TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกCareer & Talentส่องเทรนด์การบริหารคนปี 2024 ดึงดูดคนเก่ง เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ส่องเทรนด์การบริหารคนปี 2024 ดึงดูดคนเก่ง เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

โลกการทำงานยุคใหม่ เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนเก่งเริ่มมีตัวเลือก เอาชีวิตเป็นตัวนำ แล้วค่อยเลือกงานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากขึ้น หรือเรียกว่าเทรนด์ Work-Life fit ดังนั้นองค์กรจึงต้องปรับตัวให้ทัน รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารคนเพื่อรับมือกับเทรนด์ใหม่ในยุคปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นการทำความเข้าใจปัญหา และความต้องการของคนทำงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรในเรื่องของการบริหารคน 

MEGA TREND ปัญหาของคนทำงานที่องค์กรต้องจับตามอง

อภิชาต ขันธวิธิ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิว เจน คอนซัลแทนท์ จำกัด (QGEN) ระบุว่า สิ่งที่จะกระทบจนทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนวิธีบริหารคน มีอยู่ 4 ด้าน ประกอบไปด้วย

 1. Aging population สังคมผู้สูงอายุมีการขยายขอบเขตมากขึ้น
 2. กลุ่มคนที่พึ่งจบจากการศึกษา เริ่มมีอัตราการว่างงานสูง และมีการโยกย้ายไปทำงานข้ามประเทศมากขึ้น
 3. Advanced technology การมีเทคโนโลยี AI ที่ล้ำหน้าและเก่งขึ้น
 4. Dynamic of People and Work relationship ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคนกับองค์กร ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคนคิดว่าการไปทำงานเป็นการหาเงินให้ได้มากๆ เท่านั้น แต่ไม่ได้มองว่าองค์กรคือครอบครัวเหมือนเมื่อก่อน  

PRODUCTIVITY PARADOX พฤติกรรมที่น่าจับตามองสำหรับคนวัยทำงาน

ทุกวันนี้ พฤติกรรมคนทำงานเปลี่ยนไปหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผู้คนต่างชินกับการ Work from home ผลสำรวจพบว่า กลุ่มคนทำงานไม่อยากกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศถึง 90% แต่ในทางกลับกัน ฝั่งผู้บริหารเองอยากให้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศ 100% เลยเป็นที่มาของคำว่า Paradox คำพูดขัดแย้งกัน แต่สุดท้ายองค์กรเองก็ต้องหาจุดกึ่งกลาง เพราะฉะนั้น ปีนี้อาจจะเริ่มเห็นว่าบางบริษัทมีข้อตกลงกับพนักงานสามารถเข้าทำงาน 4 วัน ส่วน 2 วันที่เหลือคือ Work from home หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ ทำงาน 4 วัน วันละ 10 ชั่วโมง และหยุด 3 วัน ส่งผลให้เกิด Great Compromise องค์กรกับพนักงานสู่จุดที่ตกลงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เทรนด์เรื่องการบริหารคน เพื่อสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ

ส่องเทรนด์การบริหารคนปี 2024 ดึงดูดคนเก่ง เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

การบริหารคนไม่เพียงแค่การดูแล ปรับปรุงประสิทธิภาพทางองค์กรเท่านั้น แต่รวมไปถึงทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น

 • Develop สร้างทักษะ หาให้เจอว่าองค์กรต้องการ Skills อะไร ระบุทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์กับคนทำงาน
 • Distinguish สร้างความแตกต่าง สร้างวัฒนธรรมองค์กร นโยบายในการดูแลคน เพื่อหาคนในแบบที่ต้องการ และดึงดูดคนเก่งด้วย Autonomy, Mastery, Purpose
 • Discover สร้างโอกาส เข้าใจความต้องการขององค์กรและคนทำงาน เพื่อหมุนเวียนคนไปหาโอกาสใหม่ เริ่มจาก Internal Mobility ทดลอง เรียนรู้ หาโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ๆ  

อีกทั้ง ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Skooldio ระบุว่า “คนคือความเสี่ยงหลักของธุรกิจ” เนื่องจากต้นทุนในการจ้างเริ่มสูงขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยง การบริหารคนอย่างสมดุลจึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญ ด้วย 3 เทคนิคหลัก

 • S (Speed) จังหวะความเร็ว ของานเร็วไว้ก่อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่ยั่งยืน S (Sustainable) หากอยากได้งานเร็วที่สุดต้องมีเกณฑ์ที่เหมาะสม “ยอมช้าเพื่อให้ยั่งยืนขึ้น และเร็วได้มากขึ้นในอนาคต”
 • E (Efficiency) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจพนักงาน E (Emphathy) “เข้าใจพนักงานมากขึ้น เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์พนักงานได้ดียิ่งขึ้น”
 • A (Alignment) กำหนดทิศทางให้ชัดเจน แต่ต้องให้อิสระ A (Autonomy) เพราะคนทำงานยุคใหม่ไม่ชอบอยู่ในกรอบ จึงต้องมีทางเลือกให้ได้เขาอิสระมากขึ้น

เทรนด์ SKILLS ECONOMY

ปัจจุบันองค์กรต่างให้ความสำคัญกับสกิลที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานมากขึ้น ไม่ได้ดูแค่ตำแหน่งงานเหมือนแต่ก่อน แต่มองถึงทักษะ สกิลที่สามารถพัฒนาได้ รวมถึงต้องมีประโยชน์กับ Job เรียกได้ว่าเทรนด์ SKILLS ECONOMY ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญกับความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อชิ้นงานเพื่อดึงดูดคนเก่ง เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

สกิลที่ขาดไม่ได้…ไร้ทักษะ Generative AI ไม่ได้ไปต่อ

ปัจจุบันองค์กรต้องการพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ตรงกับสายงาน รวมถึงทักษะด้าน AI, Data, Digital เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีเพราะเทรนด์ Generative AI จะเข้ามาเปลี่ยนทุกอาชีพอย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น 6 ใน 10 ของบุคลากรจำเป็นต้อง Reset Skill หรือเข้ารับการฝึกอบรมก่อนปี 2027 และทุก ๆ 5 ปี ทักษะของคนก็จะมีประโยชน์ลดลงไปครึ่งหนึ่ง

รวมทักษะการทำงานที่จะทำให้องค์กรของคุณน่าอยู่ สู่สังคมที่ดี

 • Self รักตัวเองให้เป็นเริ่มต้นที่ Self-awareness
 • Other เคารพคนอื่นให้ได้
 • Deep Listening รู้จักรับฟังอย่างลึกซึ่ง
 • Communication สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ คนทำงานจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของคน โดยเฉพาะตัวเองมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “Metal Health สุขภาวะทางใจ” ที่รับรู้ศักยภาพพร้อมรับมือกับความเครียดในชีวิต  สามารถทำประโยชน์สร้างสรรค์ให้กับสังคมและตนเองได้

จุดสำคัญของพฤติกรรมคนวัยทำงานในมุมมองของจิตแพทย์

พ.ญ.พิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์นักแต่งเพลง ผู้เชียวชาญทางด้านจิตวิทยาความสุขและการสื่อสาร ระบุว่า “สุขภาพจิตใจคน ต้องเข้าใจคำว่า Mental” ประกอบไปด้วย 3 ด้าน

 • Biological เรื่องของร่างกาย สารเคมีในสมอง พันธุกรรม จนไปถึง เรื่องของ Mindset ว่ามองโลกนี้ยังไง มีทัศนคติต่องานอย่างไร
 • Social เรื่องของสภาพแวดล้อม การสื่อสาร
 • Psychological ศูนย์เสียความมั่นใจในตัวเอง รวมถึงงานต่าง ๆ อาจจะเกิดจากปัญหาครอบครัว การมีพื้นที่ปลอดภัยให้เขาแชร์หรือระบาย จะส่งผลให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น  

ในวงกว้างของประเทศ Psychological ตอนนี้วัยทำงานมีปัญหาโรคมะเร็งเยอะมากที่สุด โดยในประเทศไทยมีคนป่วยเป็นโรคมะเร็งหนึ่งแสนคนต่อปี หมายความว่าในทุก ๆ อาทิตย์มีคนป่วยเป็นมะเร็ง 400 คน เริ่มเป็นผู้บริหาร และอยู่ในคนทำงานระดับ Senior มากขึ้น อันดับที่สองคือ โรคเส้นเลือดในสมองแตก ในประเทศไทยมีคนป่วยเป็นโรคนี้ถึง 3 แสนคน และเสียชีวิต 3 หมื่นคน อีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือ NCD เช่น โรคเบาหวาน สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับการทำงาน และสุขลักษณะของการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งสิ้น

ทั้งนี้งานวิจัยพบว่า “คนทำงาน มีชุมชนของความเหงา โดดเดี่ยว ซึมเศร้า กังวลมากขึ้น และมีความอดทนน้อยลง”

Metal Health ทำไมถึงมีปัญหา ทำไมคนคนหนึ่งจิตใจเขาถึงไม่ผ่องใส ทำไมเขาถึงไม่สงบ ทำไมเขาถึงไม่เห็นความสามารถไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะว่าขาด 3 สิ่งข้างบน ที่ไม่สมดุล และไม่ Balance

เทรนด์การบริหารคนมาแรงปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความต้องการของพนักงานในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์เหล่านี้ เพื่อดึงดูดคนเก่ง เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจแห่งทักษะต่อไป “FORECAST 2024 รู้ก่อน เริ่มก่อน เปลี่ยนแปลงก่อน”

องค์กรควรติดตามเทรนด์การบริหารคนใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการทำงานและความต้องการของพนักงานสังคมยุคปัจจุบัน 

เรียบเรียงจากงาน AP Thailand Presents CTC FORECAST 2024 รู้ก่อน เริ่มก่อน เปลี่ยนแปลงก่อน (Session: PEOPLE FORECAST)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทิศทาง Climate Tech กับบทบาท AI ต่อการรับมือภาวะโลกร้อน

ทาเลนต์ไทยคืนถิ่นที่ Looloo Technology ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้าน AI

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ