TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ธุรกิจโลจิสติกส์ อาจเปลี่ยนไปตลอดกาล

ธุรกิจโลจิสติกส์ อาจเปลี่ยนไปตลอดกาล

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ถือเป็นอีก 1 อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 น้อยมาก ขณะที่บางรายไม่ได้ผลกระทบในทางกลับกันยังส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมาก ทั้งที่เป็นธุรกิจที่ถูกมองว่า โลกของธุรกิจโลจิสติกส์ มีความท้าทายอย่างมาก ต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นกัน

นับตั้งแต่การถูกกระแส Digital Disruption ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มีการปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อบกพร่อง และนำข้อมูลที่มีประโยชน์ จำนวนมากไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อการบริหารลดต้นทุนการขนส่ง ส่งผลให้ราคาค่าขนส่งถูกลง การทำให้สินค้าสามารถส่งไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและดีที่สุด

หลายเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ ตั้งแต่การทำข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Standardization and Predictive Analytics Platform) การบริหารจัดการ สินค้า การติดตามการขนส่งสามารถรู้ว่าสินค้าอยู่ ณ ที่ใด การปรับระบบคลังสินค้าให้มี multi-functions มากขึ้นสามารถเป็นทั้งพื้นที่จัดเก็บสินค้า พื้นที่เปลี่ยนถ่ายสินค้า รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้า การนำหุ่นยนต์ แขนกล ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในงานโลจิสติกส์ด้วย ซึ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนที่สูงมาก 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพ ที่ตรงกับสายงานโดยตรง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการส่งออก เช่น มลภาวะในอากาศที่เกิดจากการขนส่ง การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต หลายประเทศได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศแบบยั่งยืน (Sustainable international trade) เช่นการใช้ Eco Drive มาตรการลดคาร์บอนใน Reverse Logistics กระบวนการขนส่งสินค้าย้อนกลับเพื่อลดการใช้พลังงาน และ Transport Carbon Credit มาตรการลดคาร์บอนในภาคขนส่ง 

ปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้คือ ตู้สินค้าขาดแคลนและอัตราค่าระวางที่ทรงตัวในระดับสูง แต่ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สามารถประเมินศักยภาพตัวเอง ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไรหากจะคงธุรกิจ สามารถพยากรณ์ได้ วางแผนได้ ว่าควรลงทุนอะไรก่อนหลัง แก้ปัญหาอะไรก่อนหลัง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ 

แต่มีปัจจัยภายนอกที่ผู้ประกอบการโลจิสิตกส์ ควรต้องศึกษา และกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจของตนเอง เพราะมันจะกระทบเศรษฐกิจ รวมทั้งการทำธุรกิจโลจิสติกส์ มากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ประมาณ 29,360 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) โดยแบ่งเป็น การขนส่งทางบกและระบบท่อลำเลียง 21,216 ราย (72.27%) ตัวแทนออกของ 4,093 ราย(13.94%) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า 1,432 ราย (4.88%) คลังสินค้า 860 ราย (2.93%) การขนส่งทางน้ำ 721 ราย (2.46%) การขนถ่ายสินค้า 684 ราย (2.31%) การขนส่งทางอากาศ 209 ราย (0.72%) ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและอื่นๆ 145 ราย (0.49%) ซึ่งทั้งหมดจะได้รับผลกระทบทันที หากโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีนประสบความสำเร็จ คำตอบของอนาคตของธุรกิจโลจิสติกส์จะเปลี่ยนไป

เป็นที่รู้กันว่าการทำโลจิสติกส์จะมีอยู่ 3 ทางหลักใหญ่ ๆ  คือ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง มี 2 โครงการย่อย  คือ โครงการวงแหวนเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก Silk Road Economic Belt ซึ่งมีเส้นทางถนนและเส้นทางราง และโครงการ 21th Century Maritime Silk Road เส้นทางทะเล ทั้ง 2 โครงการจะทำให้เชื่อมจีนและยุโรปเข้าด้วยกัน ผ่านประเทศต่าง ๆ มากกว่า 60 ประเทศ 

ตัวอย่าง โครงข่ายเส้นทางรถไฟจากการขนส่งทางรางของจีนจากทุกจุด เซินเจิ้น  เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน ไปยังเอเชียกลาง เข้าไปยังตะวันออกกลาง และทะลุไปยุโรป ซึ่งไม่ได้หยุดอยู่แค่ยุโรป แต่ขึ้นไปถึงสแกนดิเนเวีย ในขณะที่ทางใต้วิ่งจากจีน ผ่านประเทศลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์  

จีนสามารถขนส่ง สินค้าของตัวเองไปยังยุโรป ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางราง ใช้เวลาเพียง 15-18 วัน ค่าขนส่งตู้ละ 7,000 ดอลล่าร์ ซึ่งเดิมการเดินทางทางเรือต้องใช้ระยะเวลา ถึง 40 วัน ในการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 1 ตู้ ความยาว 40 ฟุต สามารถบรรจุสินค้าได้ 22,000 กิโลกรัม ค่าขนส่ง 4,000 ดอลล่าร์  เมื่อเทียบค่าขนส่งและระยะเวลาเดินทาง การขนส่งทางรางย่อมดีกว่าทางเรือ เพราะย่นระยะเวลาไปได้

ขณะที่การขนส่งทางรางจากไทย (ชายแดนหนองคาย) ไป ชายแดนประเทศจีน ใช้ระยะเวลา10 ชั่วโมง หากจะต่อไปคุนหมิง ใช้เวลาอีก 2 ชั่วโมง การขนส่งตลอดระยะเส้นทางสะดวก รวดเร็ว ยังไม่นับรวมการขนส่งสินค้าไทย ไปยังยุโรป เมื่อเส้นทางนี้เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางทางทะเลที่เชื่อมโยงมหาสมุทรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 2 เส้นทาง คือ จากชายฝั่งตะวันออกของจีน ไป ทะเลจีนใต้ มหาสมุทรอินเดีย อ่าวเปอร์เซีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรป และเส้นทางจากชายฝั่งตะวันออกของจีน ไปทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ ที่จะช่วยลดการจรจาจรที่แออัดจากช่องแคบ เช่น มะละกา ทำให้ระยะเวลาในการขนส่งใช้เวลาน้อยลง

ผู้ประกอบโลจิสติกส์ไทยควรต้องศึกษา วางแผน และเตรียมความพร้อม ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางใหม่ รวมทั้ง การพัฒนาคลังสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

ทรูมันนี่ แนะ ‘3 สเต็ป’ เสริม ‘สติ’ เกราะป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งลวงให้กู้

ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเป็นหนี้ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ที่เคยมีก็หดหาย และภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงต่อเนื่อง ธปท. เผยไตรมาส 2 ปี 2564 คนไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงถึง 14.27 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 89.3% ต่อ GDP ส่งผลให้ความต้องการ “สินเชื่อเงินด่วน” เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะ “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” ที่ได้กลายเป็นช่องทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มอบความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย และมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยช่วงมิถุนายนที่ผ่านมามีลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลทั่วประเทศกว่า 2 แสนราย และมียอดปล่อยสินเชื่อกว่า 2 พันล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการด้านสินเชื่อออนไลน์และพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินที่ก้าวล้ำ เมื่อธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลเติบโตก้าวกระโดดไปสู่ยุค Cashless...

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

SAS และคณะบัญชี จุฬาฯ พัฒนาศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลในไทย

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) จัดกิจกรรมระดมสมองเสมือนจริงเป็นระยะเวลา 4 วัน

แฟรนไชส์อิเกีย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเม็กซิโก มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.3%

อิคาโน่ รีเทล แฟรนไชส์อิเกียที่สรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุก ๆ วัน ด้วยการนำสินค้าและของตกแต่งบ้านสัญชาติสวีเดนมาสู่ประเทศไทย รวมถึงตลาดอื่น ๆ อีก 3 ประเทศ มียอดขายรวม 26 พันล้านบาท

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น