TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Interview ปริญญาและแคมปัสมหาวิทยาลัย จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

ปริญญาและแคมปัสมหาวิทยาลัย จะไม่จำเป็นอีกต่อไป

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harbour.Space จากประเทศสเปน จัดตั้ง [email protected] เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เปิดปีแรกปี 2020 โดยมีนักศึกษาเอเชีย 30% นักศึกษาต่างชาติ 70% แต่วิกฤติโควิด-19 ทำให้โครงการนี้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคนแบบใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัย ประธานโครงการ [email protected] กล่าวกับ The Story Thailand ว่า บริษัทขนาดใหญ่ตระหนักรู้ว่างานของเขาต้องได้คนที่มีหัวใจผู้ประกอบการที่เข้าใจเรื่องใหม่ ๆ ในโลก จึงส่งคนมาเรียน ซึ่งเรียนแล้วได้ปริญญาจาก UTCC การเรียนการสอนเป็นการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย Harbour.Space มีหลักสูตรปริญญาตรีเรียน 3 ปี ส่วนปริญญาโทเรียน 1,2 และ 3 ปี ขึ้นกับสาขาวิชา

ช่วงเริ่มต้น รูปแบบการคัดเลือกคนเข้ามาเรียน จะเป็นการคัดเลือกมาจากบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้ทุนพนักงานหรือคัดเลือกคนนอกที่เข้าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด อาทิ SCG คัดเลือกคนนอก ส่วนรายอื่นจะส่งคนข้างในองค์กรมาเรียน ซึ่งมีหลักสูตรระยะสั้นทั้ง Degree กับ Non-degree

มหาวิทยาลัยในอนาคต ดีกรีอาจจะไม่จำเป็น คนจะมาเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ หลายบริษัทไม่ต้องการรับคนตามปริญญาแล้ว ไม่ต้องการรับคนที่ได้เกรดสูงแล้ว หรือได้เกียรตินิยมอีกต่อไปแล้ว แต่บริษัทต้องการรับคนที่มีทักษะในเรื่องที่ต้องการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะเป็นของคนทุกวัย มหาวิทยาลัยต้องออกไปมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น องค์กรและบริษัท การศึกษาต้องบวกเพิ่ม จะอยู่เป็นสถาบันการศึกษาแบบโดดจะอยู่ไม่รอด ซึ่ง [email protected] เป็นหนึ่งในการนำความเป็นมืออาชีพเข้ามาผสมผสานกับการศึกษาแบบเดิมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และเรียนแบบวิชาละ 3 สัปดาห์ เรียนวิชานี้จบไปเรียนวิชาอื่นต่อ และต้องทำงานเป็นทีม ซึ่งการเรียนแบบนี้จะเน้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการมากในอนาคต

“นอกจากดีกรีไม่สำคัญแล้ว แคมปัสก็ไม่สำคัญ​ เพราะไม่มีใครมานั่งเรียนในห้องเล็ก ๆ ที่ทำให้คนโง่ลง แต่ต้องออกไปทำโครงการมากขึ้น การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา”

UTCC เริ่มต้นการเรียนการสอนแบบไฮบริดมานานแล้ว เริ่มแจก iPad นักศึกษามาเป็นสิบปี แนวโน้มการเรียนการสอนแบบทุกที่ทุกเวลาจะมีเพิ่มมากขึ้น และแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ทุกคนต้องกลับมาเรียน มา Upskill และ Reskill

“โครงการ [email protected] เป็นโครงการที่น่าสนใจ มีบริษัทชั้นนำให้ทุนกับมหาวิทยาลัยเลือกคนเข้ามาเรียนจำนวนมาก อาทิ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) เป็นต้น มีทุนของ Harbour.Space เอง และ UTCC มีทุนบางส่วนที่จะมอบให้ หากสนใจเรื่องการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เข้ามาเลือกเรียนได้”​ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ กล่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ต้องการรูปแบบการสอนแบบใหม่ ๆ อาทิ MIT ในการสร้างผู้ประกอบการที่เรียกว่า IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) หรือ Stanford University ออกมาเป็นวิชา Design Your Life นี่คือตัวอย่างของความร่วมมือในเรื่องใหม่ ๆ ที่จะทำให้การเรียนการสอนของ UTCC แตกต่างไป

“สมัยนี้มีวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก เรียกว่า Startup Education ซึ่งได้สร้างสตาร์ตอัพระดับยูนิคอร์นหลายราย ซึ่งในนั้นมีหลายรูปแบบในการเรียนการสอน”​

[email protected] เป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์เบอร์สเปซ (Harbour.Space) จากประเทศสเปน เน้นการเรียนการสอนแบบโมดูล วิชาละ 3 สัปดาห์ มีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาที่เรียนเป็นสาขาของงานในโลกอนาคต เช่น ความปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล การตลาดดิจิทัล ผู้ประกอบการเทคโนโลยี หรือเทคฯ สตาร์ตอัพ เป็นต้น การเรียนการสอนเน้นการใช้คณิตและการออกแบบเป็นภาษาที่สอง เป็นการฝึกคนให้มีสมอง 2 ซีก มีทั้งคำนวณและดีไซน์ เป็นวิชาพื้นฐานที่จะรอบรับงานในอนาคตได้

อีกทั้งมีปัจจัยความสำเร็จ คือ มืออาชีพ คนที่มีประสบการณ์จริง และประสบความสำเร็จโด่งดังในระดับโลกมาเป็นผู้สอน ให้อาจารย์ที่นักวิชาการประกบ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้

“มหาวิทยาลัยนี้เพิ่งตั้งมา 3 ปี ยังไม่ได้การรับรองด้วยซ้ำ คนที่มาเรียนไม่ได้สนใจปริญญา แต่สนใจสิ่งทีไ่ด้ คือโครงการที่ทำสำเร็จ คนที่มาเรียนจะได้ทุนจากบริษัทเอกชน มาเรียนและทำโครงการของบริษัทนั้น ทุกวิชาที่เรียนไปเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาโครงการนั้น เป็นการเรียนแบบ​ Project-base ทั้งคนที่ได้ทุนและคนที่เสียเงินเรียนเอง วันจบเด็กจะมา Pitch สิ่งที่เขาเรียนมา จะสร้างสิ่งใหม่ที่จะเปลี่ยนโลก นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่ใช่เรียนแล้วได้แค่ใบปริญญาที่เป็นกระดาษ”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยลูกค้าทั่วโลกลดคาร์บอนมากกว่า 90 ล้านตันในปี 2565

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เผยผลประกอบการปี 2565 ทั่วโลกกวาดรายได้ 34,176 ล้านยูโร

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี จับมือพันธมิตร จัดแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับผ่าน Virtual Simulation

บริษัทโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) จัดการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองการขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับ ผ่าน Virtual Simulation

ส่องกระแส ChatGPT เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ตั้งแต่ ChatGPT ถูกเปิดตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีกระแสการพูดถึงแชทบอทตัวนี้อย่างล้นหลามในหลายแวดวง เนื่องมาจาก ChatGPT มีระบบ AI ที่สามารถหาคำตอบให้คู่สนทนาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติและสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนได้

T&B เปิดตัว ศูนย์รวมทรานส์ลูเซีย เมตาเวิร์ส ที่แรกของโลก พร้อมนำธุรกิจบันเทิงเข้าสู่โลกเสมือนเต็มตัว

บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตซีรีส์แอนิเมชั่นและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย จัดงาน “The Universe of Happiness” เปิดตัวโครงการใหญ่ ศูนย์รวมแห่งเมตาเวิร์ส ทรานส์ลูเซีย

ช่อง 8 ต้อนรับ “พุทธอภิวรรณ” นั่งแท่นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวคนใหม่ ดันเรตติ้ง

หลังจาก เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ต้อนรับ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี เป็นผู้อำนวยข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 คนใหม่

Helperlink แพลตฟอร์มออนไลน์ตัวกลางจัดหางานซาอุฯ เปิดลงทะเบียนฟรี ค่าแรงสูง-สวัสดิการดี

Helperlink แพลตฟอร์มออนไลน์จัดหางานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตัวกลางเชื่อมโยงนายจ้างและแรงงานผู้ช่วยดูแลงานบ้าน เปิดให้ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

AIS โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก คว้ารางวัล WSIS Prize 2023

AIS พาโครงการ “อุ่นใจ CYBER” เป็นตัวแทนประเทศ คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 จาก 1,800 โครงการทั่วโลก

เสียวหมี่ เปิดตัว Xiaomi 13 Series “co-engineered with Leica” สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด

เสียวหมี่ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด – Xiaomi 13 Series – สู่ตลาดต่างประเทศ ณ งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่ง Metaverse Solution Suite ยกระดับผู้ประกอบการไทย

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือน และโลกความเป็นจริงแข็งแกร่งมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มมองหาโอกาสจากการสร้างแพลตฟอร์ม

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรโรมัน…ตามล่าบทเรียนวิกฤติการเงินเขย่าโลก

หากคุณได้ติดตามข่าวมาบ้าง น่าจะรู้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนขึ้นอย่างหนักในโลกการเงิน จนหลายคนภาวนาอยากให้วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปเสียที

MUST READ

เปิดใจ “ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์” เบื้องหลังจัดตั้ง DEPA เป็นหัวหอกนำไทยสู่ยุคดิจิทัล

การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy Promotion Agency (DEPA) ขึ้นมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560

ซัมซุง ชูนวัตกรรม WindFree Cooling ใช้ AI ประหยัดไฟ ตั้งเป้าเครื่องปรับอากาศเติบโต 30%

ซัมซุง นำเสนอแอร์ที่ช่วยประหยัดไฟเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชน ประหยัดไฟ 20% ด้วยเทคโนโลยี WindFree™ Cooling และ AI Energy Mode สามารถช่วยป้องกันปัญหามลพิษกรองฝุ่นละออง

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรโรมัน…ตามล่าบทเรียนวิกฤติการเงินเขย่าโลก

หากคุณได้ติดตามข่าวมาบ้าง น่าจะรู้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนขึ้นอย่างหนักในโลกการเงิน จนหลายคนภาวนาอยากให้วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปเสียที

BYD วางศิลาฤกษ์ ‘โรงงาน’ แห่งแรกในไทยที่ EEC

บีวายดี (BYD) ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ของการก่อสร้างโรงงานรถยนต์บีวายดีแห่งแรกในไทย

ดีอีเอส – ดีป้า จัดกิจกรรม CEO Networking ส่งเสริมการใช้ ThailandCONNEX ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ดีอีเอส - ดีป้า เดินหน้าจัดกิจกรรม CEO Networking พบปะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน และผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น