TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ธุรกิจการบินยังมีอนาคต ในสายตาผู้ผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจ

ธุรกิจการบินยังมีอนาคต ในสายตาผู้ผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจ

ต้นน้ำของธุรกิจการบิน คือ สถาบันการศึกษา ในสมัยที่ธุรกิจการบินรุ่งเรือง มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการบินมากถึง 26 แห่ง ผลิตบุคลากรป้อนให้กับธุรกิจดังกล่าว เมื่อประมาณปี 2559 ประเทศไทยมีนักบินจำนวน 2,500-3,000 คนในแต่ลปีต้องการนักบินใหม่ 400 -500 คน แต่สถาบันการศึกษาสามารถผลิตนักบินป้อนได้เพียง 200 กว่าคน

กลุ่มวิศวกรด้านการบินและช่างอากาศยาน มีประมาณ 8,000-9,000 คน ในแต่ละปีผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการบินเพิ่ม 300 กว่าคน ทั้งที่ความต้องการมากกว่า 400 คนต่อปี ส่วนลูกเรือที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ทั้งแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วต มีความต้องการเป็นระยะแล้วแต่การบริหารจัดการของสายการบินที่มีความต้องการและจัดสอบ

มาในยุค 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่มีการะบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ทำให้ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการปิดน่านฟ้าในหลายประเทศ ส่งกระทบกับการเรียนการสอนด้านธุรกิจการบินในประเทศไทย มีบางสถาบันได้ปิดการเรียนการสอนไปแล้ว ในขณะที่บางสถาบันมีจำนวนนักเรียนสมัครเข้ามาเรียนน้อยมาก

-เบียร์ช้างไทย จะไปสร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนต่างประเทศ อีกแล้ว?
-Art Marketing ตัวช่วยสร้างความแตกต่าง และสร้างเม็ดเงินของแบรนด์

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นสถานบันการศึกษาที่ใคร ๆ หลายคนใฝ่ฝัน เพื่อจะได้ทำงานเกี่ยวกับด้านการบิน  เมื่อก่อนมีคนสมัครเรียนจำนวนเยอะประมาณ 4,000 คน สอบแข่งขันให้เหลือ 500 – 550 คน ปัจจุบันจำนวนผู้สมัครลดลงอย่างมาก

ภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2564 จะเปิดรับสมัคร 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 portfolio ปิดรับสมัครแล้ว รอบที่ 2 โควตา รับสมัครวันที่ 18 ม.ค.-25 ก.พ. 2564 และรอบที่ 3 รับตรงวันที่ 16 ธ.ค. 2563-1 เม.ย. 2564 โดยปีนี้จะรับสมัครนักเรียน 550 คน

ปกติรายได้หลักของสถาบัน จะเป็นหลักสูตรนักบิน เพราะมีค่าเรียนคนละ 2.6 ล้นบาท ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี เดิมมีผู้เรียนเยอะสามารถผลิตนักบินออกสู่ตลาดได้ 100 คนต่อปี แต่ขณะไม่มีคนสมัครมาเรียนทำให้ขาดรายได้ ดังนั้นจึงมีการหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล ที่เป็นเครื่องบิน ค่าเรียนคนละ 400,000 บาท มีคนสมัครเรียน 4 คน

“เดิมเราเป็นที่ฝึกอบรมการบิน ของ การบินไทย เมื่อปี 2562 หลังเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องก็หยุดส่งคนมา จนเกิดโควิดในเดือน มี.ค. 2563 จึงเรียกพนักงานที่กำลังฝึกกลับทันที และยังค้างชำระอีก 10 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นให้ชำระในแผนฟื้นฟู”

ด้านมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรการบินมากว่า 15 ปี  พลอากาศเอกคธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา คณบดีสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่า จากเดิมรับนักศึกษามากที่สุดประมาณปีละ 150 คน โดยการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2563 มีนักศึกษาสมัครเรียนเพียง 20 คนเท่านั้น และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2564 ที่เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนเพียง 4 คนเท่านั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ปีการศึกษานี้แม้จะได้รับผลกระทบจากกรณีอุตสาหกรรมการบินมีปัญหาเรื่องการปิดน่านฟ้า เรื่องสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีนักศึกษาเข้ามาเรียนน้อยเนื่องจากไม่มั่นใจอนาคตการทำอาชีพดังกล่าว แต่เชื่อว่า อีก 1 -2 ปีข้างหน้าธุรกิจการบินจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อถึงเวลานั้นการจ้างงานก็จะกลับมา ความต้องการในการจ้างงานก็เพราะอุตสาหกรรมการบินมีความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับโลก จะเห็นได้จากแผนการขยายธุรกิจการบิน สนามบิน เช่น มีการขยายสนามบินออกไปยัง อู่ตะเภา และสนามบินแห่งที่ 4 ของกรุงเทพที่มีแผนจะสร้างสนามบินที่ นครปฐม ในขณะที่ส่วนภูมิภาคเอง ก็มีแผนจะสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ของเชียงใหม่ หรือสนามบินภูเก็ตที่จะมีการสร้างเพิ่มที่ พังงา เป็นต้น

จริง ๆ แล้วนับเป็นโอกาสดีของสถานศึกษาในการใช้ช่วงเวลานี้ ที่จะทบทวนหลักสูตร พิจารณาสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียน การสอน ให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น เป็นที่ประจักษ์ว่า ในปัจจุบันการผลิตบัณฑิตเพียงศาสตร์เดียวไม่ได้ นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ การเรียนรู้ต่อยอด บูรณาการ  เช่น เรียนเรื่องการบินก็ต้องเรียนรู้เรื่องบริหารธุรกิจการบิน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถอยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“สถานการณ์ปัจจุบันลักษณะเหมือนเที่ยวบิน ในการบินแต่ละครั้งก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดทริป บางทีก็ตกหลุมอากาศบ้าง แต่ตราบใดที่การเดินทางไปลอนดอน 13 ชั่วโมง ไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ เรือสำราญ หรือรถไฟ ได้อุตสาหกรรมการบินก็ยังมีความจำเป็น” 

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ให้ข้อมูล “เหตุผลที่ยังควรเลือกเรียนการบินในยุควิกฤติโควิด-19” ว่า การเดินทางด้วยเครื่องบินยังคงเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในบรรดาการเดินทางทุกชนิดบนโลกใบนี้ นอกจากความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาสั้นกว่าการเดินทางแบบอื่น ๆ นอกจากนี้การเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หรือด้านการท่องเที่ยว ก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่จำเป็นของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกใช้การเดินทางด้วยเครื่องบิน เกือบ 5,000 ล้านคน ส่วนประเทศไทยนั้นมีผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินในทุกสนามบินจำนวน มากกว่า 150 ล้านคน โดยมีปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดจำนวน 1,045,741 เที่ยวบิน ที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ให้บริการในปี พ.ศ. 2562

ดังนั้นสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนด้านการบินจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับให้การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการบินในช่วงวิกฤตินี้ และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองว่า เรียนการบินไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการตกงาน ตราบใดที่ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางด้วยเครื่องบิน และนับวันจะมีความต้องการเดินทางทางเครื่องบินเพิ่มมากขึ้น

ภาพประกอบจาก facebook.com/catcthailand

STAY CONNECTED

5,407แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

หัวเว่ย เผยรายงานสมุดปกขาว NetX 2025 ต้นแบบโครงข่ายแห่งอนาคต

เผิง ซง ประธานฝ่ายการตลาดและโซลูชันสำหรับลูกค้าโครงข่ายของหัวเว่ย ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ "NetX 2025: เส้นทางสู่โครงข่ายแห่งอนาคต หรือ The Path to Future Networks"

‘บลูบิค กรุ๊ป’ ตั้ง ‘สโรจ เลาหศิริ’ เสริมแกร่งบริการ Marketing Transformation

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เปิดตัวนักการตลาด “สโรจ เลาหศิริ” ในฐานะ Head of Marketing Transformation and Marketing Strategy

สก๊อต เปิดตัว “สก๊อต เอบีซี ดริ๊งค์” ลงตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามิน

สก๊อต (Scotch) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ "สก๊อต เอบีซี ดริ๊งค์" (Scotch ABC Drink) เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมวิตามิน ที่รวมวิตามิน A B C 3 วิตามินสำคัญที่ร่างกายต้องการไว้ในขวดเดียว เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ใส่ใจสุขภาพ มีคุณประโยชน์สอดรับกับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

เชลล์ จับมือ บีเอ็มดับเบิลยู เปิดตัว Shell Recharge บริการจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้ แบรนด์ Shell Recharge ซึ่งเป็นจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสตรง ควิกชาร์จแห่งแรกสำหรับเชลล์ในประเทศไทย ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์บนถนนกาญจนาภิเษก

iPhone กับวันสตรีสากล

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม Apple ได้ชักชวนเหล่าช่างภาพหญิงจากทั่วโลกให้ใช้ประโยชน์จากระบบกล้องสุดล้ำของ iPhone 12 รุ่นต่างๆ เพื่อถ่ายทอดสาระสำคัญเรื่องเพศและอิทธิพลที่ส่งผลต่อผลงานของพวกเธอสำหรับการเป็นผู้หญิงในยุค 2021

อธิบาย Bitcoin การเงินแห่งอนาคต

ทำไมช่วงนี้ Bitcoin จึงเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวาง? Bitcoin คืออะไร? แตกต่างกับเงินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่างไร? ทำไม Bitcoin คือการเงินแห่งอนาคต?

KBTG ตั้ง SDX และ DevX ย้ำบทบาท Best Tech Company ใน Southeast Asia

เพื่อเป็นการตอดย้ำพันธกิจของ KBTG สู่การเป็น Best Tech Company ในภูมิภาค Southeast Asia รวมถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลก KBTG ตั้งแผนกใหม่ คือ Software Development Excellence Department และเสริมทัพด้วยทีมใหม่ คือ DevX (Developer Experience)

เคลิ้มไปกับเฮมพ์ สร้างธุรกิจใหม่แสนล้าน

เวลานี้เทรนด์ธุรกิจใหม่ที่กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษ คงหนีไม่พ้น “เฮมพ์ หรือกัญชง” หลังราชกิจจานุเบกษา อนุญาตให้นำกัญชงใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม

ซัมซุงเปิดตัวไลน์อัพทีวีและจอภาพปี 2021

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ แนะนำผลิตภัณฑ์ภาพและเสียงรุ่นใหม่ ปี 2021 ได้แก่ Neo QLED (นีโอ คิวแอลอีดี), MICRO LED (ไมโคร แอลอีดี)

เอไอเอส รุกตลาด​ Deep Tech เปิดตัว SER เอไอ รู้จำอารมณ์ ความรู้สึก เสียงพูดภาษาไทย

ครั้งแรกของโลก ของ AI จับอารมณ์และความรู้สึกจากเสียงภาษาไทย หรือ SER (Speech Emotion Recognition) เมื่อเอไอเอส ร่วมมือระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (VISTEC) พัฒนา AI ตรวจจับความรู้สึกจากเสียงภาษาไทย

MUST READ

Google ร่วมเชิดชูครูเพลงลำตัดและศิลปินแห่งชาติ “หวังเต๊ะ” บน Doodle

เนื่องจากวันที่ 2 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ “นายหวังดี นิมา” หรือ “หวังเต๊ะ” ศิลปินครูเพลงพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเพลงลำตัด เจ้าของคณะลำตัด “หวังเต๊ะ” และเป็นศิลปินแห่งชาติ

เคทีซี เดินหน้า พัฒนาแอปฯ KTC Mobile ด้วยฟีเจอร์ใหม่

ในปีนี้ เคทีซีวางแผนเดินหน้าพัฒนาแอป KTC Mobile อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกในยุคดิจิทัล ที่เริ่มคุ้นชินกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเองผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน โดยล่าสุดได้เปิดตัว 2 ฟีเจอร์ใหม่

กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดตัว “แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์”

กลุ่มธุรกิจ TCP ตอกย้ำความเป็นผู้นำเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลของแบรนด์แมนซั่ม ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด "แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์" ลุยตลาดน้ำดื่มผสมวิตามิน ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 15 % ขึ้นแท่นผู้นำ 1 ใน 3 ของตลาดน้ำดื่มผสมวิตามินในปีนี้

แสนสิริ รุกตลาดบ้านระดับราคาเข้าถึงง่าย ด้วยแคมเปญ “อยากได้บ้าน ต้องได้”

แสนสิริ รุกเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบ้านของคนทุกกลุ่มด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเข้าถึงได้พร้อมแผนพัฒนาโปรดักส์ราคาเข้าถึงง่ายภายใต้แบรนด์สิริเพลส – อณาสิริ – สราญสิริและคอนโดมิเนียมใหม่ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์เซกเมนต์ราคาเข้าถึงง่าย

เจ็ทส์ ฟิตเนส เดินหน้าขยาย 8 สาขาทั่วประเทศในปีนี้

เจ็ทส์ ฟิตเนส ประกาศความสำเร็จครองตำแหน่งการเป็นผู้นำฟิตเนสอันดับหนึ่งและเติบโตเร็วที่สุดในไทย ด้วยจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศรวม 35 สาขา พร้อมตอกย้ำศักยภาพและต่อยอดความแข็งแกร่งด้วยการเดินหน้าเปิดสาขาใหม่ 8 แห่ง รุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคหลักทั่วประเทศในปี 2564 เสียวหมี่ เปิดราคา Mi 11 เริ่มต้น 21,990 บาท พร้อมให้สั่งจอง 26 ก.พ....
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น