TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight เปิดแผนยุทธศาสตร์ดีป้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ปี 64

เปิดแผนยุทธศาสตร์ดีป้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ปี 64

วิกฤติโควิด-19 เป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สร้างให้คนไทยยอมรับว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ผู้รับบทบาทสนับสนุบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ประกาศแผนงานปีหน้า (2564) เพื่อรองรับการเข้าสู่ New Normal Economy

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ให้สัมภาษณ์กับ The Story Thailand ถึงแผนยุทธศาสตร์และแผนงานการดำเนินงานของดีป้า ปี 2564 เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจไทยที่กำลังเข้าสู่ New Normal Economy หลังจากวิกฤติโควิด-19 ว่าประกอบด้วย 4 แผนยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในปีหน้า

ยุทธศาสตร์แรก คือ การพัฒนาคน ดีป้ายังเดินหน้าต่อเนื่องเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาให้คนรู้เรื่อง digital literacy รู้แล้วประยุกต์ใช้เป็น และพัฒนาคนกลุ่มที่ขาดแคลน (fill in the gap) ดีป้าไม่ได้ทำงานคนเดียว ดีป้าทำให้เกิดคนนอกระบบการศึกษา เน้นคนที่จบการศึกษามาแล้ว ในระบบการศึกษามีความร่วมมือในการทำให้ภาคการศึกษา fit in กับภาคเอกชนได้ ร่วมทำงานกับภาคการศึกษาและภาคเอกชน คนไทยต้องรู้เรื่อง ต้องเข้าใจ และต้องใช้เป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดีป้ามองไว้ 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่มีวัคซีนโควิด-19 แล้ว กับสถานการณ์ที่ยังไม่มีวัคซีน

สำหรับสถานการณ์ที่มีวัคซีนแล้ว สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจจะกลับมารวดเร็ว การลงทุนต้องเร็วมาก การเข้าสู่ตลาดต้องว่องไว บทบาทของดีป้าจะเข้าไปช่วยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดได้เร็วที่สุดหลังผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปแล้ว โดยเฉพาะการเข้าสู่ตลาดของบริการและโซลูชั่นดิจิทัลใหม่ ๆ ของคนไทย หรือกลุ่มสตาร์ตอัพ อุตสาหกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้จากวิกฤติโควิด-19 อุตสาหกรรมคอนเทนต์ และกลุ่มผู้ประกอบการสมาร์ทดีไวซ์​ ด้วยการเข้าไปเป็นโซ่ข้อกลางในการจับคู่ระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีกับผู้ใช้งาน และระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีกับผู้พัฒนาระบบ ปี 2564 วางแผนจะสนับสนุนไม่ต่ำกว่า 100 ราย

ยุทธศาสตร์สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่มีวัคซีน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องรัดเข็มขัด จำเป็นต้องหาโซลูชั่นที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถขับเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัลหรือกลุ่มสตาร์ตอัพที่มีความพร้อมในการแก้โจทย์ของภาคธุรกิจภายใต้สถานการณ์นี้ ดีป้าพร้อมให้การสนับสนุน 50 ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ สังคม ประชาชน ชุมชน ดีป้าจะเดินหน้าให้การสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 100 ชุมชนจะต้องได้รับอานิสงส์ในการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล ไม่ว่าสถานการณ์ในปีหน้าจะเป็นเช่นไร มีวัคซีนหรือยังไม่มีวัคซีน ความต้องการของชุมชนไม่ต่างจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม คือ ต้องสามารถดูแลตัวเองให้อยู่รอดผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปให้ได้ และต้องสามารถกลับมาวิ่งได้หลังวิกฤติผ่านไปแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัล ดีป้าจะทำการรับรองมาตรฐานโซลูชั่น เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบแพลตฟอร์ม Tech Hunting

“เราจัดลำดับความสำคัญ คือ คนต้องมาก่อน ระบบเศรษฐกิจที่จะจ้างคนต้องเป็นอันดับสอง เมื่อเศรษฐกิจเริ่มสามารถพยุงตัวเองได้ เราเติมความรู้ความเข้าใจให้ชุมชน ดังนั้น คนต้องมาก่อน คนเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ส่วนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ คือ ปัจจัยสนับสนุนให้คน ระบบเศรษฐกิจ และสังคมดำเนินได้อย่างสะดวก”

แผนการดำเนินการปี 2564

สำหรับแผนพัฒนาคนนอกห้องเรียน ดีป้าจะร่วมมือกับเอกชน EdTech ผ่านบทบาทการเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยวางเป้าหมายไว้ 5 แพลตฟอร์ม ที่จะร่วมทำงานกับเอกชน สำหรับการพัฒนาให้คนมีความรู้ใหม่ ๆ ดีป้าจะร่วมมือกับเอกชนในการให้ทุนการศึกษากึ่งหนึ่ง โดยให้เด็กจบใหม่สามารถทำงานได้เลย และสนับสนุนให้แรงงานเดิมในตลาดเรียนรู้ทักษะใหม่ ตั้งเป้าสนับสนุนไว้ไม่น้อยกว่า 2,000 คน

ส่วนแผนการสร้าง digital literacy ดีป้าจะสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ให้คนไทยเรียนรู้ดิจิทัลได้ตลอดชีวิต ทุกที่ทุกเวลา ทุกช่องทาง ปีที่ผ่านมามี 10 ล้านคนเข้ามารับชม ดีป้าคาดหวังว่าประมาณ 10% มีความเข้าใจว่าดิจิทัลคืออะไร การใช้ชีวิตแบบใหม่เป็นอย่างไร ดีป้าจะมี 20 เนื้อหาใหม่ในปี 2564 เพื่อให้คนไทย 60 กว่าล้านคนได้มีโอกาสเข้าถึงเนื้อหาความรู้ความเข้าใจเรื่องดิจิทัล

แผนการสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ดีป้าตั้งเป้าหมายว่าจะส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ประกอบการขนาดกลาง 500 ราย (อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป เป็นต้น) และขนาดเล็ก 1,000 ราย (อาทิ หาบเร่ แผงลอย ร้านค้ารายย่อย เป็นต้น) นำดิจิทัลเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ดีป้าวางแผนการทำงานเชิงรุกกับพันธมิตรใหม่เพื่อให้สามารถสนับสนุนได้ 5,000 ราย จาก 2 ล้านกว่าราย

ปี 2564 ดีป้าวางแผนจะสนับสนุนสตาร์ตอัพอีกจำนวน 50 สตาร์ตอัพ ที่จะไปทำงานกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาที่มีความต้องการใช้งานดิจิทัลในการอยู่รอด ปีที่ผ่านมาสนับสนุนไปเกือบ 60 ราย ในขณะที่ปีหน้าดีป้าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมคอนเทนต์เพิ่มเติมอีก 5 ราย

ส่วนแผนงานภาคสังคม ปี 2564 ดีป้าจะขยายจำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมเรื่องดิจิทัลจำนวน 100 ชุมชนในปีที่ผ่านมา ด้วยการกลยุทธ์การสร้าง “เซลแมน โซลูชั่น” ให้ชุมชนทั่วประเทศ แผนงาน คือ การสร้าง talent ในท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ talent เหล่านี้เป็นตัวเชื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดิจิทัลจากสตาร์ตอัพสู่ชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง ดีป้าจะสวร้างตัวแปรใหม่ คือ solution agent เพื่อให้กระจายความคิดของบรรดาสตาร์ตอัพที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ไปสู่ชุมชนทั่วประเทศ และแปลงภาษาดิจิทัลสู่ภาษาที่ชาวบ้านท้องถิ่นเข้าใจได้

“หัวใจสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน คือ ต้องให้คนชุมชนบริหารจัดการชุมชน โดยเป้าจำนวนชุมชนยังคงเดิม คือ 100 ชุมชน”

และต้องสร้างความรู้ใหมม่ที่ชุมชนจำเป็นต้องรู้ให้ชุมชนสร้าง ดีป้าเติมเต็มความรู้ใหม่ ชุมชนไม่ได้หมายถึงชุมชนทางกายภาพที่อยู่ห่างไกลในต่างจังหวัดเท่านั้น แต่ยังหมายถึงชุมชนบนโลกออนไลน์ด้วย

“เราจะมีการเติมความรู้ใหม่ ๆ อาทิ แนวโน้มเทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เป็นต้น หน้าที่เรา คือ ส่งเสริมทำให้คนไทย ชุมชนเข้าใจดิจิทัล ใช้ดิจิทัลอย่างถูกต้อง”

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดีป้าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง Thailand Digital Valley ให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) และมีการร่วมเปิดศูนย์​ 5G EIC กับหัวเว่ย สำหรับปี 2564 ดีป้าจะมีความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวคิดในการสร้าง Innovation Center เพื่อให้เกิด ecosystem ในการสร้างให้เกิด digital literacy ใหม่ ๆ ให้กับประชาชน หรือเป็นศูนย์ที่ทำให้เกิดการสร้างไอเดียใหม่ ๆ

“หากภาคการศึกษามีอาคารสถานที่ที่ว่างและอยากจะสร้างเป็นศูนย์พัฒนากำลังคนเพื่อป้อนสู่ประเทศในสาขาที่ขาดแคลน ดีป้ายินดีเป็นโซ่ข้อกลางในการประสานระบบเศรษฐกิจดิจิทัลกับภาคการศึกษาเพื่อให้เกิดกรทำงานที่เชื่อมโยงกัน โซ่ข้อกลางทางเศรษฐกิจดิจิทัล หมายความว่า ระหว่างบริษัทเทคโนโลยี สตาร์ตอัพ มาเจอระบบการศึกษา”

ดีป้า วางแผนจะทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล 2 แห่งในปี 2564 นี้ และวางแผนพัฒนาระบบการศึกษา 2-3 เรื่องที่คนไทยต้องรู้ ต้องมีการเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษาสู่การทำงานควบคู่กับการเรียน อาทิ AI, IoT และ Drone ดีป้าวางเป้าจะมี 3 ศูนย์สำหรับ 3 เรื่องนี้ และจะมีศูนย์รับรองมาตรฐานเทคโนโลยีเหล่านี้อีก 2 ศูนย์ ผ่านการผลักดันเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและ IoT ในชื่อ dSURE

“ปี 2564 ดีป้า พร้อมเดินหน้าผลักดันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยสู่ยุคดิจิทัล โดยการจัดตั้ง Drone University เพื่อพัฒนาคนให้รู้จักนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงการจัดตั้ง AI University โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลิตบุคลากรตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม”

แผนเร่งด่วน คือ ต้องทำให้คนไทยมีอาชีพ และคนไทยเข้าถึงโซลูชั่นดิจิทัล ดีป้า พยายามร่วมมมือกับสตาร์ตอัพในการหาแพลตฟอร์มให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้/โซลูชั่นเรื่องดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

“เราจะนำเสนอโครงการ Tech Hunting Platform เป็นโครงการเร่งด่วน”

งบประมาณปี 2564 ของดีป้ามี 1,090 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินเดือนรวมค่าเช่าประมาณ 200 ล้านบาท เหลือเงินทำงานอีกประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นงบผูกพันการก่อสร้างอยู่ประมาณ 200 ล้านบาทเศษ เป็นงบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง World Expo อีกประมาณ 30-40 ล้านบาท เหลือเงินทำงานปี 2564 ประมาณ 500-600 ล้านบาท

“ใช้เงินเพื่อพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสตาร์ตอัพ 50 ราย พัฒนาผู้ใช้งาน หรือ used case ระดับเล็กจำนวน 1,000 และขยายเป็น 5,000 ราย และมีระดับกลาง 500 ราย พัฒนาชุมชน 100 ชุมชนทั่วประเทศ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ใหม่ การสร้างระบบการศึกษาใหม่ผ่านการระบบการศึกษาเดิม สร้างศูนย์การศึกษาเดิมที่เป็นการศึกษาพร้อมการมีงานทำร่วมกับสถาบันการศึกษา AI, IoT และ 5G และพัฒนาศูนย์มาตรฐานสินค้าดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลง”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Lastest News

“เสียวหมี่” แซง “แอปเปิ้ล” ขึ้นอันดับ 3 ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก

เสียวหมี่ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 3 ในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก หลังสามบริษัทวิจัยตลาด Canalys, Counterpoint และ IDC เผยผลสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนไตรมาส 3 ปี 2020

8 ข้อควรรู้เกี่ยวกับทวิตเตอร์เทรนด์

ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก

หัวใจสำคัญ 3 ประการ สร้างไมโครดาต้าเซ็นเตอร์

ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การแข่งขันสู่การปฏิรูปดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป มีหลายบริษัทนำเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 มาช่วยเพิ่มคุณภาพและผลิตผล

ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19

ทีม Next Billion Users ของ Google เผยผลการศึกษาในหัวข้อ “New Internet Users in a COVID-19 World” (ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19) ซึ่งระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User)

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว XPS รุ่นใหม่ ยกเครื่องดีไซน์เจาะกลุ่มครีเอเตอร์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย เปิดตัวแล็ปท็อป XPS 13 XPS 15 และ XPS 17 ใหม่ล่าสุด โดยเดลล์ ได้รีเฟรช XPS 13 และ XPS 13 2-in-1 ด้วย 11th Gen Intel Core

เอ็นไอเอ ปั้นสตาร์ตอัพสาย MARTech รับดีมานด์ธุรกิจบันทิงโต 5 แสนล้าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) จัดกิจกรรมเสวนา “NIA academy มีคลาส”

AIS Serenade Club เปิด Flagship ใหม่สาขา Central World

เปิดตัว AIS Serenade Club Flagship Store สาขา Central World ที่สุดของงานบริการเหนือระดับเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5G จัดเต็มแก็ดเจ็ตล้ำ ยกระดับการใช้ชีวิตดิจิทัลพร้อมความบันเทิงแบบครบครัน ตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน และเผยโฉม Max Serenade Ambassador หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ พนักงานใหม่ของเซเรเนดคลับที่จะร่วมส่งมอบบริการและสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เทรนด์เรียนออนไลน์โตไม่หยุดยุคโควิด-19

หลายธุรกิจคงไม่ปฏิเสธว่า หนึ่งในความท้าทายของการดำเนินธุรกิจท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สตาร์บัคส์ เปิดฟีเจอร์ ซื้อเครื่องดื่มและขนมผ่านแอปฯ ไม่ต้องรอคิว

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดตัว Mobile Order & Pay ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารจากร้านสตาร์บัคส์บนแอปพลิเคชัน Starbucks® Thailand

น่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

MUST READ

ซัมซุง เปิดตัว Galaxy Tab Active3 มาพร้อมฟีเจอร์สำหรับการทำงานภาคสนาม

ซัมซุง เปิดตัว Galaxy Tab Active3 (กาแลคซี่ แท็บ แอคทีฟ3) ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของพนักงาน

การกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัล 4 ด้านให้สอดคล้องกับ Gartner Strategic Technology Trends 2021

หลายคนอาจสงสัยว่าเราจะต้องวางแผนแนวทางด้านเทคโนโลยีขององค์กรเราอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับ Strategic Technology Trends 2021

ไทยวิวัฒน์ เปิดนวัตกรรม “Thaivivat Parking” ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้า

“ประกันภัยไทยวิวัฒน์” จับมือ 3 พันธมิตรพัฒนาสุดยอดนวัตกรรม “Thaivivat Parking” ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้าแบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor

อินโฟเฟด จับมือ อว. เปิด UEC University eSports Championship ลีกอีสปอร์ตแรกแห่งปี

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ผู้ก่อตั้งสนามกีฬา “Thailand eSports Arena” จับมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัวโครงการ “UEC University eSports Championship”

กทปส. ผุด 3 หลักคิดติดอาวุธคนไทยรู้เท่าทันสื่อ “เข้าถึง-เข้าใจ-เข้าร่วม”

ท่ามกลางความรุดหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน เป็นผลให้ผู้คนทุกช่วงวัย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น