TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL

ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL

หลายปีที่ผ่านมาไต้หวัน ถือเป็นพื้นที่ที่มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่างโดดเด่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ไต้หวันมีแผนพัฒนาบุคลากรด้าน AI หรือ AI Talent ปีละนับหมื่นคน มีนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ รวมถึงการนำมาใช้เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จึงได้จับมือ Professor Che-Wei LIN ผู้นำการขับเคลื่อน AI Talent Incubation ของรัฐบาลไต้หวันและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง มาร่วมเป็นอีกหนึ่งวิทยากรและพันธมิตรจัดค่าย Creative AI Camp by CP ALL ปีที่ 3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวคิดของประเทศชั้นนำด้าน AI ให้แก่เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.

Prof Che-Wei LIN อาจารย์ประจำสาขา Biomedial Engineering มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ประเทศไต้หวัน เล่าว่า การบูรณาการ AI เข้ากับศาสตร์และอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต ไปจนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยแนวโน้มจะเป็นลักษณะของการเป็นผู้ช่วยที่ทำงานร่วมกับคน หรือ Human-Computer Cooperation เพื่อช่วยให้งานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-AppMan จัด AI: Next Future in Financial World เอไอโลกใบใหม่ ของธุรกิจการเงิน
-ไวซ์ไซท์ เตรียมใช้ AI ทำ Market Data ช่วยแบรนด์แยกแยะข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย

สำหรับไต้หวันเอง ได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เพื่อใช้วิจัยเรื่องปัญหาของ AI ต่อ Supercomputer ภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์หรือ Creative AI เข้ามาทำงานร่วมกับคน ภาคการศึกษาก็มีการนำเรื่อง AI มาให้นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้

ขณะเดียวกัน ไต้หวันก็เริ่มนำ AI มาใช้ยกระดับสังคมหรือแก้ปัญหาสำคัญต่าง ๆ เช่น การดูแลและติดตามการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ COVID-19 การวิเคราะห์ COVID-19 ตามระบบขนส่งสาธารณะ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา แพลทฟอร์ม AI ของไต้หวันก็สามารถตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนการกักตัวออกไปท่องเที่ยวข้างนอก ทำให้สามารถดำเนินการจัดการและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที

“ผมพยายามเล่าให้เยาวชนที่เข้าร่วมค่าย Creative AI Camp by CP ALL เห็นภาพว่า เทรนด์ AI ในอนาคตจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไร จะสร้างผลกระทบต่อสังคม หรือ Social Impact อะไรบ้างให้กับโลกใบนี้ ทั้งด้านผลลัพธ์ที่ดีและด้านความเสี่ยง พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์วิธีการคิดค้นหัวข้องานวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับด้าน Biomedical Engineering และการศึกษาทดลองการใช้ AI ตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจ ความพร้อมในทุกสถานการณ์ และสามารถประยุกต์ใช้ AI ในฐานะศาสตร์ที่ช่วยยกระดับและสร้างสรรค์สังคม” Prof. Che-Wei LIN กล่าว

อย่างไรก็ดี เด็ก ๆ อาจเริ่มต้นคิดจากปัญหาเล็ก ๆ หรือปัญหาใกล้ตัวก่อนได้ แล้วจึงต่อยอดสู่การใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของสังคมเพิ่มเติม

ขณะที่ ดร.พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล ผู้อำนวยการ สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารโครงการ Creative AI Camp by CP ALL กล่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทีมจัดค่ายพยายามเดินหน้าจับมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ ในหลากหลายประเทศชั้นนำด้าน AI อย่างต่อเนื่อง เพราะแต่ละประเทศจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การใช้ AI ในด้านที่แตกต่างกัน เริ่มจากปีแรกจับมือกับ Advanced Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI & Robotics ปีที่สองจับมือกับ Department of Information Management) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU) ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI & Digital Transformation และปีนี้จับมือกับ Department of Biomedical Engineering มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI และนวัตกรรมทางการแพทย์

“ยิ่งมีเรื่องราวหลากหลาย เด็ก ๆ ยิ่งได้เปิดโลกกว้างยิ่งขึ้น วันนี้ทั้งสิงคโปร์ จีน และไต้หวัน ต่างมีเรื่องราวและเรื่องเล่าของการนำ AI ไปใช้ในการพัฒนาและสร้าง Social Impact ให้กับสังคม เรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้เด็ก ๆ อยากลุกขึ้นมาเรียนรู้เรื่อง AI อย่างจริงจัง และพัฒนา AI เชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม” ดร.พงส์ศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ทั้ง 3 พันธมิตรสถาบันการศึกษาจากสิงคโปร์ จีน และไต้หวัน ตลอดจนสถาบันการศึกษาของไทยอย่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและชมรมเด็กหมากล้อมจิตอาสา ถือเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมอบองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ อย่างต่อเนื่องในค่ายครั้งต่อ ๆ ไปด้วย

สำหรับค่าย Creative AI Camp by CP ALL จัดขึ้นภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มุ่งเน้นให้เหล่าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้พัฒนาทักษะความสามารถจนกลายเป็น “คนพันธุ์ AI  หัวใจโกะ” (Creative AI Ness) วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ AI  ผสมผสานปรัชญาหมากล้อม เพื่อประโยชน์ของสังคม และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนโลกในอนาคตได้ ผ่านชุมนุมนักปฏิบัติคนพันธุ์ AI  หัวใจโกะ ที่เรียกว่า Creative AI Club by CP ALL ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ 3 สิ่งใหม่ ได้แก่ 1.New Learning Space พื้นที่การเรียนรู้ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับต่อยอดด้าน AI 2.New Creative Community ชุมชนใหม่ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้าน AI และ 3.New Innovations & Solutions นวัตกรรมใหม่ ๆ และวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วย AI ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยคนในคลับ ขณะที่สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 และ คลับ ตั้งอยู่ที่ชั้น 14A อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/caicamp/

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เส้นทาง 10 ปี สู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ในช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษอีริคสันลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ 2G, 3G, 4G และ 5G

การตลาดในชีวิตจริงที่แตกต่างจากตำรา

คนที่เรียนด้านการตลาดมาแล้วมาประกอบธุรกิจเองแล้วเหมือนเจออาการเมาหมัด ไปกันไม่ถูกว่าจะเริ่มอะไรดี ทำไมสิ่งที่เรียนมามันไม่ไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

อินเทล แต่งตั้ง “สตีฟ ลอง” เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

บริษัท อินเทล คอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศการแต่งตั้ง สตีเฟ่น เอ ลอง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ)

ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล เทคลีดเดอร์แห่ง KBTG ผู้ฝันสร้าง Impact ให้ประเทศ

KBTG บริษัทของคนไทยที่พยายามยกมาตรฐานให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งคนไทยและต่างชาติให้เข้ามาทำงาน

เดอะมอลล์กรุ๊ป จับมือ บิทคับ ตั้ง JV “บิทคับ เอ็ม” ดันไทยเป็นฮับสินทรัพย์ดิจิทัลภูมิภาคเอเชีย

บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กรุยทางสร้างประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชีย

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด “ศูนย์ข้อเทียม” นำแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน" ประกาศเตรียมความพร้อมเปิด "ศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพก"

เคแบงก์ผนึก 5 รพ.รัฐพัฒนา Digital Healthcare Platform ให้คนไข้ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น “Smart Hospital” กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งพัฒนา Digital Healthcare Platform

YouTrip ปิดดีลซีรีส์เอ 30 ล้านเหรียญ พร้อมโตก้าวกระโดด

YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบ Series A มูลค่าเงินลงทุนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

SC Asset บุกตลาด Cryptocurrency จับมือกับ Zipmex ร่วมพัฒนา Ecosystem

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ถึง 10 เท่า และเติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้ใช้คริปโตฯ ที่มากขึ้น

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่ เตรียมดำเนินงานเชิงรุกในปี 2565

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ (แอลจี) ได้ประกาศว่า วิลเลียม โช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

MUST READ

กลยุทธ์ Smartphone × AIoT ของเสียวหมี่ ดัน Q3/64 กำไรเติบโต

เสียวหมี่ คอร์เปอเรชัน บริษัทด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะด้วยการเป็นผู้นำด้านสมาร์ทโฟนและสมาร์ทฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อบนแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT)

40 ปีที่ไม่มี “ของใหม่” ….แพ้เวียดนามหลุดลุ่ยในทุกด้าน

บทบาทของผู้ว่าแบงก์ชาติในสถานการณ์โควิด ไม่เพียงแต่การเร่งมาตรการที่จะแก้ปัญหา "หนี้" อีกบทบาทหนึ่งคือการนำเสนอแนวทางการหลุดออกจากกับดักที่ประเทศไทยติดกับดักนี้มากว่า 40 ปี

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

5 คำทำนายไซเบอร์ซิเคียวริตี้ปี 2565

เคแบงก์ผนึก 5 รพ.รัฐพัฒนา Digital Healthcare Platform ให้คนไข้ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น “Smart Hospital” กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งพัฒนา Digital Healthcare Platform

GWM เปิดตัว All New HAVAL JOLION Hybrid SUV อย่างเป็นทางการ เริ่มต้นที่ 879,000 บาท

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว All New HAVAL JOLION Hybrid SUV (ออล นิว ฮาวาล โจไลอ้อน ไฮบริด เอสยูวี) อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น