TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight ระบบการเข้า-ออกอาคาร แบบไร้สัมผัส คือ New Normal

ระบบการเข้า-ออกอาคาร แบบไร้สัมผัส คือ New Normal

ฉากทัศน์ของระบบการเข้า-ออกอาคาร ในยุค New Normal หลังจากโควิดนี้จะมีความแตกต่างจากเดิมเพราะโควิด-19 ทำให้ผู้คนต้องระมัดระวังตนเองเมื่อต้องสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ และสัมผัสกันระหว่างบุคคล เช่น การจับมือทักทายกัน หรือจับลูกบิดประตู ทำให้ ระบบการเข้า-ออกอาคารแบบไร้สัมผัสในรูปแบบต่าง ๆ จะได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผ่านทางจุดสัมผัสต่าง ๆ ได้ 

อเล็กซ์ ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ธุรกิจ Physical Access Control ประจำภูมิภาคอาเซียน ของ HID Global บริษัทด้านโซลูชันการระบุตัวตน กล่าวกับ The Story Thailand ว่า การใช้โทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อการเข้า-ออกอาคารนั้น จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของธุรกิจระบบการเข้า-ออกอาคาร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะได้รับความนิยมในระดับต้น ๆ เพราะผู้ใช้จะไม่ต้องสัมผัสสิ่งอื่นใดเมื่อต้องใช้งาน 

นอกจากนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้า-ออกอาคารนั้นทางผู้ดูแลระบบยังสามารถที่จะส่งมอบและถอนบัตรที่อยู่ในโทรศัพท์ของผู้ใช้งานได้ผ่านทางระบบเครือข่ายซึ่งเป็นการลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงานได้

นอกจากโซลูชันแบบไร้สัมผัสแล้ว ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล ก็จะเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์กร การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการนำดิจิทัลมาใช้ ซึ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีมาตรการปกป้องและสร้างความไว้วางใจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนมุมมองผู้บริหารในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยด้วย

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่างก็ได้ตระหนักแล้วว่ามาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจแทนที่จะเป็นการบริหารต้นทุนเหมือนสมัยก่อน 

ระบบการเข้า-ออกอาคาร แบบไร้สัมผัส คือ New Normal

ในยุคดิจิทัลนี้ โซลูชันใหม่ ๆ ยังต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้เพื่อเก็บข้อมูลให้บริษัทและธุรกิจต่าง ๆ สามารถส่งมอบบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยโซลูชันที่ครบวงจรซึ่งระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวไม่สามารถทำได้ อีกทั้งยุคดิจิทัลนี้จะให้ความสำคัญกับส่วนงานบริการมากกว่าการมุ่งผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว 

การใช้มือถือคู่กับแอปพลิเคชันสำหรับการเข้า-ออกอาคาร ยังทำให้ได้ข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งในเรื่องของความถี่ในการใช้งานและการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลเชิงลึกนี้ มาใช้ออกแบบโซลูชันที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการบริการได้ 

โซลูชันดังกล่าว ยังต้องสามารถประสานกับระบบหรือแพลตฟอร์มที่มีอยู่ได้ง่าย และใช้เทคโนโลยีที่เชื่อที่ได้ที่สามารถปกป้องและป้องกันการโจมตีทางอิเล็กโทรนิคต่าง ๆ เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และระบบ

เทคโนโลยีระบบเข้าออกอาคารยุค new normal 

จาก scenario ที่เปลี่ยนไปนี้ ทำให้ต้องมีการปรับเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับดูแลการเข้าออกอาคาร มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานในระบบเข้าออกอาคารยุค new normal อเล็กซ์ ตัน กล่าวว่า สามารถปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้ตอบโจทย์ในยุค new normal และช่วยให้บริษัทองค์กรต่าง ๆ บริหารจัดการให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานได้อย่างปลอดภัยได้ ซึ่งส่วนใหญ่ คือ โซลูชันเพื่อลดการสัมผัสต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการผู้มาติดต่อ ซึ่งหลังจากการลงทะเบียนเพื่อรับรองตัวตนที่จุดทางเข้าแล้ว ระบบก็จะติดตามความเคลื่อนไหวไปยังจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากมีเหตุต้องติดต่อกลับไปในภายหลัง 

นอกจากนี้ นโยบายที่เหมาะสมและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า จะทำให้การเคลื่อนไหวไปยังจุดต่าง ๆ ของผู้มาติดต่อมีความปลอดภัย ซึ่งโซลูชันที่ใช้ มีทั้งที่เป็นระบบปฏิบัติการเดี่ยว หรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมการเข้า-ออกขององค์กร ระบบจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการลงทะเบียนของผู้มาติดต่อ รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำงานในอาคาร เครื่องสแกนใบขับขี่ บาร์โค้ด กล้องถ่ายรูป และ printer ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มากขึ้น

ติดตามตำแหน่งการเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์

เทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ ที่มีทวีความสำคัญขึ้นในยุค new normal นี้คือ การเฝ้าติดตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ของผู้คนแบบเรียลไทม์ โดยใช้ระบบเฝ้าติดตามและการเว้นระยะห่างที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ตรวจสอบระดับความหนาแน่นของการใช้พื้นที่ในแต่ละจุดได้ 

ระบบการเข้า-ออกอาคาร แบบไร้สัมผัส คือ New Normal

นอกจากนี้ ยังช่วยให้การจัดสรรพื้นที่เพื่อการใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ Beacon ที่เชื่อมต่อกันสามารถบอกความหนาแน่นภายในห้องได้ เพื่อดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างหากมีความหนาแน่นมากเกินไป และระบบยังสามารถระบุหาหาผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อได้ด้วย

อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของโซลูชันการเข้า-ออกอาคารแบบไร้สัมผัสคือ เทคโนโลยี Over-the-Air Credentialing ที่ช่วยลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในขั้นตอนต้อนรับลงทะเบียนผู้มาติดต่อ จึงช่วยลดปัจจัยเสี่ยงลงได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การซื้อหนังสือในรูปแบบดิจิทัล ที่หนังสือจะถูกส่งไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้อ่านของผู้สั่งซื้อได้เลย

การใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้า-ออกที่ช่วยลดการสัมผัสนี้ มี iBeacon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IoT เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่ง HID Signo เครื่องอ่านบัตรในระบบควบคุมการเข้า-ออก ของ HID มีระบบที่รองรับเทคโนโลยี iBeacon นี้ได้ จึงสามารถปลุกแอปพลิเคชันของ HID ที่อยู่ในมือถือของผู้ใช้งานได้ เช่น เมื่อผู้ใช้งานเดินใกล้ถึงประตูทางเข้า แอปในมือถือก็จะถูกปลุกขึ้น และเชื่อมต่อสัญญาณกับเครื่องอ่านที่ประตู ทำให้ประตูเปิดได้อัตโนมัติ 

สถาปัตยกรรม API แบบเปิด ทำให้ระบบการเข้า-ออกอาคารที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของอาคารหรือกลุ่มคอมมูนิตี้ ช่วยเพิ่มความไว้วางใจในระบบนิเวศ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น และใช้แอปพลิเคชันได้บ่อยขึ้น 

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากการใช้แอปพลิเคชันแต่ละครั้งของผู้ใช้ ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ และรายได้ใหม่ ๆ ผ่าน Big Data ซึ่งที่ผ่านมา เรามองเห็นอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากที่บริษัทเจ้าของอาคารได้ผสมผสาน Mobile Access ของ HID เข้าไปในแอปพลิเคชันของอาคาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานของแอปพลิเคชันให้ดีขึ้น

“ภายหลังโควิด-19 ผมคิดว่าโซลูชันการเข้า-ออกอาคารโดยรวมจะมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้มากขึ้นด้วย โดยสามารถใช้เพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวในการผ่านการเข้า-ออกอาคารรวมทั้งใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบัตรในระบบอื่นๆ เพื่อการยืนยันตัวตน ซึ่งจะทำให้มีรูปแบบการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากขึ้น และครอบคลุมทั้งการใช้งานภายในและภายนอก ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบาย และราบรื่นไม่ติดขัด ในขณะเดียวกัน ระบบก็มีการเฝ้าติดตาม และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล”

STAY CONNECTED

6,241แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ดีลอยท์ เผย ดิจิทัล เรียลลิตี้ พบแพทย์เสมือนจริง คลาวด์ เติบโต

ดีลอยท์ ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions report) โดยเน้นการนำเสนอผลกระทบจากเทรนด์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนรวม สำหรับสุกรในเข็มเดียว 
ป้องกัน ไวรัส นิปาห์-พีอาร์อาร์เอส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาวัคซีนและศึกษาภูมิคุ้มกันของสุกรต่อวัคซีนต้นแบบที่สามารถใช้ป้องกันทั้งไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) และไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS virus) ได้ในเข็มเดียวเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดร้ายแรงในปศุสัตว์

แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ "DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด" จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ประชุมนัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมือง มีมติเห็นชอบ 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทยที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ไปรษณีย์ไทย คุมเข้ม ที่ทำการ เจ้าหน้าที่ ช่วง โควิดระลอก 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3

ช้อปปี้ สานต่อโครงการ #ShopeeTogether สนับสนุนคนไทย ฝ่าโควิด-19

'ช้อปปี้' เร่งสานต่อโครงการ#ShopeeTogether รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน โครงการพิเศษมุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยร่วมกันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 สำหรับโครงการ#ShopeeTogether

“ทีเอ็มบีธนชาต” เปิดตัวโลโก้ ttb ประสานจุดแข็ง สองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) พร้อมเดินหน้าการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ผ่านการประสานจุดแข็งของสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว เผยโลโก้ของธนาคาร โดยใช้ ‘ttb’ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และดีไซน์ตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า

เสียวหมี่ ประเทศไทย ขึ้นเป็นอันดับ 2 ตลาดสมาร์ทโฟนในไทย

เสียวหมี่ ประเทศไทย เป็นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นสูงสุด โตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 328% ส่งผลให้แบรนด์ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทย

บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัย โควิด-19

บี.กริม เดินหน้า โครงการ "บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิแดง จำนวน 10 ตัน มูลค่า 600,000 บาท ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดอกคำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ

โคคา-โคล่า ส่ง “โค้ก ไม่มีน้ำตาล” สูตรใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ไม่มีน้ำตาล ปราศจากแคลอรี

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมด้วยการเปิดตัวโค้ก ไม่มีน้ำตาล สูตรใหม่ มาพร้อมดีไซน์แพ็กเกจใหม่ รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของโค้ก แต่ปราศจากน้ำตาล และแคลอรี

MUST READ

ช้อปปี้ สานต่อโครงการ #ShopeeTogether สนับสนุนคนไทย ฝ่าโควิด-19

'ช้อปปี้' เร่งสานต่อโครงการ#ShopeeTogether รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน โครงการพิเศษมุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยร่วมกันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 สำหรับโครงการ#ShopeeTogether

‘ดุสิตธานี’ เปิดตัว ‘เทวารัณย์ เวลเนส’ แนวคิดใหม่ดูแลสุขภาพองค์รวม

กลุ่มดุสิตธานี ประกาศเปิดตัว “เทวารัณย์ เวลเนส” แนวคิดใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อเป็นการตอบสนองเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

Teva x Polaroid เปิดตัวรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น

Teva® จับมือ โพลารอยด์ (Polaroid) แบรนด์กล้องถ่ายภาพสำเร็จรูป ปล่อยคอลเล็กชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับซัมเมอร์

กรมการแพทย์ เปิดขั้นตอนการทำงาน สายด่วนเฉพาะกิจ 1668

กรมการแพทย์ ยืนยันสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 ทำด้วยใจ ใช้จิตอาสาจากบุคลากรทางการแพทย์หลายร้อยชีวิต หวังช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างทันท่วงที

แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ "DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด" จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น