TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business โลกแห่งการค้ายุคใหม่ เร่งการพลิกฟื้น เศรษฐกิจของประเทศไทย

โลกแห่งการค้ายุคใหม่ เร่งการพลิกฟื้น เศรษฐกิจของประเทศไทย

โควิด-19 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน รวมไปถึงวิธีที่เราทำงานและเลือกซื้อของ นี่ถือเป็นสถานการณ์โรคระบาดระดับโลกครั้งแรกที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ในขณะที่ประเทศไทยเดินหน้ารับมือกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการกลับมาระบาดระลอกใหม่อยู่นี้ เรารู้ดีว่าหลายคนได้หันมาใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น และวิธีที่ผู้คนใช้ในการติดต่อกับภาคธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับในภูมิภาคนี้ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับการอยู่รอดของภาคธุรกิจในท้องถิ่น พวกเขาจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงต้องหาทางปรับให้สินค้าและบริการมีความหลากหลายมากขึ้น ที่ Facebook เรามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์ตัวช่วยและเครื่องมือทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเสริมประสบการณ์การเชื่อมต่อของผู้คน เรายังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวอยู่รอดได้ของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยก็คือการเติบโตของการซื้อขายผ่านการทักแชทที่เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพราะว่าธุรกิจต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบเฉพาะบุคคล

ประเทศไทยถือเป็นผู้นำตลาดการซื้อขายผ่านการทักแชท เพราะว่ามีการสนทนาระหว่างร้านค้ากับลูกค้าตลอดเส้นทางการซื้อสินค้า เริ่มตั้งแต่การสอบถามข้อมูลก่อนซื้อ สอบถามที่อยู่ในการจัดส่งและการชำระเงิน ไปจนถึงมีการสนทนาเพื่อมอบการช่วยเหลือหลังจากสินค้าถูกส่งมอบแล้วด้วย

ผู้บริโภคชาวไทยชอบที่จะสร้างความสัมพันธ์ในระดับบุคคลกับแบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อ และการซื้อขายผ่านการทักแชทก็สามารถทำให้เรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ในโลกออนไลน์ โดยเทรนด์นี้เติบโตขึ้นในช่วงของการระบาดของโควิด-19 รายงานของ Facebook ที่ชื่อว่า 2020 Thailand Research Report by Facebook ได้แสดงให้เห็นว่าชาวไทยร้อยละ 96 เปิดรับแนวคิดการติดต่อกับร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ

รายงานดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่ภาคธุรกิจทุกขนาดจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดในช่วงโรคระบาดนี้ ในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้ เราเห็นถึงเทรนด์ใหม่ ๆ ที่ภาคธุรกิจของไทยควรจะคำนึงถึง เพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จในการธุรกิจ  

Gen Z จะกลายเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศไทย

ผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Z ได้กลายมาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักสำหรับภาคธุรกิจในประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตอนนี้พวกเขากำลังเติบโตและเปลี่ยนงานไปสู่งานที่ 2 หรืองานที่ 3 และมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น ทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของภาคธุรกิจ

ด้วยความที่คนกลุ่มนี้เติบโตมากับเทคโนโลยีอย่างแท้จริง พวกเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะดวกสบายและเทรนด์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เห็นได้จากการที่มี Gen Zชาวไทยถึงร้อยละ 83 ที่ชอบที่จะติดต่อกับภาคธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ ในขณะที่กลุ่ม Baby Boomers อยู่ที่ร้อยละ 60 และกลุ่ม Gen X อยู่ที่ร้อยละ 75

กลุ่ม Gen Z ยังชอบประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีความสนุกและมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ ซึ่งหมายความว่าภาคธุรกิจจะต้องใช้เครื่องมือที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้ อย่างเช่นวิดีโอสั้น หรือการไลฟ์สดเพื่อดึงดูดความสนใจ

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค และความบันเทิง จะเป็นผู้นำเทรนด์การซื้อขายผ่านการทักแชท

ในช่วงที่คนไทยต้องหันมาใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นในช่วงที่ยังมีข้อจำกัดต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ กลุ่มธุรกิจที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความได้มากที่สุดคือกลุ่มค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ความบันเทิง และบริการทางด้านการเงิน  

ความนิยมในช่องทางนี้ สะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคชาวไทยในช่วงที่ทุกคนหันมาใช้เวลาอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นเพื่อความปลอดภัย และเราได้เห็นว่าภาคธุรกิจของไทยสามารถปรับตัวได้ดี แม้จะอยู่ในช่วงของการระบาด เพราะว่าพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ บ้านรยา ซึ่งเป็นสตาร์ตอัพจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก โดยหลังจากที่มีการนำระบบตอบแชทอัตโนมัติและการจัดการหน้าร้านไปใช้แล้ว ทางร้านสามารถรองรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทาง Messenger จาก Facebook ได้สูงถึง 300 รายต่อวัน และแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านกำลังคนในการตอบคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก ทางร้านก็สามารถรับมือกับข้อความจำนวนมากได้ โดยได้มีการสนทนากับลูกค้ากว่า 100,000 รายนับตั้งแต่เริ่มนำเทคโนโลยีการทักแชทเข้ามาช่วย และธุรกิจก็ยังเดินหน้าเติบโตอย่างรวดเร็ว

โซลูชันที่ช่วยในทุกขั้นตอนของธุรกิจ ในวันที่ผู้คนส่งข้อความกันมากขึ้น

เมื่อผู้บริโภคชาวไทยหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการช้อปปิ้งกันมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การสนทนากับร้านค้าย้ายมาสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันนี้ลูกค้ามีการติดต่อกับภาคธุรกิจหรือร้านค้าตลอดเส้นทางการซื้อสินค้า โดยร้อยละ 83 มีการแชทกับร้านค้าในช่วงก่อนตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 70 แชทในช่วงการซื้อ และร้อยละ 58 มีการแชทกับร้านค้าหลังจากการซื้อสินค้าไปแล้ว  

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ขั้นตอนของการค้นพบไปจนถึงการสั่งซื้อสำเร็จ Messenger ได้กลายมาเป็นช่องทางสำคัญของการซื้อขายตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะว่าธุรกิจของไทยจะสามารถให้คำแนะนำและบริการลูกค้าตลอดเส้นทางการซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องออกจากแชทเลย

ในช่วงก่อนการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าสามารถใช้ Messenger ในการสอบถามข้อมูลสินค้าหรือส่งคำถามที่มีไปยังร้านค้าได้ ในช่วงของการซื้อ Messenger จะช่วยให้ร้านค้าจัดการกับการออกบิลและข้อมูลการจัดส่งได้ รวมไปถึงสามารถทำให้ร้านค้ารับชำระเงินผ่านช่องทางนี้ได้เลย และสุดท้ายหลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว Messenger ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นส่งข้อความอัพเดทสถานะคำสั่งซื้อ สถานะการจัดส่ง รวมไปถึงการตอบกลับเรื่องอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การนำ Messenger มาใช้เป็นโซลูชันตลอดเส้นทางการซื้อสินค้า จะเห็นได้จากกรณีแบรนด์ของแต่งบ้านของไทยอย่าง HomeHuk ซึ่งมีการนำ Click-to-Messenger Ads มาใช้เพิ่มจำนวนลูกค้าเข้าหน้าร้าน เสริมประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการไลฟ์แชทกับเจ้าหน้าที่ได้ และใช้ระบบการจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งหรือโซลูชั่นเสริมต่างๆ จากคำแนะนำของ Facebook Business Partner เพื่อช่วยจัดการหน้าร้าน โดยแบรนด์สามารถเพิ่มยอดสั่งซื้อสำเร็จได้ร้อยละ 47 ได้รับผลตอบแทนจากการซื้อโฆษณาสูงถึง 7 เท่า และได้รับคำสั่งซื้อผ่าน Messenger กว่า 19,000 รายการในแต่ละเดือน

เทรนด์ที่สำคัญเหล่านี้ได้ร่วมสร้างวิถีการค้ายุคใหม่ เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะเดินหน้าพัฒนาไปรวดเร็วเพียงใด สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือการที่ผู้คนยังคงต้องการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เพื่อประสบการณ์ที่ใกล้ชิดและไร้รอยต่อ

ดังนั้น ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม เจ้าของธุรกิจจะต้องทำให้แน่ใจว่าธุรกิจนั้น ๆ สามารถถูกค้นพบออนไลน์ได้ และมีช่องทางให้ผู้คนได้ติดต่อเพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ รวมทั้งต้องนำวิธีปฏิบัติของผู้นำอุตสาหกรรมไปปรับใช้ องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจไทยไปต่อและพร้อมรับมือกับความท้าทายในช่วงเวลาของโรคระบาดนี้ได้ รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

บทความโดย: แพร ดํารงค์มงคลกุล – Country Director, Facebook ประเทศไทย

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ทูซีทูพี ผนึก 2 พันธมิตรใหม่ ไซ่ง่อนจอยต์สต๊อกฯ และอีมันนี่ เพย์เม้นท์ โซลูชั่น กัมพูชา

เร่งขยายเส้นทางบริการโอนเงินข้ามประเทศไปเวียดนาม และเพิ่มช่องทางรับเงินฝั่งกัมพูชา ชูจุดเด่นบริการรวดเร็ว ปลอดภัย ค่าธรรมเนียม 99 บาท ดึงลูกค้าใช้บริการ easy2send เพิ่ม

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ขายหุ้นกู้ Online 100% มูลค่าใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือCPFTHบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ รุกตลาดออนไลน์ เปิดตัว Jubilee Online Store

ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเครื่องประดับเพชรของเมืองไทย จากการบุกเบิกเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า สู่การเปิดตัว Jubilee Online Store อย่างเต็มรูปแบบ

ถึงเวลาประเทศไทย ต้องมองตลาดใหม่ ที่ไม่ใช่จีนหรือยัง

สินค้าภาคเกษตรของไทยได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่มีคุณภาพและรสชาติดี ซึ่งตลาดใหญ่สุดที่ส่งออก ก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SCB Group จัดตั้ง “ยานแม่” ภายใต้ชื่อ SCBX (เอสซีบี เอกซ์) มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค

กลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร รับบริบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ “SCBX” (เอสซีบี เอกซ์) เพื่อเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ

มจธ. เปิดโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เรียนฟรีให้ SME เสริมบุคลากร Upskill ทักษะ “โลจิสติกส์” แบบครบวงจร

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะจัดหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ฟรี

อีเลคโทรลักซ์ เผยเยาวชนไทยเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลสำรวจเชิงลึกล่าสุดที่อีเลคโทรลักซ์ได้ทำการศึกษาในกลุ่มเยาวชนเกือบ 14,000 คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เปิดเผยว่าคนรุ่นใหม่ไม่เพียงเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างจริงจังเพื่อโลกที่ดีขึ้น

อิมแพ็ค สร้างทีม Innovation Project สร้างสรรค์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นที่น่ากังวล ส่งผลให้ทุกฝ่ายยังต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อิมแพ็ค ก็เช่นกัน ที่ผ่านมาได้กำหนดแคมเปญ IMPACT We Care

Nutanix Cloud Platform ทลาย Silos ในการทำงานบน Hybrid Multicloud

ในงานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ของนูทานิคซ์ Global NEXT Digital Experience 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนศกนี้ นูทานิคซ์จะประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของนูทานิคซ์

WeTV รุกตลาดวิดีโอสตรีมมิง ด้วยกลยุทธ์ “3X” ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ขึ้นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2023

WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำ ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ประกาศแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2021-2023 เตรียมรุกตลาดสตรีมมิงในประเทศไทยเต็มกำลัง

MUST READ

KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier จัดสัมมนา Net Zero จุดกระแสโลกสู่ความยั่งยืน

มมนาออนไลน์แห่งปีในหัวข้อ “The Race to Net Zero: A Sprint or a Marathon” หวังจุดกระแสให้เกิดการพูดคุยเรื่องความยั่งยืน ดึง “บัน คี มุน” อดีตเลขาธิการยูเอ็นร่วมหารือในงานสัมมนาลดภาวะโลกร้อน

เดิมพัน “เปิดประเทศ”

ประเทศไทยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อสำนักข่าว "ซีเอ็นเอ็น" รายงานว่าไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่เตรียมเปิดประเทศ กำหนดดีเดย์ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โ

สิริฮับ เปิดจอง Real Estate-Backed ICO ตัวแรกของไทย วันแรก 21 ก.ย. นี้

เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ประกาศดีเดย์วันเปิดจอง “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ”

เอสจี แคปปิตอล เครือซิงเกอร์ ผนึก ออโรร่า ส่ง CLICK2GOLD บริการผ่อนทองผ่านไลน์

เอสจี แคปปิตอล บริษัทในเครือซิงเกอร์ จับมือ ออโรร่า คลอดบริการใหม่ CLICK2GOLD ผ่อนทองสะดวก รับทองสบาย ผ่านแพลตฟอร์มไลน์ มุ่งแตกไลน์บริการใหม่จับกลุ่มคนรุ่นใหม่

อย่าพยายามหาคำตอบสำเร็จรูป

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งผมได้ไปบรรยายและทำเวิร์คชอปด้านการตลาดกับองค์กรต่าง ๆ นั้น สิ่งหนึ่งที่มักจะได้รับบ่อย ๆ ในบรีฟงานหรือการระบุความคาดหวังว่าจะได้ “เทคนิคการทำโฆษณาให้โดนใจ”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น