TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ไมโครซอฟท์ เปิดโครงการเสริมทักษะเชิงดิจิทัล กว่า 25 ล้านคนทั่วโลก

ไมโครซอฟท์ เปิดโครงการเสริมทักษะเชิงดิจิทัล กว่า 25 ล้านคนทั่วโลก

บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ระดับโลกเพื่อเสริมสร้างทักษะแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลเพิ่มเติมให้กับผู้คนจำนวนกว่า 25 ล้านทั่วโลกภายในสิ้นปีนี้ โดยโครงการดังกล่าวถูกเปิดตัวขึ้นเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะเพื่อนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติเชิงเศรษฐกิจระดับโลกที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การขยายโอกาสในการเข้าถึงทักษะเชิงดิจิทัลเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการช่วยผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากที่สุด

-ไมโครซอฟท์ พร้อมช่วยธุรกิจไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19
-ไมโครซอฟท์ จับมือ เอสเอพี ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ New Normal

ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มีจำนวนแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีการปิดสำนักงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดมากที่สุดถึง 1.09 พันล้านคน และภูมิภาคนี้ยังมีจำนวนแรงงานนอกระบบที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้มาตรการล็อคดาวน์มากที่สุดถึง 829 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนแรงงานนอกระบบทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) คาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้จะส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่อยู่ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกชะลอตัวลงในปี พ.ศ.2563 ที่ระหว่างร้อยละ 3-10 ในขณะเดียวกันยังได้คาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5-7 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด สำหรับในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะลดลงร้อยละ 9.7 และมีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบที่รุนแรงที่สุดต่องานในภาคธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และบริการด้านการคมนาคม ซึ่งมีการคาดการณ์อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5-6 โดยเยาวชน เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ที่มีรายได้ต่ำ แรงงานอิสระ และแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนการว่างงานเนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่าปกติ นอกจากนี้ ลูกจ้างรายวันชาวไทย แรงงานอพยพในชุมชนเมือง ผู้หญิง และนักศึกษาจบใหม่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น กว่าร้อยละ 18 ของงานในภาคธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และบริการด้านการคมนาคมในประเทศยังถูกคาดการณ์ว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงอีกด้วย

นายสัตยา นาเดลลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมโครซอฟท์ กล่าวว่า “โควิด-19 ก่อให้เกิดวิกฤติทั้งในเชิงสาธารณสุขและเศรษฐกิจ และในขณะที่โลกของเรากำลังฟื้นตัวจากวิกฤติเหล่านั้น เราจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในวันนี้ เราได้รวบรวมทรัพยากรที่ครอบคลุมของไมโครซอฟท์ รวมถึง LinkedIn และ GitHub เพื่อไตร่ตรองวิธีการที่ผู้คนใช้ในการเรียนรู้และนำทักษะใหม่ ๆ มาใช้งาน และช่วยเหลือผู้คนจำนวนกว่า 25 ล้านคนที่ประสบปัญหาการว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานในอนาคต”

โครงการนี้ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในบล็อกอย่างเป็นทางการของไมโครซอฟท์ ประกอบด้วยขั้นตอนที่เร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการฝึกทักษะใหม่และสมัครงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด และนำทุกส่วนของบริษัทมาใช้ โดยผสมผสานระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่แล้วและทรัพยากรใหม่ ๆ จาก LinkedIn, GitHub และไมโครซอฟท์ ดังนี้

การใช้งานข้อมูลเพื่อระบุงานที่กำลังเป็นที่ต้องการและทักษะที่จำเป็นต้องพัฒนา

การเข้าถึงเส้นทางการเรียนรู้และเนื้อหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้คนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานเหล่านี้ ประกาศนียบัตรที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยค่าใช้จ่ายต่ำและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการหางานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้คนในการพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อสมัครงานใหม่

โครงการนี้เป็นโครงการเทคโนโลยีที่มีความครอบคลุม ซึ่งเป็นการต่อยอดจากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเริ่มจากข้อมูลเกี่ยวกับงานและทักษะที่มาจาก LinkedIn Economic Graph โดยโครงการจะมอบการเข้าถึงเนื้อหาในแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ LinkedIn Learning, Microsoft Learn, และ GitHub Learning Lab โดยผสานเข้ากับการรับรองด้วย Microsoft Certifications และการนำเสนอเครื่องมือการหางานของ LinkedIn โดยแหล่งทรัพยากรเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางที่ opportunity.linkedin.com และจะให้บริการอย่างแพร่หลายผ่านช่องทางออนไลน์ใน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ให้บริการภายใต้โครงการดังกล่าวถูกคัดเลือกอย่างพิถีพิถันให้เหมาะสมกับความต้องการของแรงงาน โดยประกอบด้วย

-ความรู้เท่าทันดิจิทัลพื้นฐาน Microsoft Digital Literacy ถูกออกแบบขึ้นสำหรับผู้คนที่มีทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานและต้องการที่จะเรียนรู้หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเชิงดิจิทัล หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้คนสามารถเพิ่มทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็น เพื่อมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/digitalliteracy/home

-ทักษะตามตำแหน่งงาน นำเสนอการพัฒนาทักษะที่มีความเกี่ยวข้องที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรธุรกิจ ครีเอทีฟ และเทคโนโลยี โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.linkedin.com/learning/

-ทักษะเชิงเทคนิค Microsoft Learn เสริมทักษะเชิงเทคนิคของผู้เรียนผ่านวิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่การสำรวจเนื้อหาตามหัวข้อเชิงลึกผ่านเส้นทางการเรียนรู้พร้อมคำแนะนำ ไปจนถึงการเรียนรู้วิธีการทำชิ้นงานบางอย่างให้สำเร็จผ่านหลักสูตรแยก เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับการรับรอง Microsoft Certification โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.microsoft.com/en-us/learn/

ในขณะเดียวกัน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ดำเนินงานสอดคล้องกับโครงการระดับโลกดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในโครงการฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัล “Advancing the Future of Work” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้กับบัณฑิตอาชีวะรุ่นใหม่จำนวน 6,000 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ด้วยทักษะดิจิทัลที่กำลังเป็นที่ต้องการของเหล่านายจ้าง ผ่านการฝึกอบรมอาจารย์จำนวน 120 คน จาก 60 สถาบันการศึกษา ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor (EEC) พร้อมรับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดงาน ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Future Ready ASEAN ที่ https://www.futurereadyasean.org/

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ด้วยการนำเสนอเส้นทางการเรียนรู้และเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้คนสามารถพัฒนาทักษะเฉพาะผ่านโครงการฝึกอบรมและการรับรองต่าง ๆ เช่น Exam AZ-900 สำหรับ Microsoft Azure Fundamentals และ AZ-100 สำหรับ Microsoft Azure Infrastructure and Deployment โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.digitalskill.org/

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มคนที่มีความพร้อมในการต่อสู้กับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดน้อยที่สุดคือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และเราได้พบเห็นอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ ลูกจ้างรายวัน แรงงานอพยพที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง และนักศึกษาจบใหม่ เป้าหมายของเราคือการผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีเข้ากับความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับรัฐบาลและหน่วยงานไม่แสวงผลกำไร เพื่อช่วยเหลือผู้คนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการถูกจ้างงาน เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเทคโนโลยีอย่าง AI ในการสนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ และเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะและฝีมือที่สามารถได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่”

ยิ่งไปกว่านั้น ไมโครซอฟท์ยังได้ผลักดันความมุ่งมั่นนั้นด้วยเงินทุนสนับสนุนมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 640 ล้านบาท) เพื่อช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรทั่วโลกสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด โดย 1 ใน 4 ของเงินทุนนี้ หรือ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 160 ล้านบาท) จะถูกนำไปมอบให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีลักษณะเป็นชุมชนในรูปแบบของเงินสด โดยเป็นชุมชนที่นำโดยและจัดทำขึ้นเพื่อให้ความช่วยกลุ่มคนผิวสีในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ให้แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงข้อมูลจาก LinkedIn Economic Graph โดยให้บริการแก่รัฐบาลทั่วโลก เพื่อให้พวกเขาสามารถประเมินความต้องการเชิงเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

ไมโครซอฟท์จะใช้เสียงของตนเองเพื่อให้การสนับสนุนนวัตกรรมเกี่ยวกับนโยบายเพื่อสาธารณะที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้ประกาศว่าทางบริษัทกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่เพื่อการเรียนรู้ใน Microsoft Teams ซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้นายจ้างสามารถเสริมสร้างทักษะให้แก่พนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ ในขณะที่ผู้คนเริ่มกลับมาทำงานตามปกติและในเศรษฐกิจมีการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนในกลุ่มแรงงานระดับโลกยังเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของ LinkedIn โดยจากการเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเท็มของไมโครซอฟท์ ทำให้ LinkedIn มีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการหางานทั่วโลกในการเพิ่มทักษะและค้นพบกับงานที่เหมาะสมกับพวกเขา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เสียเปรียบเนื่องจากภาวะวิกฤติโควิด-19 ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพและทักษะในอนาคต เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่กำลังหางานกว่า 25 ล้านคนทั่วโลกให้ได้พบกับโอกาสครั้งต่อไปของพวกเขา ซึ่งพร้อมให้บริการที่ opportunity.linkedin.com

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-Apple Central World แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางราชประสงค์
-อินโดนีเซีย นำโด่ง เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพ อี-คอมเมิร์ซ โตสวนโควิด-19
-เปิดทิศทาง “การท่องเที่ยวในราคาที่เอื้อมถึง”
-ใครยอดขายหด แต่ Convenience Food Store ยังฉลุย

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ทูซีทูพี ผนึก 2 พันธมิตรใหม่ ไซ่ง่อนจอยต์สต๊อกฯ และอีมันนี่ เพย์เม้นท์ โซลูชั่น กัมพูชา

เร่งขยายเส้นทางบริการโอนเงินข้ามประเทศไปเวียดนาม และเพิ่มช่องทางรับเงินฝั่งกัมพูชา ชูจุดเด่นบริการรวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียม 99 บาท ดึงลูกค้าใช้บริการ easy2send เพิ่ม

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ขายหุ้นกู้ Online 100% มูลค่าใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือCPFTHบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ รุกตลาดออนไลน์ เปิดตัว Jubilee Online Store

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเครื่องประดับเพชรของเมืองไทย จากการบุกเบิกเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า สู่การเปิดตัว Jubilee Online Store อย่างเต็มรูปแบบ

ถึงเวลาประเทศไทย ต้องมองตลาดใหม่ ที่ไม่ใช่จีนหรือยัง

สินค้าภาคเกษตรของไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและรสชาติดี ซึ่งตลาดใหญ่สุดที่ส่งออก ก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SCB Group จัดตั้ง “ยานแม่” ภายใต้ชื่อ SCBX (เอสซีบี เอกซ์) มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค

กลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร รับบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ “SCBX” (เอสซีบี เอกซ์) เพื่อเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ

มจธ. เปิดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เรียนฟรีให้ SME เสริมบุคลากร Upskill ทักษะ “โลจิสติกส์” แบบครบวงจร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะจัดหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ฟรี

อีเลคโทรลักซ์ เผยเยาวชนไทยเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลสำรวจเชิงลึกล่าสุดที่อีเลคโทรลักซ์ได้ทำการศึกษาในกลุ่มเยาวชนเกือบ 14,000 คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เปิดเผยว่าคนรุ่นใหม่ไม่เพียงเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างจริงจังเพื่อโลกที่ดีขึ้น

อิมแพ็ค สร้างทีม Innovation Project สร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นที่น่ากังวล ส่งผลให้ทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อิมแพ็ค ก็เช่นกัน ที่ผ่านมาได้กำหนดแคมเปญ IMPACT We Care

Nutanix Cloud Platform ทลาย Silos ในการทำงานบน Hybrid Multicloud

ในงานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ของนูทานิคซ์ Global NEXT Digital Experience 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนศกนี้ นูทานิคซ์จะประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์

WeTV รุกตลาดวิดีโอสตรีมมิง ด้วยกลยุทธ์ “3X” ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ขึ้นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2023

WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำ ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2021-2023 เตรียมรุกตลาดสตรีมมิงในประเทศไทยเต็มกำลัง

MUST READ

NIA พา 3 นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า “ขยะ” เป็นพลังงานไฟฟ้าในยุคขยะล้นโลก

มนุษย์บนโลกนี้มีการบริหารจัดการขยะ ลดทอนการเกิดขยะไร้ค่า และสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น "พลังงานไฟฟ้า" ซึ่งสร้างมูลค่าและคุณค่าที่เต็มเปี่ยมประโยชน์มหาศาลคืนสู่ชุมชน สังคม และประเทศอย่างไร

ขึ้นเวทีแล้วขาไม่สั่น? … “ท็อป จิรายุส” มีวิธี

คุณคิดว่า ถ้าพูดอะไรให้คน ๆ เดียวฟัง กับพูดเรื่องเดียวกัน แต่พูดต่อหน้าคนเป็นร้อย เป็นพัน หรือเป็นหมื่นฟัง แบบไหนจะเวิร์กกว่า ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ใหญ่?

ดีป้า คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 พัฒนาบริการดิจิทัล

ดีป้า รับมอบรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

51% ของบริษัทในเอเชียแปซิฟิค เคยถูกโจมตีทางไซเบอร์สินทรัพย์ที่ไม่เคยรู้ (ว่ามีอยู่)

ผลการสำรวจโพลล่าสุดของ MIT Technology Review ซึ่งร่วมมือกับ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ เปิดเผยว่า ในช่วงหลังการแพร่ระบาดใหญ่นี้ องค์กรต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิค ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนขึ้นเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบการทำงานจากระยะไกล

IoT (Internet of Things) เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิต ในยุคดิจิทัลของคุณ

ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคดิจิทัลครองเมือง เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น คิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า IoT กันมาบ้างแล้ว
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น