TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกLifeน่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นำไปปรับใช้ และบอกต่อในวงกว้าง พร้อมประกาศคำมั่น “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน และบอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็น เพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

Climate Change คิดส์แคมป์เป็นกิจกรรมหนึ่งของแคมเปญ Climate Change โดยโครงการน่านแซนด์บอกซ์ ซึ่งมีเจตนารมณ์เดียวกับโครงการรักษ์ป่าน่าน มีพันธกิจหลักคือการแก้ปัญหาที่ดินและป่าไม้ในจังหวัดน่านซึ่งมีป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูป่าเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา Climate Change ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

ทั้งนี้ โครงการน่านแซนด์บอกซ์ต้องการสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างให้แก่สาธารณชน ให้เห็นความสำคัญของปัญหา Climate Change ที่เกิดขึ้นใกล้ตัวและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้าง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางป้องกัน และการปรับพฤติกรรม เพื่อช่วยกันแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและและเยาวชนที่จะต้องเผชิญและจัดการปัญหานี้ในอนาคต จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากแคมป์นี้ คือ ความรู้และประสบการณ์ตรงจากห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อไปเป็นกระบอกเสียง บอกต่อเรื่องราว ปัญหา ผลกระทบจาก Climate Change ให้คนรอบตัวเข้าใจปัญหา และช่วยกันบรรเทาให้โลกใบนี้รอดจาก วิกฤต Climate Change ได้ ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มากนัก ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เราทุกคนช่วยกันปลูกฝังเรื่อง Climate Change ให้เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป

ดร.อลงกต ชูแก้ว หรือครูกตของเด็ก ๆ ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา แห่งประเทศไทย (Environmental Education Thailand หรือ EEC Thailand) มีประสบการณ์ทำงานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย และเป็นผู้นำกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามาสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ Climate Change คิดส์แคมป์ กล่าวว่า ไม่มีใครปฏิเสธผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Climate Change ได้ เราเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ และผลกระทบเหล่านั้นก็มากขึ้นทุกวัน กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะความคิดเชิงระบบ ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าสังคม และได้ร่วมคิดวิเคราะห์กับเพื่อน ๆ จนเกิดปัญญา ซึ่งเขาจะสามารถย่อยข้อมูลให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง ตลอดจนรู้จักปกป้องหวงแหนธรรมชาติและนำเสนอเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมให้คนอื่นเข้าใจต่อไป

อเล็กซ์ เรนเดลล์ UNEP Goodwill Ambassador ทูตสิ่งแวดล้อมคนแรกของไทย ผู้รักสิ่งแวดล้อม มาร่วมสร้างสีสัน เสียงหัวเราะ และเสียงดนตรีให้ Climate Change คิดส์แคมป์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้สร้างเด็กให้เข้าใจและจะเป็นกระบอกเสียงไปอีกยาวนาน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กเพื่อเข้าใจถึงปัญหาระดับโลกอย่าง Climate Change ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เข้าใจยากที่สุด และใกล้ตัวที่สุด แต่จริง ๆ แล้วเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพราะผลกระทบรุนแรงสุด ประเทศเรามีปัญหาอีกมากมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ถ้าช่วยกันวันนี้อาจจะไม่สายเกินไป แต่ถ้าไม่ช่วยกันปัญหามหาศาลจะค่อย ๆ มาหาพวกเราโดยไม่รู้ตัว

กิจกรรมวันแรกของเด็ก ๆ ทั้ง 40 ชีวิตที่ได้รับคัดเลือกจากแคมเปญประกวดเต้น Dance for  Change สเตปจิ๋วเปลี่ยนโลก กับการเดินทางกว่า 120 กม.จาก กทม. มุ่งตรงสู่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อเรียนรู้ Climate Change ด้วยวิถีชีวิตแบบ New Normal สิ่งแรกที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ Climate Change จากกิจกรรม Treasure Hunt ทั้ง 10 ฐาน ที่ได้จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟป่า หรือปะการังฟอกขาว รวมไปถึงได้เรียนรู้การแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดการเกิด Climate Change ซึ่งทำให้เด็ก ๆ เห็นภาพ และเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของ Climate Change มากขึ้น วันที่สองเด็ก ๆ มีโอกาสไปสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติแบบ 360 องศา บนเส้นทางผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เส้นทางธรรมชาติที่มีแหล่งต้นน้ำ และความหลากหลายของธรรมชาติให้ได้เรียนรู้

นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษ บอกเล่าเรื่องราวในประเด็น “Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ผ่านการบอกเล่าของธรรมชาติ และยังได้สวมบทบาทเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดเปลี่ยนเศษขยะ หรือวัสดุจากธรรมชาติให้กลายเป็นสิ่งของสุดสร้างสรรค์

วันสุดท้ายกับห้องเรียนธรรมชาติ Climate Change คิดส์แคมป์ เด็ก ๆ ทุกคนได้แสดงความสามารถ และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด 3 วัน ผ่านผลงาน Poster ที่เด็ก ๆ ร่วมมือกันทำขึ้นมาเอง พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเพื่อช่วยฟื้นฟูป่าตามคำมั่นสัญญาที่ว่า “พวกเรา Climate Change Hero สัญญาว่าจะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็นเพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

อนุตรี ไกรกีรติ คุณแม่ของน้องคริสตัล หนึ่งในน้อง ๆ ที่เข้าร่วมแคมป์ เปิดเผยว่า รู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมดี ๆ อย่าง Climate Change คิดส์แคมป์ เพราะทำให้น้องได้มีโอกาสการสัมผัสกับบรรยากาศจริง ๆ ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ได้ระดมความคิด แบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม กิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องรู้คุณค่าของตัวเอง และรู้ว่าสิ่งที่น้องควรจะทำเพื่อสังคมคืออะไร ขอขอบคุณและชื่นชมกระบวนการที่น่านแซนด์บอกซ์ส่งต่อให้เด็กและเยาวชน และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก เมื่อกลับไปถึงบ้านเราจะช่วยกันทำแต่สิ่งที่ดี ๆ ด้วยการดูแลโลกจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่รอบตัวเราให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

หทัยรัตน์ ตั้งตระกูล คุณแม่น้องศศิ เปิดเผยว่า การได้มาเรียนรู้ที่ Climate Change คิดส์แคมป์ ทำให้ตัวเองและลูกสาวได้เห็นอะไรประจักษ์ชัดมากขึ้น ได้เห็นธรรมชาติจริง ๆ ได้เรียนรู้ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาจากพฤติกรรมของมนุษย์เรานี่เอง เป็นสิ่งใกล้ตัวมาก และเริ่มเปลี่ยนได้ที่ตัวเอง แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อยากให้ทุกคนหันมาสนใจ เพราะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โลกร้อนขึ้นจริง ๆ ลูกของพวกเราเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปี เกิดมาพร้อมโลกร้อนอยู่แล้ว อาจไม่รู้สึกว่าแปลก แต่ถ้าเราชี้ให้เห็นว่าอนาคตจะเกิดอะไรกับเขา กับสิ่งแวดล้อมที่เขาจะต้องเผชิญ เราทุกคนมาช่วยกัน คนละอันพันละน้อย รวม ๆ กันจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

ชมภาพบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติ Climate Change คิดส์แคมป์ได้ที่

และมาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขา Climate Change Hero ทั้ง 40 คน บอกต่อสิ่งดีๆ เพื่อบรรเทา Climate Change ในอนาคต กับคำมั่นสัญญา “ จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็นเพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด…เด็ก ๆ ทำได้ คุณก็ทำได้ มาช่วยกันปกป้องโลกใบนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยกัน

โครงการรักษ์ป่าน่าน ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอันนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าน่านอย่างยั่งยืน โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักด้านการเงินและการดำเนินงานโครงการมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 ด้วยมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาเพื่อความความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ