TH | EN
TH | EN
หน้าแรกLifeองค์กรยุคใหม่ มุ่งพัฒนาความยั่งยืน และยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

องค์กรยุคใหม่ มุ่งพัฒนาความยั่งยืน และยอมรับความแตกต่างหลากหลาย

กระแส “Sustainability” หรือความยั่งยืนสำหรับองค์กร กำลังขยายผลไปยังด้านต่าง ๆ รวมถึงความเท่าเทียมและยุติธรรมด้านเพศ (Gender Equality)

ในงายวิจัยของ World Bank ชื่อว่า การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่ม LGBTI ในประเทศไทย (Economic Inclusion of LGBTI in Thailand in 2018) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความเข้มข้นที่สุดในหัวข้อนี้เท่าที่มีมา ระบุว่า

เกินกว่าครึ่งหนึ่งของบุคคลในกลุ่ม LGBT ระบุว่า ใบสมัครงานของพวกเขามักจะโดนปฏิเสธ “ด้วยเหตุแห่งการมีอัตลักษณ์เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”

ส่วนในอีกกรณีหนึ่งก็คือ เมื่อเข้าทำงานแล้ว ร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นบุคคลข้ามเพศ จะมีประสบการณ์เคยถูกละเมิดทางเพศ หรือล้อเลียนในที่ทำงาน

รายงานฉบับนี้ยังมีการสำรวจความเห็นของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ LGBT จำนวนถึง 1,200 คน ว่า มีมุมมองต่อกลุ่ม LGBT อย่างไร นอกเหนือจากการสำรวจกลุ่ม LGBT ขนาดใหญ่ถึง 3,502 คน ผ่านแบบสอบถาม นับเป็นการสำรวจกลุ่ม LGBT ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาในหัวข้อการเลือกปฏิบัติ

โครงการพัฒนาแนวคิดด้านความหลากหลายสำหรับองค์กร นำโดย DiversityInThailand.org ได้จัดทำคลิปวิดีโอสำหรับสร้างความเข้าใจด้าน Diversity และสถานที่ทำงานขึ้น โดยสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในหลากหลายมุมมอง และเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่เว็บไซต์ (เนื้อหาเป็นภาษาไทย) www.diversityInThaialnd.org

ในซีรียส์แรกนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ความคิดและให้แนวทางใน 6 หัวข้อ ดังนี้ คือ

Gender Equality @Workplace (semi-academic VDO series)

Learn from the experts and their real-world experiences

  1. Sustainability & Diversity Issues
    “ความเท่าเทียมทางเพศ” เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ขยายตัวทั่วโลกในองค์กรและสถาบันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ “ความยั่งยืน” สถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเพศมากขึ้น World Economic Forum ได้รวมเอาเป้าหมายความเท่าเทียมทางเพศไว้เป็นส่วนหนึ่งในการชี้วัดความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทหรือองค์กรนั้น ในคลิปนี้ จะคำถามถึงวิธีที่ดีที่สุดในการนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติเมื่อพูดถึง LGBT+ และความเท่าเทียมกันมาเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน

ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา
Chair in Sustainability & A,
College of Management, Mahidol University
https://1drv.ms/v/s!Ava0Ldh14TgEqfluyhp8iqQVP9PVbA?e=GgEGPB

  1. Case Study: Discrimination and bullying incidents when applying for a job and at work

บุคคลที่เป็นทรานเจนเดอร์มักมีความกลัว พวกเขากลัวเมื่อต้องส่งใบสมัครงาน และยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเมื่อถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ การเป็นบุคคลข้ามเพศมีข้อจำกัดบนเส้นทางอาชีพ แม้ว่าได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างแล้ว พวกเธอก็ยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์การกลั่นแกล้งที่จะทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง ฟังเรื่องจริงจากการประชุม Zoom ที่บางคนเกิดลืมปิดไมโครโฟนและพูดความคิดของเขาเกี่ยวกับทรานเจนเดอร์ออกมา

คุณริสา สิริวัฒน์, CFA
Co-Founder, Trans for Career Thailand
https://1drv.ms/v/s!Ava0Ldh14TgEqflv0gOUQ71M4Nma1Q?e=aeLGaK

  1. Recognizing the foundations of diversity

พนักงานทุกคนควรรู้สึกเหมือนมีพื้นที่สำหรับตัวเองในสำนักงาน ในที่ทำงานควรมีบรรยากาศที่ยินดีต้อนรับและยอมรับความแตกต่าง ไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยรวมเท่านั้น ในยุคนี้ การยอมรับความแตกต่างหลากหลายเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของบริษัทด้วย การมีพนักงานที่หลากหลายจะทำงานได้ดีและเหนือกว่าองค์กรที่ไม่สนับสนุนความหลากหลาย แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ความหลากหลายจะกลายเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จที่แท้จริง?

คุณฌอน รัชตะโสรัช
Human Resources Specialist
https://1drv.ms/v/s!Ava0Ldh14TgEqflyMHmLZP8qgjS4OQ?e=a80pOB

  1. Starting D&I from scratch

จากข้อมูลของ Boston Consulting Group (BCG) พบว่า 50% ของพนักงานทั้งหมดที่ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมมองว่า อคติเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การทำงานในแต่ละวันของพวกเขา (จากการสำรวจพนักงาน 16,500 คนจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก) การเลือกปฏิบัติในที่ทำงานไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ คลิปนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่า บุคคลเพียงคนเดียวอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี Case Study จากธนาคารระดับโลกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

พิชญานิษฐ์ พนาวิวัฒนาการ
CEO & Founder, REIVENUE Consulting (a former employee of one of the world’s largest banking companies)
https://1drv.ms/v/s!Ava0Ldh14TgEqflzBn33Zc-ijNC4iA?e=5bot8C

  1. Creating a safe space in campus: A case study of Diversity in Education at Faculty of Law, Thammasat University

อาจารย์ท่านหนึ่งและกลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถาบันการศึกษา กลายเป็นโมเดลตัวอย่างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งคือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกสถาบันการศึกษาที่หันมาสนใจเรื่องนี้ มาสำรวจจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย เรียนรู้จากคณะหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในแวดวงการศึกษานิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
Law TU, Health & Wellness
Thammasat University
https://1drv.ms/v/s!Ava0Ldh14TgEqflt5vzUNIwJc7Vkqw?e=3WdsQb

  1. Training and Test in Focus

เมื่อการจัด “ความหลากหลาย ให้เกิดการรวมเป็นหนึ่งเดียว และพันธมิตร” ไม่ได้เป็นเพียงการรวมกลุ่มหรือแค่หลักสูตรฝึกอบรม แต่องค์กรหนึ่งใช้เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานไปในตัว ในการฝึกอบรมและการทดสอบ โครงการนี้มีจัดการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย? และพนักงานยังต้องสอบให้ผ่าน! เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่เข้มข้นของ Microsoft ในคลิปนี้

ศุภลักษณ์ สุภาพกุล
DI &A Committee,
Microsoft
https://1drv.ms/v/s!Ava0Ldh14TgEqflwyA2b87iil4TD0A?e=nVXRJC

ดาวโหลดเนื้อหาโดยรวม ตรงไปที่ www.diversityInThaialnd.org

Activity supported by the Canada Fund for Local Initiatives

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ