TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnology“FlexiFarm” ต้นแบบ “ฟาร์มสำเร็จ” นวัตกรรมการปลูกผักสด เน้นสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงทุกที่

“FlexiFarm” ต้นแบบ “ฟาร์มสำเร็จ” นวัตกรรมการปลูกผักสด เน้นสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงทุกที่

FlexiFarm (เฟล็กซี่ฟาร์ม) นวัตกรรมการปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์ ทางเลือกใหม่สุดสมาร์ตของการทำฟาร์มในไทย ต้นแบบฟาร์มเคลื่อนที่ได้ โยกย้ายสะดวก ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตคุ้มค่า สร้างโมเดลการบริหารจัดการธุรกิจแบบสำเร็จรูปที่ยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและอาหารการกินที่ดี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพท่ามกลางสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

ยุทธพงษ์ เผ่าจินดา ผู้ก่อตั้ง FlexiFarm กล่าวว่า “สถานการณ์ความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงคราม สภาพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดและมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4 โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ด้วยเหตุนี้ FlexiFarm จึงถือกำเนิดขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบันให้ดีขึ้น ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหาร รับมือกับผลกระทบและทลายข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ดี มีคุณภาพ สะดวกสบายและปลอดภัยได้ อีกทั้งยังเป็นโมเดลธุรกิจการปลูกผักที่ดีในอนาคต ภายใต้โซลูชัน “คอนเทนเนอร์ฟาร์ม” การปลูกผักในตู้คอนเทนเนอร์

โดยคำว่า ‘Flexi’ ย่อมาจาก ‘Flexibility’ ที่สื่อถึงความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน โยกย้าย เพื่อเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด แต่ในความกะทัดรัดและสะดวกสบายนั้น อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งจะช่วยให้เจ้าของตู้สามารถบริหารจัดการระบบฟาร์มได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถได้ผลผลิตที่ดี ควบคุมได้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอีกด้วย”

FlexiFarm มีแนวคิดและจุดเด่นสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต 5 ด้านหลัก ได้แก่

  1. สร้างเสริมสุขภาพ (Better Health) ผักจาก FlexiFarm มีความสด สะอาดและปลอดภัย เนื่องจากเป็นการปลูกในระบบปิด ซึ่งเป็นการตัดขาดจากสิ่งแวดล้อมและมลภาวะภายนอก อาทิ ฝุ่น ควัน และฝนกรด  ปราศจากแมลงรบกวน จึงไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ไร้พยาธิและเชื้อรา และด้วยการควบคุมกระบวนการปลูก ทั้งอุณหภูมิ น้ำ อากาศและแร่ธาตุตลอด 24 ชั่วโมง  ทำให้ผักเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ อีกทั้งยังมีรสชาติที่ดีอีกด้วย
  2. สร้างเสริมความมั่นคงทางอาหาร (Better Food Security) การปลูกผักในระบบปิดทำให้สามารถคำนวณปริมาณผลผลิตที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ได้ผักได้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพราะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายนอกที่จะทำให้พืชผลเสียหายได้ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และความผันผวนของสภาพดินฟ้าอากาศ อีกทั้งช่วยลดโอกาสการเน่าเสียจากแบคทีเรียในกระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ ทำให้ผักเก็บได้นานขึ้น มีผักไว้บริโภคในทุกสถานการณ์ตลอดทั้งปี
  3. สร้างเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต (Better Work-life Balance) การปลูกผักในคอนเทนเนอร์ฟาร์มของ FlexiFarm นอกจากจะได้ผลผลิตเป็นเสบียงที่เก็บได้ใกล้ตัวเพราะสามารถยกไปตั้งใจกลางเมืองหรือแหล่งชุมชนได้ ยังสามารถต่อยอดเป็นได้ทั้งงานอดิเรกที่สร้างสรรค์และทางเลือกสำหรับการทำธุรกิจที่ดี ด้วยธรรมชาติของผักซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง บวกกับโมเดลการบริหารจัดการที่ไม่ต้องอิงสภาพอากาศหรือปัจจัยภายนอกจึงทำให้ผู้ปลูกสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ได้ ลดปริมาณใช้น้ำ ประหยัดเวลาที่ใช้ล้างผัก ทั้งยังใช้สมาร์ทเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการควบคุมดูแลได้จากทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นลักษณะธุรกิจที่เอื้อต่อการจัดสรรเวลาให้สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต
  4. สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี (Better Environment) ด้วยปริมาณการใช้น้ำที่น้อยกว่าการปลูกผักแบบดั้งเดิมถึง 95% และใช้พื้นที่น้อยกว่า
  5. สร้างเสริมการเชื่อมต่อกับชุมชน (Better Community) เกษตรกร FlexiFarm สามารถนำผลผลิตไปแจกจ่ายให้ชุมชนรอบข้างได้ หรือแม้กระทั่งต่อยอดให้เป็นวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ได้ร่วมกัน เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกผักที่ดีให้กับลูกหลานในชุมชน รวมถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ได้

ควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน

FlexiFarm ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเชื่อมโยงระบบทั้งหมดเข้ากับสมาร์ทโฟน ทำให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์กลายเป็นเกษตรกรยุคดิจิทัลที่สามารถควบคุมกระบวนการทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส อาทิ สั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติผ่านมือถือ ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED พัดลม แอร์, ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า, ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์แบบเรียลไทม์ ตลอดจนสั่งควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาวะของพืช

นอกจากนี้ ตัวตู้ยังถูกออกแบบให้สามารถปลูกผักได้เต็มศักยภาพของพื้นที่ มีการจัดวางจำนวนชั้นปลูกที่เหมาะสมเพื่อผลผลิตที่มากที่สุดต่อ 1 ตู้ โดยตู้มีขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.8 เมตร สามารถติดตั้งได้แม้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดและหากต้องการผลผลิตที่มากขึ้น ก็สามารถซ้อนตู้กันได้โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม

“คอนเทนเนอร์ฟาร์มของ FlexiFarm สามารถเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสูงให้กับทุกชุมชนได้ ไม่ว่าจะใจกลางเมืองหรือพื้นที่ใด ๆ  ผักที่สดสะอาด ปลอดภัยและใกล้บ้าน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนได้อย่างแน่นอน นั่นคือจุดหมายสูงสุดของเรา” ยุทธพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

‘Apricot Groceries’ แอปฯ สั่งซื้อของใช้ในบ้าน-อาหารสด ชูจุดเด่น ส่งด่วนภายใน 15 นาที เริ่มต้นให้บริการเขตวัฒนาเป็นที่แรก

ดีแทคชวนเดิน ปั่น เที่ยวไปกับ Low Carbon Destination ที่จ.จันทบุรี พลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย ในวันคุ้มครองโลก 2565

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ