TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup Techsauce ประกาศตั้ง Thailand Accelerator ช่วยสเกลอัปธุรกิจ เพิ่มโอกาสการระดมทุน

Techsauce ประกาศตั้ง Thailand Accelerator ช่วยสเกลอัปธุรกิจ เพิ่มโอกาสการระดมทุน

Techsauce ประกาศจัดตั้ง Thailand Accelerator ช่วยสเกลอัปธุรกิจให้พุ่งทะยาน ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ล่าสุดจับมือ PeerPower แพลตฟอร์มหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชั้นนำของไทย สนับสนุนด้านการระดมทุน ผลักดันธุรกิจไทยแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค 

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระดมทุนของสตาร์ตอัพทั่วโลกในปัจจุบันนี้ เป็นช่วงที่ท้าทาย ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ Downturn ส่งผลให้แนวโน้มการระดมทุนของสตาร์ทอัพจะมีความยากลำบากมากขึ้นในระยะ 2 ปีข้างหน้า ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทย ในปี 2021 มีจำนวนการระดมทุนของสตาร์ทอัพไทยไม่น้อยกว่า 59 ดีล มากกว่าปี 2020 และ 2019 อย่างมีนัยยะสำคัญ (ข้อมูลจาก Techsauce Tech Startup Ecosystem Report) แต่ถ้าหากมองสถานการณ์ของปี 2022 ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจะพบว่า การระดมทุนของสตาร์ทอัพกลับไม่คึกคักเท่าที่ควรเช่นกัน  

ทั้งนี้สตาร์ตอัพในระดับ Seed มีโอกาสในการระดมทุนได้น้อยลง  เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะเลือกลงทุนในสตาร์ตอัพที่ค่อนข้างเติบโตอยู่แล้ว กล่าวคือ จะลงทุนในระดับ Series A ขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า 

ด้วยเหตุนี้ จึงยังมีช่องว่างที่จะต้องมีการเติมเต็มในการเป็นสะพานเชื่อมที่พาสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพจำนวนมากในประเทศไทยให้สามารถสเกลอัปได้ จึงเป็นที่มาให้ Techsauce ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งระบบนิเวศสตาร์ตอัพชั้นนำของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อผู้ประกอบการ นักลงทุน และระบบนิเวศสตาร์ตอัพทั่วโลก ได้จัดตั้ง Thailand Accelerator ที่จะเข้ามาช่วยสตาร์ตอัพให้สามารถสเกลอัปธุรกิจ และช่วยให้เกิดการระดมทุนได้

“Accelerator ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการสร้างระบบนิเวศ ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในทุกประเทศทั่วโลก เพราะจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจที่เข้าร่วมสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นทั้งในเชิงของฐานลูกค้า และรายได้ รวมไปถึงยังเพิ่มโอกาสในการระดมทุน และด้วยบทบาทของ Techsauce ในการเป็นศูนย์กลางที่เชื่องโยงระบบนิเวศสตาร์ตอัพของไทยสู่ระดับนานาชาติ ผ่านการเป็นผู้จัดงานการประชุมสุดยอดเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นผู้นำด้านสื่อออนไลน์ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่นำเสนอเนื้อหาที่สร้างผลกระทบให้กับระบบนิเวศในเชิงลึก จะสามารถเติมเต็มช่องว่างและเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งจะช่วยเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทั้งระบบนิเวศทั้งไทยและต่างประเทศได้” อรนุชกล่าว 

เติมเต็มช่องว่างระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ

ด้าน ชาล เจริญพันธ์ Program Director ของ  Thailand Accelerator กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการ Thailand Accelerator ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ สตาร์ตอัพตั้งแต่ระดับ Seed เป็นต้นไป ที่ต้องการขยายธุรกิจสามารถระดมทุนได้อย่างคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่สตาร์ตอัพต่างพบเจอ คือ การหาเงินทุน โดยเฉพาะการก้าวข้ามจากระดับ Seed Pre-Series A ไปสู่ Series A เนื่องจากนักลงทุนที่จะลงทุนและสนับสนุนในส่วนนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัด 

Thailand Accelerator เป็นโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การทำ Growth Hacking ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ และเริ่มสามารถสร้างรายได้แล้ว และพร้อมที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมกันนี้ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด สร้างแบรนด์ เพื่อขยายตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน ตลอดจนช่วยในการหาเงินระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Angel Investment,   Venture Capital ตลอดจน Crowdfunding Platform หลังจากที่จบโครงการเช่นกัน 

“ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมี  Accelerator ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค จะช่วยเป็นเหมือนตราประทับคุณภาพให้กับสตาร์ตอัพที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ เสริมความเชื่อมั่น และสร้างความน่าเชื่อถือให้ให้กับนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศได้ โดยปัจจุบันเราได้มีการเปิดรับพันธมิตรที่ต้องการเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม เติมเต็มช่องว่างที่ยังกว้างอยู่ เพื่อที่จะยกระดับสตาร์ทอัพที่ดีให้สามารถเปลี่ยนจาก good สู่ great ให้ได้” ชาล กล่าว

PeerPower ช่วยสนับสนุนการระดมทุน

สำหรับโครงการ  Thailand Accelerator ล่าสุด ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกับ PeerPower แพลตฟอร์มหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงชั้นนำของไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้านการระดมทุนของสตาร์ตอัพที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ

แอนดรูว์ หวัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “เพียร์ พาวเวอร์คือชุมชนของนักลงทุนและเจ้าของกิจการ เราเคยร่วมงานกับ Techsauce และเข้าใจดีถึงความท้าทายในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย ดังนั้น เราจึงอยากร่วมมือกับ Techsauce ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังมีบทบาทสำคัญในการสร้างและใช้นวัตกรรมมาทำลายกรอบอุปสรรคเดิม ๆ เพื่อให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น”

อรนุช กล่าวทิ้งท้ายว่า Thailand Accelerator จะเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ตอัพของไทยให้มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมถึงจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกที่เข้ามาช่วยยกระดับและปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจ พร้อมทั้งปักหมุดประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการลงทุนและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับภูมิภาคได้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Accelerator สามารถกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้ที่  https://techsauceteam.typeform.com/to/VdTbUc18 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ‘สมาคมสตาร์ทอัพไทย’ มุ่งปั้นสตาร์ตอัพ เปลี่ยนประเทศจากผู้เสพเป็นผู้สร้าง

TED FUND จับมือ 18 หน่วยงานรัฐ-เอกชน พัฒนาผู้ประกอบการ หนุนเงินทุนแจ้งเกิด TECH STARTUP

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เหลาคมแนวคิด “ธุรกิจสตาร์ทอัพ” จากต้นตำรับ Silicon Valley

ปิดโครงการปีที่ 3 ของ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี “Project EV” สตาร์ทอัพที่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน สร้างผลกกระทบต่ออุตสาหกรรม เป็นผู้ชนะการประกวดแนวคิดและแผนธุรกิจ

AWS แนะวิธียกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล

นับตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน

‘เมล่อน เมดิคอล’ คลีนิคออนไลน์จากทีมหมอที่เข้าใจกระบวนการรักษาทั้งระบบ

เมล่อน เมดิคอล แพลตฟอร์มแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาคนไข้ทางออนไลน์พัฒนาโดยทีมแพทย์คนไทย ที่เข้าใจเรื่องการกระบวนการรักษาทั้งระบบ ต่อยอดการช่วยเหลือคนไทยในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน ‘ถุงลมนิรภัย’ ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจากสารแอมโมเนียมไนเตรท

ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตือนภัยจากเหตุไม่คาดฝัน หนุ่มวัย 46 ปี บาดเจ็บสาหัสเฉียดตาย ถูกแอร์แบค หรือถุงลมนิรภัยรถยนต์ระเบิดใส่ ชิ้นส่วนฝังเข้าบริเวณอกและท้อง

เปิดตัว ‘Motorist’ แอปจัดการรถยนต์ครบวงจร สำหรับเจ้าของรถ

Motorist เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ที่ให้บริการผู้ขับขี่รถยนต์ที่ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อ-ขายเท่านั้น แต่รวมทุกอย่างที่เจ้าของรถต้องการ

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับที่มา และ ตลาดคาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เห็นว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการใช้กลไกทางตลาดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รถยนต์ไฮโดรเจน FCEV อีกทางเลือกของยุคพลังงานสะอาด

หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยชะลอไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นก็คือ การพัฒนายานยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EV หรือ Electric Vehicle

การทางพิเศษฯ จับมือ หัวเว่ย วางโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะแห่งแรกในประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือในโครงการสร้างทางพิเศษอัจฉริยะ (Smart Expressway) ของประเทศไทย

5 ประโยชน์และความคุ้มค่า เมื่อปรับบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ด้วยหลังคา SCG SOLAR ROOF

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทั่วโลกและในประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

เปิดใจไรเดอร์พิการ สู้ชีวิตส่งเสียตัวเองจบปริญญา ก้าวสู่เสาหลักครอบครัว

3 ธันวาคมของทุกปี คือ “วันคนพิการสากล” ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คนทั่วโลกสนับสนุนศักยภาพและเปิดโอกาสให้คนพิการได้ประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

MUST READ

“อดุลย์ เปรมประเสริฐ” ซีอีโอ น้ำมันพืชกุ๊ก เผยเคล็ดไม่ลับปรับตัวสู่ Industry 4.0

อดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “กุ๊ก” ถ่ายทอดประสบการณ์การนำองค์กรปรับตัวสู่ Industry 4.0 อย่างน่าสนใจ และสนุกสนาน

7 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ผนึก TECH GROUP โชว์โซลูชันเพื่อความยั่งยืน ภายในงาน SX2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด (TSPACE) และ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด (STT GDC) พร้อมทั้งพันธมิตรทางเทคโนโลยี

บีโอไอเปิด 9 มาตรการใหม่ ขับเคลื่อนลงทุนไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ ควบคู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ที่จะเริ่มใช้วันที่ 3 มกราคม 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขนทัพรถอีวี ตะลุยยอดขายในงาน Motor Expo 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอกองทัพรถไฟฟ้า ตะลุยยอดขายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 39 นอกจากจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่แล้ว ยังนำรถไฟฟ้า Compact SUV รุ่นยอดนิยม HAVAL JOLION Hybrid SUV มาจัดโปร รับจอง ภายในงานแบบตัดเต็ม

3 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ กับงานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

“Because you're worth it เพราะนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควร” พันธกิจของ ลอรีอัล ที่มุ่งส่งเสริมคุณค่าที่ไม่ใช่เพียงความงาม กับ โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น