TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ศบค. จัดสรรวัคซีน ได้วุ่นวาย ไม่มีที่สิ้นสุด

ศบค. จัดสรรวัคซีน ได้วุ่นวาย ไม่มีที่สิ้นสุด

กระจอกระแจกันอีกครั้งเมื่อหลายโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดทั่วประเทศไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อใช้ฉีดหลังจากวันที่ 7 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันดีเดย์ ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ หมายความว่า คนที่ลงทะเบียนในวันที่ 7 มิถุนายน ทุกคนจะได้รับวัคซีนตามที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนหลังจากนั้นต้องเลื่อนต้องรอกันต่อไป 

ก่อนหน้านี้ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน เนื่องจากแอสตร้าเซเนก้ามีการเลื่อนส่งวัคซีนจนเป็นเรื่องราวใหญ่โต ถึงขนาดเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำสัญญาที่เซ็นต์กับแอสตร้าเซเนก้ามาเปิดเผย จนกระทั่งแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 1.8 ล้านโดส ที่ผลิตในประเทศไทยโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ให้กับรัฐบาลไทย ความวุ่นวายต่าง ๆ  เริ่มสงบลง ในขณะที่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โดสได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว

กระแสความวุ่นวายเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลต่าง ๆ เริ่มออกมาสื่อสารถึงประชาชนที่ลงทะเบียนจองวัคซีนก่อนหน้านี้ว่า วัคซีนที่มีการลงทะเบียนฉีดกันในวันที่ 7 มิถุนายน ให้ประชาชนที่จองสามารถมารับวัคซีนได้ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนจองในวันที่ 8 มิถุนายนนั้น มีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เช่น  

โรงพยาบาลบางปะกอก ได้ออกประกาศ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายวัคซีนของทางภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนและวันที่ ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ …. ขณะนี้มีท่านที่ได้รับวัคซีนไปแล้วตามจำนวนทั้งสิ้น 3,684 คน สำหรับจำนวนที่เหลือทางเราจะเริ่มเชิญท่านเข้ามาฉีดตามสถานที่ที่ได้ลงะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นตินไป จนครบตามจำนวนที่ลงทะเบียน …

โรงพยาบาลสระบุรี ประกาศว่า เนื่องจากโรงพยาบาลสระบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีน COVID-19 มาไม่เพียงพอ ดังนั้น โรงพยาบาลสระบุรีขอเลื่อนนัดการรับวัคซีนที่มีนัดหมายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา แจ้งว่า ผู้ที่ได้คิวฉีดวัคซีนวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน สามารถมารับวัคซีนได้ตามเดิม ณ ศาลาประชาคม อำเภอศรีราชา สำหรับผู้ที่จองคิวไว้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศว่า ท่านที่จองคิวฉีดวัคซีนวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน ฉีดได้ตามเดิม ที่ชั้น 5 อาคารวิจัยทางการแพทย์ (ตึกใหม่) สำหรับท่านที่จองคิวไว้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายนเป็นต้นไป หากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม หรือมีความคืบหน้าใด ๆ จะแจ้งให้ท่านทรายโดยทันที

โรงพยาบาบาลท่ายาง จังวหวัดเพชรบุรี มีประชาสัมพันธ์ว่า ผู้ที่จองวัคซีนวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 8.00 – 11.00 น. สามารถนำบัตรประชาชนมายื่นที่จุดลงทะเบียน บริเวณศาลาทับทิม ส่วนผู้ที่จองวัคซีนในเวลา 13.00 ยังไม่ต้องมา หากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มจะแจ้งให้ทราบทันที

โรงพยาบาลสามพราน มีประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด–19 ว่า ทางโรงพยาบาลสามพรานได้มีการจัดเตรียมสถานที่บุคลากรให้กับท่านเรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้ทางรพ. ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 มาไม่เพีงพอ ดังนั้น ขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนที่มีการนัดหมายตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนเป็นต้นไป

ยังมีโรงพยาบาลอีกจำนวนมาก ที่เจอเหตุการณ์การจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลไม่เป็นไปตามการตกลงไว้ ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนจอง 

นอกจากนี้ ในเพจ หมอจง ยังมีการโพสต์ “ขอขอบคุณรัฐบาลอย่างสูง ที่แบ่งปันวัคซีน AstraZeneca มาให้ทางโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จำนวน 1 ขวดเพื่อฉีดให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนราว 18 คน” แต่ในวันมาได้โพสต์สถานการณ์ความคืบหน้าว่า “ในที่สุด เราหมอโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ไม่ได้รับวัคซีน AstraZeneca แม้แต่ขวดเดียว เราคงต้องโลกสวย เป็นผู้ถูกกำหนดให้เสียสละตลอดไป เราคงต้องทำตัวเป็นประชาชนที่ตกสำรวจต่อไป เดี่ยวภูมิคุ้มกันเราคงจะขึ้นเองตามธรรมชาติ” 

สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์ในเฟสบุ๊กส่วนตัวว่า “ขณะนี้วัคซีนล็อตแรก 1.8 ล้านโดส ได้ดำเนินการจัดส่งไปแต่ละจังหวัด เพื่อฉีดให้ปชช. ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม 2 กลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไป ขอให้ทุกรพ. ทำตามมติของสธ. โดยไม่มีการยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนแผนการฉีดใด ๆ ทั้งนี้ หากจังหวัดหรือรพ.ใด ยังมีการยกเลิก หรือแจ้งเลื่อน ขอให้จังหวัด หรือร.พ.นั้น ๆ รวมทั้งกรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัด เป็นผู้ตอบคำถาม และชี้แจงเหตุผลดังกล่าวด้วยครับ”

จากข้อมูลที่ปรากฎไม่มีโรงพยาบาลใด เลื่อน หรือยกเลิกการฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน แต่ทุกโรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องการจัดสรรวัคซีน หลังจากนั้น ทำให้ไม่มีวัคซีนให้กับประชาชนที่จองผ่านหมอพร้อมไปแล้วเป็นเดือน ๆ  ซึ่งรมช. สาธารณสุขบอกเพียงพอ “ในส่วนของวัคซีน ขอให้เป็นอำนาจ ตัดสินใจเด็ดขาดของศบค. ครับ” ส่วนคนอื่น ๆ ไม่มีใครตอบอะไรได้ นอกจากชี้นิ้วไปที่ นย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ในฐานะผู้จัดสรรวัคซีนให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 

สำคัญกว่านั้น คือ ให้เจ้าหน้าที่แต่ละโรงพยาบาลเป็นเหมือนหนังหน้าไฟถูกประชาชนตั้งคำถาม ถูกประชาชนตำหนิ และยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการที่ต้องโทรกลับไปนัดประชานให้กลับเข้ามาฉีดวัคซีน เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว คำถามคือ “ทำไม ศบค. ไม่ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว ผ่านช่องทางที่ใช้สื่อสารอยู่ทุกวัน

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ป้องกัน เชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดีย ได้ในระดับสูง

ข้อมูลล่าสุดจากสาธารณสุขประเทศอังกฤษ (PHE) แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้า (B.1.617.2 เดิมคือสายพันธุ์อินเดีย) ได้ในระดับสูง

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ยานยนต์ไฟฟ้าแตะล้านคันในปี 2571 คาดไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทในประเทศจะแตะล้านคันในปี 2571 โดยเพิ่มขึ้นจากยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเป็นหลัก ตามทิศทางของผู้ผลิตขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิต

‘ไมเนอร์’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนเป็นการทั่วไป

“อร่อยดี” ครีเอทเมนูเสริมภูมิคุ้มกันโควิด นำร่อง 69 บาท

อร่อยดี ครีเอทเมนูอาหารจานด่วน "ผัดฉ่าสมุนไพร-กระชายขาว" ชูเทรนด์ "ทานอาหารเป็นยา" เตรียมพร้อม สำหรับป้องกันโรคระบาด
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น