TH | EN
TH | EN
หน้าแรกColumnistBitkub Onlineรู้จัก Tokenomic สิ่งสำคัญต้องดูก่อนเลือกลงทุนเหรียญดิจิทัล

รู้จัก Tokenomic สิ่งสำคัญต้องดูก่อนเลือกลงทุนเหรียญดิจิทัล

สิ่งที่จะทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซีของนักลงทุนประสบความสำเร็จ นอกจากการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลังหรือปัจจัยทางเทคนิคแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ Tokenomic ที่สามารถบอกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของคริปโทหรือโทเคนแต่ละเหรียญได้เกือบทั้งหมด

บทความนี้เราจะมาทำความรู้จัก Tokenomic พร้อมเรียนรู้ความสำคัญของสิ่งนี้กัน

Tokenomic คืออะไร?

Tokenomic เป็นการผสมคำกันระหว่าง Token (โทเคน) และ Economic (เศรษฐศาสตร์) จึงมีความหมายว่า “เศรษฐศาสตร์ของโทเคน” ซึ่งก็คือการอธิบายปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของเหรียญคริปโทนั่นเอง

โดยหลัก ๆ แล้ว Tokenomic จะอธิบายทั้งการสร้าง การเผา จำนวน การใช้งาน หรือผลตอบแทนของโทเคน เป็นต้น

การพิจารณา Tokenomic สำคัญมากในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เพราะเหรียญที่มีพื้นฐานมั่นคง เช่น มีการใช้งานได้จริง มีการกำหนดจำนวนหรืออุปทานเหรียญที่ชัดเจน ฯลฯ มักจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในระยะยาวมากกว่า

Tokenomic บอกอะไรเราบ้าง?

Tokenomic สามารถช่วยอธิบายคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเหรียญได้ ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการนำไปประกอบการพิจารณาการลงทุน โดยทั่วไปแล้ว Tokenomic มักจะมีหัวข้อที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

  1. อุปทาน (Supply) – จำนวนเหรียญที่สามารถมีได้สูงสุด โดยบางเหรียญอาจถูกสร้างให้มีจำนวนจำกัด เช่น Bitcoin (BTC) ที่ถูกสร้างให้มีจำนวนจำกัดที่ 21 ล้านเหรียญ เพื่อที่จะสามารถรักษามูลค่าของเหรียญไว้ ขณะที่บางเหรียญอาจถูกสร้างมาให้มีจำนวนไม่จำกัด เช่น Ethereum (ETH) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานที่อาจสูงขึ้นในอนาคต เป็นต้น
  2. การกระจายเหรียญ (Allocation/Distribution) – เมื่อทราบจำนวนเหรียญที่จะมีได้สูงสุดในตลาดแล้ว ต่อไปก็ควรดูว่าเหรียญเหล่านั้นอยู่ในมือคนกลุ่มใดบ้าง เช่น เหรียญ A มีอุปทาน 1,000,000 เหรียญ แต่ผู้พัฒนาระบุว่ามีการกระจายเหรียญให้กับชุมชน (Community) 60% นั่นหมายความว่า 60% หรือ 600,000 เหรียญจะอยู่ในมือของนักลงทุนทั่วไป ในขณะที่ 40% ที่เหลืออาจถูกแบ่งให้กับนักลงทุนกลุ่มแรก (Early Investor) หรืออยู่ในมือของทีมพัฒนาเอง เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาวิธีการกระจายเหรียญจึงอาจช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ว่าเหรียญนั้นจะมีโอกาสถูกเทขายหรือไม่
  3. การเผาเหรียญ (Burn) – บางเหรียญจะมีระบบเผาเหรียญ ซึ่งก็คือการทำลายเหรียญเพื่อควบคุมจำนวนเหรียญไม่ให้มีมากเกินไปและรักษามูลค่าของเหรียญ โดยบางเหรียญอาจมีเกณฑ์การเผาเหรียญที่แตกต่างกัน เช่น เหรียญ B อาจมีระบบเผาเหรียญส่วนหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้นำเหรียญไปใช้งานในฟังก์ชันที่กำหนด หรือบางเหรียญนักพัฒนาอาจเลือกที่จะทำการเผาเหรียญที่พวกเขาถือเองเพื่อเป็นการรักษามูลค่าของเหรียญก็ได้ เป็นต้น
  4. การใช้งาน (Use case) – สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เหรียญเกิดมูลค่าก็คือการใช้งานเหรียญ เหรียญที่มีการใช้งานที่ชัดเจน หรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างและสามารถทำได้จริงก็มักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า ยกตัวอย่าง โทเคน UNI ของ Uniswap ที่เป็นโทเคนเพื่อการบริหาร (Governace token) ที่มอบสิทธิ์ให้ผู้ถือโทเคนสามารถร่วมออกเสียงเพื่อพัฒนา Uniswap ผ่านระบบ DAO ได้ เป็นต้น
  5. เทคโนโลยี: อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เหรียญนั้นใช้ ซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยบ่งชี้โอกาสประสบความสำเร็จของเหรียญนั้นได้ ยกตัวอย่าง Bitcoin ซึ่งเป็นเหรียญแรกที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับสกุลเงินดิจิทัล หรือ Ethereum ที่นำ Smart contract มายังบล็อกเชน หรือ Cardano (ADA) ที่เป็นบล็อกเชนที่ใช้ระบบฉันทามติแบบ Proof-of-Stake เป็นต้น

ศึกษา Tokenomic ได้จากที่ไหน?

โดยส่วนใหญ่แล้วนักพัฒนาเหรียญดิจิทัลมักจะมีการสร้างเว็บไซต์ทางการของเหรียญนั้น ๆ ไว้ เช่น https://ethereum.org ที่เป็นของ Ethereum หรือ https://cardano.org/ ที่เป็นของ Cardano โดยในเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการเผยแพร่เอกสาร Whitepaper ที่ระบุข้อมูลของเหรียญอย่างละเอียดรวมถึง Tokenomic ด้วย

นอกจากเว็บไซต์ทางการที่ยกตัวอย่างมา ก็ยังมีเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ทำการสรุปข้อมูลเหรียญมาไว้แบบสังเขปเพื่อให้นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเหรียญได้ง่ายขึ้น เช่น Coinmarketcap, Messari, Bitkub Blog เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเหรียญจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ

สรุป

Tokenomic หรือ “เศรษฐศาสตร์ของโทเคน” คือการอธิบายข้อมูลที่ปัจจัยพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัล โดยข้อมูลจะครอบคลุมตั้งแต่ อุปทาน การกระจายเหรียญ การเผาเหรียญ การใช้งาน เทคโนโลยี ฯลฯ นักลงทุนสามารถศึกษา Tokenomic ได้จากเว็บไซต์ทางการของเหรียญหรือจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ช่วยรวบรวมและสรุปข้อมูลเหรียญมาให้

อ้างอิง 101blockchains, Coindesk, Bitkub Blog

_________________________________________

มาเรียนรู้เรื่อง บิตคอยน์ (Bitcoin) และ Cryptocurrency ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกของคริปโทฯ ได้ดีขึ้น ที่ Bitkub Blog

*คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

**สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

***ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต”

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รวม 5 เหรียญคริปโทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด

ทำไมนักลงทุนคริปโทต้องรู้จัก BITCOIN HALVING?

LIGHTNING NETWORK คืออะไร รู้จักผู้เสริมความเร็วระดับอัสนีให้ BITCOIN

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ