TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology “อุตสาหกรรมการเงิน” กับ Hyperscale Data Center ความจำเป็นในโลก Financeverse

“อุตสาหกรรมการเงิน” กับ Hyperscale Data Center ความจำเป็นในโลก Financeverse

“ธุรกิจการเงิน” คือกระดูกสันหลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่ปรับตัวได้อย่างโดดเด่นที่สุดในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร สถาบันการเงินต่าง ๆ ฟินเทคสตาร์ทอัพ หรือบริษัทที่อยู่ในธุรกิจการเทรดเงินคริปโทฯ ต่าง ๆ ข้อมูลจากเอกสาร Payment Data Indicator ที่จัดทำโดย ธปท. เผย ปริมาณ e-Payment เดือนมกราคมปี 2565 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ย 320 รายการ/คน/ปี หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 8.3 ล้านล้านบาท สะท้อนชัดเจนถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยตัวแปรสำคัญคือการนำเทคโนโลยี Cloud, Blockchain, Big Data, Chatbot, AI, Machine Learning, Digital ID [Face recognition] และแพลตฟอร์ม Low-Code ต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้างสรรค์และปรับแต่งนวัตกรรมด้านการเงินสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศทางการเงิน

ประเทศไทยมี Fintech ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฟินเทคประเทศไทยจำนวนเกือบ 70 บริษัท (อ้างอิงข้อมูลจาก ธปท.) ในขณะที่เทคคอมพานีต่าง ๆ ก็ปรับตัวขยายแพลตฟอร์มทางการเงินกลายเป็น Techfin เพื่อเติมเต็มธุรกิจของตนเองมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกระแสการตื่นตัวรับเทรนด์ Metaverse ที่กระตุ้นการปรับแผนการดำเนินงานภายในภาคธุรกิจการเงินที่กลายเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ เกิดเป็นระบบนิเวศทางการเงินแห่งอนาคตที่พึ่งพาดิจิทัลเต็มรูปแบบ “Financeverse”

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของธุรกิจการเงิน

นอกจากนวัตกรรมการเงินที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าและพาร์ทเนอร์แล้ว Tech Talents & Skill sets ใหม่ ๆ ยังถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ธุรกิจการเงินมองข้ามไม่ได้ และสามารถเติมเต็มศักยภาพของบุคลากรในโลกอนาคต, นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอื่น ๆ อาทิ เครือข่ายที่รวดเร็วและมีความเสถียร, IT โซลูชั่นและเทคโนโลยีคลาวด์ที่สามารถปรับแต่ง
 (Customize) ได้ตามที่ธุรกิจต้องการ, ระบบ Cybersecurity ที่ทันสมัย ปกป้องหลายชั้น, และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
 (Data) ที่มีความน่าเชื่อถือและปรับขนาดได้ พร้อมความมั่นคงด้านพลังงานด้วยกำลังไฟฟ้าที่รองรับการดำเนินงานตลอด 24×7 และระบบสำรองพลังงานเต็มรูปแบบที่มีอยู่ใน Hyperscale Data Center

บทบาท Hyperscale Data Center ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเงิน

ด้วยปริมาณดาต้าบวกกับความคับคั่งของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมหาศาล มีความซับซ้อนมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดข้อมูลลูกค้าถือเป็น “สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีค่าสูงสุด” ของภาคการเงินที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจที่อ่านเกมขาดจะสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสมในเวลาที่ใช่ด้วยดาต้าที่มีในมือ อ้างอิงจาก Techjuly ระบุตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Big Data ในธุรกิจธนาคารทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง 6.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.8 แสนล้านบาท) สอดคล้องกับปริมาณการใช้ดาต้าเน็ตมือถือที่เติบโตสัมพันธ์กัน โดย Statista คาดว่าในปี 65 นี้ทั่วโลกจะมีการใช้มากถึง 77.5 เอกซะไบต์ (Exabyte) นับเป็นดาต้ามหาศาลที่ต้องจัดเก็บ

ศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรนาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสที เทเลมีเดีย โกล บอล ดาต้าเซ็นเตอร์
 (ประเทศไทย) หรือ STT GDC Thailand กล่าวว่า “เราตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นระดับไฮเปอร์สเกลและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้แข็งแกร่ง มั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อช่วยทำให้กระบวนการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง ซึ่งการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์ของประเทศจะต้องมองให้รอบด้านมีทั้ง ‘มาตรฐานความปลอดภัย’ (Security) และ ‘ประสิทธิผล’ (Efficiency) เป็นหลัก”

“การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ เราต้องมีนวัตกรรมที่ทันสมัยและปลอดภัยมารองรับและปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีแนวคิดการกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบมาตรฐานระดับสากลจะไม่เป็นเพียงการสร้างมาตรฐานใหม่ในมุมของ STT GDC Thailand หรือ ของลูกค้าเท่านั้น แต่จะสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสำหรับตลาดในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่ยังมีความท้าทายด้านข้อกฎหมาย และการโซนนิ่งดาต้าเซ็นเตอร์ว่าตำแหน่งที่ตั้งควรจะอยู่ที่ไหน ดังนั้นกลยุทธ์การมองเรื่องทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์กลางใจเมือง ปลอดภัยต่อภัยธรรมชาติ และสามารถขยายได้ตั้งแต่เริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา” ศุภรัฒศ์ กล่าวเพิ่มเติม

“เหตุผลสำคัญที่ภาคการเงินควรพิจารณาความได้เปรียบจากการใช้ Hyperscale Data Center มี 3 ประการ ได้แก่ 1) Scale ปรับขนาดได้ตามความต้องการของธุรกิจ รองรับปริมาณการใช้/เก็บดาต้าปริมาณมหาศาลและทวีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วได้ 2) Advance Secure มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งรูปแบบ Physical & Virtual และ 3) ตอบโจทย์ ESG (Environmental Social and Governance) ที่กำลังเป็นข้อกำหนดพื้นฐานระดับโลกและเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจและการลงทุนวันนี้” ศุภรัฒศ์ กล่าวสรุป

3 มาตรฐานสำคัญ “Design, Security และ Green Energy” ใน Hyperscale Data Center ที่ช่วยหนุนการเติบโตธุรกิจการเงินจากนี้ไป ในมุมมองของ STT GDC Thailand ได้แก่

  1. Data Center Designs  คุณภาพการออกแบบและก่อสร้างมาตรฐาน ที่ปัจจุบันตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้มาตรฐานสากลของ Uptime Institute Tier III Certification เป็นหลัก มุ่งเน้นการประเมินและรับรองดาต้าเซ็นเตอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในระหว่างการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ทั้งนี้ STT GDC Thailand เองก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน Uptime Tier 3 เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIA-942 Certification Rated-3 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รองรับความปลอดภัยทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ความปลอดภัยจากอัคคีภัย สถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งเจาะลึกในเรื่องของความปลอดภัยในระดับ Surrounding Area หรือบริบทแวดล้อมรอบด้านว่าเป็นทำเลยุทธศาสตร์หรือไม่ มีความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงหรือไม่ มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงจากอุบัติภัยต่าง ๆ หรือไม่ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมรอบข้างดาต้าเซ็นเตอร์ใช้วัตถุอันตรายหรือไม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไรหรือการป้องกันการน้ำท่วมอย่างไร มาตรฐาน TIA-942 จะลงลึกถึงระดับการปฏิบัติการ (Performance) ของดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งจะวัดระดับการใช้พลังงานทั้งหมด การใช้อุปกรณ์ต่างๆ มีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน จะมีการคำนวณรายละเอียดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องของ ‘Efficiency’ หรือประสิทธิผล
  2. Data Center Security ที่ต้องครอบคลุมไปถึงมาตรฐาน TVRA, ISO27000 และ PCI-DSS โดยหลักการของมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางกายภาพ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เช่น มาตรฐาน TVRA จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับภัยคุกคาม อาทิ การโจรกรรม วัตถุระเบิด การลอบวางเพลิง จนถึงการเข้าสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก และการก่อการร้าย รวมถึงการดูแลอาคารดาต้าเซ็นเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน อาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบ และอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่มาตรฐาน ISO 27001 จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยมาใช้ในการปกป้องข้อมูลและการจัดการความเสี่ยงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งรวมไปถึงมาตรฐานด้านความมั่นคงทางไอทีสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับข้อมูลการชำระเงิน (PCI-DSS) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าในระดับสูงสุด
  3. Green Energy ดาต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ในระดับไฮเปอร์สเกลจะใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก ซึ่ง STT GDC นับเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์รายแรก ๆ ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิผลและมาตรฐานของการใช้พลังงานทั้งน้ำ ไฟฟ้า รวมถึงคุณภาพอากาศภายในโครงการ โดยคุณสมบัติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากการที่ STT GDC ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED Gold (ในหมวดดาต้าเซ็นเตอร์) ที่นอกจากจะบ่งบอกถึงเรื่องการประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสื่อถึงการใช้วัสดุ ทรัพยากร และการบริหารจัดการสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์หันมาใช้ Green Energy กันมากขึ้น ซึ่งตอนนี้มีสัดส่วนการใช้ Green Energy อยู่ที่ประมาณ 2% เท่านั้น เมื่อเทียบกับพลังงานรูปแบบอื่น สำหรับ STT GDC ได้ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

“FlexiFarm” ต้นแบบ “ฟาร์มสำเร็จ” นวัตกรรมการปลูกผักสด เน้นสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงทุกที่

ซัมซุง เผยนวัตกรรมล่าสุดของ Neo QLED 8K ในงาน Media Forum 2022

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

MUST READ

‘อาภา หน่อตา’ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้สัญชาติด้วยงานเย็บปักถักร้อย พร้อมใช้ออนไลน์สู้วิกฤติท่องเที่ยว

อาภา หน่อตา ผู้ประกอบการวัยเก๋าชาวเชียงราย เจ้าของร้าน สีสันพันเผ่า เสื้อผ้าชนเผ่า ชาวไทยภูเขา และผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช้สีสันและลวดลายงดงามของเครื่องแต่งกายชนเผ่า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีในชุมชนชาติพันธุ์

มาสเตอร์การ์ด เปิดตัวโปรแกรมบัตรเครดิตเวิลด์ และเวิลด์ อีลิท เอาใจผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง

มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัวโปรแกรมบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด เวิลด์ และ เวิลด์ อีลิท เอาใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงในประเทศไทยและตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยให้ผู้ถือบัตร

“อิมแพ็ค ฟาร์ม” โครงการ CSR ของบางกอกแลนด์ หวังสร้างอิมแพคให้เกษตรกรอินทรีย์ไทย

การทำเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์กานิค (Organic) นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรกรรมที่มีความละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลา ความรู้ และความอดทนของเกษตรกรอย่างมาก แต่การทำการตลาดเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นยากกว่า

ไทยพาณิชย์ผนึก empeo ยกระดับการบริการบัญชีเงินเดือน ให้ลูกค้าใช้ HR Platform ฟรี

ไทยพาณิชย์ ยกระดับการบริการบัญชีเงินเดือน (SCB Payroll) ด้วยแคมเปญ “เพียงจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชี SCB โปรแกรม HR ฟรีจะตามมา” สำหรับกิจการที่มีพนักงานไม่เกิน 20 คน รับสิทธิ์การใช้แพลตฟอร์มบริหารงานบุคคลฟรี

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ปิดไตรมาสแรกโต 46% พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่งพัสดุ 3 ล้านชิ้นต่อวัน รองรับไฮซีซั่น

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 ยอดจัดส่งพัสดุสูงเป็นประวัติการณ์ เติบโต 46% สร้างรายได้รวม 4.4 พันล้านบาท และผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น 19% จากไตรมาสก่อนหน้า
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น