TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology สภาดิจิทัลฯ ขยายผลโมเดล 3 รพ.สนามต้นแบบ ทั่วประเทศ ต่อยอด “Smart Home and Community Isolation”

สภาดิจิทัลฯ ขยายผลโมเดล 3 รพ.สนามต้นแบบ ทั่วประเทศ ต่อยอด “Smart Home and Community Isolation”

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ขยายผลโมเดล 3 รพ.สนามต้นแบบ ทั่วประเทศ ต่อยอด Smart Home and Community Isolation Model ที่เกิดจากการผนึกกำลังขององค์กรพันธมิตรดิจิทัล ทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 85 องค์กร นำจุดแข็งและศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาเสริมแกร่ง สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งเบาภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและการกักตัวในที่ชุมชน 

“Smart Field Hospital” เป็นต้นแบบโรงพยาบาลสนามดิจิทัลที่ได้เริ่มติดตั้งในรพ.สนาม  3 แห่ง ได้แก่ รพ.สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และ รพ.สนามธรรมศาสตร์ พร้อมขยายผลสู่คู่มือแนวปฏิบัติโรงพยาบาลสนามดิจิทัล เพื่อให้โรงพยาบาลสนามต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางในการเสริมระบบและเชื่อมโยงการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังได้ร่วมมือกับแพทยสภา และพันธมิตรดิจิทัล อย่างต่อเนื่องโดยต่อยอดสู่ “Smart Home and Community Isolation Model” ด้วยการนำดิจิทัลโซลูชันมาช่วยเหลือและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือศูนย์พักคอย

โดย Smart Home Isolation ประกอบด้วย 

1) การจัดลำดับคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้มียอดผู้ใช้งาน 86,656 คน 

2) Remote Monitoring ช่วยติดตามสถานะผู้ป่วย เช่น อุณหภูมิ ค่าออกซิเจน เพื่อการดูแลรักษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มียอดผู้ใช้งาน 2,855 คน                        

3) Consultation and Medicine Delivery ผู้ป่วยสามารถปรึกษาอาการจากแพทย์ในระบบ 150 คน เพื่อการคัดกรองอาการ ดูแลรักษาตัวเอง และเชื่อมต่อระบบส่งยา มียอดผู้ใช้งาน 86,032 คน 

สำหรับ Smart Community Isolation เป็นการต่อยอดระบบบริหารโรงพยาบาลสนามไปยังศูนย์พักคอย (สถานที่รองรับผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่สามารถทำ Home Isolation ได้) เช่น ระบบติดตามสัญญาณชีพ, ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยในพื้นที่, การ Check-in Check-out และการจัดการเตียง

มีเป้าหมาย 50 ศูนย์ รองรับผู้ป่วย 5,000 คน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 4 ศูนย์

ทั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดให้มีบริการ Digital Infrastructure เช่น อุปกรณ์สื่อสารเพื่อรองรับการบริหารจัดการทำ  Smart Home & Community Isolation รวมถึงการดำเนินการต่อยอดความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขด้านอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น 

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การช่วยสนับสนุนและแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับภาวะวิกฤติที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด และทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด คู่มือการเสริมศักยภาพโรงพยาบาลสนามโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ที่เว็บไซต์ DCT และจะมีคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องกักตัวที่บ้าน และในชุมชนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มการเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในลำดับถัดไป

ด้าน ศ.เกียรติคุณพญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาในฐานะองค์กรสภาวิชาชีพซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ต้องขอขอบคุณสภาดิจิทัลฯ องค์กรพันธมิตร เครือข่ายดิจิทัลทุกภาคส่วน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนดิจิทัลเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ ให้การทำงานของโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่ง มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี จนเกิดเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสนาม Smart Field Hospital ในที่สุด

ขณะที่ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวเสริมว่า การต่อยอดนำไปสู่ Smart Home and Community Isolation Model ถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อระบบสาธารณสุขไทย ที่นอกจากจะช่วยแบ่งเบาและลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญยังทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

ทั้งนี้ สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร และเครือข่ายในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี มาช่วยเสริมการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

MUST READ

ไซเฟอร์มา และ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย

“แจ็คกี้ หวาง” กับพันธกิจและบทบาทของ Google Thailand

'นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Google เพื่อผู้ใช้งานชาวไทย’ ภายใต้ขอบเขตเป้าหมาย Carbon-Free Energy

ม.มหิดล ค้นพบวิธีใหม่ ระบุอัตลักษณ์ “เจ้าทุย” โดยใช้ AI จดจำและจำแนก “ลายจมูก” ครั้งแรก

จากในอดีตของประวัติศาสตร์ปศุสัตว์โลกที่ผ่านมามีความพยายามด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะจำแนก และระบุอัตลักษณ์ของปศุสัตว์

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2564 โชว์ยอดขายทั่วโลกทะลุ 1.28 ล้านคัน

ปักธงผู้นำด้าน xEV ในไทยด้วยยอดขาย 3,702 คัน ปลุกกระแสรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ในวงการยานยนต์ไทย

Mortality …. มะเร็งระยะสุดท้ายแบบไม่เสียน้ำตา

Mortality เหมาะมากกับคนที่อยากอ่านเรื่องเกี่ยวกับอาการของคนป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบไม่ต้องเสียน้ำตา
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น