TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability บี.กริม ผนึกสตาร์ตอัพ "อัลโต้เทค" พัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ต่อยอดธุรกิจ

บี.กริม ผนึกสตาร์ตอัพ “อัลโต้เทค” พัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ต่อยอดธุรกิจ

บี.กริม ร่วมกับอัลโต้เทค (AltoTech) บริษัทสตาร์ตอัพด้านการจัดการพลังงานชนะเลิศรางวัล The Best Performance ARI Tech Startup Award ในกิจกรรม Demo Day ซึ่งเป็นเวทีการนำเสนอผลงานและแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพกับนักลงทุนขนาดใหญ่ ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency – NIA) ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ NIA Deep Tech Incubation Program @ EEC 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 บี.กริม ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาสตาร์ตอัพที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเชิงลึกในกลุ่ม  ARI-Tech (AI, Robotics และ Immersive IoT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ จากบริษัทสตาร์ตอัพที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 บริษัท สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จับคู่สตาร์ตอัพและบริษัทพันธมิตรเข้าสู่รอบสุดท้ายรวม 10 ทีม โดย บี.กริม ได้จับคู่กับ “อัลโต้เทค” บริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแพลตฟอร์มในการจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT และได้เลือกอาคาร Garden Wing ซึ่งตั้งอยู่ใน บี.กริม สำนักงานใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อทำการทดสอบความเป็นไปได้ของโครงการ 

สำหรับขั้นตอนดำเนินงาน อัลโต้เทค ได้ทำการสำรวจโครงสร้างอาคาร การใช้พลังงานภายในอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมนำเสนอโซลูชันลดการใช้พลังงานในอาคารด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์ IoT และแพลตฟอร์มจัดการพลังงานที่ชื่อว่า Alto Energy Edge ซึ่งสามารถจัดการการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยมี AI ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้อาคารสามารถจัดการพลังงานได้อย่างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Self-driving Building ส่งผลให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรที่มุ่งลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบ AI สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย  

·        ปรับม่านอัตโนมัติตามความเข้มของแสง (Ambient Light) จากภายนอกอาคาร

·        ปรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติตามจำนวนคน โดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือปริมาณโหลดความร้อนภายในอาคาร โดยใช้ AI ปรับระดับความเย็นซึ่งเรียนรู้จากความสบายของผู้ใช้อาคาร

·        ปรับการทำงานของเครื่องเติมอากาศ (Fresh Air Unit) อัตโนมัติตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร

·        ตรวจวัดการใช้พลังงานแบบ Real Time รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบโซลาร์เพื่อตรวจสอบการใช้ไฟและกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูลร่วมกับการจัดการพลังงานภายในอาคาร เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

·        ตรวจสอบสถานะการทำงานและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านแพลตฟอร์มจัดการพลังงานด้วยระบบ AI หรือ Manual

·        ประเมินสภาพอากาศปัจจุบันด้วยสถานีตรวจวัดอากาศ (Weather Station) และการพยากรณ์อากาศเพื่อปรับการใช้พลังงานภายในอาคาร

·        จำลองการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยแบบจำลองดิจิทัล (Digital Twin)

มร. ฟาบรีส กู๊ดซ์แมน ประธานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด เปิดเผยว่า บี.กริม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและอัลโต้เทคในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI และ IoT ซึ่งนวัตกรรมของอัลโต้เทคนั้นมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ บี.กริม ในอนาคต ที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตอบโจทย์ปรัชญาในการ “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ของ บี.กริม ซึ่งแพลตฟอร์มในการจัดการพลังงานของอัลโต้เทค สามารถเข้ามาเติมเต็มโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีของ บี.กริม ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

วโรดม คำแผ่นชัย ซีอีโอ บริษัท อัลโต้เทค จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความร่วมมือกับ บี.กริม บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IoT และแพลตฟอร์ม AI ในการจัดการพลังงานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคาร Garden Wing ลงได้สูงสุดถึง 28% ต่อปีแล้ว ยังมีระบบ Feedback ด้วย QR Code ผ่านสมาร์ทโฟน ให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารแจ้งให้ระบบ AI เรียนรู้ถึงระดับความสบาย และทำให้อาคารสามารถปรับการใช้พลังงานและระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์  

“เราได้นำเสนอผลการดำเนินงานนี้ในกิจกรรม Demo Day ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศ The Best Performance ARI Tech Startup Award ซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งบี.กริม และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด” วโรดม กล่าว 

ปัจจุบันธุรกิจด้านอุตสาหกรรมของ บี.กริม มีโซลูชันด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างพื้นฐานของอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการออกแบบระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ระบบควบคุมคุณภาพอากาศและยับยั้งเชื้อโรค ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) และระบบจัดการอาคารผ่านIoT เป็นต้น บี.กริม มีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจด้าน IoT พร้อมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตขึ้น ซึ่งหลังจากโครงการนี้ บี.กริม และอัลโต้เทค มีแผนที่จะร่วมมือพัฒนาโซลูชันด้าน AI และ IoT ที่มุ่งเน้นด้านการประหยัดพลังงาน และต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bgrimmgroup.com/ และ https://altotech.net/

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

บริติช เคานซิล ผนึก อว. ผลักดัน 7 มหาวิทยาลัยไทย สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ผนึก อว. จับคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยไทย-สหราชอาณาจักร

กสิกรไทย ออกแคมเปญ “ร่วมด้วยช่วยลด” บ้านมือสอง ราคาเดียว 2.99 ลบ. ฟรีค่าโอนสูงสุด 3 แสนบาท ดอกเบี้ย 0%

ธนาคารกสิกรไทย จัดเต็มแคมเปญ “ร่วมด้วยช่วยลด” เอาใจคนอยากมีบ้าน ลดราคาบ้านมือสองราคาเดียว 2.99 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์มือสองอีกมากมาย ที่ให้ส่วนลดสูงสุด 60%

เปิดก็เสี่ยง – ปิดก็เจ๊ง

หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มทยอยเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว เท่ากับตอกย้ำว่าในที่สุด​ "มนุษย์โลก" ต้องยกธงขาวยอมแพ้ให้แก่ "เชื้อโรค" อย่างสิ้นเชิง จึงหันมาใช้นโยบายอยู่ร่วมกับ "โควิด-19" แทน

“ไอ-ไอรีน” Virtual Brand Ambassador คนแรกของ AIS รับกระแส Metaverse

ความร้อนแรงของกระแส Metaverse หรือโลกเสมือน ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมีบทบาทอย่างมากในเวลาอันใกล้นี้

AnyMind มอง MarTech คือ หัวใจของการตลาดยุคดิจิทัลครบวงจร

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งถือเป็นการสื่อสารระหว่างแบรนด์สินค้ากับลูกค้าต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น