TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ ปราสาททรายที่พังทลายเพียงเดือนเดียว

ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ ปราสาททรายที่พังทลายเพียงเดือนเดียว

ากจำกันได้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เปิดเกาะภูเก็ต ในโครงการเปิดประเทศไทย สำหรับการ​ท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว “ภูเก็ต แซนด์บอกซ์” เป็นการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนครบและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตโดยตรงผ่านทางเครื่องบิน และท่องเที่ยวในจังหวัดได้โดยไม่ต้องกักตัว

โดยเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว เพิ่มโอกาสการจ้างงาน ต่อยอดสินค้าบริการ ในธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ

ภาพนายกรัฐมนตรีรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยด้วยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นับเป็นความหวังของชาวภูเก็ต และหากโครงการนี้สำเร็จจะเป็นตัวอย่างให้อีกหลายจังหวัดที่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวเป็นหลักได้นำโมเดลดังกล่าวไปใช้ด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดระบุว่าโครงการอาจถูกระงับหรือยกเลิกหากมีการระบาดของ Covid-19 ในจังหวัดภูเก็ต ในกรณีดังนี้

  • มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 รายต่อสัปดาห์
  • มีลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล
  • มีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์
  • มีการระบาดในวงกว้างที่หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้
  • มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 เดือนที่ประชาชนชาวภูเก็ตร่วมใจกัน 

ข้อมูลจาก สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ. ภูเก็ต) ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ระบุว่า ภูเก็ตมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในจังหวัด จำนวน 466,587 คน ได้รับวัคซีนแล้ว แบ่งเป็น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 412,732 คน คิดเป็น 88% ของประชากร ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 321,779 คน คิดเป็น 69% ของจำนวนประชากร 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต ลงนามในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4202/2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 สาระสำคัญคือ ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) เว้นแต่ เป็นบุคคล หรือผู้ขับขี่ยานพาหนะเกี่ยวกับรถฉุกเฉินทางการแพทย์ ขนส่งยา เวชภัณฑ์ ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง ขนส่งเงินของธนาคาร และอื่น ๆ ที่จำเป็น 

โดยผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac), ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca), ไฟเซอร์ (Pfizer), โมเดอร์นา (Moderna), จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

การลงนามในคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น จากยอดผู้ติดเชื้อใหม่ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม จำนวน 145 คน ซึ่งเกิน 90 รายต่อสัปดาห์ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจนำไปสู่การทบทวนยุติโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากสสจ. ภูเก็ต ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต  50 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox 1 ราย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต  24 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox 1 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่จากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน 3 ราย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต 38 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox 2 ราย โดยสาธารณสุขอำเภอกะทู้ แถลงว่าผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่พักอยู่ในแคมป์คนงานในพื้นที่ ต.ป่าตอง ใกล้ๆ กับเทศบาลเมืองป่าตองจำนวน 13 ราย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต 23 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox 1 ราย และ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากโครงการรับผู้ป่วยกลับบ้าน 3 ราย

ปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 44 / 2564 เพิ่มมาตรการ ปิดพื้นที่เสี่ยงที่เป็นจุดของการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 โดย ปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟลอเรสต้า และ Festival เป็นระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.-2 ส.ค.2564  ปิดโรงเรียน สถานศึกษาต่อไปจนถึงวันที่ 16 ส.ค.2564 ปิดสนามกีฬา สนามฟุตบอลสนามฟุตซอล และสนามแบดมินตัน การจัดกิจกรรมรวมตัวกันได้ไม่เกิน 100 คน  ตลาดนัด/ตลาดสด จำกัดคนเข้าใช้พื้นที่ 4 ตร.ม./คน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต 28 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Phuket Sandbo 2 ราย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที 11กรกฎาคม 2564 ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในคำสั่ง จ.ภูเก็ต ที่ 3860/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัด หรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไปแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้น

ขณะนี้ ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่า โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จะเดินหน้าหรือไม่ จากข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1-26 ก.ค.2564 รวม 11,806 คน  ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยคาดการณ์ว่า โครงการนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นหลักแสนคนที่จะเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในภูเก็ต นอกจากนี้ จากการคัดกรองพบผู้ติดเชื้อ 26 คนในโครงการนี้

ผู้มีอำนาจคงต้องประเมินว่า หลังจากผ่านพ้นไป 1 เดือน โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จะเป็นกระบะทรายกันเจ็บต่อไปอีก หรือจะเป็นปราสาททรายที่ถูกน้ำทะเลพัดพังครืนลงมา

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“วิกฤติอาหาร” หายนะรอบใหม่

ดังที่รู้กันว่าผลจากวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ขาลง ทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การใช้น้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้น

6 ปีกับภารกิจที่ท้าทายของ “ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” บนเส้นทางการบริหาร สวทช. และการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. สำหรับเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 25 ปีของ สวทช. ก่อนที่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล จะก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวทช. สองสมัย (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2559-วันที่ 26 สิงหาคม 2565)

ดีแทค-มูลนิธิชัยพัฒนา-เนคเทค นำ 5G ตอบโจทย์การเพาะ “เห็ดหลินจือ” ในฤดูหนาวสำเร็จ เพิ่มรายได้เกษตรกรในพื้นที่อากาศหนาวเย็น

ดีแทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช. คิดค้นโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะกรณีศึกษาเห็ดหลินจือ นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz พร้อม IoT และ Machine Leaning ตอบโจทย์เพาะเห็ดหลินจือในฤดูหนาวเลขตัวเดียวสำเร็จ

อาดิดาส และ พาร์ลีย์ ชวนร่วมกันอนุรักษ์มหาสมุทร ผ่านแคมเปญ ‘Run for the Oceans’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

อาดิดาส และ พาร์ลีย์ ร่วมเฉลิมฉลองวันมหาสมุทรโลกที่จะมาถึงในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ด้วยการเชิญชวนคอมมูนิตี้ของคนรักการออกกำลังกายทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม Run for the Oceans ปีที่ 5 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2565

MUST READ

3 สมาคมจุฬาฯ ผนึก กกร. จัดเสวนาระดับชาติ “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” แลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ครั้งแรกในประเทศไทย จับมือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดงานเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ครั้งแรกในประเทศไทย

หัวเว่ย จัดทัพเรือธงปี 2022: สมาร์ทโฟน 3 รุ่น สมาร์ทวอทช์ HarmonyOS หูฟัง Semi In-Ear

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวครั้งใหญ่ HUAWEI Flagship Product Launch 2022 เผยไลน์อัปผลิตภัณฑ์เรือธงแห่งปี 2022 เริ่มต้นที่กลุ่มสมาร์ทโฟนตอบโจทย์ทุกระดับความต้องการ

“อิมแพ็ค ฟาร์ม” โครงการ CSR ของบางกอกแลนด์ หวังสร้างอิมแพคให้เกษตรกรอินทรีย์ไทย

การทำเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์กานิค (Organic) นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรกรรมที่มีความละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลา ความรู้ และความอดทนของเกษตรกรอย่างมาก แต่การทำการตลาดเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นยากกว่า

SCGP ทุ่ม 2,450 ล้าน ขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษอีก 75,000 ตันต่อปี คาดพร้อมผลิตเชิงพาณิชย์กลางปี 66

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษในประเทศไทยอีก 75,000 ตันต่อปี ด้วยงบลงทุน 2,450 ล้านบาท

บลูบิค แนะภาคธุรกิจปรับใช้แนวปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ทำ ‘Data Architecture’ ยกระดับคุณภาพฐานข้อมูล – ปลดล็อกศักยภาพปัญญาประดิษฐ์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แนะภาคธุรกิจเร่งทำ “Data Architecture หรือ สถาปัตยกรรมข้อมูล” ในการออกแบบและสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรในทุกกระบวนการ ให้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบและมีมาตรฐาน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น