TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist แม่ฟ้าหลวง ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกทางด้านวิจัย

แม่ฟ้าหลวง ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกทางด้านวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทำโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University​) ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นปฏิรูประบบการศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยได้งบประมาณ จำนวน 44 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการของแม่ฟ้าหลวง

ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้สัมภาษณ์ว่า แม่ฟ้าหลวงได้นำเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยเลือกกลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) เป็นหลัก เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีความโดเด่นในเรื่องงานวิจัย และมีเป้าหมาย คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมีผลงานที่นำไปสู่การเพิ่มคะแนนใน THE Ranking เช่น การส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมทำงานวิจัยในห้องทดลองต่างประเทศด้วย

-สมรภูมิตลาดไก่ทอดเดือดล้นกระทะ “ชุงนัม ชิคเค่น” ขอมีเอี่ยว
-นายก อบต.เชิงทะเล เชิญคนไทยเที่ยวภูเก็ต

แต่ในยุทธศาสตร์อื่น ๆ แม่ฟ้าหลวงก็ดำเนินการด้วย เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation) หรือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) มีความร่วมมือกับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยด้วย

“การที่มหาวิทยาลัยเลือกเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 เนื่องจากแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับ The World University Ranking 2021 จาก Time Higher Education World เป็นอันดับ 1 ของ ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 1,396 แห่ง จาก 92 ประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก

สำหรับเกณฑ์การพิจารณามี 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย ความเป็นนานาชาติ  การได้รายได้จากภาคอุตสาหกรรม แม่ฟ้าหลวงได้คะแนน ความเป็นนานาชาติ 60.4 และ การอ้างอิงผลงานวิจัย  52.7 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนอีก 3 ด้านต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันโดยในปี 2020 ก็ได้รับรางวัลนี้ร่วมกับมหาวิทยลัยมหิดล”

สำหรับงานวิจัยที่จะทำในโครงการพลิกฟื้นมหาวิทยาลัยนั้น จะเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่แม่ฟ้าหลวงมีความชำนาญ ทั้ง 3 ส่วนงาน คือ กลุ่มเชื้อราและเห็ด กลุ่มสมุนไพร กลุ่มวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เดิมทีทั้ง 3 ส่วนงานนี้มีการวิจัยและพัฒนาแบบแยกส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีความโดดเด่นอย่างมาก ดังนั้นในโครงการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย จะเป็นการบูรณาการทั้ง 3 ส่วนงานนี้เข้าด้วยกัน

“เรามีความเก่งมากในเรื่องเชื้อราและเห็ด มีตัวอย่างเชื้อราและเห็ดหลากหลายที่เก็บไว้ ในโครงการนี้เราจะนำเชื้อราและเห็ด มาพัฒนาเพื่อร่วมกับทีมสมุนไพร สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ นำมาพัฒนาผลิตยา สำหรับรักษาโรค ให้ทีมเครื่องเครื่องสำอางเอาไปพัฒนาเป็นสินค้าเครื่องสำอาง จะได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น”

สำหรับรายละเอียดของโครงการจะแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่

  1. กิจกรรมบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
  2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพลบุคลากรวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
  3. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการวิจัยสู่สากล
  4. กิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ
  5. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา
  6. กิจกรรมยกระดับคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติ

ดร.พนม วิญญายอง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในความเป็นจริงโครงการวิจัยของแม่ฟ้าหลวงใหญ่มาก โดยโปรเจกต์นำร่องต้องใช้เม็ดเงินประมาณ 200 ล้านบาท แต่เมื่อเราได้งบประมาณเพียงแต่ 44 ล้านบาท เราก็แบ่งส่วนของงานวิจัยออกมา ทำเป็นโครงการต่อเนื่องในแต่ละปี คาดว่าจะใช้ระยะเวลาเวลา 5 ปีในการประเมินภาพรวมตามยุทศาสตร์ที่ 1 ว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ในโครงการยังมี ส่วนปลดล็อกกฎระเบียบเพื่อตอบโจทย์ประเทศ คือ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบในสถานบันการศึกษา ที่สร้างความไม่คล่องตัว ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำวิจัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการหลายชุด ผ่านสภา และที่สำคัญในการกำหนดกฎ ระเบียบต่าง ๆ ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ พรบ. ของประเทศ ซึ่งแม่ฟ้าหลวง อยากให้มหาวิทยาลัยเป็น Think Tank  ที่สามารถเปลี่ยนประเทศได้ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเท่านั้น

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

อิเกีย ชวนฉลอง Cinnamon Bun Day 4 ต.ค. นี้

อิเกียชวนคุณมาสัมผัสกลิ่นอายและวัฒนธรรมอาหารของประเทศสวีเดนผ่านขนมขึ้นชื่อของสวีเดนอย่าง “ซินนามอนบัน”

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

กสิกรไทย ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% และไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย อีกทั้งยังปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

MUST READ

แบรนด์จีนรุกหนัก 5G ผนึกค่ายมือถือ-รัฐ เปลี่ยนผ่านประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ค่ายมือถือ – เจ้าของเทคโนโลยีแบรนด์จีน - รัฐ เร่งเตรียมความพร้อมใช้งานเทคโลยี 5G ล่าสุด AIS ผนึก ZTE สร้างศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เทคโนโลยีให้แข็งแกร่ง

แบงก์ชาติ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี มีผลทันที

ปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี

รพ.วิมุต รุกตลาดผู้สูงวัย เปิดตัวบริการใหม่ “ViMUT Life Link” แจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉินจากบ้าน

โรงพยาบาลวิมุต เดินเกมรุกตลาดบริการสุขภาพเต็มที่ พร้อมรองรับตลาดบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ในยุคที่เมืองไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์

Keep Di เตรียมลุยงาน Crypto Expo 2022 ตอกย้ำบริการรูปแบบใหม่ ยุคเว็บ 3.0

Keep Di ภายใต้บริษัท ซีค แอนด์ คีพ เจเนซิส จำกัด เตรียมจัดทัพลุยงาน Thailand Crypto Expo 2022 ซึ่งเป็นงานคริปโทที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia ตอกย้ำมิติใหม่การตลาดยุคเว็บ 3.0

ราชสุดา รังสิยากูล ติดสปีด ORion เปิดเกมล่าธุรกิจใหม่ เร่งคว้าทุกโอกาส

เมื่อบริบททางเศรษฐกิจและสังคมเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่องค์กรต้องเหยียบคันเร่งธุรกิจในการก้าวให้ทันหรือก้าวนำการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับ ราชสุดา รังสิยากูล ผู้รับหน้าที่นำทัพ ORion
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น