TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business SCB 10X ลงทุนใน Sunday Ins Holding บริษัทแม่ของ เคเอสเค ประกันภัย

SCB 10X ลงทุนใน Sunday Ins Holding บริษัทแม่ของ เคเอสเค ประกันภัย

ในเวลาเพียง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจการประกันสุขภาพ โดยได้ขยายสัดส่วนการตลาดของประกันสุขภาพ คิดเป็น 2.3% จากส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมด (ไม่รวมประกันชีวิต) ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สามารถรองรับการทำงานแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ และการวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อรุกตลาดประกันสุขภาพ

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย ก่อตั้งโดยบริษัท เคเอสเค กรุ๊ป ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและการเงินที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง นี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นในซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทคแนวหน้าของประเทศไทยอีกด้วย

โดยบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง สามารถดึงนักลงทุนชั้นนำระดับโลกและนักลงทุนชั้นนำภายในประเทศมาเสริมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร หนึ่งในนั้นคือ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์  จำกัด (SCB 10X) บริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท LINE Ventures ซึ่งเป็นหน่วยงานลงทุนภายใต้บริษัท LINE Corporation (ภายหลังได้ควบรวมกิจการกับบริษัท Yahoo ประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัท Z Venture Capital)

ตามรายงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มีผลการดำเนินงานทางธุรกิจของปี พ.ศ.2563 ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยรวมเติบโตขึ้น 90% ถือเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในปี เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดการประกันวินาศภัย ตอบรับความต้องการของตลาดที่มีความต้องการการประกันสุขภาพแบบดิจิทัลและบริการด้านสุขภาพทางแบบเสมือนจริง (Virtual) มากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับ Ecosystem ของการดูแลสุขภาพ เช่น ระบบการประกันสุขภาพรายกลุ่มและรายเดี่ยว ระบบการประกันภัยรถยนต์แบบรายเดี่ยวและสำหรับองค์กร

บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดทำให้เกิดการขยายสัดส่วนทางการตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดทำระบบการเคลมแบบ Cashless การนำเทคโนโลยีวิเคราะห์อาการป่วยมาใช้ การจัดตั้งบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Teleconsultation) บริการจัดส่งยาตามใบสั่งยาจากแพทย์ นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาระบบที่ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ และจัดการข้อมูลการเคลมได้อีกด้วย ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้เพราะบริษัทมีการผลักดันนโยบายการทำงานร่วมกับบริษัท InsurTech 

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นเพียงไม่กี่บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการทำงานร่วมกับบริษัท InsurTechs และนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการด้านประกันภัย อาทิ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI / Machine learning) มาคำนวณความเสี่ยง และการสร้าง Microservices ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการรับประกันภัย โดยกลยุทธ์การทำงานร่วมกับ บริษัท InsurTechs นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนชั้นนำให้เข้ามาร่วมลงทุน ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และยั่งยืน

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้วางแผนกลยุทธ์และมองหาบริษัท InsurTechs ที่สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน การให้บริการสุขภาพและบริการเกี่ยวกับการคมนาคมเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดประกันสุขภาพอย่างน้อย 15% ภายใน 5 ปี โดยบริษัท เคเอสเค ประกันภัย จะมุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้ตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง ที่มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ (Urban diseases) รวมถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตแบบ New normal โดยบริษัทได้มุ่งเป้าไปยังได้มีลูกค้าทั้งองค์กรชั้นนำในประเทศ  และต่างประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงภาคธุรกิจ SMEs ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่ากลยุทธ์การให้บริการประกันภัยที่สู้กันด้วยราคาอย่างเดียวจะไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอีกต่อไป แต่ต้องเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ราบรื่นกว่าเดิม และการให้บริการแบบ Cashless ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในทุกรูปแบบของการประกันภัย

เจซ แธม กรรมการบริหารและผู้อำนวยการแผนกสินไหม บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กล่าวว่า “เราได้กำหนดแนวคิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กรแบบดิจิทัลเป็นวาระการประชุมสูงสุดของบริษัท และเราได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ที่จะต้องทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเราได้เห็นพฤติกรรมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคหลังเกิดการระบาดอย่างหนักของไวรัส COVID-19 โดยเราได้ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในวงการประกันภัย ที่สามารถตอบรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ โดยใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลที่สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง เราคาดการณ์ว่าในอนาคตคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก จะต้องมุ่งเน้นทำธุรกิจที่ลงลึกมากขึ้นในเรื่องต่างๆ เช่น การให้บริการด้านสุขภาพและการคมนาคมขนส่ง โดยเราเชื่อว่า เคเอสเค อยู่ในตำแหน่งที่สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดการขยายธุรกิจได้ในยุคดิจิทัลนี้ โดยไม่ไปแย่งส่วนแบ่งทางตลาดกับบริการประกันภัยแบบเดิมที่เราให้บริการอยู่ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในกลยุทธ์ของเรา แม้ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาประชากรสูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น (Aging population) แต่เราเชื่อว่าผู้บริโภคยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และเราพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงวงการประกันภัยให้ไปสู่การให้บริการแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ” 

โดยก่อนหน้าปี 2561 นั้น บริษัท เคเอสเค กรุ๊ป จากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวและรายได้หลักของบริษัทมาจากเบี้ยประกันรถยนต์เหมือนกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ แต่หลังจากปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายทุนเพิ่มขึ้น ทำให้ดึงดูดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระดับโลกเข้าร่วมทุน เช่น Vertex Ventures SEA and India บริษัทลงทุนในเครือ Temasek Holdings ของสิงคโปร์ บริษัท Quona Capital, บริษัท LINE Ventures, บริษัท SCB 10X และ บริษัท OSK-SBI Private Equity Ventures เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้รับประกันภัยดิจิทัลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายกลุ่มบริษัทในเครือในระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทเหล่านี้ประกอบไปด้วยบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลและเทคโนโลยี บริษัทประกันภัยและนายหน้า และบริษัทผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

มุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนที่มองหาบริษัทที่สามารถสร้าง Impact ให้แก่วงการ Fintech และผู้ลงทุนในบริษัท ซันเดย์ อินส์ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท เคเอสเค ประกันภัย และซันเดย์ บริษัทอินชัวร์เทคชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์การทำธุรกิจประกันภัยและการให้บริการด้านสุขภาพแบบดิจิทัลจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมหน้าวงการประกันภัยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการการประกันสุขภาพแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับทั้งสองบริษัทในอนาคต เพื่อช่วยผลักดันการให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจประกันภัยต่อไป” 

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

Media Oxygen … แรงบันดาลใจ ความรู้ เทคโนโลยี … เพื่อความยั่งยืน

Media Oxygen มาจากแรงบันดาลส่วนตัวของ “รณพงศ์ คำนวณทิพย์ “ ที่มีโอกากสทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่มามาก และค้นหาตัวเองว่าอยากจะเป็นตัวแทนบอกกล่าวให้คนตระหนักถึงควายั่งยืน

DentiiScan นวัตกรรม Dental CT สัญชาติไทย (ตอนที่ 1)

งานทันตกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงจนคนที่มีฐานะยากจนเข้าไม่ถึงนั้น คือ การฝังรากฟันเทียม ซึ่งทาง A-MED, เนคเทค, เอ็มเทค สวทช. ได้เล็งเห็นถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรักษาการฝังรากฟันเทียม จึงได้ทำงานวิจัย และผลิตเครื่องมือที่มีชื่อว่า DentiiScan เข้ามาช่วยให้การฝังรากฟันเทียมทำได้ง่ายขึ้น

อาลีเพย์ ขยายความร่วมมือกับ ยูฟ่า ครอบคลุมธุรกิจแอนท์เชน

ยูฟ่า และแอนท์เชน ประกาศความร่วมมือระดับโลกเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับวงการฟุตบอล

“อารีเทค” ดีพเทคอนาคตสดใส มูลค่าตลาดสูงเฉียด 3.2 แสนล้านดอลลาร์

"ARItech" หรืออารีเทค เทคโนโลยีขั้นสูงอีกหนึ่งกลุ่มที่จะเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้แก่สตาร์ตอัพ

PDPA กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คนไทยวิถีใหม่ต้องรู้

คนไทยยุคดิจิทัลวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ประกอบการต้องรอบรู้และก้าวทัน โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันมี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) หรือ PDPA ที่ได้เลื่อนประกาศใช้ในประเทศไทยเป็นปีหน้า วันที่ 1 มิ.ย. 2565
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น