TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ผลสำรวจเผย พนักงานใน SEA คาดหวังการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหลังโควิด-19

ผลสำรวจเผย พนักงานใน SEA คาดหวังการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหลังโควิด-19

ผลการศึกษาจาก Qualtrics รายงานว่าพนักงานเกือบ 3 ใน 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (74%) ต่างคาดหวังว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตนทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลัง สถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากมีการ ปรับตัว และ ปรับการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาด

-ผลสำรวจเผย คนไทยเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบ “New Normal”
-ผลสำรวจเผย ทำงานที่บ้านเพิ่มประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่าย

หนึ่งในผลการสำรวจที่น่าจับตาจากการศึกษาเรื่อง การทำงานที่แตกต่าง (Work Different) ซึ่งเป็นผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 611 คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมผู้ตอบแบบสอบถามคนไทยมากกว่า 350 คนที่ให้คะแนน นายจ้างสำหรับมาตรการ การรับมือของบริษัทในช่วงการแพร่ระบาดมากกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ว่ากิจวัตรการทำงานอะไรที่พนักงานต้องการทำต่อไป เมื่อการแพร่ระบาดจบลง และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการทำงานอะไร ที่พนักงานคาดหวังที่จะได้เห็น

คนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม (66%) ให้คะแนนนายจ้างสำหรับมาตรการ การรับมือของบริษัทในช่วงแพร่ระบาดว่าอยู่ “เหนือค่าเฉลี่ย”

ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและทุกคนทำงานจากบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (58%) กล่าวว่า พวกเขาได้รับประสบการณ์ โดยรวมที่ดีขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด ในขณะที่ 27% ตอบว่าเหมือนเดิม มาตรการของนายจ้างที่ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่ามีค่าในช่วงการแพร่ระบาด คือ ความยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงาน (28%) และการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้น (17%)

เหมา เจน ฟู ประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Qualtrics กล่าวว่า “ผลจากการที่นายจ้างคิดไวทำไว ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น (67%) ในองค์กรของพวกเขา และมีความภูมิใจมากขึ้น (68%) ในการจะทำงานให้องค์กร มาตรการดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้พนักงานเป็นศูนย์กลางในการสร้างนโยบายและการปฏิบัติในช่วงระหว่างการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการใช้ฟรีโซลูชั่น Remote และ On-site work pulse ของ Qualtrics ซึ่ง มากกว่า 55,000 องค์กรทั่วโลกได้นำไปใช้งาน”

เหมา เจน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถึงแม้ว่า หลายองค์กร ปรับมาตรการมาถูกทางแล้วก็ตาม ธุรกิจ ต้องยังคงเดินหน้าต่อไป ด้านพนักงาน ยังคงต้องการให้องค์กรรับฟัง และปรับเปลี่ยนนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์ ธุรกิจต่างๆควรคำนึงถึงพนักงานเป็นหลัก และนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ ในยุคนี้”

ทำงานให้แตกต่างได้อย่างไร

ในขณะที่ธุรกิจต่าง ๆ ต่างกำลังวางแผนและจัดการการกลับมาทำงาน Qualtrics ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกว่ามาตรการอะไรที่พนักงานต้องการเห็น และนโยบายอะไรที่พวกเขาคาดหวังจากนายจ้าง”

พนักงานกว่า 90% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอบว่า การสอบถามความคิดเห็นเรื่องนโยบายอะไรที่พวกเขาให้ความสำคัญ ต้องการจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการกลับมาทำงาน สองมาตรการสำคัญที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการเห็นมากที่สุด คือ มาตรการด้านสุขอนามัย (11%) และชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่น (9%)

เหมา เจน กล่าวต่อว่า “ในขณะที่มีการพูดถึงกันมาก ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเหมือนเดิม หรือเราจะคุ้นเคยกับ “ภาวะปกติแบบใหม่” ได้อย่างไร การพูดถึงเช่นนั้นเป็นการพูดที่ อาจจะหลงประเด็นไปจากจุดสำคัญที่ว่า บริษัทต่างๆ จะทำอย่างไรให้กลับมาดีกว่าเดิม แข็งแกร่งกว่าเดิม และ ทำให้พนักงาน รู้สึก ผูกพันกับบริษัทมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพบว่า การเปลี่ยนวิธีการรับฟัง เสียงสะท้อนจากพนักงาน และการให้พนักงานมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรที่ดำเนินการ ปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจะได้เปรียบคู่แข่ง และ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อไป นับตั้งแต่การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และสร้างความภักดีต่อองค์กร รวมถึงพนักงาน จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ความสำคัญของฟีดแบค

การศึกษาพบว่า 83% ของพนักงานคิดว่าการที่นายจ้างรับฟังความคิดเห็นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งสำคัญมาก ในขณะที่ 72% ของพนักงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่านายจ้างรับฟังและได้ปฏิบัติ (71%) ตามข้อเสนอแนะมากขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาด

เหมา เจน กล่าวต่อว่า “ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การรับฟังและปฏิบัติต่อสิ่งที่พนักงานต้องการ เป็นปัจจัยที่จะสร้างความมั่นใจให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยและรู้สึก ว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากองค์กร เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ความคาดหวังของพนักงาน ที่มีต่อองค์กรได้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิง องค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากวิธีการเดิมๆ ตอนนี้การมีฟีดแบคและ ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด สำหรับพนักงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงทักษะผู้นำ ที่จะนำ นโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล อย่างมีประสิทธิภาพคือหัวใจหลักในยุคนี้

ผลการศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม

กลุ่มรีเทล: พนักงานรีเทลมากกว่าสามในสี่ (79%) คาดหวังว่าจะได้เห็นองค์กรมุ่งเน้นในการขายผ่านอีคอมเมิร์ซและมีระบบจัดส่งถึงบ้าน (84%) หลังจากช่วงการแพร่ระบาด และเสียงส่วนใหญ่ (83%) คาดหวังว่าธุรกิจจะมุ่งเน้นในการเพิ่มฟังก์ชั่นใช้งานบนเว็บไซต์และปรับปรุงการใช้งานได้มากขึ้น

กลุ่มเทคโนโลยี: พนักงานส่วนใหญ่ (82%) ยอมรับว่าอุตสาหกรรมได้ตอบรับอย่างดีต่อการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ช่วงแพร่ระบาด ซึ่งมากกว่าครึ่ง (66%) รู้สึกว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

การเปลี่ยนแปลงที่พนักงานอยากเห็นซึ่งเป็นผลกระทบจากช่วงแพร่ระบาด ประกอบด้วย

-70% คาดหวังที่จะให้มีการทำงานจากที่ไหนก็ได้
-81% คาดหวังว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น
-73% คาดหวังว่าจะมีการเพิ่มการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมมากขึ้น

กลุ่มยานยนต์: 85% ของพนักงานบอกว่า องค์กรของพวกเขาปฏิบัติได้ดีต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอันเกิดจาก โควิด-19 ซึ่งครึ่งหนึ่ง (50%) กล่าวว่าพวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะที่อุตสาหกรรมมีการตอบรับต่อสถานการณ์อย่างดี พนักงานคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพื้นฐาน ประกอบด้วย

-80% คาดหวังว่าจะได้เห็น การส่งมอบรถแบบไร้การสัมผัสไปถึงมือผู้บริโภค
-76% ยอมรับว่า จะมีการขายรถผ่านออนไลน์มากขึ้น
-72% ยอมรับว่า จะมีการเปลี่ยนโมเดลการให้บริการและเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยให้บริการจากระยะไกลได้

กลุ่มการบริการทางการเงิน: 83% ของพนักงานบริการทางการเงินยอมรับว่าอุตสาหกรรมของตนตอบรับต่อสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี พนักงานต่างคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย

-79% คาดหวังที่จะเห็นการทำงานจากที่ไหนก็ได้
-85% คาดหวังที่จะเห็นบริการออนไลน์และบริการดิจิทัล มากขึ้น
-79% ยอมรับว่า จะมีการ มุ่งไปใช้เทคโนโลยีใหม่
-83% คาดหวังว่าจะเห็นการเพิ่มนวัตกรรม เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ: การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้รับการคาดหวังว่าจะ เน้นเรื่องของบุคคลและมาตรการการป้องกันด้านสุขอนามัย มากกว่าการเปลี่ยนแปลงทีใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ประกอบด้วย

-89% คาดหวังว่าที่จะได้เห็นการมุ่งเน้นในเรื่องความสะอาดมากขึ้น
-79% คาดหวังที่จะมีพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้การออกแบบการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ง่ายขึ้น
-85% คาดหวังว่าจะมีการลงทุน ในการใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัสมากขึ้น

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-ดีแทค เผย “เบอร์มงคล” ดันยอดเปิดเบอร์ใหม่โต 3 เท่า
-Digital Transformation “คน” สำคัญไม่แพ้ “เทคโนโลยี”
-อาถรรพ์ WEH สายลมร้อน ๆ ในอุ้งมือ ณพ ณรงค์เดช
-Edge เป็นโอกาส ภัยคุกคาม หรือการรบกวนสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมกันแน่?

Lastest News

KT Ventures ประกาศพันธกิจ สร้างยูนิคอร์นให้ประเทศไทย

เป็น Krungthai Innovation Lab มา 2 ปี ปัจจุบัน KT Ventures เป็น Investment Arm ของ บริษัท อินฟินิธัส จำกัด มีพันธกิจ คือ จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยสร้างยูนิคอร์นให้ประเทศไทย

รถเก่าแลกรถใหม่ …. ระวังซ้ำรอย “รถคันแรก”

หลังจากได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากโครงการ "คนละครึ่ง" รัฐบาล "ลุงตู่" กำลังเตรียมจะขยับโครงการใหม่แบบบิ๊กเบิ้ม จะเห็นว่าเพียงแค่โหมโรงว่ารัฐบาลกำลังจะจัดโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่”

เงินดิจิทัล เปลี่ยนโลกได้จริงหรือ

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) และสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงมากทั้งแง่บวกและแง่ลบ

FlowAccount เปิดตัว AutoKey สแกนบิล ทำบัญชีค่าใช้จ่าย และเก็บไฟล์เอกสารในที่เดียว

FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เปิดตัว AutoKey เว็บแอปพลิเคชันล่าสุดที่นำเทคโนโลยีสแกนเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบสแกนบิลและใบเสร็จเพื่อการทำบัญชี

Sleep Market โต 432 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เปิดสถิติคนไทย 19 ล้านคน เผชิญปัญหานอนไม่หลับจากสังคมเร่งรีบและเศรษฐกิจผันผวน ส่งผล Sleep Market เติบโตต่อเนื่อง

ชำแหละวิวัฒนาการผลิตมือถือ และทำไมต้อง “ทิ้งให้ดี” ที่ดีแทค

รู้หรือไม่? ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์มือถือมากถึง 93.7 ล้านเบอร์ และทุก ๆ ปีจะมีโทรศัพท์มือถือใหม่จำหน่ายออกสู่ตลาดปีละประมาณ 14 ล้านเครื่อง

แกร็บ ออกแถลงการณ์ หลังผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เชียงใหม่ ใช้บริการ Grab

แถลงการณ์จาก แกร็บ ประเทศไทย เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab ในจังหวัดเชียงใหม่

พาโล อัลโต ผนึกมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะว่าที่บัณฑิตป้อนอุตสาหกรรมไซเบอร์ ซีเคียวริตี้

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมโครงการ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ อะคาเดมี

คอนติเนนทอล พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัย

คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ แบงคอก จัดงานแถลงข่าวการคาดการณ์ผลประกอบการประจำปี 2563 พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์มิติใหม่

โรบินฮู้ด ดึงห้องอาหาร 8 โรงแรมกรุงเทพฯ ขึ้นแพลตฟอร์ม

“โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ร่วมกับ “8 โรงแรมชั้นนำ” นำห้องอาหารที่เปิดให้บริการภายในโรงแรมขึ้นแพลตฟอร์ม พร้อมส่งความอร่อยระดับ 5 ดาวถึงบ้านลูกค้า

MUST READ

อว. เร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University)

‘ดิสรัปเตอร์’ ในช่วงโควิด-19 เพิ่มโอกาสทำธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมหลักในอาเซียน

ผลการศึกษาล่าสุดของซิสโก้และจังเกิล เวนเจอร์ส (Jungle Ventures) เผย การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของอาเซียน

บล.บัวหลวง พัฒนาเครื่องมือเพื่อการลงทุนให้ลูกค้า

หลักทรัพย์บัวหลวง ชูนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Pre Trade, Trade และ Trade เพื่อให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว สะดวก ครบ จบในที่เดียว

สินเชื่อสีน้ำเงิน สนับสนุน รีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวดต่อปี

เงินทุนสนับสนุนมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐที่จัดการโดย IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกถูกมอบให้กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (IVGS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ผู้ผลิตและผู้รีไซเคิลเม็ดพลาสติก PET

รถเก่าแลกรถใหม่ …. ระวังซ้ำรอย “รถคันแรก”

หลังจากได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากโครงการ "คนละครึ่ง" รัฐบาล "ลุงตู่" กำลังเตรียมจะขยับโครงการใหม่แบบบิ๊กเบิ้ม จะเห็นว่าเพียงแค่โหมโรงว่ารัฐบาลกำลังจะจัดโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น