TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessdots academy ส่ง Thinking Skills รีสกิลบุคลากรช่วยองค์กรข้ามวิกฤติ

dots academy ส่ง Thinking Skills รีสกิลบุคลากรช่วยองค์กรข้ามวิกฤติ

dots academy ชู “ทักษะการคิด” เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้องค์กรอยู่รอดใน
ยุคที่เหตุการณ์ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ นำเข้าหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดของ Edward de Bono ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ dots academy ได้รับการรับรองให้เป็นเทรนเนอร์ของหลักสูตร Six Thinking Hats และ Power of Perception จากทางสถาบัน de Bonon Thinking System ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการเผยแพร่แนวคิดและหลักสูตรการพัฒนาความคิดของ Dr. Edward de Bono มากว่า 30 ปี มีผู้รับการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 750,000 ราย จาก 70 ประเทศทั่วโลก เช่นเดียวกับหนังสือของ Dr. Edward de Bono ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับสากล มีการแปลและเผยแพร่กว่า 43 ภาษา

โดยหลักสูตร Six Thinking Hats และ Power of Perception เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับ และมีการฝึกสอนในองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ เช่น IBM, HP, Siemens, NASA เป็นต้น โดยรายละเอียดของทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบไปด้วย

หลักสูตร Six Thinking Hat เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ลดการพูดคุย แลกเปลี่ยน และอภิปรายอย่างไร้ทิศทางโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความท้าทายต่างๆ รวมถึงสามารถสร้างรากฐานสำคัญของกระบวนการคิดเพื่อต่อยอดไปยังทักษะการคิดอื่น ๆ ได้ดี

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการแผนกหรือส่วนงานต่างๆ, ผู้นำทีม, ผู้ดูแลส่วนงาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

หลักสูตร Power of Perception เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังช่วยฝึกฝนให้คุณมีระบบความคิดที่รอบคอบ สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยถี่ถ้วนและรอบด้าน ช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการแผนกหรือส่วนงานต่าง ๆ ผู้นำทีม ผู้ดูแลส่วนงาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

เหตุผลสำคัญในการนำหลักสูตรดังกล่าวมาฝึกอบรมในประเทศไทย เพราะ dots academy เล็งเห็นปัญหาจากการฝึกอบรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าอบรมจำนวนมากประสบปัญหาในการเชื่อมต่อข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงความไม่ชำนาญในการคิดเป็นระบบ หรือสร้างสรรค์กลยุทธ์

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยระดมความคิด หรือแลกเปลี่ยนไอเดีย ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่อาจขาดความรอบคอบ การทำงานที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นั้นต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานความคิดที่แข็งแรง เพื่อเป็นบันไดต่อยอดไปสู่การเรียนรู้อื่น ๆ

“เราพูดถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอนาคตมากมาย แต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมคือจุดตั้งต้น นั่นคือ “ความคิด” ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถ เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลหรือความรู้มากแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่สามารถมีทักษะความคิดที่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นให้นำไปสู่การตัดสินใจ หรือการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว เราก็อาจพบปัญหาตามมาอีกมากมาย” ณัฐพัชญ์ กล่าว

การพัฒนา Thinking Skills จะเป็นสิ่งที่ทาง dots academy ให้ความสำคัญมากขึ้นหลังจากนี้ เพราะเป็นทักษะรากฐานเพื่อต่อยอดไปยังทักษะขั้นสูงที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น Critical Thinking, Analytical Thinking, Innovative Thinking หรือนำไปใช้ในกระบวนทำงาน เช่น Design Thinking, Strategic Planning เป็นต้น

ทั้งสองหลักสูตร Six Thinking Hats และ Power of Perception ถูกบรรจุอยู่ในชุดหลักสูตร Thinking Skills for Professionals โดยมีการเปิดอบรมให้กับทั้งบุคคลทั่วไป รวมทั้งการอบรมสำหรับองค์กร

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dots.academy หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-6179999 / LINE: @dots

dots academy ศูนย์พัฒนาความรู้และทักษะด้านธุรกิจที่ดำเนินการมากว่า 5 ปี ทำการอบรมหลักสูตรด้านการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปมากกว่า 100 รุ่น และกับองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ต่อยอดในการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งในรูปแบบรีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร สามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านพ้นวิกฤตหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ