TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ “COVID-19Solution” ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

ธีราพงศ์ สุทธิพงศ์ธนาภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด กล่าวว่า เมื่อประเทศไทยต้องประสบกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อันเป็นวิกฤตbครั้งใหญ่และกินเวลามาเป็นระยะนาน รวมถึงมีการเกิดระลอกใหม่ขึ้น ส่งผลให้ทีมแพทย์ พยาบาล ต้องทำงานหนักแข่งขันกับเวลาที่จำกัด และจำนวนผู้ติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้น คิว ไบโอซายน์ จึงแนะนำ “COVID-19Solution” ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

คิว ไบโอซายน์ มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศไทย พัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งทางเทคโนโลยีการตรวจรักษา การวินิจฉัย การติดตามผลการรักษา เนื่องด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ว่า มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ ด้วยเหตุนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า14 ปี

บริษัทฯ จึงตั้งใจเฟ้นหาและเลือกสรรผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาจัดจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมให้ความสำคัญอย่างมากกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือและระบบต่าง ๆ นั้น สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม่นยำ ทำให้แพทย์ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลวางแผนการรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด

โควิด-19 โซลูชัน ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่ 1. ชุดจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ 2. ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส 3. ชุดตรวจภูมิคุ้มกันแบบรวดเร็ว และ 4. ชุดควบคุมคุณภาพระหว่างทดสอบ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเข้าช่วยสนับสนุนระบบการทำงานทางห้องปฏิบัติการของทีมแพทย์ให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ทีมแพทย์สามารถตรวจผู้ป่วยเชิงรุกรับมือกับการแพร่ระบาดทั้งรูปแบบในวงจำกัด เช่น คลัสเตอร์โควิดโรงงาน เรือนจำ หรือการแพร่ระบาดในวงกว้าง ตามพื้นที่สีแดง จึงนับว่าเครื่องมือชุดนี้มีความสำคัญต่อวงการแพทย์ในช่วงโควิด-19 ในด้านประสิทธิผลที่ให้ความรวดเร็วและความแม่นยำในการตรวจคัดกรองโรค

ด้าน ดนัย ประพันธ์สันติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด กล่าวว่าความสำคัญของ COVID-19 Solution คือ การแยกคนป่วย ออกจากคนปกติเพื่อลดการแพร่ระบาด เพราะปัจจัยของการแพร่ระบาด คือการที่เราไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อโรคโควิด-19หรือไม่ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ นโยบาย งบประมาณและระยะเวลาที่สามารถรอผลการทดสอบได้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีชุดตรวจแอนติเจนของไวรัสแบบรวดเร็วที่ได้นำไปใช้ที่สนามบินบุรีรัมย์ และบางจังหวัดเช่น ภูเก็ต อุดรธานี สกลนคร ได้มีการนำไปใช้เพื่อคัดกรองคนเข้าจังหวัด หรือใช้ก่อนเข้าสถานพินิจ แม้ว่าไม่ใช่วิธีมาตรฐานขนาด RT-PCR แต่เหมาะสมกับทุกปัจจัย หรือบางจังหวัดเช่นสกลนครมีการนำไปใช้คัดกรองนักโทษก่อนเข้าเรือนจำโดยวิธีมาตรฐาน RT-PCR เพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้าง หากเป็นการคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าประเทศที่สนามบิน บริษัทฯ ก็มีเครื่องมือทันสมัยอย่าง Alinity m ซึ่งสามารถออกผลหลังจากส่งตัวอย่างเข้าเครื่องในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งโมเดลนี้ได้มีการใช้งานที่ประเทศฮ่องกงแล้ว 

ปัจจุบันค่าเฉลี่ยการตรวจคัดกรองในช่วง 30 วันที่ผ่านมาทั่วประเทศ คือ 60,000 เทสต์ต่อวัน โดยมี Positive rate เฉลี่ย 5% เราจึงเห็นตัวเลข positive ที่ประมาณ 3,000 คนต่อวัน และการแพร่ระบาดก็มีมากกว่า 80 คลัสเตอร์ทั่วประเทศ จะเห็นได้ว่าห้องปฏิบัติการมีบทบาทอย่างมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และ คิว ไบโอซายน์ ก็มีสินค้าตอบโจทย์ในทุกกระบวนการ

นัย กล่าวต่อว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงาน Abbott Molecular ของโรคไวรัสอื่น ๆ อยู่แล้ว เช่น ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เมื่อมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เข้ามา การดำเนินงานจึงเป็นการขยายการทดสอบบนเครื่องมือที่มีอยู่เดิมและเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน โดยนวัตกรรมทางการแพทย์ชุด COVID-19 Solution (โควิด-19 โซลูชัน) บางส่วนของ คิว ไบโอซายน์ ได้เริ่มเข้าไปช่วยพัฒนาห้องปฏิบัติทางการแพทย์แล้วในช่วงโควิดระลอก 2 เป็นต้นมา

ต้นเดือนกรกฏาคม 2564 นวัตกรรมทั้งหมดจะเข้าช่วยสนับสนุนระบบการทำงานของทีมแพทย์ครบสมบูรณ์ ซึ่งมีการแบ่งหมวดตามรูปแบบการทำงาน เริ่มต้นที่ 1. ชุดจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ (Collection Kit)ประกอบด้วย 1.1 ชุด Swab สำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ หาเชื้อ SARS-CoV-2 บริเวณโพรงจมูกและลำคอ โดยก้านไม้ Swab ระบุจุด breakpoint เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เก็บสิ่งส่งตรวจใช้และสังเกต ป้องกันอันตรายกับคนไข้ และสามารถหักได้รองรับเมื่อปิดฝาและนำส่งตัวอย่างไปตรวจต่อไป 1.2 VTM (Viral Transport Media) สำหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจแล้วเพื่อนำไปวิเคราะห์ผลต่อ โดยประโยชน์ของ VTM คือสามารถรักษาสภาพสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA ของเชื้อไวรัสได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน จัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ 4-35องศาเซลเซียสเหมาะกับอากาศในประเทศไทย และมี anionic surfactants ทำให้เชื้อไวรัสหมดความสามารถในการติดเชื้อ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

ถัดมา 2. การตรวจหาเชื้อไวรัส ประกอบด้วย 

2.1 การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัส ด้วยเครื่อง “Alinity m” ด้วยวิธี Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส  มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายด้าน อาทิ รองรับขนาดหลอดทดสอบที่ใส่สิ่งส่งตรวจได้หลายขนาด นำเข้าเครื่องได้ทันที ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยจากการถ่ายโอนสิ่งส่งตรวจ พร้อมวิเคราะห์ รายงานผลการทดสอบได้ในจำนวนมาก คือ 300 ตัวอย่างต่อ 8 ชั่วโมง และมากกว่า 1,000 ตัวอย่างต่อ 24 ชั่วโมง และออกผลได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง รวมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์ใช้ตำแหน่งยีนยืนยันของเชื้อ SARS-CoV-2  (Confirmatory gene) ตามองค์การอนามัยโลกกำหนด 

2.2 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส เป็นชุดตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยตัวอย่างจำนวนมากได้แบบรวดเร็ว ใช้เวลาทดสอบประมาณ 15 นาที และปรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบ ช่วยให้ตรวจผู้ป่วยเชิงรุกได้ในวงกว้าง เหมาะสำหรับการตรวจแบบไดร์ฟทรู การตรวจเยี่ยมที่บ้าน การตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย

และสุดท้าย 3. การตรวจภูมิคุ้มกันด้วยชุดทดสอบรวดเร็ว ใช้เพื่อตรวจยืนยันว่าเคยมีการติดเชื้อไวรัสเกิดขึ้น ใช้เวลาทดสอบ 10-20 นาที สามารถใช้ในการศึกษาระบาดวิทยาของการติดเชื้อ ใช้ยืนยันการตรวจการติดเชื้อในกรณีคนไข้มีอาการแต่ผล RT-PCR เป็นลบหรือใช้ควบคุมการระบาดร่วมกับ RT-PCR หรือแอนติเจนตามนโยบาย Bubble and Seal และ  4. สารควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ที่กำหนด โดยสามารถใช้ได้กับเครื่องมือทุกแพลตฟอร์มที่ห้องปฏิบัติการใช้ตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทยให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปนั้น ทีมบุคลากรทางการแพทย์จะมีการเลือกใช้ชุดทดสอบที่เหมาะสม โดยพิจารณาและประเมินจากพื้นที่ระบาด หรือประวัติความเสี่ยงของแต่ละบุคคล หรือการสัมผัสผู้ป่วย ร่วมกับอาการแสดงที่อาจมีมากหรือน้อย ไปจนถึงไม่มีอาการ ดังนี้

·   ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มี “ความเสี่ยงสูง” แนะนำให้รับการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี
 RT-PCR ในสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ในช่วงที่สงสัยว่าสัมผัสเชื้อมาแล้ว 3-5 วัน รวมถึงกักตัว 14 วัน 

·   ผู้มีความเสี่ยงสูงแต่ได้รับการตรวจคัดกรองโดยชุดทดสอบแอนติเจนแบบรวดเร็วก่อนแล้วผลเป็นลบ จะต้องทำการยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR      

·   คนไข้จำเป็นต้องผ่าตัดด่วน ซึ่งต้องการทราบผลการตรวจที่รวดเร็ว สามารถใช้ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วก่อนที่จะได้รับผล RT-PCR กรณีนี้แม้ได้ผลเป็นลบ ทีมแพทย์ยังคงต้องจัดการด้วยความระมัดระวังสูงสุด

·    การระบาดในวงจำกัด (Bubble and Seal) เช่น โรงงาน เรือนจำ ตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR

·   การระบาดในวงกว้าง มีผู้เสี่ยงติดเชื้อจำนวนมาก หรือพื้นที่สีแดง สามารถตรวจโดยใช้ชุดทดสอบแอนติเจนแบบรวดเร็ว หากผลเป็นลบ ให้ทำตามนโยบายของพื้นที่หรือจัดการตามความเสี่ยงของบุคคลตามข้อมูลเบื้องต้น หากผลเป็นบวกให้ทำการยืนยันด้วยวิธีมาตราฐาน RT-PCR หากต้องการใช้น้ำลาย อาจใช้การตรวจน้ำลายแบบรายบุคคล หรือจัดการคัดกรองด้วยเทคนิคอื่น โดยผลบวกควรยืนยันด้วยวิธี RT-PCR และเฝ้าระวังผู้ได้ผลลบ

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

realme GT Master Edition Series เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

realme แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เปิดตัวซีรีย์สมาร์ทโฟน GT Master Edition Series ที่ประเทศจีน ซึ่งออกแบบโดย Naoto Fukasawa นักออกแบบชื่อดังแห่งวงการอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น

Mentor เพื่อเธอนะจ๊ะ – 1 ชั่วโมงส่วนตัว เป็นที่ปรึกษาให้คุณ

Mentor เพื่อเธอนะจ๊ะ - กิจกรรมอาสาที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำ และผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจ โดยทุกท่านอาสานำเวลาส่วนตัวมาร่วมระดมทุนเพื่อให้คำแนะนำในฐานะ Mentor ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (60 นาที)

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

“บี๋ อริยะ” ก้าวข้ามความท้าทาย ด้วยการเปิดใจรับฟัง

คุณตั้งปรัชญาในการข้ามปัญหาต่าง ๆ ไว้อย่างไร? และในฐานะผู้นำ คุณใช้ปรัชญาเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไร?

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดตัวร้านค้าออนไลน์ บน Shopee

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เดินหน้ากลยุทธ์ “Go Digital” เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนไป ประกาศเปิดตัวร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการบน Shopee
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น