TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ตลาดรถแลกเงิน ถ้ามีรถก็มีเงิน

ตลาดรถแลกเงิน ถ้ามีรถก็มีเงิน

ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (Car for cash) สินเชื่อที่ผู้กู้นำรถยนต์ไปเป็นหลักประกันในการกู้เงิน เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทน (มาร์จิ้น) ค่อนข้างดี หากมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาเล่นตลาดนี้กันเยอะมาก ดูได้จากจำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาต จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำนวนมาก

แบงก์ชาติ ให้ตัวเลข ปี พ.ศ. 2562 มีผู้ประกอบกิจการจำนำทะเบียนรถมากกว่า 1,000 ราย และมีผู้ใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ราว 3 ล้านราย ปรากฎยอดสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 200,000 ล้านบาท ส่วนต้นปี พ.ศ. 2563 มีบริษัทได้รับไลน์เซนธุรกิจจำนำทะเบียนรถไปแล้ว 38 บริษัท (ณ 10 ก.พ. 2563) และมีรออนุมัติอีก 35 ราย 

สำหรับใบอนุญาตทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

หากเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทจะต้องมาขอใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคล(Personal Loan) วงเงินปล่อยสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักประกัน คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี แต่หากเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท จะต้องมาขอใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ให้บริการได้เฉพาะจังหวัดเท่านั้น วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี

-การออกแบบเลนส์ตาใหม่ให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้สายตา
-หลักสูตรพิเศษ ความรู้ควบคู่คอนเนคชั่น

กลุ่มผู้ที่ขอใบอนุญาตประกอบการดังกล่าว มีทั้งธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อสินเชื่อคาร์ฟอร์แคช, ธนาคารทิสโก้ สินเชื่อ ทิสโก้ ออโต้คาร์, ลิสซิ่งกสิกรไทย สินเชื่อ รถช่วยได้, ธนาคารไทยพาณิชย์ สิเชื่อ มายคาร์มายแคช, ธนาคารเกียรติ นาคิน, เงินติดล้อ ฯลฯ และ กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อที่ ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือที่เรียกว่า (นอนแบงก์) เช่น ศรีสวัสดิ์, เมืองไทย แคปปิตอล เป็นต้น

ยิ่งภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบเศรษฐกิจในครอบครัว เงินขาดมือ ทางเลือกที่ง่ายที่สุด คือการนำเอายานพาหนะที่มีอยู่เป็นหลักประกันการกู้เงินมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถจักรยานยนต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ราวปี พ.ศ. 2561 ตลาดนี้หดตัวอย่างมาก กลับเพิ่มขึ้นถึง 40% ในปี พ.ศ. 2563

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สามารถตอบโจทย์ความเสี่ยงและการสร้างรายได้ให้ผู้ให้บริการสินเชื่อได้มากกว่าในภาวะนี้ ทำให้การแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยต่างมุ่งไปที่ตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยเฉพาะสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกับลูกค้าในธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ แต่สามารถพิสูจน์หรือติดตามลักษณะพฤติกรรมจากการทำธุรกรรมทั่วไปได้

ด้านสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA (Vehicle Title Loan Trade Association) เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย ให้ข้อมูลว่า จากการสำรวจพบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2563 ในตลาดมีผู้ประกอบการมากกว่า 100 ราย ขณะที่คนในธุรกิจมองว่า ตลาดจำนำทะเบียนรถมีมูลค่าราว 4 แสนล้านบาท สูงกว่าที่ทางการประเมินว่ามีมูลค่า 2 แสนล้านบาทถึง 1 เท่าตัว

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ ตลาดจำนำทะเบียนรถยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากความร่วมมือของธนาคารออมสินที่เป็นแบงก์รัฐ ประกาศร่วมลงทุนกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD  เปิดตัวบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด เพื่อทำตลาดรับจำนำทะเบียนจักรยานยนต์ รถยนต์ และ รีไฟแนนซ์ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 โดยช่วงแรกเสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ประมาณ 18% ปล่อยวงเงินกู้รายละ 2 แสนบาทต่อคนสำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน รวม 1 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท และคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิ 300-400 ล้านบาท ในปีนี้มีแผนขยายสาขาให้ครอบคลุม 800 สาขา เพื่อให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น

ก่อนที่ศรีสวัสดิ์จะร่วมมือกับออมสิน มียอดปล่อยสินเชื่อ 67,200 ล้านบาท มีจำนวนสาขา 4,798 สาขา จากความร่วมมือกับออมสิน ทำให้มีแหล่งเงินทุนปล่อยกู้ต้นทุนต่ำ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) บริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด 40% ให้ข้อมูลว่า ธุรกิจจำนำทะเบียนรถจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องที่ระดับ 20-30% และเชื่อว่าหนี้เสียในตลาดยังคงมีค่อนข้างต่ำอยู่ที่ประมาณ 5% ส่วนของ MTC หนี้เสียแค่ 1% โดยปีนี้ จะใช้กลยุทธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเป็นการทั่วไปลงมาอยู่ระดับ 18% ต่อปี มีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่ 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนจักรยานยนต์ตั้งแต่ 3,000-100,000 บาท รถยนต์ไม่เกิน 500,000 บาท และรถใช้เพื่อการเกษตร วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 400,000 บาท

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) วิธีการกระจายหุ้นแบบ Small Lot First  บริษัท มียอดสินเชื่อคงค้างปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5.13 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น รถยนต์​ 4 ล้อ  64%  รถยนต์จักรยานยนต์ 12% และรถยนต์อื่น ๆ  24% มีหนี้เสียประมาณ 1.7% รายได้ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 10,558.9 ล้านบาท กำไร 2,416.1 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 22.9% กลยุทธ์ที่ เงินติดล้อ ที่จะเข้าถึงลูกค้าด้วยการลงทุนด้นเทคโนโลยี พัฒนาแพลตฟอร์มทางการเงินและเปลี่ยนผ่านกระบวนต่าง ๆ สู่ดิจิทัล (Digital Transformation) รวมทั้งเพิ่มตัวแทนและพนักงานขายทางโทรศัพท์ นอกจากนั้นยังมีแผนจะขยายสาขาภายในปี 2566 อีกประมาณ 500 แห่ง จากปัจจุบันมีสาขา 1,076 แห่ง

STAY CONNECTED

6,241แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Sonova เข้าซื้อ ธุรกิจฝั่งผู้บริโภค ของเซนไฮเซอร์

Sonova ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันทางการแพทย์ด้านการได้ยิน จะเข้าซื้อกิจการธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ของเซนไฮเซอร์อย่างสมบูรณ์ และมีแผนการโอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่ Sonova ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2564 นี้

Airbnb ชวนเที่ยวญี่ปุ่น ผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์

Airbnb ชวนนักเดินทางไทยมาร่วมสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และอาหารเลิศรสให้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ต้องรอนานเพราะ Airbnb มีเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์หลากหลายประเภทที่จัดขึ้นโดยคนท้องถิ่น

แคสเปอร์สกี้ เผย ผู้ใช้โซเชียลมีเดียอาเซียน ไม่เก็บข้อมูลการเงินไว้ในออนไลน์

แคสเปอร์สกี้ เผย การสำรวจเรื่อง “Making Sense of Our Place in the Digital Reputation Economy” พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยมากมักเลือกไม่แชร์หรือเก็บทางออนไลน์

ดีลอยท์ เผย ดิจิทัล เรียลลิตี้ พบแพทย์เสมือนจริง คลาวด์ เติบโต

ดีลอยท์ ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions report) โดยเน้นการนำเสนอผลกระทบจากเทรนด์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนรวม สำหรับสุกรในเข็มเดียว 
ป้องกัน ไวรัส นิปาห์-พีอาร์อาร์เอส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาวัคซีนและศึกษาภูมิคุ้มกันของสุกรต่อวัคซีนต้นแบบที่สามารถใช้ป้องกันทั้งไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) และไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS virus) ได้ในเข็มเดียวเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดร้ายแรงในปศุสัตว์

แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ "DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด" จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ประชุมนัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมือง มีมติเห็นชอบ 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทยที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ไปรษณีย์ไทย คุมเข้ม ที่ทำการ เจ้าหน้าที่ ช่วง โควิดระลอก 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3

ช้อปปี้ สานต่อโครงการ #ShopeeTogether สนับสนุนคนไทย ฝ่าโควิด-19

'ช้อปปี้' เร่งสานต่อโครงการ#ShopeeTogether รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน โครงการพิเศษมุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยร่วมกันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 สำหรับโครงการ#ShopeeTogether

“ทีเอ็มบีธนชาต” เปิดตัวโลโก้ ttb ประสานจุดแข็ง สองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) พร้อมเดินหน้าการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ผ่านการประสานจุดแข็งของสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว เผยโลโก้ของธนาคาร โดยใช้ ‘ttb’ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และดีไซน์ตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า

MUST READ

ทำความรู้จัก “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “การล่อลวงแบบฟิชชิ่ง”

ยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสการใช้จ่ายผ่านออนไลน์มีความสะดวกและเติบโตมากขึ้นเท่าไร กลโกงของมิจฉาชีพก็เพิ่มความแนบเนียนและมีความหลากหลายมากขึ้นเท่านั้น จนเกิดกรณีที่มีผู้ตกเป็นเหยื่ออยู่บ่อย ๆ ซึ่งสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการจากเราหลัก ๆ นอกจาก "เงิน" แล้ว ก็ยังมี "ข้อมูลส่วนบุคคล"

แกร็บ-กสิกรไทย มอบโปร ฉลองยอดใช้จ่ายผ่าน แกร็บเพย์ วอลเล็ตโต กว่า 2 เท่า

แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ประกาศมอบโปรโมชั่นและส่วนลดมากมาย เพื่อแสดงความขอบคุณผู้ใช้บริการแกร็บเพย์ วอลเล็ต (GrabPay Wallet) พร้อมฉลองยอดใช้จ่ายผ่านแกร็บเพย์ วอลเล็ตเติบโตกว่าสองเท่า

แอลจี ประกาศผลประกอบการประจำ Q1 ปี 2564 กำไร 4.08 หมื่นล้านบาท

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ (แอลจี) ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปี 2564 ทำผลงานยอดขายรวม 16.90 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ไพรซ์ซ่า เผยทำ Affiliate Marketing สร้างรายได้ออนไลน์ ให้ได้เงินจริง

Affiliate อาศัยตัวแทนเป็นสื่อกลางโปรโมทสินค้าหรือบริการให้เจ้าของธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจว่าการทำ Affiliate Marketing คืออะไร มีข้อดีอย่างไร เหตุใดถึงสามารถเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ทางออนไลน์ และทำกำไรได้จริง

Teva x Polaroid เปิดตัวรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น

Teva® จับมือ โพลารอยด์ (Polaroid) แบรนด์กล้องถ่ายภาพสำเร็จรูป ปล่อยคอลเล็กชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับซัมเมอร์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น