TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Interview ดีป้าเร่งเครื่องหนุนศก.ดิจิทัล ฟื้นประเทศหลังโควิด-19

ดีป้าเร่งเครื่องหนุนศก.ดิจิทัล ฟื้นประเทศหลังโควิด-19

เทคโนโลยีมีส่วนเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุก ๆ ธุรกิจ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมหนักและเบา แฟชั่น รวมถึงภาคธุรกิจและบริการ คิดเป็น 8-9% ของ GDP ทั้งหมดของประเทศไทย

ระบบดิจิทัลที่เข้าไปอยู่ในธุรกิจต่าง ๆ มีทั้งโอกาสที่จะเติบโตและปรับเปลี่ยนธุรกิจจากวิกฤติรอบนี้และอุปสรรค เช่น ภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 จากปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง ขายผลผลิตได้น้อยลง แต่ในขณะเดียวกัน “อีคอมเมิร์ซ” ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรเข้าถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง สร้างโอกาสได้มากขึ้น

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวกับ The Story Thailand ว่า ในภาพรวมทั้งประเทศมีการคาดการณ์ว่าจะติดลบ 4-5% ซึ่งน่าจะพอไปต่อได้หลังจากผ่านวิกฤติรอบนี้

การผลิตที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการปิดโรงงานหรือย้ายฐานการผลิต ซึ่งระบบอัตโนมิติ อาจจะมีปัญหาเมื่อนำไปขายโรงงานไม่ได้ ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องการจะปรับตัวหรือฟื้นตัวกลับมาจากวิกฤติรอบนี้ เพื่อแข่งขันในธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

ด้านการค้าและบริการ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติรอบนี้ ขณะเดียวกันก็มีธุรกิจส่งสินค้าในประเทศโตขึ้นมาแข่งขันกับต่างชาติ และจะมีการเติบโตในเชิงของโอกาส

“เราจะเห็นบริการดิจิทัลที่เปลี่ยนจากรถตุ๊ก ๆ ส่งคนเป็นรถตุ๊ก ๆ ส่งของ ซึ่งเกิดจากสตาร์ตอัพ แม้แต่ไทยพาณิชย์ก็เปิดบริการส่งอาหาร จะทำให้ประเทศไทยมีการบริหารต้นทุนที่ดี และตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น”

ขณะเดียวกัน คนไทยต้องปรับเปลี่ยนจากการขายผลิตภัณฑ์เป็นแพลตฟอร์ม จะต้องคิดถึงผู้บริโภค และปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้

เสริมสกิลใหม่ เพื่อให้อยู่รอดในวิกฤติ

ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้ามีแผนงานประจำปีและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเลิกจ้าง 7.3 – 8.5 ล้านคน จากวิกฤติโควิด-19 สิ่งแรก คือ ต้องช่วยคนที่ถูกออกจากระบบการจ้างงาน เข้ามาดูว่าจะต้องเพิ่มทักษะอะไรให้คนเหล่านี้ และเข้ามาช่วยให้เขาอยู่รอดในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ เพื่อย้อนกลับไปทำงานกับธุรกิจที่ปฏิรูปแล้ว

อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้กลับไปทำงานกับบริษัท ก็สามารถเพิ่มทักษะอื่นที่นำไปประกอบอาชีพตัวเองได้ หรือเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพอิสระ เสริมทักษะนำไปประกอบวิชาชีพเพื่อเอาตัวรอด

ด้านชุมชน เกษตรกร ภาคการผลิต ธุรกิจค้าปลีก หรือโรงแรม ที่ต้องเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์เป็นแพลตฟอร์ม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะมีการจับคู่ธุรกิจกับผู้ให้บริการในประเทศ ทำให้เกิดการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย

“ดีป้าจะเข้ามาเป็นตัวกลางทำให้ผู้ให้บริการไปเจอกับธุรกิจต่าง ๆ ส่งผลให้ทั้ง 2 ภาคธุรกิจเติบโตไปด้วยกันในทิศทางเดียวกัน”

นอกจากนี้เมื่อธุรกิจจับคู่กัน จะสามารถะขยายผลเป็นแพลตฟอร์มระดับชาติ ที่สามารถแข่งขันได้ เช่น แอปฯ ส่งอาหารของไทย หรือ แอปฯ การท่องเที่ยวที่เป็นของคนไทย

ด้านการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ดีป้าปรับเปลี่ยนโครงการอย่างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ตอบโจทย์แต่ด้านประชาชน ให้ถูกผสมผสานกับการสร้างโอกาสให้ประชาชนด้วย จะทำให้ระบบนิเวศของประเทศไทยดูกลมกล่อม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดการปฏิรูปในธุรกิจต่าง ๆ ทำให้ประเทศไทยไม่เสียดุลการค้าทางด้านเทคโนโลยี คนไทยจะได้เพิ่มพูนทักษะความรู้

“ถ้าเราไม่คิดทำก็จะไม่เกิดการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มในระดับประเทศ ไม่เกิดยูนิคอร์น หรือการเติบโตของสตาร์ตอัพ”

ดันสตาร์ตอัพขึ้นระดับประเทศ เสริมเทคโนโลยีให้ภาคแรงงาน

ณัฐพล กล่าวว่า ประเทศไทยมีสตาร์ตอัพเก่งอยู่มาก มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในหลายหน่วยงาน แต่ดีป้ากำลังมองโอกาสว่าถ้าจะช่วยให้สตาร์ตอัพเหล่านี้สามารถแข่งขันได้ ผลักดันเข้าสู่ Growth Stage หรือสามารถสเกลได้ในระดับประเทศ

โอกาสของสตาร์ตอัพที่อาจจะเกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือของธุรกิจ ถ้าสตาร์ตอัพมีทางแก้ปัญหาที่ดี ภาคเอกชนก็จะตอบรับ รวมถึงภาครัฐที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองเป็นรัฐดิจิทัล

“ขณะเดียวกันจะต้องสร้างสตาร์ตอัพที่ทำเรื่องฮาร์ดแวร์ เพราะประเทศไทยยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศอยู่”

ในภาคแรงงาน ซึ่งดีป้าอาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่เข้ามาช่วยสร้างโอกาสให้คนไทยได้เลือก ถ้าคนมีกำลังใจที่จะเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ก็จะรอดได้ ซึ่งคนในยุคนี้สามารถขายของผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้ตัวเองรอดจากวิกฤติได้

อีกกลุ่มหนึ่ง คือ คนที่มีความสามารถและยังอยู่ในความต้องการของอุตสาหกรรมยุคอนาคต จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งสามารถเรียนฟรีได้จากคอร์สออนไลน์ต่าง ๆ ก็จะสร้างโอกาสให้หางานทำได้มากขึ้น

ด้านเกษตรกรประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ดีที่สุด แต่จะทำให้อาหารปลอดภัยและตรงใจผู้บริโภค กับการลดต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และมีคุณภาพ ก็จะต้องเพิ่มพูนทักษะ เพราะการแข่งขันไม่ได้ใช้แค่ผลผลิต แต่ต้องสู้กับคุณภาพ และทางเลือกที่คนเปิดผ่านโลกดิจิทัลสามารถเลือกสินค้าได้ง่ายขึ้น

“ดีป้าส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ เช่น ให้ภาคการเกษตรเปลี่ยนจากการสร้างผลผลิต เข้ามาใช้แพลตฟอร์ม โดยให้ทดลองใช้ฟรีสักระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพราะถ้าเขาอยู่รอได้ก็จะเกิดการจ้างงาน”

ด้านธุรกิจท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องทำ คือ การสร้างความเชื่อมั่นทั้งคุณภาพและความปลอดภัย โดยให้ใช้เทคโนโลยีวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) และแพลตฟอร์มการจอง เพื่อให้บริหารจัดการต้นทุนได้ดีมากขึ้น รวมถึงสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างแรงจูงใจกับผู้บริโภคให้นักท่องเที่ยวกลับมา

โรงงานอุตสาหกรรมหรือ SMEs ที่ต้องการใช้เทคโนโลยี จะมีการจับคู่กับสตาร์ตอัพ และดีป้าจะช่วยรองรับความเสี่ยงบางส่วนในการบริหารจัดการต้นทุนและเทคโนโลยี

“ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลในอดีตเรามีการเติบโตปีละประมาณ 1% แต่จากปี 2019-2020 น่าจะมีการเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% เพราะถูกบีบบังคับจากตัวเร่งอย่างโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมันเร็วกว่าที่เราคิด”

อศินา พรวศิน – สัมภาษณ์
ทรงกลด แซ่โง้ว – เรียบเรียง

บทสัมภาษณ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-Digital Currency สมรภูมิการเงินที่เลี่ยงไม่ได้
-จากโปรเจกต์จบ ป.ตรี สู่ “Timelie” เกมพัซเซิลสัญชาติไทย ที่คว้ารางวัลเวทีโลก
-Let’s Plant Meat เบอร์เกอร์เนื้อจากพืช ตั้งเป้าขยายตลาดทั่วโลก มีโอกาสเป็นยูนิคอร์น
-TikTok ตั้งเป้าเป็น “แพลตฟอร์มของทุกคน” เน้นฟีเจอร์ใหม่ เนื้อหาหลากหลาย
-Bitkub แนะทำกลยุทธ์ดิจิทัล รับมือ Force Disruption

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ปตท. มอบไข่ไก่ฟรี 4 ฟอง เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชน เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย

‘แอ๊พซินท์’ ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลสัญชาติไทยติดอันดับบริษัทเติบโตสูง จากการจัดอันดับโดย Financial Times

แอ๊พซินท์ (Appsynth) ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลชั้นนำ ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดรายหนึ่ง จากรายงานการจัดอันดับประจำปีที่มีชื่อเสียงของ Financial Times

ออปโป้ เปิดตัว “OPPO Find N2 Flip” ราคา 29,990 บาท มอบประสบการณ์พับที่ดีกว่า

ออปโป้ ไทยแลนด์ รุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับ พลิกเกมพร้อมสร้างประสบการณ์พับที่ดีที่สุด เปิดตัวนวัตกรรม “OPPO Find N2 Flip”

60 ปี ‘คิงสเตลล่า กรุ๊ป’ ทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ กางแผน 5 ปี ทุ่มงบ 250 ล้านบาท โกยยอดทะลุ 2,000 ล้านบาท

คิงสเตลล่า กรุ๊ป จัดทัพองค์กรในรอบ 60 ปี เดินหน้าทรานส์ฟอร์มกลุ่มบริษัทในเครือ หวังยกระดับการดำเนินธุรกิจสอดรับกับสถานการณ์

PUBAT ชวนทุกคนเป็น “Bookfluencer” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 30 มี.ค. – 9 ม.ย. นี้

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT เตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21

Traveloka เปิดตัว ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก แบรนด์แอมบาสเดอร์ในประเทศไทย และเวียดนาม

Traveloka แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แต่งตั้ง ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ดาราชื่อดัง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ในประเทศไทยและเวียดนาม

LINE ดัน ‘LINE หมอพร้อม’ สู่ Digital Health Platform เพื่อคนไทย

LINE โชว์ศักยภาพ LINE OA เพื่อการเติบโตของธุรกิจและบริการสาธารณะ สู่แรงกำลังสำคัญ ผลักดัน “LINE หมอพร้อม” ก้าวเป็น Digital Health Platform

ไบโอเทค สวทช. เปิดโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค มาตรฐานสากล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค

Bitkub ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ เดินหน้า Collaboration for work สู่ยุค Fourth Industrial Revolution

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

วาโก้ ชวนทุกคน ‘ทิ้งบราเก่าถูกที่ ดีต่อเรา รักษ์ต่อโลก’

หนึ่งในวิกฤติที่โลกของเรากำลังเผชิญคือ สภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

MUST READ

SCB CIO มองบทเรียนจากกรณี SVB จะทำให้ Fed เริ่มส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้าลง

SCB CIO มองธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) ปิดกิจการ เป็นปัญหาเฉพาะตัว โอกาสยังค่อนข้างน้อยที่จะนำไปสู่วิกฤตการเงิน

มอนเดลีซ จับมือ กระทิงแดง เปิดตัวหมากฝรั่ง Dentyne Splash Red Bull สดชื่น แบบไม่มีน้ำตาล

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือกับแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Red Bull เปิดตัว หมากฝรั่ง เดนทีน สแปลช เรดบูล

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้า และการรับประกันแบต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นำผู้แทนบริษัทรถยนต์เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Xapo Bank ธนาคารแห่งแรกที่เสนอการชำระเงินด้วย Bitcoin ได้ในทันทีบน Lightning Network

Xapo Bank เป็นธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบแห่งแรกในโลกที่ผสานรวมเข้ากับ Lightning Network

กสิกรไทย แนะร้านค้าใช้ QR รับเงิน สะดวก ช่วยดันยอดขาย

กสิกรไทยดันร้านค้ารับชำระเงินแบบไร้สัมผัส ตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมสแกน QR ชำระเงิน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น