TH | EN
TH | EN
หน้าแรก News NOSTRA LOGISTICS จับมือ PINPOINT ร่วมภารกิจจิตอาสา ‘เป็ดไทยส่งยา’ ผู้ป่วย Home Isolation

NOSTRA LOGISTICS จับมือ PINPOINT ร่วมภารกิจจิตอาสา ‘เป็ดไทยส่งยา’ ผู้ป่วย Home Isolation

นอสตร้า โลจิสติกส์ จับมือบริษัทสตาร์ตอัพ Pinpoint ผู้ให้บริการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในประเทศไทยที่มีความแม่นยำของข้อมูลที่อยู่บ้านเลขที่มากที่สุด ร่วมโครงการจิตอาสากับทีม ‘เป็ดไทยส่งยา’ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด-19โดยทำภารกิจจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่รักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation และผู้ป่วยที่กำลังรอเตียง

ผนึกศักยภาพของทั้งสองบริษัทด้านข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและการขนส่ง ผ่านเทคโนโลยี Route Planning and Optimization จัดวางแผนเส้นทาง เพื่อบรรลุภารกิจ หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศก้าวผ่านพ้นมหาวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด  เปิดเผยว่า โครงการ ‘เป็ดไทยส่งยา’ เป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทสตาร์ตอัพที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมทั้งทางด้านขนส่งและพิกัดข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทย ประสานศักยภาพร่วมกันระหว่างทีมจิตอาสา และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อภารกิจช่วยเหลือในการส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเหลือง และกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านในรูปแบบ Home Isolation หรือกลุ่มผู้ป่วยที่รอเตียงรักษา

ในส่วนของ NOSTRA LOGISTICS ได้เข้าร่วมวางแผน จัดเส้นทางการส่งยา กระจายงานให้ทีมผู้ทำหน้าที่จัดส่งยาให้ไรเดอร์ (Rider) และจิตอาสาอย่างเหมาะสม มีการติดตาม และยืนยันการส่งยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบ Route Planning and Optimization เพื่อคำนวณการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละครั้งให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

วริยาภรณ์ อิทธิพัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บียอนด์ ซี จำกัด หรือ Pinpoint เปิดเผยว่า Pinpoint มีพันธกิจในการพัฒนา ‘การเชื่อมโยง’ ของทุกพื้นที่ในประเทศ จึงได้พัฒนาแผนที่ให้แม่นยำ ลึกถึงระดับบ้านเลขที่ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ ทุกจังหวัด เพื่อเชื่อมต่อทุกพื้นที่ให้เข้าถึงกัน เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีของบริษัทฯ สามารถต่อยอดไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 นี้ได้ จึงได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสากับทีมเป็ดไทยส่งยา ผนึกกำลังกับ NOSTRA LOGISTICS ด้วยการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งเพียงแค่มีข้อมูลตั้งต้นเป็น ‘ที่อยู่บ้านเลขที่’ ก็สามารถแปลงข้อมูลที่อยู่เป็นพิกัด GPS ได้อย่างแม่นยำ แม้ในปัจจุบันพื้นที่ผังเมืองของประเทศจะมีความซับซ้อนอยู่มากก็ตาม 

สำหรับโครงการจิตอาสา ‘เป็ดไทยส่งยา’ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เป็ดไทยสู้ภัย’ เป็นการร่วมกลุ่มของสตาร์ตอัพจิตอาสาในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามต้นแบบและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแบ่งเบาภาระงานและช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

โดย NOSTRA LOGISTICS และ Pinpoint ได้ร่วมโครงการเป็ดไทยส่งยา เริ่มภารกิจตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หลังจากที่มีการแบ่งผู้ป่วยโควิด19 ออกเป็น 3 ระดับสี มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน และพบสถิติความต้องการความช่วยเหลือในผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่รักษาตัวที่บ้านในรูปแบบ Home Isolation และผู้ป่วยที่รอเตียงรักษาสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้อาการหนักขึ้นหากไม่ได้รับยาอย่างทันท่วงที ทางทีมงานจิตอาสาเห็นว่าหากสามารถส่งต่อยาไปถึงบ้านผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วจะช่วยแก้วิกฤติเตียงขาดและลดจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก รวมทั้งลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้เป็นจำนวนมากอีกทางหนึ่ง จึงเกิดเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องนี้

ทั้งนี้  NOSTRA LOGISTICS และ Pinpoint นำศักยภาพความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือใน ภารกิจ “เป็ดไทยส่งยา” ในส่วนของบริหารจัดการการขนส่งยา มีขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นโดย Pinpoint นำทีมอาสาสมัครเข้าตรวจสอบและจัดรูปแบบข้อมูลที่อยู่เลขที่บ้านของผู้ป่วยที่ต้องการยา (Clean data) หลังจากรับข้อมูลจาก Call center จากการจัดตั้งทีมอาสากลุ่มแรกมีหน้าที่ตรวจสอบและจัดรูปแบบข้อมูลที่อยู่ที่อาจมีความคลาดเคลื่อนตกหล่น ที่อาจส่งผลต่อการค้นหาพิกัดบ้านของผู้ป่วยทำให้จัดส่งยาล่าช้าและผิดพลาดเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทำการค้นหาพิกัดของผู้ป่วยบนระบบ Pinpoint ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

โดยกลุ่มอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญการจัดการข้อมูล (Data Scientist) จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบให้สามารถตรวจสอบและจัดรูปแบบข้อมูลที่อยู่ให้สามารถค้นหาโดยอัตโนมัติ (Search & Auto-Clean) ทำให้ลดภาระงานในครั้งถัดไป จากนั้นจะทำการแปลงพิกัดโดยใช้ระบบจากPinpoint (Convert addresses to Latitude and Longitudes) ในการแปลงข้อมูลที่อยู่บ้านเลขที่ของผู้ป่วยทั้งหมดเป็นพิกัด GPS ที่แม่นยำถูกต้อง

และในภารกิจสุดท้ายเพื่อส่งยาให้ถึงมือผู้ป่วย NOSTRA LOGISTICS นำเทคโนโลยี Route Planning and Optimization ซึ่งรับพิกัดจากทาง Pinpoint เพื่อวางแผนเส้นทางการจัดส่งยา กระจายงานให้ทีมอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่จัดส่งยาให้ไรเดอร์ (Rider)ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมติดตามสถานะ และยืนยันการส่งยาด้วยระบบจาก NOSTRA LOGISTICS เพื่อให้ “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” ถึงมือผู้ป่วยโควิด-19 ให้รวดเร็วและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

ปัจจุบันโครงการจิตอาสา “เป็ดไทยส่งยา” บรรลุภารกิจส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” ไปแล้วจำนวน 842 โลเคชัน และมีผู้สมัครเป็นอาสาสมัครทั้งหมด 41 คน

ทั้งนี้ การส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” ให้ทันท่วงทีจะแก้วิกฤติโรงพยาบาลที่ขาดเตียงรองรับผู้ป่วยและลดจํานวนผู้ป่วยอาการหนัก รวมทั้งลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้เป็นอย่างมาก ติดต่อรับ “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” ระหว่างรักษาตัวที่บ้านหรืออยู่ระหว่างรอเตียง ได้ที่ โทร 1330, 1668 หรือ 1669

นอกจากนี้ หากหน่วยงานหรือกลุ่มอาสาสมัครใดกำลังมองหาทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้  NOSTRA LOGISTICS และ Pinpoint หวังร่วมนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารจัดการการขนส่งโลจิสติกส์ และการจัดการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ทีมงานพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ด้วยความหวังสูงสุดที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ NOSTRA LOGISTIS: www.nostralogistics.com หรือ โทร  02-116-4478 และ Pinpoint www.pin-point.co หรือ โทร 06-2605-4556

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ไซเฟอร์มา และ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย

MUST READ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2564 โชว์ยอดขายทั่วโลกทะลุ 1.28 ล้านคัน

ปักธงผู้นำด้าน xEV ในไทยด้วยยอดขาย 3,702 คัน ปลุกกระแสรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ในวงการยานยนต์ไทย

ทรูมูฟ เอช ครองแชมป์ 6 ปีซ้อน เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

โครงข่ายคุณภาพที่ดีที่สุดในไทย ทรูมูฟ เอช ผงาดครองแชมป์เครือข่ายยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 จากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf

7 เทรนด์ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนในปี 2565

วิกฤตห่วงโซ่อุปทาน ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า

เอสซีบี ดีแบงก์ ผนึก ม.มหิดล พัฒนา แพลตฟอร์มสุขภาพ “Mahidol SCB Health Application”

เอสซีบี ดีแบงก์ (SCB DBANK) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพโครงการ “Mahidol SCB Health Application”

ไซเฟอร์มา และ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น