดใหญ่นี้ จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เลือกเป้าหมายที่ตอบสนองความต้องการระยะสั้นเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย หวังว่าผลการสำรวจเหล่านี้จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ดีสำหรับองค์กรในการจัดการกับเป้าหมายในอาชีพของพนักงานในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ และขณะเดียวกันคนทำงานก็จะสามารถวางแผนชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

ความฝัน การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง : พาส่องห้อง LAB ม.หอการค้าฯ

หลังจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งหนังสั้น FOLLOW YOUR DREAMS ออกมาสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เด็กไทยไม่ทิ้งฝัน และมีสถิติยอดการเข้าชมรวมทุกช่องทางสูงเกือบ 4 ล้านวิวมาแล้ว

“บี๋ อริยะ” ก้าวข้ามความท้าทาย ด้วยการเปิดใจรับฟัง

คุณตั้งปรัชญาในการข้ามปัญหาต่าง ๆ ไว้อย่างไร? และในฐานะผู้นำ คุณใช้ปรัชญาเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไร?

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น