TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyBlockchain Landscape “สินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีแห่งอนาคต”

Blockchain Landscape “สินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีแห่งอนาคต”

สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่อยู่บน “เทคโนโลยี Blockchain” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลก โดยมีหลากหลายประเภท เช่น Cryptocurrency โทเคนดิจิทัล (Digital Token) รวมถึง NFT ปัจจัยที่ทำให้เติบโตอย่างรวดเร็วคือกระแสความนิยมคริปโทเคอร์เรนซีอย่างบิทคอยน์และอีเธอเรียม การพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล และการเติบโตของเกมฟาย (GameFi) และ DeFi (Decentralized Finance)  

ทั้งนี้ สินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเงิน ธุรกิจ และรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้โดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินแบบเดิม เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตอย่างรวดเร็วและกำลังมีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ ด้านของโลก อนาคตคาดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมโลกมากยิ่งขึ้น

สำหรับประเทศไทย ภาครัฐเริ่มให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ใบอนุญาตยังเหมือนเดิม แต่มีผู้เล่นใหม่เข้ามา คือ “บริษัทขนาดใหญ่และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล” ในส่วนของใบอนุญาตอาจจะมีการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเข้ามา

จาก “เชียงใหม่คริปโท” สู่ “บล็อกเมาน์เทน” งานอีเวนต์บล็อกเชนไทย เดินหน้าสู่ระดับภูมิภาค

สิ่งที่เปลี่ยนไปคือในยุคแรกของการมีสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ที่ขอใบอนุญาตส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ตอัพ แต่ตอนนี้เริ่มมีบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต่างก็เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ว่าจะลงทุนเองหรือว่าเป็นการไปซื้อกิจการก็ตาม ถือเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามามากขึ้นในปัจจุบัน หลังจากนี้ไปจะได้เห็นรายชื่อของผู้ที่เสนอขายโทเคนดิจิทัลมากขึ้นจากนโยบายของทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ส่งเสริมเรื่องของการลงทุนที่เป็นโทเคนดิจิทัลภาคเอกชน นักลงทุนจะมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมนี้  

โทเคนดิจิทัล (Digital Token) “เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)” ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์บางอย่าง โดยแต่ละโทเคนจะมีคุณสมบัติและความหมายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้สร้างโทเคนนั้น ๆ โดยทั่วไปโทเคนดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 1. Investment Token: โทเคนที่ใช้แทนสิทธิในการร่วมลงทุน เช่น หุ้นของบริษัท หรือสิทธิได้รับผลตอบแทนจากโครงการต่าง ๆ คล้ายกับการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น Security Token
 2. Utility Token: โทเคนที่ใช้แทนสิทธิในการเข้าถึงสินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายภายในเกม ซื้อของบนแพลตฟอร์ม หรือใช้เป็นสมาชิกของชุมชน ตัวอย่างเช่น NFT หรือ GameFi Token

นอกจากนี้ ยังมีโทเคนประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น Stablecoin ที่มีมูลค่าคงที่ Governance Token ที่ใช้สิทธิออกเสียงในการตัดสินใจโครงการ และ DAO ที่ใช้สิทธิในการบริหารจัดการองค์กรแบบไร้ศูนย์กลาง เรียกได้ว่าโทเคนดิจิทัล “เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีความหลากหลายและศักยภาพในการใช้งานต่าง ๆ มากมาย” และกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกยุคดิจิทัล”

ด้านของภาพรวม Landscape ในกลุ่มของทรัพย์สินดิจิทัล แบ่งออกได้ 5 กลุ่ม

 1. Bitcoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างจากสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น
 2. Blockchain Platform บล็อกเชนแพลตฟอร์ม เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนบล็อกเชน มีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์ม crowdfunding ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มได้
 3. NFT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถทดแทนกันได้ มักถูกนำไปใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น งานศิลปะดิจิทัล หรือเกมไอเท็ม
 4. DeFi เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ มีลักษณะคล้ายกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม แต่ทำงานอยู่บนบล็อกเชน
 5. GameFi และ Metaverse เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเกมและเทคโนโลยีบล็อกเชน มักถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาเกม ที่มีระบบเศรษฐกิจแบบจำลองจริง

ต่อมา ในแง่มุมของ “Landscape ใน Bitcoin” เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ในฐานะสกุลเงินดิจิทัล แต่ปัจจุบันได้เติบโตและพัฒนาไปอย่างมาก อย่างไรก็ตาม Bitcoin ยังคงมีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ราคา Bitcoin ลดลงก็ยังสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้คนได้หลายวิธี เช่น

 • Bitcoin ใช้เป็นสินทรัพย์เพื่อรักษามูลค่าเงินออมของประชาชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เงินเฟ้อสูง
 • Bitcoin ใช้เป็นช่องทางการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว
 • Bitcoin ใช้เป็นช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการได้

Bitcoin มีการเติบโตจากระดับรากหญ้ามากขึ้น โดยปัจจุบันมีการใช้งาน Bitcoin ในหลากหลายด้าน เช่น

 • อุตสาหกรรมการเงิน Bitcoin สามารถใช้เพื่อให้บริการทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เช่น การให้กู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมข้ามพรมแดน และการลงทุน
 • อุตสาหกรรมเกม Bitcoin สามารถใช้เพื่อซื้อไอเท็มหรือบริการในเกม
 • อุตสาหกรรมศิลปะ Bitcoin สามารถใช้เพื่อซื้อหรือขายงานศิลปะดิจิทัล
 • นอกจากนี้ Bitcoin ยังถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ มากมาย เช่น ธุรกิจด้านคริปโทเคอร์เรนซี ธุรกิจด้าน DeFi และธุรกิจด้านเกม

ทั้งนี้ ภาพ Landscape ในบิทคอยน์ได้พัฒนาไปอย่างมากจากวันเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน บิทคอยน์มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในหลาย ๆ ด้าน และคาดว่าจะเติบโตและพัฒนาต่อไปในอนาคต

Lightning Network คืออะไร รู้จักผู้เสริมความเร็วระดับอัสนีให้ Bitcoin

นอกจากนี้เทคโนโลยี NFT, Metaverse และ GameFi ยังคงเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ NFT นั้นภาพรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ในแง่ของการลงทุนซื้อแล้วมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ เช่น NFT ที่สามารถใช้งานได้จริงในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ส่วน Metaverse ยังคงมีหลายบริษัทเข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ กลุ่มที่เน้นด้านเกม และกลุ่มที่เน้นด้านเฉพาะเจาะจง เช่น การแพทย์ การท่องเที่ยว เป็นต้น

สำหรับ Metaverse ยังมีข้อถกเถียงว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหรือไม่ เนื่องจากในช่วงสองปีที่ผ่านมามีกระแสความนิยมที่ลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากมองในเชิงธุรกิจแล้ว Metaverse ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจ เนื่องจากสามารถมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคได้

ในแง่ของ Bitcoin ภาพรวมยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่ราคามีความผันผวนสูง ภาครัฐเริ่มมีมาตรการกำกับดูแล Bitcoin และธุรกิจต่าง ๆ เริ่มนำ Bitcoin มาใช้เป็นช่องทางการชำระเงินและลงทุน

สำหรับธุรกิจที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องการนำคริปโทเข้ามาเกี่ยวพันกับโทเคนนั้น ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตอย่างรอบคอบเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ และเตรียมความพร้อมด้านระบบและบุคลากร

อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ดิจิทัล มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงิน ธุรกิจ รัฐบาล และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้ อาจได้เห็นสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นไปอีก ทั้งในชีวิตประจำวันและในระบบเศรษฐกิจโลก

สรุปจาก session Blockchain Landscape งาน Blockmountian 2024

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

SCB 10X เปิดตัว “Typhoon” โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพเทียบเท่า GPT-3.5 ในภาษาไทย

Deepfake ความท้าทายองค์กรธุรกิจ และความเสี่ยงข้อมูลดิจิทัลในยุค AI

Block Mountain CNX 2024 ปักธงเชียงใหม่ แลนด์มาร์คสำหรับชาวคริปโท

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ