TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight ทริพเพิล ไอ ปรับแผนธุรกิจ ชูกลยุทธ์ 'Logistics and Beyond'

ทริพเพิล ไอ ปรับแผนธุรกิจ ชูกลยุทธ์ ‘Logistics and Beyond’

เพราะเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน ที่ถูกเร่งให้เร็วขึ้นจากวิกฤติการระบาดของโควิด-19 หลายอุตหากรรมรวมถึงอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ จำเป็นต้องปรับตัวขนานใหญ่ หลายบริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ปิดพรมแดนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริการระบบโครงข่ายโลจิสติกส์แบบครบวงจรกลับสวนกระแสตลาดซบเซา ผลประกอบการไตรมาส 3 ปีนี้ที่สามารถสร้างกำไรต่อเนื่องได้ถึง 100.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการเติบโตถึง 75.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และเติบโตได้ถึง 16.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) หรือ III กล่าวว่า ความสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทวางแผนที่จะปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้ธีม Logistics and Beyond ที่ให้บริการมากกว่าโลจิสติกส์ ซึ่งทริพเพิลไอได้ปรับบริษัทเป็น Operating Holding แบบเต็มรูปแบบไปลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้จากเดิมที่มีแค่ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก 

ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ทริพเพิล ไอ มีรายได้เพิ่มเติมจากส่วนแบ่งกำไรที่ได้ลงทุนในธุรกิจใหม่เป็นอย่างดี ซึ่งทิพย์ มั่นใจว่าด้วยทิศทางและสถานการณ์ของไตรมาส 3 ทำให้ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทจะสามารถสร้างผลกำไรที่ดีได้อย่างต่อเนื่องจากทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมคาดการณ์ว่า ทริพเพิล ไอ น่าจะเติบโตได้เป็นสองเท่าของปี 2020 ก่อนหน้า ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง 

อย่างไรก็ตาม ทิพย์ยอมรับปัจจัยว่าความท้าทายต่าง ๆ จะยังคงดาหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง บางส่วนคาดการณ์ได้ บางส่วนไม่อาจคาดจะคาดการณ์ได้ ดังนั้น ทริพเพิล ไอจึงต้องปรับตัวเอง ไม่อาจพึ่งพาโครงสร้างการบริหารแบบเดิม ๆ เพื่อเติบโตได้อีกต่อไป 

ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างกว้าง ตั้งแต่ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งในประเทศ การบริหารจัดการขนส่ง รวมถึงจนส่งแบบเดลิเวอรี่ ทุกประเภทมีความท้าทายต่างกัน

ทั้งนี้ ในสายงานที่ทริพเพิล ไอ ดูแลอยู่ รวมถึงสายงานที่ทริพเพิล ไอ เตรียมจะเข้าไปลงทุน ความท้าทายมีอยู่ 2-3 ประการด้วยกัน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีดิสรัปชันบางส่วน และการปรับราคาค่าระวาง รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งต่าง ๆ 

ทิพย์ กล่าวว่า ความท้าทายทั้งหมดทำให้บริษัทเดินหน้าแตกกลุ่มธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ Business Development Unit (BU5) เพิ่มเติม จาก 4 กลุ่มธุรกิจหลักที่มีอยู่เดิม เพื่อรองรับเทรนด์ของตลาดที่เปลี่ยนไป ทั้งในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และบทบาทของเทคโนโลยีที่ จะสามารถเข้ามาสนับสนุนธุรกิจมากขึ้น โมเดลธุรกิจจะครอบคลุมทั้งการพัฒนาบริการใหม่ ๆ การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) และการร่วมลงทุน ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2023 จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างสัดส่วนรายได้ให้ไม่ต่ำกว่า 50% ของผลประกอบการรวมของบริษัทฯ และธุรกิจใหม่นี้จะเป็นแหล่งรายได้ในระยะยาว

“การแตกไลน์เข้าไปลงทุนธุรกิจใหม่ที่ว่านี้ มีตั้งแต่การเป็นตัวแทนบริการขนส่งโลจิสติกส์สำหรับสายการบิน การดูแลดำเนินงานจุดรับ-ส่งพัสดุสินค้า การจับตลาดขนส่งทางราง โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน และการรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ” 

ทิพย์ ย้ำว่า การเข้าไปลงทุนของทริพเพิล ไอ จะเน้นเข้าไปในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะทำให้ทริพเพิล ไอ เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำในระดับภูมิภาคผ่านโมเดลธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งการขยายธุรกิจเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่และเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้บริการปลายทาง สร้างมิติใหม่ในธุรกิจด้านโลจิสติกส์

ในส่วนของการตั้ง Business Development Unit (BU5) ทิพย์ อธิบายว่า จะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวมากกว่าการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างเดิม เพื่อรองรับความต้องการของบรรดาคู่ค้าและลูกค้า ขณะที่กลยุทธ์ “Logistics and Beyond” คือ การขยายขอบเขตการให้บริการต่อยอดบริการเดิมที่มีอยู่ รวมไปถึงพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์โมเดลใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจรูปแบบเดิม 

ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ BU5 ในปัจจุบันของทริพเพิล ไอ ประกอบด้วย 1) การเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในระดับภูมิภาค โดยการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบินในครั้งนี้ เป็นการประสานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งช่วยขยายขีดความสามารถในการแข่งขันการเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าทางอากาศสูง เมื่อเทียบกับอุปทานที่ยังไม่สามารถตอบสนองได้จากสถานการณ์การบินในปัจจุบัน

“บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน ANI เพิ่มเติม เป็นเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท เอเชีย จีเอสเอ (เอ็ม) เซินดิเรียน เบอร์ฮัด (ASIA GSA (M) Sdn. Bhd. ในสัดส่วน 20% คิดเป็นมูลค่ากว่า 732 ล้านบาท โดยจะรวมศูนย์กลางสำนักงานใหญ่ไว้ที่ประเทศไทย และกระจายจัดตั้งสำนักงานสาขาในอีกกว่า 10 เมืองของภูมิภาคนี้ อาทิ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา และมีแผนที่จะนำ ANI เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Asia GSA (M) ในอนาคต”

โครงการที่ 2) คือการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศสำหรับกลุ่มลูกค้าอี-คอมเมิร์ซ เตรียมต่อยอดจากการเข้าไปลงทุนใน ShipSmile ผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการในการขนส่งพัสดุ และเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ

“เราตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสาขาจากกว่า 4,000 สาขา เป็น 10,000 สาขาภายในปีหน้า พร้อมเพิ่มความหลากหลายของบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับจองตั๋ว รับชำระค่าบริการ ขณะเดียวกันก็วางตำแหน่งของ ShipSmile เป็น Express Shop ที่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนส่งพัสดุทุกรายที่ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ โปรโมชั่น และตารางเวลาจัดส่ง เป็นทั้งจุดรับและส่งสินค้าให้กับผู้ใช้บริการ โดยเป็นการผสานทั้งช่องทางแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพิ่มตัวเลือกให้กับทั้งลูกค้าและคู่ค้าของ ShipSmile”

โครงการที่ 3 ก็คือ การพัฒนาบริการขนส่งสินค้าในระบบราง เพื่อขยายเส้นทางขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศ เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าลาว-จีน (BRI) ซึ่งอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาตร์ของประเทศไทยในการเป็นฮับระดับภูมิภาค และเป็นศูนย์กระจายสินค้าในอาเซียน โดยทริพเพิล ไอ คาดว่าจะสามารถให้บริการระบบรางได้ภายในไตรมาสแรกปีหน้า ซึ่งจะครอบคลุมเส้นทางขนส่งทางรางตั้งแต่ มาเลเซีย กรุงเทพ แหลมฉบัง ลาว จีนตอนใต้และตะวันตก ขณะที่บริษัทขนส่งทางรางในประเทศจะเริ่มให้บริการในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งบริษัทจะให้บริการขนส่งทางบกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากสถานีรถไฟไปยังจุดหมายที่ลูกค้าต้องการ

ขณะที่โครงการที่ 4 คือ การพัฒนา E-Logistics Platform เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ โดยจะขยายสู่การให้บริการแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าทั้งกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าและผู้ขายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่การให้บริการคลังสินค้าที่มีอยู่แล้ว ไปจนถึงบริการด้าน Digital Marketing Agency 

“ทริพเพิลไอ ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล เพื่อเสนอโซลูชันในการวางแผนการตลาดที่เจาะได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มโอกาสให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์สามารถขยายช่องทางเติบโตของยอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งมาร์เก็ตเพลส และโซเชียล มาร์เก็ตติ้งมากขึ้น”

และโครงการสุดท้ายก็คือ การเพิ่มบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิให้กับสินค้ากลุ่มอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ เป็นการต่อยอดความชำนาญและจุดแข็งในธุรกิจบริการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูง คือการจัดส่งด้วยการควบคุมอุณหภูมิ สำหรับสินค้าอาหารและยา/เวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นโอกาสแหล่งรายได้ใหม่ที่บริษัทฯ สนใจทำอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมา ทริพเพิล ไอ ได้มีการเปิดสำนักงานที่สิงคโปร์ โฟกัสกลุ่มขนส่งวัคซีนและยาที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการขนส่งและจัดเก็บ

ทั้งนี้ ด้วยการผสานศักยภาพกลุ่มธุรกิจหลักที่มีอยู่เดิม และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้ BU5 ทิพย์มั่นใจว่า จะช่วยให้บริษัทมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรรูปแบบใหม่ ที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ส่งเสริมขีดความสามารถของธุรกิจให้เติบโตตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งกลุ่มทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ คู่ค้า และลูกค้า อีกทั้งการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยโดยรวมต่อไป 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ไซเฟอร์มา และ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย

MUST READ

TON มุ่งมั่นผลักดัน IoT Technology เสริมแกร่งธุรกิจไทยสู่เวทีโลก

แม้รัฐบาลจะวางนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการให้ขยับเข้าใกล้ Thailand 4.0 Initiatives มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่การสร้าง ecosystem เพื่อรองรับ Internet of Things (IoT) ยังค่อนข้างล่าช้า

จิตตะ เวลธ์ โชว์ผลตอบแทน Jitta Ranking ปี 64 ชนะตลาดหุ้น เวียดนาม ยืนหนึ่ง โต 68%

จิตตะ เวลธ์ เผยปี 2564 ลงทุนตั้งแต่ต้นปี โชว์ผลตอบแทนลงทุนในหุ้นรายประเทศพุ่งแรง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมปรับพอร์ตอัตโนมัติ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2564 โชว์ยอดขายทั่วโลกทะลุ 1.28 ล้านคัน

ปักธงผู้นำด้าน xEV ในไทยด้วยยอดขาย 3,702 คัน ปลุกกระแสรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ในวงการยานยนต์ไทย

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

เคล็ดลับสตาร์ตอัพอายุ 10 ปีอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่ยังเติบโต

ShopSpot และ LikeMe เป็นสองบริษัทสตาร์ตอัพที่มีการเดินทางมายาวนานร่วม 10 ปี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น