TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight ปริญญาและแคมปัสมหาวิทยาลัย จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

ปริญญาและแคมปัสมหาวิทยาลัย จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harbour.Space จากประเทศสเปน จัดตั้ง Harbour.Space@UTCC เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เปิดปีแรกปี 2020 โดยมีนักศึกษาเอเชีย 30% นักศึกษาต่างชาติ 70% แต่วิกฤติโควิด-19 ทำให้โครงการนี้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคนแบบใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัย ประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC กล่าวกับ The Story Thailand ว่า บริษัทขนาดใหญ่ตระหนักรู้ว่างานของเขาต้องได้คนที่มีหัวใจผู้ประกอบการที่เข้าใจเรื่องใหม่ ๆ ในโลก จึงส่งคนมาเรียน ซึ่งเรียนแล้วได้ปริญญาจาก UTCC การเรียนการสอนเป็นการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย Harbour.Space มีหลักสูตรปริญญาตรีเรียน 3 ปี ส่วนปริญญาโทเรียน 1,2 และ 3 ปี ขึ้นกับสาขาวิชา

ช่วงเริ่มต้น รูปแบบการคัดเลือกคนเข้ามาเรียน จะเป็นการคัดเลือกมาจากบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้ทุนพนักงานหรือคัดเลือกคนนอกที่เข้าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด อาทิ SCG คัดเลือกคนนอก ส่วนรายอื่นจะส่งคนข้างในองค์กรมาเรียน ซึ่งมีหลักสูตรระยะสั้นทั้ง Degree กับ Non-degree

มหาวิทยาลัยในอนาคต ดีกรีอาจจะไม่จำเป็น คนจะมาเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ หลายบริษัทไม่ต้องการรับคนตามปริญญาแล้ว ไม่ต้องการรับคนที่ได้เกรดสูงแล้ว หรือได้เกียรตินิยมอีกต่อไปแล้ว แต่บริษัทต้องการรับคนที่มีทักษะในเรื่องที่ต้องการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะเป็นของคนทุกวัย มหาวิทยาลัยต้องออกไปมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น องค์กรและบริษัท การศึกษาต้องบวกเพิ่ม จะอยู่เป็นสถาบันการศึกษาแบบโดดจะอยู่ไม่รอด ซึ่ง Harbour.Space@UTCC เป็นหนึ่งในการนำความเป็นมืออาชีพเข้ามาผสมผสานกับการศึกษาแบบเดิมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และเรียนแบบวิชาละ 3 สัปดาห์ เรียนวิชานี้จบไปเรียนวิชาอื่นต่อ และต้องทำงานเป็นทีม ซึ่งการเรียนแบบนี้จะเน้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการมากในอนาคต

“นอกจากดีกรีไม่สำคัญแล้ว แคมปัสก็ไม่สำคัญ​ เพราะไม่มีใครมานั่งเรียนในห้องเล็ก ๆ ที่ทำให้คนโง่ลง แต่ต้องออกไปทำโครงการมากขึ้น การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา”

UTCC เริ่มต้นการเรียนการสอนแบบไฮบริดมานานแล้ว เริ่มแจก iPad นักศึกษามาเป็นสิบปี แนวโน้มการเรียนการสอนแบบทุกที่ทุกเวลาจะมีเพิ่มมากขึ้น และแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ทุกคนต้องกลับมาเรียน มา Upskill และ Reskill

“โครงการ Harbour.Space@UTCC เป็นโครงการที่น่าสนใจ มีบริษัทชั้นนำให้ทุนกับมหาวิทยาลัยเลือกคนเข้ามาเรียนจำนวนมาก อาทิ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) เป็นต้น มีทุนของ Harbour.Space เอง และ UTCC มีทุนบางส่วนที่จะมอบให้ หากสนใจเรื่องการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เข้ามาเลือกเรียนได้”​ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ต้องการรูปแบบการสอนแบบใหม่ ๆ อาทิ MIT ในการสร้างผู้ประกอบการที่เรียกว่า IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) หรือ Stanford University ออกมาเป็นวิชา Design Your Life นี่คือตัวอย่างของความร่วมมือในเรื่องใหม่ ๆ ที่จะทำให้การเรียนการสอนของ UTCC แตกต่างไป

“สมัยนี้มีวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก เรียกว่า Startup Education ซึ่งได้สร้างสตาร์ตอัพระดับยูนิคอร์นหลายราย ซึ่งในนั้นมีหลายรูปแบบในการเรียนการสอน”​

Harbour.Space@UTCC เป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์เบอร์สเปซ (Harbour.Space) จากประเทศสเปน เน้นการเรียนการสอนแบบโมดูล วิชาละ 3 สัปดาห์ มีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาที่เรียนเป็นสาขาของงานในโลกอนาคต เช่น ความปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล การตลาดดิจิทัล ผู้ประกอบการเทคโนโลยี หรือเทคฯ สตาร์ตอัพ เป็นต้น การเรียนการสอนเน้นการใช้คณิตและการออกแบบเป็นภาษาที่สอง เป็นการฝึกคนให้มีสมอง 2 ซีก มีทั้งคำนวณและดีไซน์ เป็นวิชาพื้นฐานที่จะรอบรับงานในอนาคตได้

อีกทั้งมีปัจจัยความสำเร็จ คือ มืออาชีพ คนที่มีประสบการณ์จริง และประสบความสำเร็จโด่งดังในระดับโลกมาเป็นผู้สอน ให้อาจารย์ที่นักวิชาการประกบ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้

“มหาวิทยาลัยนี้เพิ่งตั้งมา 3 ปี ยังไม่ได้การรับรองด้วยซ้ำ คนที่มาเรียนไม่ได้สนใจปริญญา แต่สนใจสิ่งทีไ่ด้ คือโครงการที่ทำสำเร็จ คนที่มาเรียนจะได้ทุนจากบริษัทเอกชน มาเรียนและทำโครงการของบริษัทนั้น ทุกวิชาที่เรียนไปเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาโครงการนั้น เป็นการเรียนแบบ​ Project-base ทั้งคนที่ได้ทุนและคนที่เสียเงินเรียนเอง วันจบเด็กจะมา Pitch สิ่งที่เขาเรียนมา จะสร้างสิ่งใหม่ที่จะเปลี่ยนโลก นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่ใช่เรียนแล้วได้แค่ใบปริญญาที่เป็นกระดาษ”

STAY CONNECTED

6,156แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AIS สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ดึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ประสานภาคสาธารณสุขไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ ภาคธุรกิจแขนงต่าง ๆ และประชาชนต่างได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี คาดเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Vivo ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Y Series ไปแล้วหลากหลายรุ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้ง Y31, Y72 5G และ Y20sG ล่าสุด มาถึงคิวของตระกูล V Series

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก 33 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดในทุกมิติ

ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุกที่แข็งแกร่งครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้สามารถรับมือได้ในสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ลงลึกทุกรายละเอียด

TikTok LIVE ปล่อย 3 ฟีเจอร์ใหม่ รับกระแสความนิยมไลฟ์

TikTok ต่อยอดกระแสความนิยมไลฟ์ สร้างเทรนด์ TikTok LIVE หวังยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ LIVE Match

OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก

OPPO ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Igloo จับมือ ไทยไพบูลย์ ประกันภัย เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Igloo ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

แสนสิริ วางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ เตรียมกวาดยอดขายทาวน์โฮม 3,600 ล้านบาท

แสนสิริ ประกาศพลิกโฉมครั้งใหญ่ใน “ดีไซน์” ที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบปี 64 สร้างกระแสความฮือฮา ด้วยการเปิดตัว “สิริ เพลส” ซีรีส์ใหม่ “Dream Destination”

“THiNKNET – Builk – SCB” ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ไปตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของโลกการทำงาน ซึ่งพนักงานออฟฟิศหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานรูปแบบนี้

LINE BK ต่อโปรฯยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน

LINE BK ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน เมื่อสมัครวงเงินให้ยืมและได้รับอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี

MUST READ

Igloo จับมือ ไทยไพบูลย์ ประกันภัย เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Igloo ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

เงินติดล้อ มั่นใจ ออราเคิล อัปเกรดศักยภาพองค์กรด้วยระบบคลาวด์

เงินติดล้อ มอบความไว้วางใจเลือกโซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรองค์กรผ่านระบบคลาวด์ของออราเคิล (Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning: ERP) ในการดูแลและปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเงินให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และให้บริการด้านการเงินกับคนไทย

ฟิลิปปินส์ ตั้งเป้า ‘ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก’ 75% ภายในปี 2030

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 75 ภายในปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมอร์เซเดส-เบนซ์ แชมป์ยอดขายรถยนต์ ไตรมาสที่ 1 เติบโตกว่า 20%

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทำยอดขายทั่วโลก 590,999 คัน (เพิ่มขึ้น 22.3%)ในไตรมาสแรกของปี 2564 อันเป็นผลมาจากยอดขายในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา รวมถึงความต้องการที่สูงขึ้นอย่างมากในกลุ่มรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนจากแบตเตอรี่ ในยุโรปยอดขายรถยนต์  1 ใน 4 ภายใต้แบรนด์เมอร์เซเดส-เบนซ์และแบรนด์สมาร์ท เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (xEV)   Pow Miracle ตัวตนและความมุ่งมั่นของ “อธิชาติ ชุมนานนท์”KBTG จัด KBTG Inspire เฟ้นหา 500 คนไอที ร่วมงาน

Apple และพันธมิตร ร่วมเปิดตัว Restore Fund

Apple และพันธมิตรร่วมเปิดตัวกองทุนเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติ มูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาเชิงธรรมชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลงทุนต่อยอดจากนวัตกรรมด้านป่าไม้และบรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบเพื่อมอบผลตอบแทนทางการเงินและสภาพภูมิอากาศ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น