TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life SEAC ตั้งเป้าปั้น 12 โรงเรียนต้นแบบ สร้างคนอนาคต ถอดหลักสูตรฟินแลนด์ ติดอาวุธพัฒนาครู

SEAC ตั้งเป้าปั้น 12 โรงเรียนต้นแบบ สร้างคนอนาคต ถอดหลักสูตรฟินแลนด์ ติดอาวุธพัฒนาครู

เพราะเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพก็คือ “ครู” ด้วยเหตุนี้ SEAC หรือ ซีแอค องค์กรด้านการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้เปิดตัวโครงการนำร่องพัฒนาการสอนของครูด้วยหลักสูตรจาก Code School Finland ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานทูตฟินแลนด์ โดยมี 12 โรงเรียนทั่วประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้าสร้าง ครู ให้ทักษะที่พร้อมพัฒนาถ่ายทอดให้เยาวชนไทยมีศักยภาพที่ตลาดต้องการในศตวรรษที่ 21

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการซีแอค Chief Capability Officer and Managing Director, SEAC กล่าวถึงความพิเศษของหลักสูตรจาก Code School Finland นี้ว่า เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับวิธีการสอนเป็นหลัก โดยถ้าเป็นหลักสูตรอื่น ๆ โดยทั่วไปส่วนใหญ่ ครูที่สอนต้องมีระดับความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น เอไอ การเขียนโปรแกรม คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์อย่างดีมาในระดับหนึ่ง แต่สำหรับหลักสูตรของฟินแลนด์นี้ ครูไม่ต้องเก่งเรื่องนั้น ๆ หรือแทบไม่ต้องรู้เรื่องนั้น ๆ เลยก็ได้ แต่ต้องรู้วิธีการสอน คือสอนในเด็กรู้ว่าจะหาคำตอบด้วยตนเองได้อย่างไร ไปตรงไหน เสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร เอาข้อมูลตรงนั้นมาคุยอย่างไร

“หลาย ๆ ประเทศ เวลาที่เขากำลังยกระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จะวิ่งไปที่ครูหรืออาจารย์ที่มีความรู้แล้ว แล้วก็ไปเติมเครื่องมือบ้างเล็กน้อย แต่สำหรับหลักสูตรนี้ของฟินแลนด์ เกิดขึ้นภายใต้การคิดแบบใหม่ โดยมองว่า ไม่ใช่ครูทุกคนที่จะสามารถเข้าใจทักษะใหม่ในโลกปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว การจะเข้าใจในเรื่องของเอไอ โคดดิ้ง ต้องใช้เวลา ซึ่งฟินแลนด์ออกมาแบบให้ครูไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง หรือมีความรู้ความชำนาญในเรื่องเอไอ แต่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสอนมากพอที่จะถ่ายทอดให้เด็กไปต่อยอดเองได้”

ขณะเดียวกัน ในมุมมองของอริญญา หากต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การพัฒนาครู หรือ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้สามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐานทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนไทย คือกุญแจสำคัญที่สุด

ทั้งนี้ สิ่งที่ทางซีแอคคาดหวังจากโครงการในครั้งนี้ก็คือการทำให้โครงการนำร่องดังกล่าวกลายเป็นโครงการในการเรียนรู้ คือเป็นนำเอาหลักสูตรระดับโลกจากต่างประเทศอย่างฟินแลนด์มาปรับให้เข้ากับบริบทการเรียนการสอนของไทยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้จริง ๆ ซึ่งในระหว่างนั้น ทางซีแอค กับโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน และ CODE School Finland โดยการสนับสนุนของสถานทูตฟินแลนด์ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าจะต้องนำหลักสูตรมาประยุกต์ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอย่างไรจึงจะสอดคล้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมของไทย และวัฒนธรรมของไทยให้มากที่สุด ก่อนที่จะมีการขยายไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยต่อไป

ถามว่าทำไมต้องพัฒนา “ครู” ไม่เน้นให้ความรู้ที่เด็กโดยตรง อริญญาอธิบายว่า ซีแอคก็มีหลักสูตรที่สอนกับทางเด็กโดยตรงเช่นกัน แต่เด็กที่เข้ามาเรียนได้คือเด็กที่พ่อแม่มีกำลังทรัพย์ที่จะสนับสนุน ในทางกลับกัน หากสอนครูให้มีความสามารถในการสอน ทักษะกระบวนการสอนของครูดังกล่าวจะกระจายเข้าถึงตัวนักเรียนได้มากกว่า และกว้างกว่า เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยทุกคน ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับชั้นไหน เรียนที่ไหน หรืออยู่พื้นที่ใดของประเทศ

Code School Finland เป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตแบบเต็มรูปแบบจากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็น Hard Skills หรือทักษะเชิงเทคนิค และ ‘Soft’ Transversal Skills หรือทักษะจำเป็นที่่นำไปใช้ต่อยอดได้ โดยซีแอคคือผู้ได้รับสิทธิ์ในการเปิดคอร์สเรียน Code School Finland ในไทยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหลักสูตรนี้มีทั้งแบบคอร์สที่นำไปปรับใช้ในโรงเรียน และสำหรับนักเรียนทั่วไปที่สามารถสมัครเรียนได้โดยตรงกับ YourNextU by SEAC

“เรามองว่าประเทศไทยของเราทุกวันนี้ ไม่สามารถรอจากกระทรวงศึกษาธิการแต่เพียงอย่างเดียวได้ แล้วก็ประเทศอื่นไปไกลมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งสำหรับหลักสูตรที่นำมาใช้นี้ เราได้ทดลองทำกับเด็กทั่วไปก่อน เด็กเป็นฝ่ายเดินเข้ามาเรียนที่ซีแอคเอง แล้วเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็ก เห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพ ถ้าเด็กได้รับการสอนที่ใช่ เมื่อได้ผลเป็นที่ประจักษ์ว่าดีแล้ว เราจึงวิ่งเข้าหาโรงเรียน ประเด็นของพี่ก็คือเวลาที่เด็กจบหลักสูตร เรียนหนังสือกับคุณครูแล้ว เด็กสามารถที่จะมีแนวคิด มีทักษะ และมีรูปแบบของเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะเอามาปรับใช้ได้ ที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าการสร้างเด็กของประเทศไทยเราไม่ได้มีน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ”

สำหรับโรงเรียน 12 แห่งที่จะเริ่มนำร่องใช้ในการเรียนการสอนของ 12 โรงเรียนต้นแบบชั้นนำของไทย ประกอบด้วย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนซ์, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย, โรงเรียนสารสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา, และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 นี้เป็นต้นไป

“การพัฒนานักเรียนของเราในวันนี้ให้มีพื้นฐานทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) จะช่วยให้พวกเขามีที่ยืนในโลกอนาคต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ โดยจุดเริ่มต้นสำคัญคือการปลูกฝังอุปนิสัยที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง SEAC ยังคงเดินหน้าพัฒนาการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของ Code School Finland ด้วยการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนไทยทั่วประเทศต่อไป ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำวิสัยทัศน์ Empowering Lives Through Learning ของซีแอค ที่มุ่งยกระดับศักยภาพคนและองค์กรผ่านการเรียนรู้ และการสร้างอิมแพ็คให้เกิดขึ้นจริง ทั้งในระดับสังคมและระดับประเทศ พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มทักษะคนไทยมากกว่า 1 ล้านคน ภายในปี 2568 อีกด้วย”

ด้าน ไคซู พัลลาสกัลลิโอ (Ms. Kaisu Pallaskallio) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของสถาบัน Code School Finland กล่าวว่า รูปแบบของการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Model) ของ Code School Finland ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมต่อผู้เรียน ในประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอื่น ๆ การสร้างทักษะแห่งอนาคต คือ การสอนให้นักเรียนมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) โดยเข้าใจถึง 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือการเขียนโปรแกรม (Coding) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) รวมไปถึงมีทักษะที่ดีด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผนวกรวมเข้ากับทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นแห่งอนาคต ทั้งการสร้างความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสารและการคิดอย่างผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทักษะที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จกับการทำงานในโลกอนาคตต่อไปได้

ทั้งนี้ ในการบริการการเรียนการสอนหลักสูตร Code School Finland ในโรงเรียนไทยต้นแบบทั้ง 12 แห่ง SEAC จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือและโค้ชทีมผู้ฝึกสอนระหว่างการฝึกอบรม และการวางแผนหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยช่วยเหลือครูผู้สอนให้เข้าใจการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ ช่วยเหลือนักเรียนโดยแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประจำทุกภาคเรียน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดจากการเรียนรู้หลักสูตร

สุภลักษณ์ ชัยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย หนึ่งใน 12 โรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมคาดหวังว่าตัวครูเองจะได้รับการพัฒนา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่เดิมทางโรงเรียนก็มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมาโดยตลอดอยู่แล้ว

“เราจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันเด็ก ๆ หลายคนเก่งมาก แต่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไม่เป็น เพราะเราขาดทักษะการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจึงมีการสอนในการสอดแทรก ซอฟท์สกิล เช่น ความรับผิดชอบ มีวินัย รู้กาลเทศะ รู้บทบาทการเป็นผู้นำผู้ตาม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดถูกหล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อยู่แล้ว แล้วเราก็ได้กระบวนการเรียนรู้จากโครงการครั้งนี้ เราก็จะนำมารวมกัน เพื่อจะหลอมเป็นเนื้อเดียวกันในการที่จะฝึกเด็กของเราให้เป็นกุลสตรีที่มีคุณธรรม เป็นผู้นำในศตวรรษใหม่ นั่นคือเป้าหมายที่เราคิดว่า เราจะนำพาโรงเรียนของเราไปภายใต้โครงการครั้งนี้ไปด้วยกัน” สุภลักษณ์ กล่าว

อริญญาแสดงความเชื่อมั่นปิดท้ายว่า ด้วยจุดแข็งของฟินแลนด์ในฐานะประเทศซึ่งถือเป็นแม่แบบแห่งความสำเร็จของระบบการศึกษาในระดับโลก กับ Code School Finland สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการเขียนโปรแกรมเป็นอันดับต้นของโลก ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าดีที่สุดในโลก จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นให้กับเด็กไทย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและพร้อมในทุกมิติสำหรับโลกแห่งการทำงานในอนาคต ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Google ร่วมกับ YouTube ครีเอเตอร์ จัดกิจกรรม “Safer Songkran” เพื่อช่วยคนไทยให้ปลอดภัยในโลกออนไลน์และรับมือข่าวลวง

พื้นที่ออนไลน์ไม่ปลอดภัย เด็กและผู้หญิงยังเผชิญ ทั้งการข่มขู่และล่วงละเมิด

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

แมกโนเลีย ไอศกรีม ดึง “เปเปอร์ เพลนส์” เป็นพรีเซนเตอร์ ส่งต่อความสุขสู่กลุ่มเด็ก

จากกระแสเพลง “ทรงอย่างแบด ฟีเวอร์” ของวงเปเปอร์ เพลนส์ ที่ดังในกลุ่มเด็กไปทั่วประเทศ ล่าสุด บริษัท F&N ดึง "ฮาย และ เซน" มาเป็นพรีเซนเตอร์

‘ยูจีน แคสเปอร์สกี้’ เน้นความสำคัญของ ‘Cyber Immunity’ ในการประชุมสกมช.

แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ตัดสินใจปฏิวัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยการหาวิธีพัฒนาระบบไอทีด้วยการป้องกันตั้งแต่กำเนิด นั่นคือ “Cyber Immunity” หรือ ภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์

NETA นำเข้า “NETA V” 3,600 คัน ทยอยส่งมอบต้นเดือนพฤษภาคม

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเข้า NETA V รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สไตล์ City Car จำนวน 3,600 คัน รองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

อะโดบี เปิดตัวนวัตกรรมสำหรับ Adobe Experience Cloud ในงาน Adobe Summit 2023

อะโดบี เปิดงาน Adobe Summit 2023 - งานประชุมด้านประสบการณ์ดิจิทัล เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Adobe Experience Cloud ซึ่งเป็นโซลูชันด้านการจัดการประสบการณ์ลูกค้า และ Adobe Creative Cloud แพลตฟอร์มด้านการสร้างคอนเทนต์ พร้อมเสริมศักยภาพให้แบรนด์ต่าง ๆ ขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

ทาเคดาและคาโอ ร่วมกับกทม. เปิดตัว โครงการ “โรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก”

ทาเคดาและคาโอ ร่วมกับกทม. จัดโครงการ “Dengue-zero School Project โรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น