TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกLifeห้องเรียนมีชีวิต ที่ รร.สาธิตปัญญาภิวัฒน์

ห้องเรียนมีชีวิต ที่ รร.สาธิตปัญญาภิวัฒน์

ที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เด็กนักเรียนชั้นมมัธยมศึกษาปีที่ 3 กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับการกรีดมีดลงบนหัวใจบนหน้าจอ iPad อย่างตั้งใจ โดยมีคุณครูผู้สอนกำลังสาธิตวิธีการผ่าตัดเส้นเลือดในหัวใจใน iPad อยู่หน้าชั้นเรียน

นักเรียนที่นี่ ที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ สาธิตพีไอเอ็มจะได้รับประสบการณ์การเรียนแบบ Active Learning คือ จะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในทุกวิชา มีการลงมือทำจริงและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคุณครูผู้สอน อาทิ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ต้องเรียนเรื่องกายวิภาคและการทำงานของหัวใจ นักเรียนจะเห็นหัวใจเต้น และสามารถหมุนดูโดยรอบ รวมถึงทำการผ่าตัดหัวใจได้ด้วยมือของตัวเอง ในขณะที่ห้องเรียนดนตรี นักเรียนสามารถ improvise เพลงร่วมกับคุณครูและเพื่อน ๆ ได้อย่างสนุกสนาน

อัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม กล่าวว่า ที่สาธิตพีไอเอ็มจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ให้เด็ก ๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ได้เรียนรู้และต่อยอดในสิ่งที่ชอบและสนใจเป็นพิเศษ ที่นี่เรียกตัวเองว่าแหล่งการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นทักษะการบริหารจัดการ การสื่อสารด้านภาษา และ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปใช้งานในด้านต่าง ๆ

นักเรียนทุกคนจะใช้ iPad ควบคู่ไปกับการเรียน ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนที่สำคัญ ที่ช่วยให้เด็ก active มากขึ้น สามารถโต้ตอบและค้นคว้าข้อมูลได้ในทันที รวมไปถึงการทำการบ้านต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และออกแบบชิ้นงานได้อย่างเต็มที่ ตามความถนัดของแต่ละคน อาทิ ทำวิดีโอ ทำแอนิเมชั่น หรือมายแมพปิ้ง เป็นต้น

สาธิตพีไอเอ็ม ถือเป็นโรงเรียนมัธยมแรกที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น Apple Distinguished School ในประเทศไทย

โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นโรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมในด้านการศึกษา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษามีการใช้ iPad และ Mac เป็นเครื่องมือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน ตลอดจนกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียน อีกทั้งยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและความสนใจใคร่รู้ในการเรียน

ภัสสรา สุทธิบุตร ผู้อำนวยการงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม นักเรียนที่นี่ต้องการปฏิบัติ learning by doing เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ก่อนเริ่มทำโรงเรียน ได้มองหาพันธมิตรซึ่งก็คือ Apple ที่มีเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อทำแพลตฟอร์มการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีสนับสนุนให้เกิดภาพการเรียนรู้แบบ active learning โรงเรียนมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐษนในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนกการสอนแบบ active learning ทุกจุดในโรงเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ทั้งภายในตัวอาคารเรียนและนอกตัวอาคาร

“เทคโนโลยีปเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนแบบ active learning คือ ความพร้อมของครู ครูมีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีเทคโนโลยี ความยากคือ การนำคนสองกลุ่มนี้มาร่วมมือกัน เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา เป็นส่วนหนึ่งของการวัดประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน” ภัสสรา กล่าว

iPad เข้ามาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน อาทิ วิชาดนตรี ที่เด็กที่มีพื้นฐานทางดนตรีไม่เท่ากัน สามารถมีส่วนร่วมในการเรียนดนตรีอย่างมีความสุขเท่าเทียมกัน

จิตติพันธ์ ความคนึง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม กล่าวว่า ก่อนหน้าจะเปิดโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมของครู เริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอน และเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจาก passive learning เป็น active learning ไม่ใช่แค่การยื่น iPad ให้กับนักเรียน แต่ต้องสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบ active learning ทางโรงเรียนจึงร่วมมือกับ Apple ในการออกแบบการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการเรียนการสอน เป็นสื่อการเรียนการสอน วัดประเมินผล ซึ่งให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม ทำให้เด็กนักเรียนรู้ได้เร็วและกว้าง ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อย่างมีความสุข

ณภัทร ลิมโพธิ์ทอง หรือ น้องพีพี นักเรียนชั้น ม.4 เล่าว่า ชอบการคำนวณมาก ช่วงโควิด-19 ปิดเทอมอยู่บ้าน เลยอ่านหนังสือแล้วจดโน้ตไว้เลยใช้ Apple Pencil จดโน้ตสรุปวิชาชีวะลงบน iPad แล้วแชร์ลงใน IG (https://instagram.com/p.stxdy) เพื่อให้เพื่อนได้มาอ่าน

ณภัทร ลิมโพธิ์ทอง หรือ น้องพีพี นักเรียนชั้น ม.4

“จดโน้ตบน iPad สะดวกมาก เราหาข้อมูลได้เร็วขึ้น พอทำสรุปเสร็จก็แชร์ให้เพื่อน ๆ ได้อ่านได้สะดวก เราช่วยกันเรียน ผมไม่เก่งวิชาอื่น เพื่อนคนที่เก่งวิชาอื่นก็ทำโน้ตวิชาที่เขาเก่งมาแบ่งปัน”

การเรียนด้วย iPad มีการปรับตัวบ้างเล็กน้อย ใช้เวลาปรับตัวเรียนรู้จนมีความคุ้นชิน และรู้สึกว่าการใช้ iPad ในการเรียนมีความสะดวกมาก

“เวลาอ่านหนังสือ ไม่เข้าใจตรงไหน สามารถสอบถามคุณครูได้ทันทีเลย สะดวกมาก ๆ แคปเจอร์หน้าจอ ส่งไลน์ไปถามคุณครูได้เลย”

น้องพีพี บอกว่า เรียนด้วย iPad มีความสนุกมากขึ้นมาก การเรียนก็มีความ active มากขึ้น มีการใช้แอปฯ ที่หลากหลาย ไม่จะเป็นต้องอยู่ในกระดาษอย่างเดียว มีการทำงานเป็นทีมกับเพื่อน ๆ ทำรายงาน ทำ presentation ก็สนุกมาก

ประวาลปัทม์ ส่งภากรณ์รัตน์ น้องลูกบัว นักเรียนชั้น ม.3 เล่าว่า ชอบการวาดมาก ได้ใช้ iPad วาดภาพแล้วแชร์ลงใน IG (https://instagram.com/l.lukepraval) เห็นผลงานของคนอื่นแล้วเกิดแรงบันดาลใจ อยากวาดภาพบ้าง ก่อนหน้านี้วาดในกระดาษ แต่ตอนนี้วาดใน iPad สะดวกดี รวดเร็ว เวลาอยู่ที่ไหน นึกอะไรออกก็หยิบขึ้นมาวาด ปกติใช้ iPad อยู่แล้ว เพิ่งมาใช้ Apple Pencil

ประวาลปัทม์ ส่งภากรณ์รัตน์ น้องลูกบัว นักเรียนชั้น ม.3

“ก่อนหน้าใช้ iPad เพื่อเล่นเกม ยังไม่มีการใช้แอปฯ ที่หลากหลาย แต่พอต้องใช้ iPad ในการเรียนก็มีการใช้แอปฯ บน iPad ที่หลากหลายขึ้น อาทิ การส่งงานคุณครู ต้องส่งงานที่ไหน เป็นคนชอบทำสรุปมาก ใช้ Apple Pencil กับ iPad ทำ mindmap สรุปบทเรียนแล้วแบ่งปันให้เพื่อน ๆ อ่าน”

“การวาดรูปสำหรับหนู เป็นการจำบทเรียนทีดีกว่า”

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ สาธิตพีไอเอ็ม เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2560 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในสังกัดสำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดูแลของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ซึ่งเป็น Corporate University ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ