TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight NIA ปรับบทบาท รีโฟกัสนวัตกรรม ฟื้นประเทศหลังโควิด

NIA ปรับบทบาท รีโฟกัสนวัตกรรม ฟื้นประเทศหลังโควิด

วิกฤติโควิด-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้ต้องหันมามองคำว่า “นวัตกรรม” ในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่ง NIA ได้เข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมของประเทศ นอกเหนือจากการให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันความหมายของนวัตกรรมเปลี่ยนไปจากการที่พัฒนามาเพื่อสร้างรายได้ เป็นการพัฒนามาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในระดับโลก เช่น เข้ามาเร่งให้โรงพยาบาลต้องมาทำเรื่องการแพทย์ทางไกล หน่วยงานรัฐต้องให้บริการประชาชนแบบไร้สัมผัส หรือแม้แต่การเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวกับ The Story Thailand ว่า โควิด-19 ทำให้ภาพของนวัตกรรมเปลี่ยนไป ทำให้คนไม่พัฒนานวัตกรรมแบบซื้อมาขายไปในรูปแบบเดิม แต่จะมีแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นดิจิทัล เพราะโควิด-19 ทำให้เห็นว่า ดิจิทัลช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น ขณะที่ยังมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบดิจิทัล เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงระบบ คนที่อยู่ชายขอบของประเทศ หรือคนยากจน ทำให้เห็นว่าต้องปรับมาพัฒนานวัตกรรมแบบทั่วถึง

“NIA เปลี่ยนบทบาทมา 2-3 ปีแล้ว แต่เมื่อถามว่าต้องเปลี่ยนอีกหรือไม่ ก็ต้องเปลี่ยนอีก โดยจะเปลี่ยนใน 3 บริบท”

1.ปรับตัวเองจากหน่วยงานที่ให้ทุนนักธุรกิจ เป็นคนที่คอยสร้างสะพานหรือซ่อมสะพานที่เชื่อมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

2.การสร้างตลาดใหม่ พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และอุตสาหกรรมที่ต้องการขยายตัว ดึงความสามารถของผู้ประกอบการไทย ให้เป็นผู้ให้บริการกับภาคราชการ เพราะฉะนั้นภาคราชการจะเป็น Accelerator กลุ่มใหม่ ที่จะเป็นผู้ใช้นวัตกรรม

3.สร้างแบรนด์ประเทศไทย ให้ต่างชาติเห็นว่าไทยมีบริษัทมีความสามารถหลากหลายสาขา และมีความเป็นนวัตกรรมสูง

โดยโฟกัสไปที่ 3 กลุ่ม คือ

1.นวัตกรรมด้านธุรกิจ กลุ่มที่เป็น Deep Tech เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งยังขาดอยู่มาก โดยเฉพาะด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง AI ML AR VR

2.MarTech หมายถึง Music Art Recreation Technology กลุ่มที่ทำเรื่องอุตสาหกรรมดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสามกลุ่มนี้จะเข้ามามีผลกับกลุ่ม MICE ที่ทำเรื่องงานนิทรรศการต่าง ๆ

3.นวัตกรรมสังคม เป็นส่วนที่สร้างความยั่งยืนและความทั่วถึง ช่วยคนที่ไม่มีกำลังจ่ายให้กับเทคโนโลยี

เชื่อมรัฐ-เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวว่า NIA เริ่มต้นปรับตัวเองจากการทำงานบทบาทเดียว คือ การให้ทุนผู้ประกอบการเป็นคนดูแลระบบ เพราะฉะนั้น 3-4 ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบ โดยโฟกัสที่ 2 ส่วน คือ บริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดไหน ถ้าอยากทำนวัตกรรม ก็จะสนับสนุนทุกเรื่องตั้งแต่วันแรก อีกส่วนคือให้โอกาสทางนวัตกรรมในภูมิภาค NIA เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างน้อย 26 จังหวัดทั่วประเทศ และมีศูนย์กลางนวัตกรรม (Innovation Hub) ที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ เพราะฉะนั้นการสร้างโอกาสทางนวัตกรรมให้กระจายออกไปได้ นวัตกรรมของผู้ประกอบการจะไม่กระจุกตัว

ทำงานร่วมกับ 47 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในมิติของการยกระดับมหาวิทยาลัยของการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงสถาบันอาชีวะ 800 กว่าแห่ง

ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สมาคมสตาร์ตอัพฯ รวมถึงสมาคมธนาคาร เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านธุรกิจ

ร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการต่างประเทศ ทำให้เกิดการบริการภาครัฐ และรัฐเข้าใจว่าบทบาทการสนับสนุนและผู้ใช้สามารถช่วยระบบอย่างไรได้บ้าง

ด้านต่างประเทศมีพาร์ทเนอร์กับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ในประเทศที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม 10 อันดับแรก เพราะฉะนั้นเมื่อสตาร์ตอัพ หรือ SMEs ต้องการไปทำธุรกิจในประเทศเหล่านั้น ก็จะสนับสนุนได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านตลาดและการเข้าสู่ระบบนิเวศของประเทศนั้น ๆ

ไทยยังต้องพัฒนานวัตกรรม

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวว่า จากข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นวัตกรรมถูกพัฒนาโดยบริษัทใหญ่ ๆ ของไทย บริษัทเหล่านี้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในระดับต่ำจนถึงกลาง ซึ่งไม่ใช่เรื่องแย่ เพราะอุตสาหกรรมไฮเทคจะเป็นเรื่องของ ยา การต่อเครื่องบิน และ อุตสาหกรรมทางทหาร ซึ่งไทยไม่มีบริษัทเหล่านี้

บริษัทของไทยสามารถทำได้ดีในช่วงที่ผ่านมา ถ้าให้คะแนนความสามารถให้ได้ถึง 9 จาก 10 คะแนนในเรื่องความพยายามเข้าถึงนวัตกรรมโดยมีผู้นำเป็นเอกชนรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย และยังมีบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางบางส่วนที่ทำนวัตกรรมมากขึ้น

ขณะที่คะแนนด้านความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรมสอบผ่านแค่ 5 จาก 10 คะแนน สำหรับเอกชน

ส่วนหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมมากขึ้นด้านความตระหนักให้เต็ม 10 แต่กระบวนการทำงานและกระบวนการสนับสนุนที่ทางยังเดินไม่ถูกทาง ยังสอบตกอยู่ ได้คะแนนแค่ 4 จาก 10

“ประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ 3 ล้านราย แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนวัตกรรมทั้งหมด เราต้องการแค่ 2,000 รายที่เป็นเรือธงก็น่าจะเพียงพอทำให้ประเทศไทยก้าวไปได้อีกระดับหนึ่ง”

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวต่อว่า ขณะที่ด้านประชาสังคมหรือภาคตลาด คนไทยติดอันดับ 28 ของโลกในความเป็นตลาดนวัตกรรม เพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมหลายต้องการเข้ามาเปิดตัวและทดสอบที่ประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะต้องมองภาพว่าการสมดุลระหว่าง การวิจัย การสอน และการพัฒนานวัตกรรม จะบริหารจัดการอย่างไร

ความท้าทายอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้สตาร์ตอัพ SMEs และ กิจการเพื่อสังคม ไปต่อได้ด้วยนวัตกรรม ซึ่งสตาร์ตอัพจะต้องคิดระดับโลก

“เราอยากให้สตาร์ตอัพไปโตในต่างประเทศ เพราะสตาร์ตอัพต้องปรับธุรกิจจากภาวะต่าง ๆ ภายในประเทศ ต้องได้เงินทุนจากต่างประเทศและในประเทศ และการจะโตในต่างประเทศก็ต้องมีรากฐานในประเทศก่อน เพราะฉะนั้นมันเป็นลำดับความสำคัญเดียวกัน”

“เป้าหมายที่รับมาคือต้องสร้างยูนิคอร์นในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเราคาดหวังว่าประเทศไทยจะมียูนิคอร์น แต่จะเป็นในอุตสาหกรรมไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของสตาร์ตอัพ จากที่ดูน่าจะเป็น Fintech, AgriTech หรือ FoodTech” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

อศินา พรวศิน – สัมภาษณ์
ทรงกลด แซ่โง้ว – เรียบเรียง

บทสัมภาษณ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-QueQ ชูกลยุทธ์ Social Distancing Enabler ลุยตลาดใหม่
-ไมโครซอฟท์ พร้อมช่วยธุรกิจไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19
-FinGas ทรานส์ฟอร์มร้านแก๊ส สร้างอีโคซิสเต็มส์ผู้ใช้แก๊ส
-LINE ตอกย้ำ บทบาท Beyond Super App ดันชีวิตคนไทย Life on LINE
-“ดิจิทัลพีอาร์” ฉลาดสื่อสาร เข้าใจคน-เทคโนโลยี

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“ไซมอน เดล” นำทัพ Adobe ในเกาหลี

อะโดบี ประกาศแต่งตั้ง ไซมอน เดล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอะโดบีประจำประเทศเกาหลี

WEDO ชวนนักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม “WEDO Young Talent Program 2022”

WEDO เปิดตัว “WEDO Young Talent Program 2022” ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของMicro Enterprise จำนวน 13 สัปดาห์

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

MUST READ

SCB 10X ร่วมลงทุนรอบ Series B ใน “Sygnum” ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร

เอสซีบีเท็นเอกซ์ (SCB 10X) เดินหน้าลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่องล่าสุดประกาศร่วมลงทุนอีกครั้งใน “Sygnum” ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของโลกที่ได้รับใบอนุญาตการธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์และใบอนุญาตบริการตลาดทุนในสิงคโปร์ในการระดมทุนรอบ Series B  ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำระดับโลกนำโดย Sun Hung Kai & Co. Limited (SEHK: 86) พร้อมด้วย SBI Holdings, Meta Investments, Animoca Brands และ WeMade โดยการระดมทุนครั้งนี้ส่งผลให้ Sygnum มีมูลค่าบริษัทหลังการลงทุน (Post-Money Valuation) สูงถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

TON มุ่งมั่นผลักดัน IoT Technology เสริมแกร่งธุรกิจไทยสู่เวทีโลก

แม้รัฐบาลจะวางนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการให้ขยับเข้าใกล้ Thailand 4.0 Initiatives มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่การสร้าง ecosystem เพื่อรองรับ Internet of Things (IoT) ยังค่อนข้างล่าช้า

ซัมซุง จับมือ ZEPETO ให้ผู้ใช้สัมผัสนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในโลกเมตาเวิร์ส

จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้เป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์ทีวีและสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากซัมซุงที่อยากได้มานาน และได้นำสุดยอดนวัตกรรมดีไซน์สุดล้ำมาแต่งบ้านตามสไตล์ของคุณ

ส่องกระแสโซเชียลกับ 5 อันดับสินค้าขึ้นราคาที่ถูกพูดถึงมากที่สุด!

จากสภาวะวิกฤติสินค้าขึ้นราคาในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา “หมู” ไต่ราคาขึ้นสูงเป็นประวัติศาสตร์ ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง

กรุงไทย เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง AI Index Linked Note อิงหุ้นธุรกิจ AI ระดับโลกคุ้มครองเงินต้น 100%

“กรุงไทย” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Solactive Global Artificial Intelligence ESG (SOAIESG5) อายุ 5 ปี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น