TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight ปริญญาและแคมปัสมหาวิทยาลัย จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

ปริญญาและแคมปัสมหาวิทยาลัย จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harbour.Space จากประเทศสเปน จัดตั้ง Harbour.Space@UTCC เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เปิดปีแรกปี 2020 โดยมีนักศึกษาเอเชีย 30% นักศึกษาต่างชาติ 70% แต่วิกฤติโควิด-19 ทำให้โครงการนี้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคนแบบใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัย ประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC กล่าวกับ The Story Thailand ว่า บริษัทขนาดใหญ่ตระหนักรู้ว่างานของเขาต้องได้คนที่มีหัวใจผู้ประกอบการที่เข้าใจเรื่องใหม่ ๆ ในโลก จึงส่งคนมาเรียน ซึ่งเรียนแล้วได้ปริญญาจาก UTCC การเรียนการสอนเป็นการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย Harbour.Space มีหลักสูตรปริญญาตรีเรียน 3 ปี ส่วนปริญญาโทเรียน 1,2 และ 3 ปี ขึ้นกับสาขาวิชา

ช่วงเริ่มต้น รูปแบบการคัดเลือกคนเข้ามาเรียน จะเป็นการคัดเลือกมาจากบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้ทุนพนักงานหรือคัดเลือกคนนอกที่เข้าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด อาทิ SCG คัดเลือกคนนอก ส่วนรายอื่นจะส่งคนข้างในองค์กรมาเรียน ซึ่งมีหลักสูตรระยะสั้นทั้ง Degree กับ Non-degree

มหาวิทยาลัยในอนาคต ดีกรีอาจจะไม่จำเป็น คนจะมาเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ หลายบริษัทไม่ต้องการรับคนตามปริญญาแล้ว ไม่ต้องการรับคนที่ได้เกรดสูงแล้ว หรือได้เกียรตินิยมอีกต่อไปแล้ว แต่บริษัทต้องการรับคนที่มีทักษะในเรื่องที่ต้องการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะเป็นของคนทุกวัย มหาวิทยาลัยต้องออกไปมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น องค์กรและบริษัท การศึกษาต้องบวกเพิ่ม จะอยู่เป็นสถาบันการศึกษาแบบโดดจะอยู่ไม่รอด ซึ่ง Harbour.Space@UTCC เป็นหนึ่งในการนำความเป็นมืออาชีพเข้ามาผสมผสานกับการศึกษาแบบเดิมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และเรียนแบบวิชาละ 3 สัปดาห์ เรียนวิชานี้จบไปเรียนวิชาอื่นต่อ และต้องทำงานเป็นทีม ซึ่งการเรียนแบบนี้จะเน้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการมากในอนาคต

“นอกจากดีกรีไม่สำคัญแล้ว แคมปัสก็ไม่สำคัญ​ เพราะไม่มีใครมานั่งเรียนในห้องเล็ก ๆ ที่ทำให้คนโง่ลง แต่ต้องออกไปทำโครงการมากขึ้น การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา”

UTCC เริ่มต้นการเรียนการสอนแบบไฮบริดมานานแล้ว เริ่มแจก iPad นักศึกษามาเป็นสิบปี แนวโน้มการเรียนการสอนแบบทุกที่ทุกเวลาจะมีเพิ่มมากขึ้น และแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ทุกคนต้องกลับมาเรียน มา Upskill และ Reskill

“โครงการ Harbour.Space@UTCC เป็นโครงการที่น่าสนใจ มีบริษัทชั้นนำให้ทุนกับมหาวิทยาลัยเลือกคนเข้ามาเรียนจำนวนมาก อาทิ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) เป็นต้น มีทุนของ Harbour.Space เอง และ UTCC มีทุนบางส่วนที่จะมอบให้ หากสนใจเรื่องการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เข้ามาเลือกเรียนได้”​ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ต้องการรูปแบบการสอนแบบใหม่ ๆ อาทิ MIT ในการสร้างผู้ประกอบการที่เรียกว่า IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) หรือ Stanford University ออกมาเป็นวิชา Design Your Life นี่คือตัวอย่างของความร่วมมือในเรื่องใหม่ ๆ ที่จะทำให้การเรียนการสอนของ UTCC แตกต่างไป

“สมัยนี้มีวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก เรียกว่า Startup Education ซึ่งได้สร้างสตาร์ตอัพระดับยูนิคอร์นหลายราย ซึ่งในนั้นมีหลายรูปแบบในการเรียนการสอน”​

Harbour.Space@UTCC เป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์เบอร์สเปซ (Harbour.Space) จากประเทศสเปน เน้นการเรียนการสอนแบบโมดูล วิชาละ 3 สัปดาห์ มีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาที่เรียนเป็นสาขาของงานในโลกอนาคต เช่น ความปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล การตลาดดิจิทัล ผู้ประกอบการเทคโนโลยี หรือเทคฯ สตาร์ตอัพ เป็นต้น การเรียนการสอนเน้นการใช้คณิตและการออกแบบเป็นภาษาที่สอง เป็นการฝึกคนให้มีสมอง 2 ซีก มีทั้งคำนวณและดีไซน์ เป็นวิชาพื้นฐานที่จะรอบรับงานในอนาคตได้

อีกทั้งมีปัจจัยความสำเร็จ คือ มืออาชีพ คนที่มีประสบการณ์จริง และประสบความสำเร็จโด่งดังในระดับโลกมาเป็นผู้สอน ให้อาจารย์ที่นักวิชาการประกบ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้

“มหาวิทยาลัยนี้เพิ่งตั้งมา 3 ปี ยังไม่ได้การรับรองด้วยซ้ำ คนที่มาเรียนไม่ได้สนใจปริญญา แต่สนใจสิ่งทีไ่ด้ คือโครงการที่ทำสำเร็จ คนที่มาเรียนจะได้ทุนจากบริษัทเอกชน มาเรียนและทำโครงการของบริษัทนั้น ทุกวิชาที่เรียนไปเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาโครงการนั้น เป็นการเรียนแบบ​ Project-base ทั้งคนที่ได้ทุนและคนที่เสียเงินเรียนเอง วันจบเด็กจะมา Pitch สิ่งที่เขาเรียนมา จะสร้างสิ่งใหม่ที่จะเปลี่ยนโลก นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่ใช่เรียนแล้วได้แค่ใบปริญญาที่เป็นกระดาษ”

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

พาณิชย์ ปั้น Design Service Sandbox สร้างธุรกิจใหม่สู่ตลาดสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวกิจกรรม Design Service Sandbox (สนามทดลองแนวคิดธุรกิจ) ขึ้นเป็นครั้งแรก

Nokia G50 สมาร์ทโฟน 5G พร้อมบุกตลาดประเทศไทย ผนึก ทรู 5G นำร่องเจาะตลาดคนรุ่นใหม่

เอชเอ็มดี โกลบอล เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน และอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกีย (Nokia) เปิดตัว Nokia G50 สมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกจาก Nokia ที่รองรับทุกความถี่ 5G ในประเทศไทย ไ

เออาร์วี ร่วมกับ ซัมซุง อัพเกรดเกษตรกรไทย สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี เร่งยกระดับเทคโนโลยีภาคการเกษตรและเกษตรกรเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ผนึกความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ดำเนินโปรเจกต์นำร่อง ARV x Samsung CSR Collaboration Projec

แอลจี ซื้อกิจการ ‘Cybellum’ ผู้ให้บริการความปลอดภัยยานยนต์ ในอิสราเอล

คณะกรรมการบริหารของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ Cybellum ผู้ให้บริการโซลูชันการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์

กรุงไทย เปิดชำระเงิน ไทย-สิงคโปร์ ด้วย QR Code ผ่าน Krungthai NEXT เป็นรายแรก

ธนาคารกรุงไทย พัฒนาบริการ QR Cross-Border Payment ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินข้ามประเทศด้วยการสแกน QR Code

ทำไมต้อง … SCB X

กรณี "SCB" ประกาศลอกคราบตัวเอง แปลงร่างใหม่เป็น "SCB X" พลิกโฉมจาก "สถาบันการเงิน" ที่อยู่ในธุรกิจนี้มานานถึง 115 ปี มาเป็น "เทคคอมปะนี" นับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮืฮา

InnoSpace และ Nastda Holding ผนึกกำลังร่วมลงทุนใน Deep Tech Startup ผลักดันธุรกิจเทคโนโลยี BCG

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (InnoSpace) และ บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด (NASTDA Holding) ร่วมกันเปิดตัวโครงการ Deep Tech Venture เพื่อผนึกกำลังการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมเริ่มต้น ในกลุ่มเกษตรและอาหารสมัยใหม่ สุขภาพการแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และแพลตฟอร์มการบริการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 “Mission to Transform”

กว่า 60 ปีที่ประเทศไทยมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นับรวม ๆ แล้วประมาณ 12 ฉบับ

Advanced Recycling จากเอสซีจี เคมิคอลส์ รับมาตรฐานความยั่งยืน “ISCC PLUS” รายแรกในไทย

เอสซีจี เคมิคอลส์ แถลงความคืบหน้าตามแผนโรดแมปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability)

‘ไอ-ไอรีน’ สาวน้อย Metaverse Human คนแรกของไทย

วงการ Influencer ของเมืองไทยกำลังจะมี Influencer หน้าใหม่ที่น่าจับตามอง ไม่ใช่เพราะหน้าตาที่โดดเด่นหรือความสามารถที่เก่งเกินใคร แต่เพราะเธอ คือ Metaverse Human

MUST READ

ทรูสเปซ เอาใจลูกค้าวัยทีน ให้นั่งทำงาน ติวตำรา อ่านหนังสือ ที่โคเวิร์คกิ้งสเปซ ฟรี

มากกว่าพื้นที่การใช้งานโคเวิร์คกิ้งสเปซ ทรูสเปซ เติมเต็มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าวัยทีน ที่สมัครใช้งานแพ็กเกจทรูมูฟ เอช สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งแบบรายเดือนหรือเติมเงิน ในราคาเริ่มต้นเพียง 250 บาท

จาก “สยามกัมมาจล” สู่ SCB X

แตกแล้วโต "Spin off" จากธนาคารสู่กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน

IoT (Internet of Things) เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิต ในยุคดิจิทัลของคุณ

ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคดิจิทัลครองเมือง เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น คิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า IoT กันมาบ้างแล้ว

อีอีซี ผนึกเครือข่ายพลังสตรี กระตุ้นบทบาทคนพื้นที่ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อีอีซี สานพลังเครือข่ายพลังพลังสตรี ดึงแนวร่วมกว่า 600 คน กระตุ้นบทบาทคนพื้นที่ ดูแลพื้นที่ อีกก้าวของความสำเร็จ ในการดูแลและเฝ้าระวังด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีอีซี

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ขายหุ้นกู้ Online 100% มูลค่าใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือCPFTHบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น